אמונה והלכה

שבת בצבא - שמירות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבברצוני לשאול מספר שאלותאחת מהמשימות היתה להיות במגדל תצפית הממוקם באמצע כפרערבי ובו אין שירותים ומקלחות ועל כן התחלופה נעשית כל 48 שעות,א. האם מותר להחליף את האנשים בשבת?ב. האם תשובה א משתנה במידה וחלק מהאנשים היו צריכיםלהתחלף משיקולים מבצעיים (לדוגמא החלפת קצין בחייל מפקדלצורך ביצוע פ…

שבת בצבא

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבישנם מספר משימות שיש לבצע במהלך השבת לדוג' שמירה בבסיסוסיור בגיפ. האם מותר לבקש להיות בשבת בסיור כדי שאוכל לעבורבבית כנסת לחלק מתפילה או קריאת זכור וכד'?תודה לכבוד הרב

התנגדות רבנים לעלייה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מדוע כיום רוב הרבנים פוסקים שאין לעלות להר הבית כלל, הריהר הבית מותר לטמאי מתים, ורק מקום המקדש אסור. אמנם איןמידע מדויק על מקום המקדש אך יש מקומות בהר, בצפונו ובדרומושודאי אינם מקום המקדש. ומדוע לא נותנים לעלות באופן אישילפחות, לבני תורה, הבנתי שחוששים שאם תהיה קראיאה לעולתלציבור הרחב יעלו אף אנשים…

פעילות רשות הטבע בשבתות וחגים

הרב יעקב אריאל
אתרי רשות שמורות הטבע פתוחים בשבת, כחלק מהיתר שהפקחיםהם כמו שוטרים השומרים שלא ישרפו ויפרעו בשמורות.הבעיה, שהרשות הרחיבה היתר זה ופותחת קנטינות וקיוסקים בתוךהשמורה וכן הקופות בכניסות לאתרים פתוחות כרגיל.בצער, נראה שלא ניתן בדרכי נועם לפתור את הנושא.האם ניתן שכב' יחד עם מספר רבנים יאסרו בחרם לבקר ולק…

הלנת שכר ועשיית בובות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, ברשותי 2 שאלות:1) במקרה של הלנת שכר לכמה חודשים, מקובל להוסיף ריביתלמשכורת המיוחלת. האם ניתן לקחת את הריבית ולתרום אותו לצדקהאו שמא גם זה בכלל ריבית?2)האם בבובה יש איסור של עשיית פסל?תודה רבה ופסח כשר ושמח

ברכת האילנות

הרב יעקב אריאל
מה עדיף ברכת האילנות במניין בשבת (משמע מתשובת היחווה דעתחלק א' שרק אם מגיע לסוף החודש יברך בשבת) או להקדים לומרביחיד ביום חול?

ג' פסיעות לאחור בסוף קדיש

הרב יעקב אריאל
האם חייבים בכל קדיש שלם/דרבנן לפסוע לאחור ג' פסיעות כמו בסוף שמונה עשרה

הפיזיקה המודרנית והמחשבה הדתית

הרב יעקב אריאל
אשמח אם כבוד הרב יוכל להפנות אותי אל מקורות בנושא הנ"ל...

טבילת קומקום חשמלי

הרב יעקב אריאל
1. האם קומקום חשמלי, שעשוי מפלסטיק ורק הגוף חימום עשויממתכת חייב בטבילה?2. האם השנה במוצ"ש- ליל הסדר ניתן להתפלל ערבית בזמןצה"כ או צריך להמתין לתפילת ערבית בזמן צאת שבת?

גילוח בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להתיר גילוח בחוה"מ בימינו שטעם האיסור לא קיים ?מה דין גילוח ותספורת בערב שביעי של פסח לכבוד החג ?

כתיבה בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
באיזה אופן מותר לכתוב בחוה"מ ולאיזה צורך ?האם כתיבה במחשב מותרת גם לצרכים אחרים ?

סברי מרנן לנשים

הרב יעקב אריאל
האם נשים יכולות לענות ל"סברי מרנן"?האם אומרים סברי מרנן כשאין בנים בבית?

כתיבה כאמצעי דיבור בשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.אחת הילידות במשפחתי, הינה אילמת-חרשת ואף אוטיסטית, לאעלינו. לפני כשנה הצליחו למצוא דרך לתקשר איתה וזה ע"י כתיבה.(הדבר אף גרם להפסקת התפרצויות אלימות מצדה מתוך תסכולשל חוסר התבטאות).היא לא מבינה שום שפה אחרת מלבד קרוא וכתוב!האם ניתן לענות לה (בכתב) בשבת?חג כשר ושמח

קידה בברכו

הרב יעקב אריאל
שלום רב,שאלתי היא למה בברכו של התפילה יש לקוד מהי הסיבה לכך?

נטילת ידים ביציאה משירותים

הרב יעקב אריאל
האם בכל פעם שאני עובר בחדר השירותים אני צריך ליטולידים? (וגם אם אני רק הולך למרפסת דרך השרותים)

דרך הלימוד בישיבות לפני השואה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.מבקש התייחסותך לשאלה שנשאלה באתר מרחבקוק ואינני יודע לענות עליה."שלום אני מכין עבודה בנושא דרך/ שיטת הלימוד בישיבות פוליןשלפני השואה.אשמח אם תוכלו לסייע לי בחומר בנושא, בעיקר לגבי שיטת הלימודבחב"ד, ובישיבת ראדין". בכבוד התורה

הוצאת התינוק מביתו במשך 40 יום

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.שוב שאלה שהתקבלה באתר מרחבקוק ואינני יודע להשיב אף כינראה שמדובר באמונה טפילה ולא בהלכה.מדוע ואם בכלל, אין להוציא תינוק מהבית 40 לילות מיום היולדו?מדוע לא תולים כביסה של תינוק באותם לילות?מה מקור העניין?אמונה טפלה או הלכה

יום השנה בשנה מעוברת

הרב יעקב אריאל
חמותי נפטר בט בתמוז תשס"ד מתי נציין את יום השנה לאורהעובדה שזו שנה מעוברת.

הקלטה אוטומטית בוידאו

הרב יעקב אריאל
על פי מה שכתב המשנ"ב שיח ס"ק ה משמע שמותר להנותבמוצ"ש ממלאכה שנעשתה בשבת בשביל אחרים אפילו במזיד.משמע שמותר לראות במוצ"ש תכנית שצולמה בשבת. האם גם מותרלערוך את הוידאו מע"ש שיקליט בשבת בשביל לצפות במוצ"ש? (אםלא מה המקור לאיסור) תודה רבה!

הקלטה אוטומטית בוידאו - המשך

הרב יעקב אריאל
מחילה מכבוד הרב, ז"ל המשנ"ב ""מותר למוצ"ש מיד ואפילולמי שנתבשל בשבילו" ושמעתי מהרב ויטמן שלכן מותר לשתות חלבשנחלב שבת.ושאר חששות שהרב כתב, נכתבו לגבי צפיה ממש לא הקלטה(עיין עשה לך רב) שאחרת יהייה בכלל אסור להפעיל מכשיריםבשבת מחשש תיקון כגון, חשמל, מזגן כו' אבל ההלכה כבית הללששביתת כלים אינה אסורה, ו…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא