אמונה והלכה

התייחסות ל"לא בשמיים היא"

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,היכן אוכל למצוא התייחסות למעשה שהיה עם אמת המים, קירותביהמ"ד וכו'- התייחסות המוכיחה שלא מדובר במעשה שקרה ממש אלאיש פה רעיון שחז"ל ניסו לבטא (בהמשך ליחס הכללי לכל מדרשיחז"ל שאינם עולים בקנה אחד עם המציאות... ע"פ הרמח"ל,הרמב"ם וכו')- אני צריך פשוט התייחסות ספציפית למקרה הזה.ידוע לי שהמהר…

אמירת קדיש ע"י בן מאומץ

הרב יעקב אריאל
האם בן מאומץ צריך לומר קדיש על אביו, ומה הדין שהוריו חיים

ברכה על חסה בסוף הארוחה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכב' הרב,הרבה פעמים אני אוכלת חסה בסוף הארוחה, האם לברך עליה?תודה ובשורות טובות

בקשה על חולים בברכת רפאנו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בתפילת "רפאנו" שבתוך תפילת העמידה ידועלי שיש נוסח מסוים שבו מבקשים על שמות של חולים. נוסח זה לאמופיע בסידור שלי. האם אני יכולה לבקש על חולים במיליםהפרטיות שלי?

התנתקות מהשטחים

הרב יעקב אריאל
איך אתה מסביר עובדה זו שרבנים גדולים טענו בפני הציבור הדתישלא תהיה התנתקות וזאת על סמך התורה , ולמרות כל זאת היתהההתנתקות , האם זו הוכחה שיש רק אחד שמחליט ? האם המשפטצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים נתון בספק ?

ברכה על אכילת דבר איסור

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בש"ע סימן קצו אומר שהאוכל דבר איסור בשעת פיקוח נפש לאיברך עליו ואילו בסימן רד אומר שהאוכל איסור בשעת הסכנה יברךעליו(הרי לגבי יום כיפור פשוט שצריך לברך אם אכל בהיתר).עיינתי במפרשים ולא מצאתי טעם הסתירה ולמה כוונתו "בשעת סכנה".

כהן בקברי צדיקים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,האם מותר לכהן לעבוד בקברי צדיקים,המדובר הוא בשומר באתרקבר המלך דוד והוא נמצא באולם נפרד מהאולם בו נמצא הקבר עצמותודה

תפילה ללא נעלים ובחדר שינה

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר להתפלל יחפים (ללא נעליים)?2.האם מותר להתפלל בחדר שבו ישנים ?3. האם מותר להתלבש בחדר שיש בו ספרי קודש ?

לשה"ר בין בעל לאשתו

הרב יעקב אריאל
האם קיים איסור לשה"ר בין בעל לאשתו. מתי בכ"ז ניתן להתיר להם לספר לשה"ר בכדי להכניס האחד אל עולמו של השני? כדי לפרוק מצוקות וכד'?

מברשת לאסלה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לנקות אסלה בשבת בעזרת המברשת המיוחדת לכך?

המתנה ב"ישתבח" לש"ץ

הרב יעקב אריאל
עד עכשיו, נהגתי להגיד ישתבח מיד בסיום פםוקי דזמרה, אפילוסיימתי משמעותית לפני הש"ץ, וזה עקב פסקיהם של המ"ב (נג:ט)וערוה"ש (נג:ד). נראה לי שראיתי באתר זה שכבוד הרב סבור שיש להמתין בישתבחעד שהש"ץ יגיע לשם. כעת אינני מוצא את זה, אז אולי אני טועה. האם אכן זו דעת כבוד הרב?

עפיפון בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להעיף עפיפון בשבת כאשר יש עירוב ואין חשש שהעפיפוןיצא חוץ לערוב. כמובן שמדובר שהחוטים קשורים מבעוד יום.

שימוש בדסקיות הנרונים בר"ה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוציא את הדיסקית שנשארת לאחר שכבו הנרונים בתוך הזכוכיות בליל יו"ט השני של ר"ה?

הזלפת טיפות עיניים בר"ה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. עברתי ניתוח בעין, ויוציאו לי את התפרים מידאחרי ר"ה. בנתיים קיבלתי הוראה מהרופא להזליף טיפות עינייםכל שעתיים. האם מותר לי לעשות זאת גם בר"ה? תודה רבה וחג שמח.

ביצוע "קדיש" בקונצרט חזנות

הרב יעקב אריאל
ראיתי קונצרט חזנות בו שרים חזנים יראי השם את הקדיש, האם זה אפשרי? תודה. כתיבה וחתימה טובה.

קניה בימות החול מחנות פתוחה בשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, בהמשך לשאלה שהועברה אלינו באתר "שמור" אשמחלקבל תשובה. להלן השאלה:אני לא מבין, לפי מה שאתם עושים באתר, האם קיימת בעיההלכתית עם קניה בימות החול מחנות פתוחה בשבת?

אמבולנס בשבת

הרב יעקב אריאל
אמבולנס שנסע לבית חולים קפלן, האם מותר לו לחזור לאשדוד בשבת גם אם לא קראו לו לפנות מישהו?

טלטול בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום. זוג צעיר שיש להם תינוקת בת שנה נוסעים לחו"ל למספר שבועות, לשמור על הסבתא הזקנה. הסבתא זקוקה לליוי צמוד כל שעות היום. הסבתא שוהה בקרוואן קטן הנמצא ביער. ואילו הזוג במשך הלילה ישנים במלון זול ופשוט בכפר הסמוך במרחק של כקילומטר. קהילה יהודית פעילה, נמצאת במרחק של כמאה קילומטר משם…

ברכות השחר ותפילין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!האם אפשר קודם להניח תפילין ואח"כ לומר ברכות השחר?או שחייב לומר קודם הנחת התפילין?והאם אמירת ברכות השחר חובה?

ספורט לפני התפילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לרכב על אופניים לצורך התעמלות (לשמירה עלהבריאות) האם זה משנה אם עושים את זה קודם הנץ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא