אמונה והלכה

יום השנה בשנה מעוברת

הרב יעקב אריאל
חמותי נפטר בט בתמוז תשס"ד מתי נציין את יום השנה לאורהעובדה שזו שנה מעוברת.

הקלטה אוטומטית בוידאו

הרב יעקב אריאל
על פי מה שכתב המשנ"ב שיח ס"ק ה משמע שמותר להנותבמוצ"ש ממלאכה שנעשתה בשבת בשביל אחרים אפילו במזיד.משמע שמותר לראות במוצ"ש תכנית שצולמה בשבת. האם גם מותרלערוך את הוידאו מע"ש שיקליט בשבת בשביל לצפות במוצ"ש? (אםלא מה המקור לאיסור) תודה רבה!

הקלטה אוטומטית בוידאו - המשך

הרב יעקב אריאל
מחילה מכבוד הרב, ז"ל המשנ"ב ""מותר למוצ"ש מיד ואפילולמי שנתבשל בשבילו" ושמעתי מהרב ויטמן שלכן מותר לשתות חלבשנחלב שבת.ושאר חששות שהרב כתב, נכתבו לגבי צפיה ממש לא הקלטה(עיין עשה לך רב) שאחרת יהייה בכלל אסור להפעיל מכשיריםבשבת מחשש תיקון כגון, חשמל, מזגן כו' אבל ההלכה כבית הללששביתת כלים אינה אסורה, ו…

עליות משפחת לויים בבר מצוה

הרב יעקב אריאל
אנו משפחה של לוויים משני הצדדים. יש לנו בר מצוה של הבן. אתשבת העליה לתורה נערוך במנין משפחתי וחברים קרובים. רובו שלהמנין יהיה של לוויים. מה האפשריות שלנו לגבי העליות לתורה.כמובן ברצוננו לעלות כמה שיותר בני משפחה, שהם לוויים.תודה

פתיחת אוהל משחק בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לפתח אוהל של משחק לילדים בשבת. מדובר על אוהלמורכב אלא שהוא מקופל ובפתיחה קלה הוא עומד על תילו. האם ישבזה משום אוהל?

איסור לברך מול שיער אשה נשואה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.מה הטעם לאיסור לברך מול אשה שראשה אינו מכוסה?תודה רבה.

עיבוד קלף התפילין

הרב יעקב אריאל
האם המנהג להדר אחר פרשיות תפילין שהקלף שלהם עובדבעבודת יד ולא במכונה?

הדלקת נרות של בת

הרב יעקב אריאל
בת אשכנזית המדליקה נרות שבת האם יכולה לברך?

כבוד בזימון

הרב יעקב אריאל
שלום, כשאני מארח בביתי אנשים לארוחה בביתי, את מי אני צריך לכבד בזימון?האם יש סדר קדימויות?אני חושב שאם יש כהן אז צריך לתת לו.אבל מה קורה במקרה הבא (קרה לי השבת) כאשר אני מארח אתאבא שלי ורב של ישוב, למי אני צריך לתת את הכבוד?אשמח גם לקבל הפניה למקורות. תודה מראש

טיפולי יופי לגבר

הרב יעקב אריאל
האם גברים מעם ישראל מותרים לעבור טיפולים לשיפור חזותםהחיצונית או שזה אסור בגלל 'לא ילבש'?

עובדין דחול

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת מה ההגדרה ההלכתית של עובדין דחול. מדוע "איןיוצאין בכסא" (ביצה כ"ה ע"ב) נחשב עובדין דחול?תודה רבה

תפילת מוסף של ראש חודש עם תפילין

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. נשאלנו (באתר) ע"י מי שהניח בטעות תפילין בעת תפילת מוסף שלראש חודש, האם יתפלל מוסף מחדש ? וללימודנו תפילת מוסף שלראש חודש הינה כנגד הקרבת קורבן מוסף שעושה את ראש החודשליום טוב ולפיכך אין צריך אות נוסף וכאשר עיינו בספר טעמיהמצוות הוא מביא שהזוהר הפליג מאד באזהרה שמי שמניח תפיליןבתפילת מוס…

ברנדי

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום,איזה ברכה יש לומר על ברנדי מענבים (קוניאק) שהוא יין מזוקק("ברנדי" בתרגום ישיר - "יין שרוף")?וכן מדוע קוניאק צרפתי כגון רמי מרטין אינו כשר (שהרי לכאורהעובר בישול?)בכבוד רב,

תפילות לאדם שמגיע מארה"ב

הרב יעקב אריאל
1.האם ניתן לקדש על יין מוגז כגון פנטזיה של כרמל מזרחי2.מה דינו של אדם שחוזר מארצות הברית לגבי תפלות (מאחרומפסיד יום)

חיתולים בשבת

הרב יעקב אריאל
שמעתי שהרב רצה לאסור פתיחת חיתולים בשבת משום "מכהבפטיש". בדקתי את הדבר בחיתולי "האגיס" למשל. ה"חיבור"בקצה העליון של החיתול משני צידיו, אינו אלא כתוצאה מחיתוךב"גיליוטינה" של החיתול עם סיום יצורו וקיפולו של החיתול ואין שםשום חיבור של ממש. הדבר דומה לדפי ספר חדש ממכבש הדפוסשקצות הדפים נחתכו בגיליוטינה…

מצוות תלמוד תורה ומצוות צדקה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר העונה לשואלים תשובות הגיוניות ובדרכי שלום. הנה, אע"פ שאמרו רבותינו תלמוד "תורה כנגד כולם" נראה לנובעת שלמדו תלמידי הישיבה שיעור בבית הכנסת קודם תפילת מנחה,נכנס אדם שביקש סיוע במתן צדקה וכפי שהרב אומר שניתן להסתפקבמתן צדקה מועטת למי שאיננו מכירים אותו ציפינו שיפסיקוהתלמידים משיעורם או תוך…

Emunah in Torah She b'al Peh

הרב יעקב אריאל
Kavod HaRavI was Dati for many years, but I have lost my belief inthe Oral LAw. I belive in the Written Torah, but theTeNaKh does not mention any other Law.It forbids."adding "Lot TosiphuThe arguments of Kuzari are all very weak, and notlogical. The Torah in its own context can be understood.without…

מרחק לאמירת תפילת הדרך

הרב יעקב אריאל
איזה מרחק צריך לעבור כדי לומר את "תפילת הדרך"? האםצריך לומר דוקא באיזור שאינו מיושב? או שמא המרחק עצמו הואשקובע?

כוונה בברכות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב.האם בברכות על מזון כגון בורא נפשות, וכן בברכות שבתפילתהעמידה יש לכוון כשאומרים את שם ה' את הכוונה של אדון הכלעבר הוה ויהיה? כנ"ל בשם אלוקות.

לשון הרע לצורך

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. לעיתים, כדי לפתור בעיה בענייני עבודה או/ו למנוע עוול צריךראובן לספר עניין מסויים לשמעון על לוי שלא בידיעתו של לוי. אולםאז בעצם לעיתים הנאמר הינו בגדר לשון הרע, אם כך כיצד ניתןלתעדף הדברים? בברכה,
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא