אמונה והלכה

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
האם חזרה בתשובה היא גם מצווה?האם זה הגיוני שאני אחזורבתשובה רק ממעשה אחד רע למשל, התחצפתי להוריי ואח"כ בגללהתפרצות היצר הרע שוב אחטוא בזה? אשמח אם תסביר לי בדיוקעל מה חוזרים בתשובה.בתומ"ר.

שבת זכור

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם ילד שהיה לו בר מצוה ביום חמישי לפני שבת זכור יכוללעלות למפטיר בשבת זכור?תודה וכל טובמשה

אמירת ברכו בליל שבת

הרב יעקב אריאל
בביהכ"נ שלנו נוסח התפילה הוא עפ"י החזן.במידה שבליל שבת יש חזן בנוסח אשכנז, האם אומר קדיש יתוםהמתפלל בנוסח ספרד רשאי/צריך לומר גם ברכו, לאחר הקדיש?האם יש כאן הבדל בין נוסח ספרד לחסידים, או לספרדים?

סגולות

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.ישנם סגולות רבות המופיעות בגמרא בדברי הראשונים ובזוהר כגון :כיסוי הלחם בזמן ברכת המזון, פת שחרית מצלת מן החמה ומןהצינה ומן המזיקין, לא לעבור בין שני נשים -מה היחס הנכון כלפי סגולות אלו? 2. ישנם תפילות מיוחדות הנזכורת במקורות שונים ומהוות סגולה לכלמיני דברים כגון: אמירת "נשמת כל חי" בכל יום…

חתונה בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אדם שנמצא בתוך י"ב חודש על אביו. האם יכול לשבת עם בנימשפחתו בסעודת נישואין. במהלך הסעודה הוא לא יאכל, אלא רקישב ויהיה יחד עם קרוביו, ובזמן הריקודים הוא יצא מהאולם. מדוברבמקרה שלאבל חשוב להיות יחד עם קרוביו ברגעים אלה.

בסיס לדבר האסור

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבבמגירה של הברכונים והזמירונים לשבת נמצאים בצד גםשנים-שלושה עטים, מפתחות לא שימושיים וכדומה. כשמוציאים אתהזמירונים אין כל צורך לגעת במוקצה.לפי מה שזכור לי, מותר לפתוח את המגירה ולהוציא אתהזמירונים ואחר כך לסגור אותה. האם אכן זו ההלכה?תודה רבה

סגולות

הרב יעקב אריאל
שלום הרב מהם הסגולות אשר ראוי לנו לאמץ מדברי הראשונים והגמא ואלואין בהם הם בגדר מידת חסידות? אני תמיד חשבתי שהאיסור לעבור בין שני נשים הוא מוחלט ולא משהוממידת חסידות?

קידוש לבנה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב1. מדוע כתוב שנשים גרמו לפגם בלבנה ?2. מדוע בקידוש לבנה אומרים את הפס' :"תפול עליהם..." ישרוהפוך ?3. ממתי ניתן לקדש את הלבנה, ועד מתי, לשיטת האשכנזים ?

קדיש בתפילה 3

הרב יעקב אריאל
איזה קדיש חובה בתפילההכוונה לקדיש לפני הודו וקדישאחרי שיר של יום וקדיש לפני עלינו לשבח

בקשות בתפילה וקדושה

הרב יעקב אריאל
שלום לרבאם אני מבקש בקשות בשומע תפילה אני לא מגיע עד ל"יהיו לרצוןוכו' " בזמן שהציבור אומרים קדושה . מה עדיף לעשות?תודה

הפסק לאחר שקיעה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אשה שעשתה הפסק טהרה בבין השמשות, האם ההפסק נחשב אוצריך לחכות למחרת ולעשות הפסק טהרה חדש?

כזית וכביצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרבבהמשך לדברי הרב שמודדים את השיעורים של כזית וכביצה ע"פנפח רציתי לשאול:א. הלחם שאני לוקחת נמעך בתיק במשך היום, ויוצא שבבוקרשיעורו יותר מכזית אבל אחרי הצהרים שיעורו של אותו לחם פחותמכזית. כך שלמרות שאכלתי בדיוק אותו לחם, כאן צריך לברךוכאן לא?ב. הרב כתב שבדיעבד (ובמקום הצורך) מתיחסים למשקל…

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב אני מתקשה מאוד להתגבר על איסור מראות אסורות.מה עלי לעשות כדי שאוכל להתגבר על יצרי ואיך אוכל לתקן אתאשר פגמתי?בכבור רב

זמן תפילת שחרית

הרב יעקב אריאל
הייתי מעוניינת לדעת עד מתי אפשר להתפלל שחרית?

קדיש בתפילה 2

הרב יעקב אריאל
איזה קדיש הכרחי שיאמר ע"י החזן גם כשאין חיוב ע"י יתום או חיוב אחר. כוונתי לקדיש לפני עלינו ואחרי שיר של יום ולפני הודו בשחרית.אני נוהג לפי עדות המזרח

פסיכולוגיה באוניברסיטה

הרב יעקב אריאל
ברצוני ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה אולם שמעתי שיש בכך בעיותבנוגע להלכה. האם כבוד הרב יוכל להסביר את הבעיהובמידה ויש? בתודה מראש

אוהל של משחק

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול האם מותר לפתוח ולסגור בשבת אוהל קטן של משחק. (אוהל קטן משולש בגובה של מטר בערך, שנמכר בחנויותהצעצועים, ושמים בתוכו כדורים קטנים, והילדים קופצים בתוכו). תודה.

ישיבה על הארץ בתפילה

הרב יעקב אריאל
הבנות בסניף תנועת הנוער אריאל מתפללות (ללא מנין) מנחה בשבתוערבית במוצש"ק. אין בסניף כסאות. הקומונרית אומרת שאם תשבנהעל הארץ (לא בתפילת עמידה) התפילה תהיה רצינית יותר. כמובןשבעמידה תעמודנה. האם מותר לשבת על הארץ בתפילה בתנאים הנ"ל?

קדיש בתפילה

הרב יעקב אריאל
כאשר אין יתום או בעל חיוב בתפילה האם על החזן לומר אתהקדישים שנהוג לומר ע"י יתום.

"תינוק חצי מהול ועם "היפוספאדיאס

הרב יעקב אריאל
תינוק שנולד חצי נימול (במשקל 400.2 ק"ג) ועם בעיה רפואיתבערלה ("היפוספזיאס"). האם יש לערוך לו ברית מילה בזמן ובאיזה אופן?נציין כי עפ"י חוות דעת רפואית יזדקק בגיל שנה לניתוח ואין להסירעתה את הערלה.נודה על מתן תשובה בהקדם עקב הצורך בהחלטה האם לקיים אתהברית בזמן.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא