אמונה והלכה

לשנות מפסק השו"ע

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.ידוע שאין לקיים את המצוות מפאת הטעם שבהם שהרי נכשלו בכךגדולי עולם (כגון שלמה המלך בחושבו שהנשים לא יסירו את לבבומאת ה' או/ו רבי ישמעאל שחשב שלא יטה את הנר). והנה בענייןסעודה שלישית עפ"י מנהג אדמו"רי חב"ד לקיימה בפירות אע"פשאדמו"ר הזקן פוסק בשולחנו הטהור שיש לקיימה בפת וכך כמובןגם ר' יוסף…

חזרת הש"ץ כשנותרו תשעה מתפללים

הרב יעקב אריאל
אני גר בישוב קטן, ואתמול ארע לנו מקרה שהתלבטנו מה דינו.בתפילת שחרית התחלנו את ברכות ק"ש ב- 10, אולם לפני תפילתעמידה יצא אחד המתפללים ונשארנו 9. את תפילת העמידההתחלנו ב-9, ולפני חזרת הש"ץ נכנס העשירי.האם היינו יכולים לעשות חזרת הש"ץ, או שמא בשל העובדהשהתחלנו להתפלל ללא מנין לא יכולנו להתפלל ?

שאלות בהלכות שבת ברמב"ם

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.א. הרמב"ם כותב בספר זמנים (א,ט)ש"מי שנתכווין ללקוט תאניםשחורות וליקט לבנות...פטור הואיל ולא ליקט כסדר שחשב..שלאאסרה תורה אלא מלאכת מחשבת". האם הוא מתכווין ל"קוצר" כאבמלאכה או לתולדה של "מעמר" הווי אומר שמעיקר הדין אסור לולאסוף פירות שנתפזרו בתנאי שנפלו בשבת ? ב. בהלכה יב, שם הוא כותב ש"כ…

הדפסת שם השם מהמחשב

הרב יעקב אריאל
כאשר אני כותב אחד משמות הקדושים, אני שם מקף להפרדה,דוגמה: א-להים. מה לעשות שאני מעתיק (PASTE&COPY) פסוקיםמהאינטרנט לעבודה, הפסוק מופיע בשם הוי"ה וכו' ללא הפרדה.האם להפריד לפני הדפסה (כאילו מחיקת שם השם) או להשאירוכמות שהוא? תודה!

גניזה

הרב יעקב אריאל
א. אילו דברים חייבים בגניזה, ואילו לא?מה הדין בעלוני שבת עיתונים וכד'?ב. קלף שהתאמנו עליו האם חייב בגניזה? מדין כתב אשורי?

ילדות בבית הכנסת

הרב יעקב אריאל
מאיזה גיל ראוי, שבנות לא יתפללו בעזרת גברים. מדובר שמתפללותליד אביהןכדי להתחנך בתפילה, ואימן לא מגיעה לעזרת נשים?ב. השתתפות של ילדות קטנות במהלך התפילה כגון מנהג עדותהספרדים באמירת הילדים 'ימלוך' בהכנסת ס"ת להיכל, עד איזהגיל הן יכולות להשתתף?האם אדם שגם ילדות קטנות מפריעות לו יכול לעכב בעדן?

סטיקלייט

הרב יעקב אריאל
האם סטיקלייט הוא מוקצה ?באזרחות שהודלק מערב שבתאם אפשר לקבל מקורות

"לא נשכח ולא נסלח"

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה,לאחר סיום הגרוש המחנה הימני יצא בסיסמא: "לא נשכח לא נסלח"מבחינה הלכתית האם יש פה מקום ל"לא נסלח"? הרי אנו אומריםכל ערב "הריני מוחל וסולח" אבל מצד שני הכפרה באה רקאחרי בקשת סליחה(כפרה וידויי ושאר התהליכים)אשמח אם הרב יענה לי בהרחבה,בכבוד רב.

מצוה לשמח חתן וכלה ושאלות נוספות

הרב יעקב אריאל
שלום רב.א. בהשתתפות בחתונה מתי אני מקיים מצוה לשמח חתן וכלה, האםצריך להשאר לריקודים?ב. מה עדיף? לאכול לחם ולהשתתף בסעודת מצוה אך להסתבך עםזימון (במקרה שאני יוצא מוקדם) או לא לאכול לחם?ג. האם כל חתונה היא סעודת מצוה?ד. אני מקפיד לאכול ירקות עלים רק של 'גוש קטיף' האם במקוםשאין עלי להחמיר במשהו שנתבשל…

הפסקה באמצע תפילה

הרב יעקב אריאל
מה דינו של אדם שהפסיק להתפלל/לשמוע באמצע התפילה א.קריאת מגילה. ב. שמונה עשרה. ג. תקיעת שופר. בבקשה תענהלי בכל אחד מהמקרים מה דינו. ( מי שהפסיק, אם לא היהמפסיק היה יכול כבר לגמור את התפילה), מה דינם? לגבי חזרהלתפילה? מה מתפללים? איך? וכ'ו. אם אפשר לכתוב לי את המקורות לתשובות של:א. שמונה עשרה. ב. קרי…

השתתפות אבל ביב' חודש במפגש בחנוכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבברצוני לשאול-נהגנו במשפחה להפגש בימי החנוכה בבית אמי שתחיה , מפגשמשפחתי שכלל גם ארוחההשנה , לצערנו אנחנו בשנת אבל על פטירת אחותי ע"ה , וחשובלי מאד לקיים את המסורת ולהמשיך במפגש המשפחתי. השאלה :האם לילדיה של אחותי ז"ל שהם בשנת האבל מותר להשתתף במפגששאין בו מוסיקה , אלא מפגש משפחתי,האם ת…

ברכת המזון

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.לאחר נטילת ידים,לפני "המוציא", יש הנוהגים לומר את הפסוק"עיני כל אליך ישברו ואתה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון".ויש האומרים רק את חלקו השני של הפסוק. האם מותר לעשות כך?האם אחת משתי הדרכים שציינתי עדיפה על השניה?תודה וכל טוב.

פסוק ה' שפתי תפתח

הרב יעקב אריאל
מה הדין אם אדם התחיל את הפסוק ה' שפתי תפתח על דעתלהתחיל להתפלל תפילה עמידה, ועדיין לא התחיל בברכה, והוצרךלהפסיק.(למשל במנחה של תענית ציבור שהתחיל את הפסוק וראהשמוציאים ס"ת), מצד אחד זה רק פסוק, ומצד שני כתוב בהלכהשאדם שהתחיל בפסוק זה לא עונה לקדיש ולקדושה?

ברכות השחר לאחר שינה בערב

הרב יעקב אריאל
לעיתים אני ישן בין השעות 18:00- 20:00 האם כשאני קם אני צריךלברך ברכות השחר, כמובן שאני הולך לישון שוב באותו לילה?מה הדין אם ישנתי עד חצות, ואז אני קם לשמירה של שעתייםוחוזר לישון?

מלאכה לפני התפילה

הרב יעקב אריאל
שלום.א. האם מותר לי להכין לעצמי אוכל לפני התפילה כאשר אחריהתפילה אני מגיע לישיבה ואוכל שם? (אני רוצה לחסוך את זמןהחזרה הביתה).ב. אילו מלאכות בבית מותר לי לעשות? (אני מטפל בילדי כשאשתיעובדת במשמרת לילה)ג. האם יש חילוק כאשר אני מוכרח להתפלל מאוחר (כשאשתיעובדת) לבין כשאני בוחר בכך?. תודה רבה

השהיית בצל, שום וביצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, לאחרונה נודע לי כי יש איסור להשהות בצל שום וביצה מקולפיםלמשך הלילה. מהם גדרי האיסור ? האם יש היתר אם שרוי בתוך מים או נמצאבמקרר או עטוף בשקית ? יישר כח,

יעקב ויוסף

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,בעיוני בירידת יוסף למצרים ובהתמודדות עם השאלה: למה יוסף לאיצר קשר עם אביו כל תקופתו במצרים? חשבתי על פיתרון שנראvלי הגיוני, אך מאחר ונתקלתי בפקפוק כשרות הפיתרון מצד חבריירציתי לדעת אם הדבר מקובל על דעת הרב ואם מותר להגיד אותו.מעיון בפסוקים נראה לי כי יכול להיות שהסיבה שיוסף לא יצר קשרעם אבי…

אמינות השו"ת התורני-הלכתי באינטרנט

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלומות ואור! ברצוני להעלות לדיון בפני הרב בעיה עקרונית: האם אין הרב רואה, באופן עקרוני וגורף טעם לפגם באמינותוכשרות תהליך השאלות והתשובות התורניות ובוודאי אלו העסקותבעניינים הלכתיים מובהקים והכל באמצעות האינטרנט, במסגרתהאתרים התורניים השונים שברחבי האינטרנט.החשש הוא מפני חשיפת מערכת המיח…

עגלה ערופה בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.דין עגלה ערופה חל בארץ ישראל ונראה גם שהוא תלוי בבית הדיןהגדול. אולם כיום גם כאשר אין בית דין הגדול עצם קיום המצוהע"י חכמים או/ו רבנים כאשר ח"ו נמצא הרוג יכול לתרום ליצירתהרושם הנדרש בציבור שלא יעברו על דבר כזה לסדר היום.אם כן מדוע שלא לחדשו ?, הרי גם מצוות שאינן נוהגות בזמן הזהכגון מחצית…

נתיחת גופות של יהודים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. כבר פניתי אל הרב בעניין זה, אך עכשיומתעוררות אצלי שאלות ספציפיות:אני לומדת אנטומיה במסגרתלימודי רפואה. הרב פסק שבנתיחה של יהודי מותר לצפות אך לאלהשתתף, ובנתיחה של גוי מותר גם להשתתף.הייתי מעוניינת לתשובהיותר מפורטת, היות וגם אם לא מבצעים את הנתיחה ממש (חיתוךוכדומה), הרי שיש צורך בנגי…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא