אמונה והלכה

קדיש על אביו הגוי

הרב יעקב אריאל
ראיתי מה שכתב כבוד הרב בשו"ת לגבי קדיש על אביו הגוי, אכןמבין אני שמותר לומר קדיש על גוי אך השאלה היא האם זה יועיל,אם יקראו אידרא רבא לע"נ הגוי זה גם יועיל? אכן ראיתי שבשו"תיחוה דעת כתב גם כמו שכתב כבודו, אך הביא שם משו"ת זקןאהרון שתמה בזה, ולכן שאלתי האם יש אכן בזה ענין או רק צורךפסיכולוגי.

תביעת "לשון הרע"

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לתבוע בבית משפט (ולקבל כסף) על "לשון הרע"מכיוון שבהלכה אין פיצוי כזה? תודה.

מחיאת כפים בשבת

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר למחוא כפים בשבת וכיצד?2. האם מותר לתופף ע"ג השולחן בשבת תוך כדי השירים?3. האם מותר למחוא כפים בזמן התפילה בשבת?

האם מותר לנגן "אדושם"

הרב יעקב אריאל
שמעתי בקלטת של יוסלע רוזנבלט ועוד שמנגנים אדושם ובקיצור ש"ע אומר שאין זה דרך כבוד. ומה הדין?

פדיון הבן בגיל מבוגר

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב. עליתי לארץ מרוסיה בגיל 11 שנה לפני 13 שנה. שאלתי כזאת מכיון שברוסיה לא נהגו לקיים מצוות,כאשר שנולדתי לאם היהודיה לא עשו לי מצוות פדיון הבן. האם אני היום חייב לפדות את עצמי?

רכישת מוצרים ב'איקאה'

הרב יעקב אריאל
האם הרב רואה בעיה מוסרית או הלכתית ברכישת מוצרים בחברת'איקאה'. התפרסם בעבר שחברה זו סחרה עם הגרמנים ימ"שבמלחה"ע השניה.על כל פנים בשנה האחרונה התחלפו הבעלים של חברה זו.

ברכת כהנים בחזרת ש"ץ מקוצרת

הרב יעקב אריאל
כאשר יש מנין מצומצם, והזמן דוחק, אנו מתחילים מיד תפילתשמו"ע בקול עד האל הקדוש. נשאלת השאלה האם ניתן לשלב גםברכת כהנים בתיפה זו, ואם כן היכן?

כניסה לכנסייה

הרב יעקב אריאל
שלום,האם מותר ליהודי להכנס לכנסייה (להסתכל בלבד) ומדוע?

דיבור באמצע לימוד תורה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א,כשאדם לומד תורה ונמצא למשל באמצע לימוד משנה או באמצעדף גמרא, באיזה מידה ניתן להפריע לו לדבר איתו לאיזה צורךאו אפילו לשאול בשלומו ובאיזה מידה מותר לענות כשפונים אליךואתה הלומד ? האם ישנם איזה דיני "הפסקה" כמו שיש בתפילה?אם אפשר להפנות לאיזה מקורות.

קביעות סעודה

הרב יעקב אריאל
בע"השלום לכבוד הרבאם אני אוכלת למשל לארוחת ערב1. משולש פיצה2. מלואח3. בורקסיםהאם אני נוטלת ידים ומברכת כמו על לחם?האם זה אובייקטיבי או אישי?תודה רבה

ברכת שהחיינו על ספר הזהר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב! קניתי את ספר הזהר, וקניה זו משמחת אותימאוד. האם מותר לי לברך "שהחיינו"? תודה וכל טוב.

זמן אמירת ברכות השחר

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום בשו"ע סעיף ד' מביא המשנ"ב כמה אפשריות של סדר ברכתנטילת ידיים בבוקר. אני משתדל נוהג לקום כחצי עד שעה קודם התפילה ללמוד. אחרהלימוד יוצא שאני הולך לשרותים ואז אני נוסע ברכב לבית הכנסת(כמה דקות). מתי עלי לומר את ברכות השחר?( מיד כשאני קם או שסמוך לתפילה)ברכות התורה אני אומר מיד ל…

עמידה בקדיש לאשכנזי

הרב יעקב אריאל
שלום לרבאני אשכנזי המתפלל קבוע במנין ספרדי האם עלי לעמוד או לשבת בקדיש?ב. מה הדין אם יש מיעוט שבלאו הכי עומד?

הדברת יונים

הרב יעקב אריאל
שלוםהדברה של יונים כרוכה בחיסולשל הבצים ואם יש צורך גם של היונות . האם זה מותר ?האם המדביר צריך לעשות מאמץלגרש את כל היונים לפני התחלת ההדברה? תודה

אגרות הקודש של חב"ד

הרב יעקב אריאל
שלום רבמנהג חסידי חב"ד לכתוב ל"רבי" זצ"ל באגרות הקודש שהשאיר אחריו. 1. הייתי מעוניין לדעת מה דעת הרב בנושא2. האם מותר לעשות כך שאלה זו מטרידה אותיר ועוד רבים ואפילו מרחיקה מאד מאותםשיעורים של חב"ד הרי רבנים גדולים טוענים ששיטה זו כשרה ועוד מהצד השני טועניםרבנים שזו עבירה חמורה אל "לשאול את המתים"…

אינטרנט ושמירת העיניים

הרב יעקב אריאל
בעלי אדם דתי, אין לנו טלויזיה בבית והוא משתדל בשמירתעיניים. אבל הוא נמצא שעות רבות מול האינטרנט (לא לצרכיעבודה), ואני מסבירה לו שיש הרבה פריצות בפרסומות. הוא טועןשהוא לא מתייחס אליהן, ולי זה מאוד מפריע, כיצד אפשר לפתוראת הבעיה?

הרע בעולם

הרב יעקב אריאל
בס"דתלמידותי חזרו זה עתה מסיור בפולין ואנו מנסות לברר בעקבותהסיור כמה נקודות ביחס לרע בעולם. אודה לרב על תשובה עדכמה שניתן מפורטת וכן הפנייה למקורות שונים.מה המשמעות שה' בורא רע.האם יש מצב של השגחה כללית למשל בשואה או שתמיד לכל אדםישנה השגחה פרטית צמודה ואם כן עד כמה. האם כל מכה כלהתעללות שעבר היתה…

שאלה באגרות הקודש - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום רב המשך שאלתי בנוגע להכנסת מכתבבאגרות הקודש בצורה אראית המכתב מנוסח: "לכ' הרבי מילובוויטש מה"מ שליט"א" (שלפי הסבר דרגתו הרוחנית - לדעתם עדיין חי) ובמטרה שהוא יענה אל תשובתם 1. האם עדין יש היתר תורני לכך2. האם נעשה דבר דומה בעבר אשר מותר הלכתית כמו דיבורלמת אל תפילה.

רעיון העקידה

הרב יעקב אריאל
ישנם הרבה צדדים לעקידה ואף רעיון זה גנוז בתוכם.

ספר עם טקסטים נוצריים

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,במסגרת עבודה שאני עושה התחלתי לקרוא את הספר "אוהל הדודתום", על תקופת העבדות בארצות הברית. כעת נודע לי שהספרמכיל טקסטים נוצריים שהמחברת כנוצרית אדוקה שמה בו. האם אנייכולה להמשיך ולקרוא בספר בקריאה ביקורתית ולקחת רק מה שאניצריכה? (העלילה). בעיקרון אני יכולה להחליף את הספר, אך זהיהיה לי מסובך,…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא