אמונה והלכה

יום זכרון שחל בשבת

הרב יעקב אריאל
יום זכרון שחל בשבת - מתי יש לעלות לקבר? ביום שישי או יום ראשון?

רוצח ומחלל שבת

הרב יעקב אריאל
רוצח בסייף, ומחלל שבת בסקילה. האם ניתן לומר לפי זה שמחללשבת יותר חמור מרוצח ? נפ"מ לקבורה, שלא קוברים את "הצדיק" אצל מחלל השבת אלאבחלקת שומרי השבת] תודה.

שאלה הלכתית ושאלה הנהגתית

הרב יעקב אריאל
עד כמה תשובה שרב נותן למישהוא מחייבת אדם אחר?האם יש הבדל בין שאלה הלכתית לשאלה הנהגתית?

מועד ברית מילה שנדחתה

הרב יעקב אריאל
שלום כב' הרב, מהו המועד הרצוי לברית מילה של מי שחלה (בצהבת) ולכן לאנתקיים טכס הברית לאחר שמונת הימים? האם ישנה חובה למולובמועד מסוים? האם עדיף לדחות לאחרי תשעה באב? מה דחיפותהטכס? תודה, כל טוב

הדלקת נרות למי שאינו עם אישתו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, מי שבמלון בשבת ללא אשתו כגון בחו"ל לצורךעבודה. כיצד ינהג לגבי הדלקת נרות שבת?אם אשתו מדליקה עליובבית -האם זה מספיק? ואם כן, האם יש הבדל בדין אם יש הפרשישעות בין הארץ? אם הוא נשאר בחדר במלון ואין סכנת שריפה.האם ידליק נרות ויברך? או יעדיף להדליק חשמל ? ראיתי אתהתשובה בענין ברכה על חשמל. האם…

הספד ע"י אישה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום. האם אשה מותר לה להספיד את המת ברחבת בית החיים כדרך שמספידים הגברים את המתים?

כרטיס מגנטי במלון

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,בהרבה בתי מלון בחו"ל דלת החדרים נפתחת רק עםכרטיס מגנטי. מכניסים כרטיס, ולעיתים נדלקת נורה.כיצד צריךלנהוג על מנת להיכנס ולצאת מהחדר בשבת ללכת תפילה או סתםלצאת? ואם רמזתי לגוי לפני שבת, ומתחלף הפקיד בשבת, האם זהנחשב רמיזה לומר שכבר סיכמת עם הפקיד שיפתח לי היום?

ציצית וריצת לילה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם כשאני יוצא לרוץ בלילה, עלי להישאר עםהציצית או שאפשר להורידה לצורך הריצה?האם בלילה כמו ביום, כל הליכה של אדם (אפילו יציאהמהמקלחת לשירותים) - עדיף שתהיה בציצית?

וידוי וי"ג מידות עם הציבור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,התחלתי לומר "אשמנו.." כשהציבור אומר י"ג מידות. האם כשאגיעלשם אוכל גם אני לומר או שאני כיחיד?האם במקרה זה צריך לקפוץ ולומר עם הציבור? (ואח"כ להשלים?)

הזכרת שם ה' בזמירות שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לומר שם ה' בזמירות שבת כשאינו אומר פסוקים אלאפיוטים (כגון "חי ה' וברוך צורי בה' תתהלל נפשי").

הזכרת שם ה' בלימוד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מותר לומר שם אלוקים עם "ה" כשלומדים מתוך ספר? יש חילוקבין הספרים?האם עדיף להמנע מלומר או לכתוב "תודה לקל" עם "א"?

הגעה לישתבח לפני הציבור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,הגעתי ל"ישתבח" והציבור מאחור.- עלי לאומרו ואז להמתין?- מותר לי ללמוד עד שיגיעו לשם או לומר תהילים?

ברכה על פרי לפני הסעודה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, קראתי שהרב כתב לשואל שהוא יכול לברך על זיתוכדומה לאחר קידוש ולפני נט"י.האם גם לפני סעודה רגילה הדין הוא כך? אין בעיה לברך שלא לצורך? (שהרי יכול לחכות כמה דקות)

קריעת טישו בשבת ושבירת קופסאות מעדן

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,1.שכחתי לקרוע את חבילת הטישו לפני שבת. האם אפשר לעשותזאת בשבת מבלי לקרוע האותיות?2.יש מי שמקל בשבירת שני "באדי" מחוברים בשבת?(במקרה שהורס מילה ובמקרה שלא הורס מילה)

סימניה בשבת

הרב יעקב אריאל
לכב' הרב,האם מותר להשתמש בסימנית דבק של ספרים בשבת?

יחס לחילוניים בימינו, כיבוש משחית

הרב יעקב אריאל
שלום לרב אריאל! בספר "ספרן של יחידים" של הרב הלל צייטלין, עמ',238-240,הרב צייטלין מספר על פגישתו עם רבי חיים זוננפלד ועל שיחתו עמו: " והנה רחבו ונסבו הדברים על הצעירים, בייחוד על החלוצים.מלחמה גדולה לנו עמהם, אמר לי, לא נוכל להתפשר עמהם כלל.לא אוכל דברם לשלום. לאויבים היו לי, הרב מיפו(כן קרא רביחי…

פלאפון שנשאר דלוק

הרב יעקב אריאל
אם שכחתי לכבות את הפלאפון שלי לפני כניסת השבת, ובשבתעצמה הוא מצלצל. האם זה נחשב שחיללתי שבת?

הקפדה על לשוה"ר בפורום

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכבוד הרב,יש לנו אתר ובו פורום.בפורום נכתבות הודעות ע"י אנשים שונים.ולפעמים נכתבים גם דברי ביקורת על ציבורים שלמים שומרי מצוות. המדיניות שלנו בפורום היא לענות על הביקורות הנ"ל בצורה שלסנגוריה, ולהסביר את ההגיון מאחורי צורות החשיבה השונות. (כי כלצורת חשיבה יש לה את הבסיס שלה, והעיקר לא להגי…

מכירת דירה

הרב יעקב אריאל
שלום רב כבוד הרב!אנחנו מנסים כבר שנה למכור את הדירה ולא מצליחים אנשים באיםלראות את הדירה מתלהבים אבל שום דבר לא קורה כאילו משהועוצר ורציתי לדעת אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות אני מקווהלקבל תשובה במהרהאני כרגע בחודש שמיני ומקווה למכור את הדירה לפני הלידהתודה מראש

הנחת תפילין חודש לפני בר המצווה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב.מהו המקור למנהג זה?האם אין בעיה לברך לפני שקיים לגבי הנער חיוב?(אנו מאמצים את המנהג האשכנזי במשפחה בה האמא אשכנזיהוהאבא ספרדי).
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא