אמונה והלכה

"הלכות עובדים זרים"

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.אצל אמי שתחי' החלה לעבוד עובדת זרה (מדוע אין יהודיםשמוכנים לסייע למבוגרים ?הנזקקים לעזרה במשך כל שעות היממה(למעט הבן המצווה).וכך גם צצו השאלות הבאות בהתייחס למצב שאינו פיקוח נפש:א. אילו מלאכות היא רשאית לבצע בשבת עבור בע"ה היהודי ?ב. מה גדר האמירה לה לעשיית מלאכה בשבת ? כלומר, מבחינתאיסור…

Mezuza that fell on the ground

הרב יעקב אריאל
While fixing my Mezuza, the Klaf that was covered with.(nylon fell on the floor (with carpet.Do I need Tshuva for this and howThe Rav can write the answer in Hebrew

מזוזה במסדרון

הרב יעקב אריאל
מתי מסדרון חייב במזוזה? ז"א פתח המסדרון ששבין הסלון למסדרון?

הסרת שיער בלייזר

הרב יעקב אריאל
כבודו ישגא 1)האם מותר להסיר שיער הגוף (לא הראש) במכוני ליזר?2)האם יש הבחנה בעניין בין גברים לנשים?3)האם יש לחשוש בעניין זה לחוקות הגויים, שהרי עניין זה נתחדשבשנים האחרונות הן אצלם והן אצל ישראלים?4)האם יש לחשוש בעניין למי שמחמיר על עצמו, על הקפדות (אםיש בעניין ?) של המקובלים?

קדושת בית כנסת

הרב יעקב אריאל
בבית ספר חילוני שביקרתי בו בעיר רמת גן ישנו בית כנסת. ביתהספר משתמש בבית הכנסת לעריכת ישיבות,מבחנים, וכו'. ישלציין שהנכנסים אינם שומרים על תלבושת ראויה לבית כנסת. האםזה מותר? מה ניתן לעשות?

אמירת שם ה' בזמירות

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר/עדיף לזמר זמירות שבת בשם ה'.ב. האם יש נ"מ אם צריך לעצור באמצע לצורך ילדים וכדומה?

חימום שניצלים בשבת

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לחמם שניצלים על הפלטה בשבת מצד צליה אחר בשול?

גבינה לעניין בישול

הרב יעקב אריאל
האם גבינה נחשבת לדבר לח לענין שבת?כיצד מגדירים דבר לח, דבר שנשפך? איך ההגדרה מתקשרת למהות פעולת הבישול?

הסבר הנקמה במדין לדורנו

הרב יעקב אריאל
מהי הדרך הנכונה להסביר לאנשים את "הטבח" שעשו ישראלבמדין בהשוואה למוסר של ימינו בזכויות השבוי. תודה.

הורדת מזוזות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום, האם ניתן להוריד מזוזות אם ידוע שהאנשים שיגורו בבית זה יחללו אותם.בתודה מראש.

שן תותבת מודבקת

הרב יעקב אריאל
לאשה נשברה שן, ויש לה חלק שן תותב אשר נדבק ע"ג השןהשבורה בג'לי. ההדבקה אינה חזקה והיא מורידה את השן התותבתלפני אכילה ומדביקה אותה לאחריה. האם מותרת להדביקה בשבתולצאת עימה לרה"ר? (בטבילה היא מסירה אותה).

קריאת שם כשם אחי האב

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, האם יש בעיה לאשכנזים לקרא שם ראשון או שני כשם אחי האבהחי, וזאת לזכר קרוב משפחה מצד האם. תודה מראש,

מאכל שטיבולו במשקה

הרב יעקב אריאל
1.האם יש צורך להקפיד בנטילת ידים על כל דבר מאכל שטיבולובאחד משבעת המשקים ?2. האם דין זה הוא מעיקר הדין או חומרא ?3. האם יש להורות כך גם לתלמידים צעירים (מעל גיל מצוות)4. האם גם כאשר אוכלים בסכין מזלג או כף (למשל מרק ירקותאו מאכל ברוטב) יש להקפיד בכך ?5. האם יש להקפיד ליטול דווקא מנטלה או די ברחיצת ה…

אישה לאחר הפלה

הרב יעקב אריאל
האם אישה לאחר הפלה (בחודש חמישי והלאה) מוגדרת כמינקתמבחינה הלכתית עד שנתיים אחרי הלידה?

יום זכרון שחל בשבת

הרב יעקב אריאל
יום זכרון שחל בשבת - מתי יש לעלות לקבר? ביום שישי או יום ראשון?

רוצח ומחלל שבת

הרב יעקב אריאל
רוצח בסייף, ומחלל שבת בסקילה. האם ניתן לומר לפי זה שמחללשבת יותר חמור מרוצח ? נפ"מ לקבורה, שלא קוברים את "הצדיק" אצל מחלל השבת אלאבחלקת שומרי השבת] תודה.

שאלה הלכתית ושאלה הנהגתית

הרב יעקב אריאל
עד כמה תשובה שרב נותן למישהוא מחייבת אדם אחר?האם יש הבדל בין שאלה הלכתית לשאלה הנהגתית?

מועד ברית מילה שנדחתה

הרב יעקב אריאל
שלום כב' הרב, מהו המועד הרצוי לברית מילה של מי שחלה (בצהבת) ולכן לאנתקיים טכס הברית לאחר שמונת הימים? האם ישנה חובה למולובמועד מסוים? האם עדיף לדחות לאחרי תשעה באב? מה דחיפותהטכס? תודה, כל טוב

הדלקת נרות למי שאינו עם אישתו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, מי שבמלון בשבת ללא אשתו כגון בחו"ל לצורךעבודה. כיצד ינהג לגבי הדלקת נרות שבת?אם אשתו מדליקה עליובבית -האם זה מספיק? ואם כן, האם יש הבדל בדין אם יש הפרשישעות בין הארץ? אם הוא נשאר בחדר במלון ואין סכנת שריפה.האם ידליק נרות ויברך? או יעדיף להדליק חשמל ? ראיתי אתהתשובה בענין ברכה על חשמל. האם…

הספד ע"י אישה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום. האם אשה מותר לה להספיד את המת ברחבת בית החיים כדרך שמספידים הגברים את המתים?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא