אמונה והלכה

הוצאת שז"ל לגויים וחטא דור המבול

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב1) הבנתי מבדיקה שערכתי בעבר שגוי שמוציא שכבת זרע לבטלהאינו נענש על כך כיוון שאינו מצווה ומצד שני פתאום עלתה בראשישאלה: כיצד אם ככה רשום על דור המבול "ברותחין קלקלווברותחין נידונו" לגבי שהוציאו זרע לבטלה, וגם שאחת הסיבה למבולהיו בגלל עוון זה2) האם לקום לגוי זה מצווה דרבנן או דאורייתא ?3)…

מדידת נעליים בחנות ומו"מ בימי אידיהם כיום

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב1) האם אפשר ללכת לחנות נעלים ולמדוד נעלים ולהגיד למוכר שאניאחזור עוד כמה ימים לקנות את הנעלים כאשר אני בדעתי באמתמתכוון לחזור לקנותם ?או שעדיף לקנות במקום?לפעמים אין אפשרותלקנות במקום2) ראש ישיבה אמר לי שהיום מותר לשאת ולתת עם הגויים באידיהםולפניהם בגלל שהקילו לגבי המצב הכלכלי שיש בעולם…

עבודה בנושא מחלוקות תוס' ורמב"ן

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום אני כותב עבודה בנושא שיטות לימוד של הראשונים, ולצורך זה אנימחפש סוגיות בגמ' בהן יש מח' בין בעלי התוס' לבין הרמב"ן אשמח אם תוכל לעזור לי בנושא(אני מחפש בין 5 ל-10 מחלוקות) בתומ"ר * לגבי פרסום - אין לי בעיה, אך לא נראה לי שזה יעניין אתמרבית הגולשים

גירוש יהודים ע"י חיילים

הרב יעקב אריאל
ידיד מימדניק כתב ביצוע משימות מבצעיות (ולאו דוקא קרביות) לרוב בשבת מנוגדות לאמונתנו הדתית. אבל רבנים "רובם ככולם" פסקו שעדיף שחייל דתי יבצע משימות אלה על פני חייל לא-דתי, שכן החייל הדתי ער להיות המשימה ברורה בחילול שבת, הוא רגיש לחילול השבת, והוא יודע שרק מפאת המבצעיות הוא מבצע את המשימה. בגזירה שו…

שאלות בהלכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב1) מדוע בחו"ל רק אסור ביום אידם של הגויים לסחור איתם ובארץישראל זה הגזרה של ה3 ימים גם לפני שאסורים ?הרי בגמרא רשום3 ימים לפני אידיהן של גויים אסור לשאת ולתת עמהן, ונראה שאיןחילוק ?מתי זה התחלק ולמה ? 2) האם מתי שהתבטלה גזרה זו, אפילו בימינו מותר לשאת ולתתולעשות מסחר ממש בימי חגים של ע…

שאלות לגבי הלכות בשו"ע- גידול כלבים ועוד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרביש לי כמה שאלות לגבי הלכות שבשולחן ערוך:1)"לא תלכנה בנות ישראל פרועות בשוק", רשום שם גם לגבי פנויה..מדוע אם ככה לא נוהגים לפי זה ? 2)"אין ממנין אפילו אדם נאמן וכשר להיות שומר בחצר שיש בו נשים אע"פ שהוא עומד בחוץ שאין אפוטרופוס לעריות"..האם אם ככה לפי זה אסור לאדם לעבוד בתור מאבטח בבית…

תרומה מקהילה רפורמית

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם יש בעיה לקבל תרומה מקהילה רפורמית לבניין בית כנסת והאםיש הבדל בין אם הקהילה דורשת שעל השלט יכתב בפירוש שמדוברבקהילה רפורמית לבין אם הם מבקשים לכתוב רק את שם הקהילה?תודה וכל טוב

מגנט בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מגנט הוא מוקצה בשבת?האם מותר לגעת במגנט או לקחת מגנט שעליו יש פרסומת בשבת?

"עלינו לשבח" בהליכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א!רציתי לשאול אם מותר לי להגיד "עלינו לשבח" בהליכה כלומרביציאה מבית הכנסת כשאני ממהר אז מותר לומר בהליכה?או שחייב בעמידה?

שמוש בדוד שמש בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתמש בשבת במים שהוחמו בדוד שמשכגון:בליל שבתבשבת קייציתהאם הדין ישתנה אם מדובר לרחוץ תינוק שהתלכלך או לשטוףכלים בדרך המותרתהשאלה לפי מנהגי האשכנזים

תורה ועולם הבא

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,שמעתי בשיעור על כך שבמסכת כתובות נאמר שעמי הארץ אינםקמים לתחיית המתים. וכן שצדיקים מועטים בעולם הבא (ע"פ מסכתמנחות). ועוד מקורות שמובן שרק ת"ח קמים לתחיית המתים.בנוסף, הגדיר מגיד השיעור 2 פרושים לגדר תלמיד חכם:1. למד רוב הש"ס ויודע להורות הלכה על רוב הש"ס.2. כל זמן פנוי שיש לו מוקדש ל…

ברכות לפני ברכת המזון בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לרבהאם מותר לברך על זית ומלפפון חמוץ לאחר הקידוש לפני נטילת ידיים?

משחק מונופול לילדים

הרב יעקב אריאל
1.אם מותר לשחק עם ילדים מונופול או כל משחק שיש בו קניהומכירה עם שטרות כסף (שאינן אמיתיות) ?2. ענפי העץ בחצרי נכנסו לתוך שטח של שכני. האם מותר לשכןלקטוף מפירות העץ שבצידו או שעליו לבקש ממני רשות ? (אשמח אםהרב יוכל לציין מקור לכך שאוכל להראות לו)

שאלות בעניני לידה, שלום זכר וברית מילה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,ברשות הרב מספר שאלות קצרות:1. האם מותר להכניס לתיק שמכינים ע"מ לקחת ללידה, חפצי מוקצה כגון פלאפון ולטלטלם אגב שאר הציוד שאינו מוקצה.2. מהי הברכה שמברכים לאחר הלידה, מתי מברכים והאם גם האשה חייבת לברך ?3. האם יש מניעה למנות סבא כסנדק לאחר שכבר היה סנדק אצל הבן הקודם ?4. מהי מידת החיוב ב…

שימוש בקרם הגנה בשבת

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר למרוח בשבת קרם הגנה מקרינת השמש ע"ג העור ?2. האם יש כאן בעיית ממרח ו/או בעיית שימוש בתכשירים רפואיים בשבת ?3. האם ישנו הבדל בין ילדים למבוגרים בעניין זה ?

גניזת דבר תורה

הרב יעקב אריאל
האם כל דבר שכתובים עליו דברי תורה טעון גניזה ?(כגון דף פרשת שבוע המודפס)

חימום פירה על פלטה

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לחמם פירה שנעשה מאבקה מערב שבת (אחרי שהתקרר)שוב בשבת בבוקר - הוא נראה מוצק ולא נוזלי

מזוזה בפתח צורה עגולה

הרב יעקב אריאל
א. פתח בצורה עגולה האם חיב במזוזה?ב. חדר בבית, שתקרתו מונמכת, ומשמש כמחסן האם חייב במזוזה?

מזוזה במחסן

הרב יעקב אריאל
האם מחסן חייב במזוזה?האם יש הבדל בין מחסן מחוץ לבית או בתוכו?האם מחסן מפלסטיק חייב במזוזה?

תוקף מנהג בית כנסת

הרב יעקב אריאל
מנהגי בית כנסת שנתקבלו לאחר התייעצות עם רב ונתקבלו ע"יהקהילה, האם רשאים לשנותם? האם הדבר נכון לכל המנהגים?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא