אמונה והלכה

קביעות סעודה

הרב יעקב אריאל
בע"השלום לכבוד הרבאם אני אוכלת למשל לארוחת ערב1. משולש פיצה2. מלואח3. בורקסיםהאם אני נוטלת ידים ומברכת כמו על לחם?האם זה אובייקטיבי או אישי?תודה רבה

ברכת שהחיינו על ספר הזהר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב! קניתי את ספר הזהר, וקניה זו משמחת אותימאוד. האם מותר לי לברך "שהחיינו"? תודה וכל טוב.

זמן אמירת ברכות השחר

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום בשו"ע סעיף ד' מביא המשנ"ב כמה אפשריות של סדר ברכתנטילת ידיים בבוקר. אני משתדל נוהג לקום כחצי עד שעה קודם התפילה ללמוד. אחרהלימוד יוצא שאני הולך לשרותים ואז אני נוסע ברכב לבית הכנסת(כמה דקות). מתי עלי לומר את ברכות השחר?( מיד כשאני קם או שסמוך לתפילה)ברכות התורה אני אומר מיד ל…

עמידה בקדיש לאשכנזי

הרב יעקב אריאל
שלום לרבאני אשכנזי המתפלל קבוע במנין ספרדי האם עלי לעמוד או לשבת בקדיש?ב. מה הדין אם יש מיעוט שבלאו הכי עומד?

הדברת יונים

הרב יעקב אריאל
שלוםהדברה של יונים כרוכה בחיסולשל הבצים ואם יש צורך גם של היונות . האם זה מותר ?האם המדביר צריך לעשות מאמץלגרש את כל היונים לפני התחלת ההדברה? תודה

אגרות הקודש של חב"ד

הרב יעקב אריאל
שלום רבמנהג חסידי חב"ד לכתוב ל"רבי" זצ"ל באגרות הקודש שהשאיר אחריו. 1. הייתי מעוניין לדעת מה דעת הרב בנושא2. האם מותר לעשות כך שאלה זו מטרידה אותיר ועוד רבים ואפילו מרחיקה מאד מאותםשיעורים של חב"ד הרי רבנים גדולים טוענים ששיטה זו כשרה ועוד מהצד השני טועניםרבנים שזו עבירה חמורה אל "לשאול את המתים"…

אינטרנט ושמירת העיניים

הרב יעקב אריאל
בעלי אדם דתי, אין לנו טלויזיה בבית והוא משתדל בשמירתעיניים. אבל הוא נמצא שעות רבות מול האינטרנט (לא לצרכיעבודה), ואני מסבירה לו שיש הרבה פריצות בפרסומות. הוא טועןשהוא לא מתייחס אליהן, ולי זה מאוד מפריע, כיצד אפשר לפתוראת הבעיה?

הרע בעולם

הרב יעקב אריאל
בס"דתלמידותי חזרו זה עתה מסיור בפולין ואנו מנסות לברר בעקבותהסיור כמה נקודות ביחס לרע בעולם. אודה לרב על תשובה עדכמה שניתן מפורטת וכן הפנייה למקורות שונים.מה המשמעות שה' בורא רע.האם יש מצב של השגחה כללית למשל בשואה או שתמיד לכל אדםישנה השגחה פרטית צמודה ואם כן עד כמה. האם כל מכה כלהתעללות שעבר היתה…

שאלה באגרות הקודש - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום רב המשך שאלתי בנוגע להכנסת מכתבבאגרות הקודש בצורה אראית המכתב מנוסח: "לכ' הרבי מילובוויטש מה"מ שליט"א" (שלפי הסבר דרגתו הרוחנית - לדעתם עדיין חי) ובמטרה שהוא יענה אל תשובתם 1. האם עדין יש היתר תורני לכך2. האם נעשה דבר דומה בעבר אשר מותר הלכתית כמו דיבורלמת אל תפילה.

רעיון העקידה

הרב יעקב אריאל
ישנם הרבה צדדים לעקידה ואף רעיון זה גנוז בתוכם.

ספר עם טקסטים נוצריים

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,במסגרת עבודה שאני עושה התחלתי לקרוא את הספר "אוהל הדודתום", על תקופת העבדות בארצות הברית. כעת נודע לי שהספרמכיל טקסטים נוצריים שהמחברת כנוצרית אדוקה שמה בו. האם אנייכולה להמשיך ולקרוא בספר בקריאה ביקורתית ולקחת רק מה שאניצריכה? (העלילה). בעיקרון אני יכולה להחליף את הספר, אך זהיהיה לי מסובך,…

הלכות טרמפים

הרב יעקב אריאל
שלום לרב אריאלראובן ושמעון גרים ביישוב בשומרון, ונוסעים בכל יום בטרמפיםלעבודה. בשעה בה הם עומדים בטרמפיאדה, יש כל -2 דקותמכונית יוצאת מהיישוב. ראובן צריך להגיע ליישוב הסמוך, שכלמכונית עוברת דרכו. שמעון צריך להגיע לתל אביב, כאשר כמעטואין טרמפים בדיוק לשם, יש די-הרבה לערים בסביבה (פ"ת, ר"גוכו'). ראובן…

התפילה בבית המקדש

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל שלום וברכה,אני עורכת עבודה סמינריונית בנושא 'התפילה בבית המקדש'. אשמחאם תפנה אותי למקורות שעוסקים בעניין.ויהי רצוןשיבנה המקדש במהרהבימנו אמן!בתודה מראש.

עירוי מים חמים לתוך חמין

הרב יעקב אריאל
האם מותר בשבת לערות מים חמים לתוך תבשיל (חמין) העומד ע"גהפלטה והא מבושל כל צרכו?

דרשת רב היישוב בשבת

הרב יעקב אריאל
1.האם השיעור המועבר ע"י רב היישוב בשבת מחייב את כל התושביםלהשתתף בשיעור זה מדין 'פירקא' ?2. מה הדין כששיעור זה בא על חשבון סעודה שלישית ?

כתיבת פסוק בהזמנה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכתחילה לכתוב פסוק בהזמנה לשמחה אם אין בו שםה' או כתב אשורי?ומה הדין שכבר נכתב עליו פסוק, האם חייבים לגזור ולגנוז אותופסוק או שההזמנה נחשבת כדבר שמראש לא נכתב להתקיים ואפשר לזרוק?

הגייה אשכנזית של שם ה'

הרב יעקב אריאל
באחרונה נוהגים אנשים ילידי הארץ העוברים לפני התיבה בהברהספרדית לבטא את סיומת שם ה' תחת הנו"ן בהיגוי כמו חול"םכנהוג באידיש. מה הסיבה והאם אין איסור כלשהו בכך?

2שאלה באגרות הקודש - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום רבשוחחתי עם רב מחסידי חב"דולפי טענתו ישנה אפשרות לפנות אל המת, הוא הביא מס' דוגמאות כמותפילה על קבר של צדיק ובקשה ממנו שהוא "כצינור לשפע",ועוד מס' דוגמאות שהם בעצם השיטה החסידית שהיא ההתקשרות לצדיק.גם אני חשבתי שכשנפטר לנו אדם נהוג לבקש ממנו סליחה אל הקברהאם ניתן להקיש מדברים אלו לאותו עניין אש…

לשנות מפסק השו"ע

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.ידוע שאין לקיים את המצוות מפאת הטעם שבהם שהרי נכשלו בכךגדולי עולם (כגון שלמה המלך בחושבו שהנשים לא יסירו את לבבומאת ה' או/ו רבי ישמעאל שחשב שלא יטה את הנר). והנה בענייןסעודה שלישית עפ"י מנהג אדמו"רי חב"ד לקיימה בפירות אע"פשאדמו"ר הזקן פוסק בשולחנו הטהור שיש לקיימה בפת וכך כמובןגם ר' יוסף…

חזרת הש"ץ כשנותרו תשעה מתפללים

הרב יעקב אריאל
אני גר בישוב קטן, ואתמול ארע לנו מקרה שהתלבטנו מה דינו.בתפילת שחרית התחלנו את ברכות ק"ש ב- 10, אולם לפני תפילתעמידה יצא אחד המתפללים ונשארנו 9. את תפילת העמידההתחלנו ב-9, ולפני חזרת הש"ץ נכנס העשירי.האם היינו יכולים לעשות חזרת הש"ץ, או שמא בשל העובדהשהתחלנו להתפלל ללא מנין לא יכולנו להתפלל ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא