אמונה והלכה

המלחת ירקות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.האם יש מי שמקל לשים מלח ישירות על ירקות?(בלי שמן)ב.על מה בדיוק אסור? (על תפוח אדמה בצ'ולנט מותר? ועל דג?)ג. אם אמי מגישה לשולחן סלט ירקות שמלחה אותו - האם עדיףלא לאכול? (היא לא תשים לב)ואותה שאלה לגבי סלט חתוך דק

קשר כפול בטעות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מה עושים אם בטעות נקשרו הנעליים בקשר על גבי קשר בשבת?אם אפשר להתאמץ ולפתוח ביד אחת - מותר?

הצטרפות לתפילת הציבור באמצע התפילה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.בתפילת ערבית הציבור ממהר (או שאני איטי?) ןמתחיל 18 כשאניב"ואמונה". כדאי לדלג, כולל השכיבינו, ולהתחיל איתם?ב. בכלל - יש הבדל במעלת התפילב"צ אם מצטרפים כשהציבורבאמצע, אם שהוא די בהתחלה?

בשכמל"ו אחרי ברכה על תפילין של ראש

הרב יעקב אריאל
למה אומרים בשכמל"ו אחרי הברכה על תפילין של ראש - בגללחשש לברכה לבטלה? האם צריך לומר דווקה אחרי העברתהרצועות קדימה ובתוך כדי דיבור? (אם זה בגלל חשש בטלה)ב. אני זקוק להסתכלות במראה כדי לראות אם התפילין ישרות.מתי לעשות זאת - לפני בשכמל"ו?

סטנדרים בין המתפללים

הרב יעקב אריאל
בביכנ"ס שבו הסטנדרים בצורה הנפוצה (כמו בביכנ"ס של הרב)-האם הם נחשבים למחיצה ואפשר לפסוע בד' אמות המתפלל?ולשבת?

קדושת ספרים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מותר לשים ספרי ראשונים על גמרות? מה מותר על מה בסידור וחומש?

סימניית דבק

הרב יעקב אריאל
מותר להשתמש ב"סימניית דבק" בשבת?

כלי אוכל שטבוע בהם ציורים של שמש

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום, קיבלנו במתנה מהעבודה צלחות שקופות שטבוע בהם ציורים של שמשבתחתיתם, מה דינם ? גמר חתימה טובה,

שם ה' בהברה אשכנזית

הרב יעקב אריאל
בשנים האחרונות אני נתקל בתופעה שלא הכרתי: חבריי העובריםלפני התיבה כל השנים במבטא עברי החלו לומר את הסיומת שלאדו-ני בהטעמת חולם כמו המבטאים בהברה אשכנזית.האם כךחייבים לעשות מבחינה הלכתית?

משמעות המילה "קונם"

הרב יעקב אריאל
לא הבנתי בדיוק מה פרוש המילה קונם וכיצד היא מתקשרת לנדריםואיסורים אודה לך על הסבר מפורטבברכת חג שמח.

בית כנסת "מסורתי"

הרב יעקב אריאל
1) האם הרב גם מורשה לפסוק טהרה ברמה של מורה הוראה מצד הדין?2)כל חיי התפללתי בבית כנסת מסויימת סמוך לאבי יש לציין שזובית כנסת "מסורתית" מעין בני עקיבא חובשי כיפות סרוגות,בשנתיים האחרונות התחזקתי וההלכה קובעת שיש בתפילה לתורעבור שליח ציבור ראוי וגם תוקע בשופר ראוי , בבית כנסת של אביהעניינים קצת אחרים…

ברכת הגומל

הרב יעקב אריאל
אדם שעלה על כסא עם גלגלים והחליק ונפל ממנו וכתוצאה מכךשבר את הקרסול. האם עליו לברך ברכת הגומל כי התוצאה היתהיכולה להיות הרבה יותר גרועה?

שאלות שונות בענין המקדש

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום רב שאלה 1חשוב מדוע יש הבדל במקום שמירתם בבית המקדש שאלה 2תאר את תפקידו של איש הר הביתשאלהלמה היה משמש השער המזרחישאלהמהם שמות חמשת השערים

תפילה בציבור ועזרה לאישתי

הרב יעקב אריאל
א. מועדים לשמחה לכבוד הרבב. אני אברך, אשתי עובדת בתור אחות במשמרות לילה, יש לנושתי בנות ואשתי בהריון (הגדולה בת שנתיים).אשתי מגיעה הביתהבימים שעובדת בערך ב-8 בבוקר. ישנם מקרים בהם אין מעון כגוןערב חג ואם אלך לתפילה היא תצטרך להישאר איתן עוד כשעה(במקרה הטוב כשהיא מגיעה ישר לפני שיש מנין). עייפותה הרב…

עפיפון וכתישת שום בשבת

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר להעיף עפיפון בשבת (כמובן בתוך העירוב של העיר)2. האם מותר לכתוש שום במכתש ידני בשבת ומה הדין ביו"ט3. האם מותר ביו"ט לכבות את הגז ע"י סגערת ברז הגז הראשיוע"י כך הלהבה תכבה ממילא (בגרמא)

כלי אוכל שטבוע בהם ציורים של שמש - המשך

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלה בענין כלי אוכל שטבוע בהם ציורים של שמש, האםלכתחילה מותר לקנות צלחות מעין אלו? האם לאחר שכברקיבלנו במתנה, האם מותר לכתחילה אף לאכול בהם? תודה רבה,

עיכוב בקביעת מזוזות והענשת ילד

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום כבוד הרב,1. האם מותר שלמבנה שמשמש כבית חם לילדים לא יהיו מזוזותלתקופה של חודש,ואז ישימו אותן? במצב כזה בו אנו נמצאים האםחובה לשים כמה שיותר מהר או שעוד ניתן לחכות (רוצים לעשות טקס חגיגי)2. בבית זה המשמש כבית חם לילדים בסיכון שברו קיר (גבס)שאלנו את הילדים מי עשה זאת ואף אחד לא הודה. לאחר מכן…

חיוב מזוזה בחדרון כביסה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם עלי לקבוע מזוזות בביתי ב:1. בפתח חדרון קטן בבית המשמש חדר כביסה?2. בפתח שבין חדר בבית למרפסת פתוחה המשמשת מקום לחבלי כביסה?תודה.

קביעת מזוזות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בביתי יש פתח בו יש מקום לקבוע מזוזה עלהמשקוף רק מצידו הפנימי של הפתח (זה הפונה לתוך הבית), כךשכשהדלת סגורה המזוזה נמצאת בתוך הבית. מצידו החיצוני שלהפתח המשקוף נגמר ויש קיר. האם עלי לקבוע את המזוזה עלהקיר הצמוד לפתח, או על המשקוף למרות שזה בתוך הבית? תודה רבה.

שעון יד נטען

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב לגבי שעון יד, שיש לו סוללה אולם היאנטענת ע"י תנועת היד, האם מותר להשתמש בשעון כזה בשבת?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא