אמונה והלכה

סברי מרנן לנשים

הרב יעקב אריאל
האם נשים יכולות לענות ל"סברי מרנן"?האם אומרים סברי מרנן כשאין בנים בבית?

כתיבה כאמצעי דיבור בשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.אחת הילידות במשפחתי, הינה אילמת-חרשת ואף אוטיסטית, לאעלינו. לפני כשנה הצליחו למצוא דרך לתקשר איתה וזה ע"י כתיבה.(הדבר אף גרם להפסקת התפרצויות אלימות מצדה מתוך תסכולשל חוסר התבטאות).היא לא מבינה שום שפה אחרת מלבד קרוא וכתוב!האם ניתן לענות לה (בכתב) בשבת?חג כשר ושמח

קידה בברכו

הרב יעקב אריאל
שלום רב,שאלתי היא למה בברכו של התפילה יש לקוד מהי הסיבה לכך?

נטילת ידים ביציאה משירותים

הרב יעקב אריאל
האם בכל פעם שאני עובר בחדר השירותים אני צריך ליטולידים? (וגם אם אני רק הולך למרפסת דרך השרותים)

דרך הלימוד בישיבות לפני השואה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.מבקש התייחסותך לשאלה שנשאלה באתר מרחבקוק ואינני יודע לענות עליה."שלום אני מכין עבודה בנושא דרך/ שיטת הלימוד בישיבות פוליןשלפני השואה.אשמח אם תוכלו לסייע לי בחומר בנושא, בעיקר לגבי שיטת הלימודבחב"ד, ובישיבת ראדין". בכבוד התורה

הוצאת התינוק מביתו במשך 40 יום

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.שוב שאלה שהתקבלה באתר מרחבקוק ואינני יודע להשיב אף כינראה שמדובר באמונה טפילה ולא בהלכה.מדוע ואם בכלל, אין להוציא תינוק מהבית 40 לילות מיום היולדו?מדוע לא תולים כביסה של תינוק באותם לילות?מה מקור העניין?אמונה טפלה או הלכה

יום השנה בשנה מעוברת

הרב יעקב אריאל
חמותי נפטר בט בתמוז תשס"ד מתי נציין את יום השנה לאורהעובדה שזו שנה מעוברת.

הקלטה אוטומטית בוידאו

הרב יעקב אריאל
על פי מה שכתב המשנ"ב שיח ס"ק ה משמע שמותר להנותבמוצ"ש ממלאכה שנעשתה בשבת בשביל אחרים אפילו במזיד.משמע שמותר לראות במוצ"ש תכנית שצולמה בשבת. האם גם מותרלערוך את הוידאו מע"ש שיקליט בשבת בשביל לצפות במוצ"ש? (אםלא מה המקור לאיסור) תודה רבה!

הקלטה אוטומטית בוידאו - המשך

הרב יעקב אריאל
מחילה מכבוד הרב, ז"ל המשנ"ב ""מותר למוצ"ש מיד ואפילולמי שנתבשל בשבילו" ושמעתי מהרב ויטמן שלכן מותר לשתות חלבשנחלב שבת.ושאר חששות שהרב כתב, נכתבו לגבי צפיה ממש לא הקלטה(עיין עשה לך רב) שאחרת יהייה בכלל אסור להפעיל מכשיריםבשבת מחשש תיקון כגון, חשמל, מזגן כו' אבל ההלכה כבית הללששביתת כלים אינה אסורה, ו…

עליות משפחת לויים בבר מצוה

הרב יעקב אריאל
אנו משפחה של לוויים משני הצדדים. יש לנו בר מצוה של הבן. אתשבת העליה לתורה נערוך במנין משפחתי וחברים קרובים. רובו שלהמנין יהיה של לוויים. מה האפשריות שלנו לגבי העליות לתורה.כמובן ברצוננו לעלות כמה שיותר בני משפחה, שהם לוויים.תודה

פתיחת אוהל משחק בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לפתח אוהל של משחק לילדים בשבת. מדובר על אוהלמורכב אלא שהוא מקופל ובפתיחה קלה הוא עומד על תילו. האם ישבזה משום אוהל?

איסור לברך מול שיער אשה נשואה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.מה הטעם לאיסור לברך מול אשה שראשה אינו מכוסה?תודה רבה.

עיבוד קלף התפילין

הרב יעקב אריאל
האם המנהג להדר אחר פרשיות תפילין שהקלף שלהם עובדבעבודת יד ולא במכונה?

הדלקת נרות של בת

הרב יעקב אריאל
בת אשכנזית המדליקה נרות שבת האם יכולה לברך?

כבוד בזימון

הרב יעקב אריאל
שלום, כשאני מארח בביתי אנשים לארוחה בביתי, את מי אני צריך לכבד בזימון?האם יש סדר קדימויות?אני חושב שאם יש כהן אז צריך לתת לו.אבל מה קורה במקרה הבא (קרה לי השבת) כאשר אני מארח אתאבא שלי ורב של ישוב, למי אני צריך לתת את הכבוד?אשמח גם לקבל הפניה למקורות. תודה מראש

טיפולי יופי לגבר

הרב יעקב אריאל
האם גברים מעם ישראל מותרים לעבור טיפולים לשיפור חזותםהחיצונית או שזה אסור בגלל 'לא ילבש'?

עובדין דחול

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת מה ההגדרה ההלכתית של עובדין דחול. מדוע "איןיוצאין בכסא" (ביצה כ"ה ע"ב) נחשב עובדין דחול?תודה רבה

תפילת מוסף של ראש חודש עם תפילין

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. נשאלנו (באתר) ע"י מי שהניח בטעות תפילין בעת תפילת מוסף שלראש חודש, האם יתפלל מוסף מחדש ? וללימודנו תפילת מוסף שלראש חודש הינה כנגד הקרבת קורבן מוסף שעושה את ראש החודשליום טוב ולפיכך אין צריך אות נוסף וכאשר עיינו בספר טעמיהמצוות הוא מביא שהזוהר הפליג מאד באזהרה שמי שמניח תפיליןבתפילת מוס…

ברנדי

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום,איזה ברכה יש לומר על ברנדי מענבים (קוניאק) שהוא יין מזוקק("ברנדי" בתרגום ישיר - "יין שרוף")?וכן מדוע קוניאק צרפתי כגון רמי מרטין אינו כשר (שהרי לכאורהעובר בישול?)בכבוד רב,

תפילות לאדם שמגיע מארה"ב

הרב יעקב אריאל
1.האם ניתן לקדש על יין מוגז כגון פנטזיה של כרמל מזרחי2.מה דינו של אדם שחוזר מארצות הברית לגבי תפלות (מאחרומפסיד יום)
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא