אמונה והלכה

משמעות המילה "קונם"

הרב יעקב אריאל
לא הבנתי בדיוק מה פרוש המילה קונם וכיצד היא מתקשרת לנדריםואיסורים אודה לך על הסבר מפורטבברכת חג שמח.

בית כנסת "מסורתי"

הרב יעקב אריאל
1) האם הרב גם מורשה לפסוק טהרה ברמה של מורה הוראה מצד הדין?2)כל חיי התפללתי בבית כנסת מסויימת סמוך לאבי יש לציין שזובית כנסת "מסורתית" מעין בני עקיבא חובשי כיפות סרוגות,בשנתיים האחרונות התחזקתי וההלכה קובעת שיש בתפילה לתורעבור שליח ציבור ראוי וגם תוקע בשופר ראוי , בבית כנסת של אביהעניינים קצת אחרים…

ברכת הגומל

הרב יעקב אריאל
אדם שעלה על כסא עם גלגלים והחליק ונפל ממנו וכתוצאה מכךשבר את הקרסול. האם עליו לברך ברכת הגומל כי התוצאה היתהיכולה להיות הרבה יותר גרועה?

שאלות שונות בענין המקדש

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום רב שאלה 1חשוב מדוע יש הבדל במקום שמירתם בבית המקדש שאלה 2תאר את תפקידו של איש הר הביתשאלהלמה היה משמש השער המזרחישאלהמהם שמות חמשת השערים

תפילה בציבור ועזרה לאישתי

הרב יעקב אריאל
א. מועדים לשמחה לכבוד הרבב. אני אברך, אשתי עובדת בתור אחות במשמרות לילה, יש לנושתי בנות ואשתי בהריון (הגדולה בת שנתיים).אשתי מגיעה הביתהבימים שעובדת בערך ב-8 בבוקר. ישנם מקרים בהם אין מעון כגוןערב חג ואם אלך לתפילה היא תצטרך להישאר איתן עוד כשעה(במקרה הטוב כשהיא מגיעה ישר לפני שיש מנין). עייפותה הרב…

עפיפון וכתישת שום בשבת

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר להעיף עפיפון בשבת (כמובן בתוך העירוב של העיר)2. האם מותר לכתוש שום במכתש ידני בשבת ומה הדין ביו"ט3. האם מותר ביו"ט לכבות את הגז ע"י סגערת ברז הגז הראשיוע"י כך הלהבה תכבה ממילא (בגרמא)

כלי אוכל שטבוע בהם ציורים של שמש - המשך

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלה בענין כלי אוכל שטבוע בהם ציורים של שמש, האםלכתחילה מותר לקנות צלחות מעין אלו? האם לאחר שכברקיבלנו במתנה, האם מותר לכתחילה אף לאכול בהם? תודה רבה,

עיכוב בקביעת מזוזות והענשת ילד

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום כבוד הרב,1. האם מותר שלמבנה שמשמש כבית חם לילדים לא יהיו מזוזותלתקופה של חודש,ואז ישימו אותן? במצב כזה בו אנו נמצאים האםחובה לשים כמה שיותר מהר או שעוד ניתן לחכות (רוצים לעשות טקס חגיגי)2. בבית זה המשמש כבית חם לילדים בסיכון שברו קיר (גבס)שאלנו את הילדים מי עשה זאת ואף אחד לא הודה. לאחר מכן…

חיוב מזוזה בחדרון כביסה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם עלי לקבוע מזוזות בביתי ב:1. בפתח חדרון קטן בבית המשמש חדר כביסה?2. בפתח שבין חדר בבית למרפסת פתוחה המשמשת מקום לחבלי כביסה?תודה.

קביעת מזוזות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בביתי יש פתח בו יש מקום לקבוע מזוזה עלהמשקוף רק מצידו הפנימי של הפתח (זה הפונה לתוך הבית), כךשכשהדלת סגורה המזוזה נמצאת בתוך הבית. מצידו החיצוני שלהפתח המשקוף נגמר ויש קיר. האם עלי לקבוע את המזוזה עלהקיר הצמוד לפתח, או על המשקוף למרות שזה בתוך הבית? תודה רבה.

שעון יד נטען

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב לגבי שעון יד, שיש לו סוללה אולם היאנטענת ע"י תנועת היד, האם מותר להשתמש בשעון כזה בשבת?

קדיש לסבא או סבתא

הרב יעקב אריאל
אבי נפטר לפני שנה, אז מותר לי לומר קדיש. האם אני יכול לומרקדיש לסבא או סבתא, אפילו אם בן שיכול לעשות את זה, והאםמותר לומר על סבא וסבתא כבר כשאין להם בנים או בנות בעולם.

איסור החזקת ע"ז וחוקי המדינה

הרב יעקב אריאל
ילד שהשתמד ומכניס ע"ז לבית הוריו. מה עליהם לעשות כאשר הםכפופים למסגרת חוק המדינה? תודה.

וידוי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.האם יש צורך בוידוי על חטא שחטאתי בשוגג בעניין אכילתמאכל/משקה שהוא בחזקת חלבי (חומם/הוקפא בכלי המשמשלחלבי) לאחר אכילת בשר?אם כן- הרב יוכל לציין לי מהו סדר הוידוי המתאים ומה השלב הבא? אשמח אם הרב יוכל להסביר לי מהי מהות הוידוי ומדוע למעשה ישצורך בוידוי- שהרי ריבון העולמים יודע שחטאתי ו…

מאמר הרב על דינא דמלכותא דינא ועניין מינוי מלך

הרב יעקב אריאל
עיינתי בדברי ה"אבני נזר" בעניין מינוי מלך מישראל ועיינתי גםבמאמר המעניין של כת"ר באתר דעת באשר ל"דינא דמלכותאבארץ ישראל" והנה אין ספק שהעם מעורב במינוי המלך. מהשכתבתי אינו נסתר ע"י דברי הרב ולכן אמת כדברי שהנביא וביתדין מתחילים את התהליך.לעניות דעתי, מסקנת המאמר נכונה שאכן יש דינא דמלכותאבארץ ישראל…

מינוי נביא ע"י העם

הרב יעקב אריאל
הרמב"ם אומר במבוא למשנה שהנביא הוא זה שהוכר כעוסק בתורהובמצוות. למי הרמב"ם מתכוון? לעם או לחכמי התורה? בברכת התורה

אגרת הרמב"ן

הרב יעקב אריאל
היכן אני יכולה למצוא חומר כדי ללמוד ולהבין כמה שיותר טוב את אגרת הרמב"ן

מצוות תוכחה

הרב יעקב אריאל
בראשונים גדרים רבים ב"מוטב יהיו שוגגין...". להלכה הרמ"אפוסק כבעל העיטור שבמצבים מסוימים לא נוכיח. הגר"ע יוסף כותבלהוכיח בכ"מ (גם בעיו"כ וגם בשל"ט) מתוך הסתמכות עלהריטב"א שבדורנו יש להוכיח בכ"מ.האם יש מקום לשיקול דעת במקרים אלו?מהם הגדרים להלכה?מהי הסברא מצד תועלת או מצד מחאה?האם יש יחס עקרוני שונה ל…

חיוב פרגולה במזוזה

הרב יעקב אריאל
בניתי פרולה לפני סוכה ובהשתמשתי בה כסוכה, לאחר סוכות אנימשאיר אותה ואף בניתי מעין דפנות לפרולה, ממש נוצר מעין חדר,ויש פתח של ממש עם 2 מזוזות ומשקוף? האם הפרגולה חייבתבמזוזה? האם זה קשור לקירוי?

איסור בניית יריחו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בספר יהושע כתוב שמיד עם כיבוש ירחו הזהיריהושע את העם לבל יקימו את יריחו שנית. האם יש לדברים תוקףהלכתי, והאם האמנם אסור לנו לבנות את יריחו? תודה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא