אמונה והלכה

בניין כלל

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב לאחת השאלות האחרונות ענה הרב שכהנים ימנעו מכניסה למרכזכלל מחמת הספק. האם השמועה מבוססת ? האם מי שיש לו משרדצריך למוכרו ? וכו' בתודה רפאל

אדם שנוי במחלוקת בביהמ"ד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום! אני לומד בישיבה ידוע ביש"ע, ובשבוע הבא ב"ה יהיה סימנריוןשבו עומד להרצות עו"ד גלעד שר שתיכנן ביחד עם ברק למסוראת שטחי ארץ-ישראל למרצחים, ובעזרת ה' לא עלה בידו. השאלה היא האם מותר לו להיכנס לבי"כ או לבי"מ בכלל,ולבי"כ או לבי"מ שרצה להרוס בפרט.

קריאת שמע שעל המיטה

הרב יעקב אריאל
א.כאשר אדם נרדם ולא אמר קריאת שמע שעל המיטה ומתעוררלפנות בוקר,ובכוונתו לחזור לישון, האם הוא צריך לומר ק"ש? האםזה קשור למרחק מהזריחה? ב.האם לאחר חצות אומרים את "ברכת המפיל" בשם ומלכות?(האםיש הבדל בין מנהג הספרדים לאשכנזים?) ג.האם עדיף לומר את "ברכת המפיל" בתחילת ק"ש שעל המיטהאו בסופה?

שקיות חימום

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתמש בשקיות חימום (מיועדות לחימום הגוף בצבא) בשבת?

השתדלות ופרנסה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה לכבוד הרב. ע"פ דברי הרב, ישנו יחס בין שעות העבודה של האדם וביןמשכורתו כדרך הטבע . שאלתי היא היכן בא לידי ביטוי מימדההשגחה? האם ישנו יחס ישיר וחד-ערכי בן השתדלותו של האדם ובן שכרו אושמא קיימים גורמים נוספים אשר עליהם אין שליטה? ישנם סיפורים (נדמה לי על החפץ חיים ) אשר כל השתדלותו הית…

נטילת ידיים במים חמים

הרב יעקב אריאל
האם ניתן ליטול ידיים במים חמים בימי החורף או שיש בכךבעיה?תודה מראש.

צורת צלב משולבת בתקרת מקום תפילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתפלל באולם שתקרתו המונמכת מקושטת בדוגמאותכעין חלון בעל קשת בראשו כאשר החלון מחולק לאורכו ולרוחבובאופן היוצר דוגמת צלב בעל רגל ארוכה וקצרה. (אם ניתן באופןכלשהו לשלוח דואר אלקטרוני אליו ניתן לצרף קובץ, אוכל לשלוחציור מדוייק). אגב, השאלה היתה אקטואלית עת התארכתי במלוןמסויים בשבת).תודה

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
האם חזרה בתשובה היא גם מצווה?האם זה הגיוני שאני אחזורבתשובה רק ממעשה אחד רע למשל, התחצפתי להוריי ואח"כ בגללהתפרצות היצר הרע שוב אחטוא בזה? אשמח אם תסביר לי בדיוקעל מה חוזרים בתשובה.בתומ"ר.

שבת זכור

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם ילד שהיה לו בר מצוה ביום חמישי לפני שבת זכור יכוללעלות למפטיר בשבת זכור?תודה וכל טובמשה

אמירת ברכו בליל שבת

הרב יעקב אריאל
בביהכ"נ שלנו נוסח התפילה הוא עפ"י החזן.במידה שבליל שבת יש חזן בנוסח אשכנז, האם אומר קדיש יתוםהמתפלל בנוסח ספרד רשאי/צריך לומר גם ברכו, לאחר הקדיש?האם יש כאן הבדל בין נוסח ספרד לחסידים, או לספרדים?

סגולות

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.ישנם סגולות רבות המופיעות בגמרא בדברי הראשונים ובזוהר כגון :כיסוי הלחם בזמן ברכת המזון, פת שחרית מצלת מן החמה ומןהצינה ומן המזיקין, לא לעבור בין שני נשים -מה היחס הנכון כלפי סגולות אלו? 2. ישנם תפילות מיוחדות הנזכורת במקורות שונים ומהוות סגולה לכלמיני דברים כגון: אמירת "נשמת כל חי" בכל יום…

חתונה בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אדם שנמצא בתוך י"ב חודש על אביו. האם יכול לשבת עם בנימשפחתו בסעודת נישואין. במהלך הסעודה הוא לא יאכל, אלא רקישב ויהיה יחד עם קרוביו, ובזמן הריקודים הוא יצא מהאולם. מדוברבמקרה שלאבל חשוב להיות יחד עם קרוביו ברגעים אלה.

בסיס לדבר האסור

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבבמגירה של הברכונים והזמירונים לשבת נמצאים בצד גםשנים-שלושה עטים, מפתחות לא שימושיים וכדומה. כשמוציאים אתהזמירונים אין כל צורך לגעת במוקצה.לפי מה שזכור לי, מותר לפתוח את המגירה ולהוציא אתהזמירונים ואחר כך לסגור אותה. האם אכן זו ההלכה?תודה רבה

סגולות

הרב יעקב אריאל
שלום הרב מהם הסגולות אשר ראוי לנו לאמץ מדברי הראשונים והגמא ואלואין בהם הם בגדר מידת חסידות? אני תמיד חשבתי שהאיסור לעבור בין שני נשים הוא מוחלט ולא משהוממידת חסידות?

קידוש לבנה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב1. מדוע כתוב שנשים גרמו לפגם בלבנה ?2. מדוע בקידוש לבנה אומרים את הפס' :"תפול עליהם..." ישרוהפוך ?3. ממתי ניתן לקדש את הלבנה, ועד מתי, לשיטת האשכנזים ?

קדיש בתפילה 3

הרב יעקב אריאל
איזה קדיש חובה בתפילההכוונה לקדיש לפני הודו וקדישאחרי שיר של יום וקדיש לפני עלינו לשבח

בקשות בתפילה וקדושה

הרב יעקב אריאל
שלום לרבאם אני מבקש בקשות בשומע תפילה אני לא מגיע עד ל"יהיו לרצוןוכו' " בזמן שהציבור אומרים קדושה . מה עדיף לעשות?תודה

הפסק לאחר שקיעה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אשה שעשתה הפסק טהרה בבין השמשות, האם ההפסק נחשב אוצריך לחכות למחרת ולעשות הפסק טהרה חדש?

כזית וכביצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרבבהמשך לדברי הרב שמודדים את השיעורים של כזית וכביצה ע"פנפח רציתי לשאול:א. הלחם שאני לוקחת נמעך בתיק במשך היום, ויוצא שבבוקרשיעורו יותר מכזית אבל אחרי הצהרים שיעורו של אותו לחם פחותמכזית. כך שלמרות שאכלתי בדיוק אותו לחם, כאן צריך לברךוכאן לא?ב. הרב כתב שבדיעבד (ובמקום הצורך) מתיחסים למשקל…

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב אני מתקשה מאוד להתגבר על איסור מראות אסורות.מה עלי לעשות כדי שאוכל להתגבר על יצרי ואיך אוכל לתקן אתאשר פגמתי?בכבור רב
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא