אמונה והלכה

חיוב פרגולה במזוזה

הרב יעקב אריאל
בניתי פרולה לפני סוכה ובהשתמשתי בה כסוכה, לאחר סוכות אנימשאיר אותה ואף בניתי מעין דפנות לפרולה, ממש נוצר מעין חדר,ויש פתח של ממש עם 2 מזוזות ומשקוף? האם הפרגולה חייבתבמזוזה? האם זה קשור לקירוי?

איסור בניית יריחו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בספר יהושע כתוב שמיד עם כיבוש ירחו הזהיריהושע את העם לבל יקימו את יריחו שנית. האם יש לדברים תוקףהלכתי, והאם האמנם אסור לנו לבנות את יריחו? תודה.

בירור שיטת הרב בענין תוכחה

הרב יעקב אריאל
הזה ןידה לכו החכות ןיא אביקע 'ר זאמש איבמ וסר תרגאב ברה.יכוניח ןינע אוה ונימילאל תוחפל) חיכוהל ןיא םויה אלימו הכלה תקיספכ רמאנ הז םאה?(םיתייעב םירקמבםהש וא תיכוניח הניחבמ ךכב וקסע םינושארהו 'מגהש ןעוט ברה םאה?ע"ר ירבד לע םיקולחויתובושת לע ברל הבר הדות

מילת עבדים נוכרים

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נבקש התייחסותו לשאלות שהועלו בשיעור בהלכות מילה של הרמב"םואינני יודע להשיבם. א. הרמב"ם אומר ש"מקנת כסף" נימול בו ביום ואפילו ביום שנולדבו (מילה א, ג) מצד שני הוא אומר במורה נבוכים(ח"ג מט) שהטעםלמילה בשמיני הינו שכל נולד הינו חלש עד יומו השמיני וכדבריהמדרש "ולמה התינוק נימול לשמונה ימים?…

אמן יתומה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבמה הדין אדם ששמע ברכה לא ברורה ואינו יודע איזה ברכה שמעהאם מותר לו/ צריך לענות?בתודה

התרת נדר האישה באמצעות הבעל

הרב יעקב אריאל
שאלתי את הרב את השאלה והוא ענה לי בקישור הבא. http://www.haravariel.org/faqit.asp?cat=36&sub=57   בעלי ביקש מרב בית הכנסת שלנו בערב ראש השנה שאגיע אליולהתרת נדרים, והוא אמר לבעלי שאמנה אותו לשליח להתיר אתהנדרים בשבילי. האם זה בסדר? תודה.

מסורת ונוסח

הרב יעקב אריאל
מה החשיבות של שמירה על נוסח בית אבא? האם המניינים שמשלביםמכל העדות מפספסים את השמירה על המסורת? מה עדיף מניןגדול או מס' מניינים בנוסחים השונים.

בירור שיטת הרב בענין תוכחה - המשך

הרב יעקב אריאל
א. סליחה על הטרדת הרב אבל 'תורה היא...'.ב. עיינתי במרגניתא טבא בהדרכת הרב , אני מניח שהרב התכוןלסעיף יז' שם מדובר לא לשנוא מכיון שא"א להוכיח.שאלתי האם קיימת היום מצות תוכחה הרי שם בסעיף יג 'להוכיח...או אפילו ודאי אינו מקבל בדאו' המפורש בתורה'.וכן בראשונים בשו"ע וברמ"א משמע שיש חובה להוכיח האם אפשרלו…

עבודה וקביעת עתים לתורה

הרב יעקב אריאל
כיום אני עובד במקום עבודה עם שעות נוחות 8 שעות ביום אנינשוי שנתיים עם 2 ילדים תודה לאל אך עוד אין לי בית משליואשתי לא עובדת.אני גם קובע עיתים לתורה בערב. נכון להיום הציעו לי עבודה אחרת עם שכר גבוהה יותר אבל זהאומר שאני יצטרך לעבוד יותר קשה יותר שעות ובמשמרות לילה. אבל אולי כך אני יצליח לקנות סוף ס…

לימודים אקדמיים ולימוד תורה

הרב יעקב אריאל
התחלתי לימודים לתואר ראשון לפניי כ-5 שנים וחסרים לי 3קורסים להשלמת התואר אך אחרי שחזרתי בתשובה הבנתי שסך הכלהתעודה תשאר בעולם זמני ועדיף להשקיע זמן בלימוד תורה אך מצדשני התואר יתן לי תוספת שכר שיכול לעזור בלימוד התורה

בחירת שם לבן

הרב יעקב אריאל
יש לנו בן ואנו מתלבטים על שם אחד מתוך 3: 1)יובל 2)נועם 3)איתן בתודה מראש

קרוטונים וברכתן

הרב יעקב אריאל
"קרוטונים" העשויים מלחם, (של אסם וכדומה), האם מחוייביםבנטילת ידיים וברכת המוציא? או האם דינן ברכתן הוא מזונות?

קולר

הרב יעקב אריאל
מה הדין של קולר בשבת האם מותר להשתמש בו.האם דינו כמקרר או שלא.במקרר ישנה את הסברא גם שפ"ר דקשי ליה ע"י האויר החםשנכנס, וכאן הוא מעונין בכך שנכנסים מים חדשים, אחרת לא יהיהלו מים נוספים לשתיה.

קדיש על אביו הגוי

הרב יעקב אריאל
ראיתי מה שכתב כבוד הרב בשו"ת לגבי קדיש על אביו הגוי, אכןמבין אני שמותר לומר קדיש על גוי אך השאלה היא האם זה יועיל,אם יקראו אידרא רבא לע"נ הגוי זה גם יועיל? אכן ראיתי שבשו"תיחוה דעת כתב גם כמו שכתב כבודו, אך הביא שם משו"ת זקןאהרון שתמה בזה, ולכן שאלתי האם יש אכן בזה ענין או רק צורךפסיכולוגי.

תביעת "לשון הרע"

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לתבוע בבית משפט (ולקבל כסף) על "לשון הרע"מכיוון שבהלכה אין פיצוי כזה? תודה.

מחיאת כפים בשבת

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר למחוא כפים בשבת וכיצד?2. האם מותר לתופף ע"ג השולחן בשבת תוך כדי השירים?3. האם מותר למחוא כפים בזמן התפילה בשבת?

האם מותר לנגן "אדושם"

הרב יעקב אריאל
שמעתי בקלטת של יוסלע רוזנבלט ועוד שמנגנים אדושם ובקיצור ש"ע אומר שאין זה דרך כבוד. ומה הדין?

פדיון הבן בגיל מבוגר

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב. עליתי לארץ מרוסיה בגיל 11 שנה לפני 13 שנה. שאלתי כזאת מכיון שברוסיה לא נהגו לקיים מצוות,כאשר שנולדתי לאם היהודיה לא עשו לי מצוות פדיון הבן. האם אני היום חייב לפדות את עצמי?

רכישת מוצרים ב'איקאה'

הרב יעקב אריאל
האם הרב רואה בעיה מוסרית או הלכתית ברכישת מוצרים בחברת'איקאה'. התפרסם בעבר שחברה זו סחרה עם הגרמנים ימ"שבמלחה"ע השניה.על כל פנים בשנה האחרונה התחלפו הבעלים של חברה זו.

ברכת כהנים בחזרת ש"ץ מקוצרת

הרב יעקב אריאל
כאשר יש מנין מצומצם, והזמן דוחק, אנו מתחילים מיד תפילתשמו"ע בקול עד האל הקדוש. נשאלת השאלה האם ניתן לשלב גםברכת כהנים בתיפה זו, ואם כן היכן?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא