אמונה והלכה

סטיקלייט

הרב יעקב אריאל
האם סטיקלייט הוא מוקצה ?באזרחות שהודלק מערב שבתאם אפשר לקבל מקורות

"לא נשכח ולא נסלח"

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה,לאחר סיום הגרוש המחנה הימני יצא בסיסמא: "לא נשכח לא נסלח"מבחינה הלכתית האם יש פה מקום ל"לא נסלח"? הרי אנו אומריםכל ערב "הריני מוחל וסולח" אבל מצד שני הכפרה באה רקאחרי בקשת סליחה(כפרה וידויי ושאר התהליכים)אשמח אם הרב יענה לי בהרחבה,בכבוד רב.

מצוה לשמח חתן וכלה ושאלות נוספות

הרב יעקב אריאל
שלום רב.א. בהשתתפות בחתונה מתי אני מקיים מצוה לשמח חתן וכלה, האםצריך להשאר לריקודים?ב. מה עדיף? לאכול לחם ולהשתתף בסעודת מצוה אך להסתבך עםזימון (במקרה שאני יוצא מוקדם) או לא לאכול לחם?ג. האם כל חתונה היא סעודת מצוה?ד. אני מקפיד לאכול ירקות עלים רק של 'גוש קטיף' האם במקוםשאין עלי להחמיר במשהו שנתבשל…

הפסקה באמצע תפילה

הרב יעקב אריאל
מה דינו של אדם שהפסיק להתפלל/לשמוע באמצע התפילה א.קריאת מגילה. ב. שמונה עשרה. ג. תקיעת שופר. בבקשה תענהלי בכל אחד מהמקרים מה דינו. ( מי שהפסיק, אם לא היהמפסיק היה יכול כבר לגמור את התפילה), מה דינם? לגבי חזרהלתפילה? מה מתפללים? איך? וכ'ו. אם אפשר לכתוב לי את המקורות לתשובות של:א. שמונה עשרה. ב. קרי…

השתתפות אבל ביב' חודש במפגש בחנוכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבברצוני לשאול-נהגנו במשפחה להפגש בימי החנוכה בבית אמי שתחיה , מפגשמשפחתי שכלל גם ארוחההשנה , לצערנו אנחנו בשנת אבל על פטירת אחותי ע"ה , וחשובלי מאד לקיים את המסורת ולהמשיך במפגש המשפחתי. השאלה :האם לילדיה של אחותי ז"ל שהם בשנת האבל מותר להשתתף במפגששאין בו מוסיקה , אלא מפגש משפחתי,האם ת…

ברכת המזון

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.לאחר נטילת ידים,לפני "המוציא", יש הנוהגים לומר את הפסוק"עיני כל אליך ישברו ואתה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון".ויש האומרים רק את חלקו השני של הפסוק. האם מותר לעשות כך?האם אחת משתי הדרכים שציינתי עדיפה על השניה?תודה וכל טוב.

פסוק ה' שפתי תפתח

הרב יעקב אריאל
מה הדין אם אדם התחיל את הפסוק ה' שפתי תפתח על דעתלהתחיל להתפלל תפילה עמידה, ועדיין לא התחיל בברכה, והוצרךלהפסיק.(למשל במנחה של תענית ציבור שהתחיל את הפסוק וראהשמוציאים ס"ת), מצד אחד זה רק פסוק, ומצד שני כתוב בהלכהשאדם שהתחיל בפסוק זה לא עונה לקדיש ולקדושה?

ברכות השחר לאחר שינה בערב

הרב יעקב אריאל
לעיתים אני ישן בין השעות 18:00- 20:00 האם כשאני קם אני צריךלברך ברכות השחר, כמובן שאני הולך לישון שוב באותו לילה?מה הדין אם ישנתי עד חצות, ואז אני קם לשמירה של שעתייםוחוזר לישון?

מלאכה לפני התפילה

הרב יעקב אריאל
שלום.א. האם מותר לי להכין לעצמי אוכל לפני התפילה כאשר אחריהתפילה אני מגיע לישיבה ואוכל שם? (אני רוצה לחסוך את זמןהחזרה הביתה).ב. אילו מלאכות בבית מותר לי לעשות? (אני מטפל בילדי כשאשתיעובדת במשמרת לילה)ג. האם יש חילוק כאשר אני מוכרח להתפלל מאוחר (כשאשתיעובדת) לבין כשאני בוחר בכך?. תודה רבה

השהיית בצל, שום וביצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, לאחרונה נודע לי כי יש איסור להשהות בצל שום וביצה מקולפיםלמשך הלילה. מהם גדרי האיסור ? האם יש היתר אם שרוי בתוך מים או נמצאבמקרר או עטוף בשקית ? יישר כח,

יעקב ויוסף

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,בעיוני בירידת יוסף למצרים ובהתמודדות עם השאלה: למה יוסף לאיצר קשר עם אביו כל תקופתו במצרים? חשבתי על פיתרון שנראvלי הגיוני, אך מאחר ונתקלתי בפקפוק כשרות הפיתרון מצד חבריירציתי לדעת אם הדבר מקובל על דעת הרב ואם מותר להגיד אותו.מעיון בפסוקים נראה לי כי יכול להיות שהסיבה שיוסף לא יצר קשרעם אבי…

אמינות השו"ת התורני-הלכתי באינטרנט

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלומות ואור! ברצוני להעלות לדיון בפני הרב בעיה עקרונית: האם אין הרב רואה, באופן עקרוני וגורף טעם לפגם באמינותוכשרות תהליך השאלות והתשובות התורניות ובוודאי אלו העסקותבעניינים הלכתיים מובהקים והכל באמצעות האינטרנט, במסגרתהאתרים התורניים השונים שברחבי האינטרנט.החשש הוא מפני חשיפת מערכת המיח…

עגלה ערופה בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.דין עגלה ערופה חל בארץ ישראל ונראה גם שהוא תלוי בבית הדיןהגדול. אולם כיום גם כאשר אין בית דין הגדול עצם קיום המצוהע"י חכמים או/ו רבנים כאשר ח"ו נמצא הרוג יכול לתרום ליצירתהרושם הנדרש בציבור שלא יעברו על דבר כזה לסדר היום.אם כן מדוע שלא לחדשו ?, הרי גם מצוות שאינן נוהגות בזמן הזהכגון מחצית…

נתיחת גופות של יהודים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. כבר פניתי אל הרב בעניין זה, אך עכשיומתעוררות אצלי שאלות ספציפיות:אני לומדת אנטומיה במסגרתלימודי רפואה. הרב פסק שבנתיחה של יהודי מותר לצפות אך לאלהשתתף, ובנתיחה של גוי מותר גם להשתתף.הייתי מעוניינת לתשובהיותר מפורטת, היות וגם אם לא מבצעים את הנתיחה ממש (חיתוךוכדומה), הרי שיש צורך בנגי…

קריאת בביליוגרפיות

הרב יעקב אריאל
האם או באלו תנאים מותר לקרוא ספרי בבליוגרפיה על יהודיםלמשל על ראשי ממשלות בעבר, על רבנים (כמו הספרים על הרבעובדיה) וכדומה

נתינת שקדי-מרק עם אטריות בתוך מרק בשבת

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר לשים בצלחת מרק בשבת, שקדי מרק עם אטריות [מוצר חדש של אוסם] השאלה מוסבת על האטריות, שלא ברור מה הגדרתם מבחינת בישול אחר בישול

השוואה בין בית מקדש הראשון לשני

הרב יעקב אריאל
אנחנו עוסקים בספר יחזקאל. הגענו לדיון על בית המקדש הראשון.ערכנו השוואה בין בית המקדש הראשון לשני ואחת מהשאלות שעלתהלדיון היא:למה בתקופת בית המקדש הראשון היו נסיונות חוזרים ונשנים להחזיראת העם בתשובה (יחזקאל וכו'), אבל בתקופת בית שני בכלל לאהיו נביאים ולא ניסו להחזיר את העם בתשובה ולמנוע חורבן שני.בי…

אמירת פסוקים לפני המוציא - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. הרבה ענה לשאלתי על אמירת פסוקים לפניברכת "המוציא", שאם זה מנהג העדה מותר. אני אשכנזיה,והמנהג לומר פסוקים הוא מנהג ספרדי. אולם זהו מנהג יפה בעיניוהייתי שמחה לאמץ אותו. האם מותר לי? תודה וכל טוב.

נוסח התפילה לחוזר בתשובה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,חזרתי בתשובה לאחרונה. אני לא בטוח איזה נוסח תפילה אני צריךלהתפלל. מצד אמי, אני יודע שאביה התפלל בנוסח ספרד. אךמצד אבי, אני והוא לא יודעים. הם עלו ארצה מליטא. אני חושבאומנם שאביו דווקא נולד בפולין ועבר משם לליטא.בתודה רבה.

לשון הרע בכלי התקשורת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. החדשות בכלי התקשורת הן הזדמנות נוראיתלהשמצות. אישי ציבור ופוליטיקאים משמיצים זה את זה ללא הפסקה.א.האם כשמדובר בדמויות ציבוריות הדבר מותר?ב.האם כדאי להמנע לחלוטין מהקשבה לכלי התקשורת החילונים?ג.האם אפשר לסמוך על כלי התקשורת הדתיים שהם נקיים מלשון הרע?ד.איפה עובר הגבול בין הבעת התנגדות…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא