אמונה והלכה

הוספת מיונז לסלט תפו"א

הרב יעקב אריאל
א.האם אסור להוסיף מיונז לסלט תפו"א מצד בלילה עבה?ב.טחינה גולמית מותר לסחוט לתוכה לימון?והאם מותר להוסיף מים ותבלינים?ג.האם מותר להקיש על השולחן בעת שירי שבת?

שריפת החלה או נתינה בעטיפה

הרב יעקב אריאל
הרב כתב "בניגוד לתרומה שעפ"י רוב היא אינה טמאה ואין חייביםבשריפתה, הרי הפרשת חלה היא לאחר הרטבה במים ולישה וע"כהחלה נטמאה,והדין בסוף תמורה הוא שתרומה טמאה נשרפת ואינהנקברת, וע"כ היא חייבת דוקא בשריפה." עכ"ל שמעתי מהרב עובדיה והרב אליהו שלא חייבים לשרוף אלא אפשרלעטוף ולשים באשפה (או לגנוז?) האם זו…

היחס לשד"ל

הרב יעקב אריאל
איני מכיר את כתביו. ישל לשאול מי שמכיר אותם היטב

קריה"ת לבר מצוה במנחה

הרב יעקב אריאל
אנו מכון לבר מצוה הפונה לציבור החילוני בתל אביב. האם כדילמנוע חילול שבת, מותר לערוך קריאה בתורה ביום חמישי במנחה?מה הם הגדרים המאפשרים קריאה שכזו? האם צריך מנין שלא שמעקריאת התורה? האם מנין של חילונים נחשב מנין בכלל? האם מותרלי לא לשמוע קריאה בשחרית כדי להשלים מנין? תודה רבה.

נרתיק לטלית צמר מפשתן

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר לעשות נרתיק לטלית צמר מפשתן- האם יש לחשוששהטלית תתפס ברוכסן?2.מעשר כספים- אני כסטודנט מוציא את רוב הוצאותי על נסיעותמהבית למעונות וחזרה בתחילת וסוף שבוע - האם ניתן להחשיב זאתכהוצאות לענין ניכוי מ"רווחים" שאני מקבל בשל היותי סטודנט במלגות וכו'3.שעון ש"נטען" ע"י תנועות היד בשבת (הבנתי שהשימ…

מזוזה לגיורת

הרב יעקב אריאל
בחורה גרה במעונות סטודנטים ונמצאת בתהליך גיורא. האם מותר לה לקבוע מזוזה בדירתה/ חדרה, ואם כן האםדינה לברך?ב. האם אין בעיה בקביעת המזוזה על ידה שאחר שתתגייר אותעזוב את הדירה יגורו שם יהודים שנקבעה מזוזה בדירתם ע"י גויה?בברכה

ההבדל בין תורה ומצוות

הרב יעקב אריאל
הרבה פעמים ענו לי על שאלה זו אך אני עדיין לא מבינה:מהההבדל בין תורה ומצוות?מצאתי הרבה מצבים שמזכירים את שניהדברים בנפרד-מכך אני מבינה שהם לא אותו הדבר..אך עדייןאשמח אם תפנה מזמנך היקר ותענה לי על שאלתי. בתומ"ר

.."פירוש הפסוק "ויתהלך חנוך

הרב יעקב אריאל
אני לא מבינה את הפסוק בספר בראשית פרק ה':"ויתהלך חנוךאת האלוקים ואיננו כי לקח אותו האלוהים.."(מקווה שציטטתי נכוןאת הפסוק) אשמח אם תסביר מהי כוונת הפסוק-איך חנוך הלך בדרךה' ופתאום אומרים כי הוא נפטר? באמת שלא הבנתי.. בתומ"ר.

קדימות בעלייה כש"ץ

הרב יעקב אריאל
לצערי אני בשנת אבל ידועה לי ההלכה לדיני קדמויות לגבי שליחצבור מאחר ואני בן יחיד וחוץ ממני אף אחד לא אומר קדיש ולאשליח צבור קורה שמגיע מתפלל מבית הכנסת אחר או אחד שאומרקדיש על חמתו מאחר ואני לא רוצה לריב עם בעל החיוב השניהאם לאור מצבי עלי להתפלל במנין אחר או לעמוד על שלי אוהאם בזכות הויתור אני קונה ל…

חובת מתן צדקה לעניים ברחוב

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.1. ברצוני להחליט למי לתת את מעשר הכספים, ואני לא יודעתלמי הכי חשוב לתרום. ברצוני לשאול את הרב מהו סדרהעדיפויות בענייני צדקה באופן עקרוני, וכמו כן אם הרב מכירארגוני חסד ספציפיים שהרב ממליץ לתרום להם, אשמח אם יוכללפרט מהם (בערך שניים- שלושה).2. האם יש חובה הלכתית לתת צדקה לכל עני ברחוב ש…

מה קודם- ברית או אזכרה

הרב יעקב אריאל
יש לי היום גם ברית וגם הזכרה שניהם לא של משפחה קרובהמה יותר חשוב ללכת לברית או לאזכרה?

חיוב של חזן

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם יש חיוב על ספרדי להיות חזן בשנת האבל על הוריו? מהמשמעות החיוב הזה?

ציור דמות אדם

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב בגליון מעייני הישועה בשבת האחרונה, כתב הרב להתיר ציור שמשאו ירח יחד עם שאר גרמי השמים וראית הרב היא מתוס' במסכת ר"הלגבי ציור דמות אדם. אודה לרב אם יוכל להבהיר את הראיה בתודה

החלפת חיתולים מול ספרי קודש

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר להחליף חיתולים מול סיפרי קודש?ב. האם אפשר מול מזוזה?

השתדלות ופרנסה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.1. האם ישנו יחס בין ההשתדלות של האדם בנושא פרנסה או שמאהכל כתוב ובידי שמים? 2. האם אדם שעובד מס' שעות בהכרח ירויח פחות ממי שעובדפחות שעות ביום? האם מעשינו מהווים פרמטר בפרנסה לה אנו מקבלים? 3. אודה אם הרב יוכל לפרט קצת יותר בנושא הזה כיווןשאני מעונין להבין אותו היטב ולעומק בברכה

חיוב ציצית בצעיף

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, 2 שאלות בנוגע לחובת הפיכת בגד לציצית:1. האם צעיף חייב בציצית?2. האם אדם שקושר עליו דגל ישראל (לדוגמא בהפגנה) חייבלעשות לדגל פתילות ולהפוך אותו לציצית? תודה רבה!

חוג ריקודי עם בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
1. האם ניתן להשתתף בשנת אבל בחוד ריקודי עם? בחוד התעמלותבלווי מוזיקה שקטה?2. האם ניתן להשתתף בחתונה של אחיינית לצאת בזמן הריקודים,ולא לאכול בסעודה אלא רק להיות יחד עם המשפחה בעיקר עםהסבתא (אם האבלה)

יארצייט באדר

הרב יעקב אריאל
כיצד נוהגים למעשה לגבי מי שנפטר באדר בשנה פשוטה לגבי הייארצייט

אשה ששכחה יעלה ויבוא

הרב יעקב אריאל
כגון שחרית או מנחה או שיכולה להתפלל ערבית במקום ויעלה להלאותו היום?

כלי לזיתים בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,ישנו כלי המיועד להחזקת זיתים. זה בעצם כלי בתוך כלי שהכליהפנימי הוא בצעם משטח מחורר עם מקל שמאפשר להעלות אתהזיתים מעל פני המים וכך להוציא זיתים ללא הרטבת הידיים.תהיתי האם זה נחשב בורר ואזור בשבת, כמו מסננת. או שזה כמומזלג -יד ארוכה שהמטרה היא רק לא ללכלך את הידיים ויהיהמותר בשבת.תודה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא