אמונה והלכה

שאלות בעניני לידה, שלום זכר וברית מילה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,ברשות הרב מספר שאלות קצרות:1. האם מותר להכניס לתיק שמכינים ע"מ לקחת ללידה, חפצי מוקצה כגון פלאפון ולטלטלם אגב שאר הציוד שאינו מוקצה.2. מהי הברכה שמברכים לאחר הלידה, מתי מברכים והאם גם האשה חייבת לברך ?3. האם יש מניעה למנות סבא כסנדק לאחר שכבר היה סנדק אצל הבן הקודם ?4. מהי מידת החיוב ב…

שימוש בקרם הגנה בשבת

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר למרוח בשבת קרם הגנה מקרינת השמש ע"ג העור ?2. האם יש כאן בעיית ממרח ו/או בעיית שימוש בתכשירים רפואיים בשבת ?3. האם ישנו הבדל בין ילדים למבוגרים בעניין זה ?

גניזת דבר תורה

הרב יעקב אריאל
האם כל דבר שכתובים עליו דברי תורה טעון גניזה ?(כגון דף פרשת שבוע המודפס)

חימום פירה על פלטה

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לחמם פירה שנעשה מאבקה מערב שבת (אחרי שהתקרר)שוב בשבת בבוקר - הוא נראה מוצק ולא נוזלי

מזוזה בפתח צורה עגולה

הרב יעקב אריאל
א. פתח בצורה עגולה האם חיב במזוזה?ב. חדר בבית, שתקרתו מונמכת, ומשמש כמחסן האם חייב במזוזה?

מזוזה במחסן

הרב יעקב אריאל
האם מחסן חייב במזוזה?האם יש הבדל בין מחסן מחוץ לבית או בתוכו?האם מחסן מפלסטיק חייב במזוזה?

תוקף מנהג בית כנסת

הרב יעקב אריאל
מנהגי בית כנסת שנתקבלו לאחר התייעצות עם רב ונתקבלו ע"יהקהילה, האם רשאים לשנותם? האם הדבר נכון לכל המנהגים?

סיבוב מאוורר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לסובב מאוורר שעומד על עמוד בשבת? בתודה

הלל - אמירת "הודו לה' כי טוב"

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום!איך אמורים לנהוג בזמן אמירת הלל בקטע של "הודו לה' כי טוב" וכו'?האם להגיד מה שהחזן אומר, להגיד את הבא אחריובתודה מראש

כבוד האישה או ההורים

הרב יעקב אריאל
אמרה לו אשתו לעשות משהו וכן ההורים, מי קודם למי בכבוד, וכןאם יש התנגשויות? [אם אפשר את המקור] תודה רבה!

בין אדם לחברו - תיפוף בבניין ושאלות נוספות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב1)אני מתופף מלפני הרבה שנים, האם הדבר מותר לפי ההלכהמבחינת הניגון בבניין עם דיירים כאשר אני מנגן בשעות המותרות וגםשהשקעתי בחומרי איטום בקירות שמחלישים את הקול שעובר לשכנים ? 2)יש לי חבר בישיבה שהיה לו בעיה שרצו להוציא אותו מהישיבהלצבא מהר והוא פנה לרבנים שיעזרו לו וששמעתי את זה וראיתיא…

קינוח בסעודה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם צריך לברך על הבאים כשאוכלם בסוף הארוחה: א.עוגת הבית (האם מתקיימים בה התנאים?באיזו עוגה כן?(דוגמא) ב.ופל (הוא כעוגה?) ג. "באדי" כשאוכלו עם כפית (אם מערבבו והוא כמשקה, הדיןשונה? ד. כשאני לוקח בישיבה את האוכל במגש, ואיתו אני שם את הקינוחוהריהו לפני כל הארוחה: האם בסעודת לחם אני מברך…

הצטרפות לזימון

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,-בישיבה מצוי שמגיע חבר לאכול בשולחן שחבריו כבר סיימו אתארוחתם. האם כשאכל כשיעור, יכול להצטרף עמהם לזימון:א. אם הם שניים וצריכים שלישי?(האם הוא והם צריכים בכלל מצדהדין, שהרי זימון הוא ל"שלושה שישבו לאכול יחד")ב. אם הם שלושה או יותר*(בשני הסעיפים מדובר במקרה שלא יגיעו עוד חברים) ג. מי שכבר…

דיני נטילת ידיים

הרב יעקב אריאל
האם לאחר נטילת ידיים ולפני ברכת המוציא עונים לאמן (שלנט"י או המוציא או כל ברכה אחרת) האם כשנוטל רביעית על כל יד צריך להקפיד על ניגוב יסודי שלהידיים? ועל שלא יגעו זו בזו?ובכלל, ניגוב ידיים במכנסיים כשאין לו מגבת, האם יש הקפדה בדבר?

עניית אמן באלקי נצור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,אדם שמתפלל באריכות:א. לאלו דברים יענה ב"אלוקי נצר"?ב. לגבי אמן - רק איהש"ר ואמן של "דאמירן בעלמא"?

זימון בעשרה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,כשאוכלים בישיבה ואחד מהחבורה רוצה לצאת לפני הזמן, האםיכול לקחת שניים ו"להרוס" להם זימון בעשרה?תודה רבה.

הצטרפות לציבור בעלינו לשבח

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,אם אדם נמצא ב"אשרי"והציבור ב"עלינו" (סיים שמונה עשרה מאוחר) האם צריך להצטרף אליהם? האם יש הבדל אם התחיל אשרי או לא? אם לא - האם צריך לכרוע?  (לא לפרוש מהציבור) מי שמתפלל שמונה עשרה והציבור הגיעו ל"מודים" - ראיתי באיזה מקום שתלוי אם הוא באמצע ברכה או בתחילה/סוף, אם יכרע עמם או לא.אם זה מפר…

אשכנזי המתפלל במנין ספרדי

הרב יעקב אריאל
א. מה הדין לגבי אשכנזי שמתפללל במנין ספרדי, האם עליולעמד בקדיש כמנהגו? האם ראשי לעמד בקדיש?ב. מה לגבי תחנון האם צריך לפול על פניו כמנהגה או לא כמנהג הספרדים

תפילת הדרך מת"א לירושלים ולנהריה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם יש לומר תפילת הדרך בנסיעה מתל אביב לירושלים?ובנסיעה מת"א לנהריה ברכבת?

מרחק מנר הבדלה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,בהבדלה,בעת ברכת מאורי האש,אם אני עומד רחוק מהאש כךשאני לא יכול לראות ציפורניי לאור הנר - האם אני צריך להתכווןלא לצאת, ולאחר מכן לגשת, לברך ולהסתכל כמו שצריך אושזוהי הקפדה יתירה? אם כיבו את האור (ונהנתי מהאור) הדין שונה?האם צריך להסתכל בציפורניים אז?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא