אמונה והלכה

היחס לקראים בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שאלה שהתקבלה באתר מרחבקוק נשאלה בהקשר ליחס לקראיםבזמן הזה, יתכן שהשואל הוא קראי. למיטב ידיעתי הרמב"ם אמר בזמנו לקרבם באהבה, אולם האם ישנקודות נוספות להתייחסות אותם יש להבהיר לשואל ? (למשל, מהמצפים מהם? כיצד להדריכם ? האם יש ספר שפונה ישירות אליהם? וכו'לאחר קבלת תשובת הרב נענה לשואל…

סיום מסכת ליחיד

הרב יעקב אריאל
כאשר מסיים היחיד (שלומד לבדו או עם חברותא)מסכת בגמרא. מהעליו לומר מהקטעים של הסיום?

תוס' הראשון של מסכת מועד קטן

הרב יעקב אריאל
לא מובן מה כוונתו בד"ה משקין בית השלחין: "...הא לא מסרןהכתוב אלא לחכמים ללמדך איזה יום אסור ואיזה יום מותר..."הרי זה מדאורייתא ולא מחכמים (כלומר יום ראשון ואחרון שבתוןובינהם חולו של מועד) רק חכמים קבעו את איסור המלאכות בחוה"מולא את הימים עצמם. תודה.

עזרה לחבר חולה מאוד

הרב יעקב אריאל
יש לי חבר קרוב שחולה מאודהוא מאושפז כבר חודשיים ומצבו מחמירכיצד תוכל לעזור לי כדי לעזור לו להגיע לרפואה שלמה?

קשירה בשמאל

הרב יעקב אריאל
מה דין של אבזם סנדלים, או סקוצ' לסגירת נעלים לענין תחילהבשמאל כדין קשירת שרוכי נעלים?

תפילה אחרי שנוגעים במקומות מכוסים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.1. מותר לברך/ להתפלל אחרי שנוגעים במקומות מכוסים בגוףכשנקיים לחלוטין כגון אחרי מקלחת (בד"כ מגע מקרי) ?2. מותר להתפלל/ לברך אם נגעתי בשיער הראש?מותר ללמוד תורה?3. אם זה אסור- אם אני באמצע התפילה (לא באמצע שמונהעשרה), ונגעתי בטעות בשער- עליי ליטול ידיים כדי להמשיך להתפלל?4. יש הבדל בהלכה…

מחקר באינטרנט

הרב יעקב אריאל
אני כותב עבודת מחקר, שבמסגרתה מבקשים מבני נוער יהודייםלהיכנס לאתר באינטרנט ולענות על שאלון ממוחשב. האתר שייךלאוניברסיטה, והוא פועל (באופן אוטומטי) בלא הפסקה. ייתכןשיהיו בני נוער שימלאו את השאלון באתר בשבת. להערכתי, רובהשאלונים ימולאו בימות החול. מבחינת המחקר אין משמעות לשאלוןבודד, אלא לתוצאות הסטטיס…

תחנון בחג הסיגד

הרב יעקב אריאל
בכ"ט בחשוון חל חג הסיגד לבני העדה האתיופית.בישיבות בהן קיימת אוכלוסיית בנים המורכבת מבני העדה ובניםמעדות אחרות, האם יש מקום שלא לומר תחנון בתפילה בבוקר?

ספרי תורה פסולים

הרב יעקב אריאל
בבית הכנסת אצלנו (כמו בהרבה בתי כנסת) יש כמהספרי תורהפסולים, שההמלצה של המומחים בתחום היא שלאכדאי לתקן אותם.מה צריך לעשות אם ספרים אלו. האם חובה לגונזם, או שמותרלהשאיר אותם לשם ריקודים בשמחה תורה.אם משאירים האם צריך להשאיר במקום מיוחד או שתמותר בארוןהקודש

הזזת מוקצה לצורך מקומו

הרב יעקב אריאל
האם מותר להזיז פמוטות מעל גבי השולחן בשבת , האם נחשיב אתהדבר כמוקצה מחמת חסרון כיס או שגדר חסרון כיס הוא המחשבהשזה עלול להנזק.

טרמפים

הרב יעקב אריאל
היום שרבים המבקשים לעצור טרמפים וזאת תופעה כגון טרמפיםבתוך העיר וכדומה וכן מאוכלוסיות מאוד מסויימות מתי נאמר עלהעניין שזה פרזיטיות וחילול ד' ומתי נאמר שאם לא עוצר זו מידת סדום

צירוף אשה לזימון

הרב יעקב אריאל
שלום!בסיטואציה בה סועדים אישה ושני גברים יחד-האם אישה יכולהלהצטרף לזימון?תודה, ברכה והצלחה!

שם לתינוק שטרם נולד

הרב יעקב אריאל
גב' א' צריכה אי"ה ללדת בן בעוד כחודש ימים.לפני חודש נפטר סבא של א'ובבית הקברות הבטיחה א' לאימהולסבתה לקרוא את בנה על שם הסבא.לאחר ששוחחה עם בעלה התחרטה א'.כיצד עליה לנהוג? האם יש כאן נדר?

עבודה עם גויים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לצוות לעובדים גויים שלך לעבוד בשבת, הרי אי אפשרלצוות עליהם לעשות משהו האסור לך?

הטלת תכלת בציצית

הרב יעקב אריאל
בס"ד מהי דעתו של הרב בנוגע להטלת תכלת בציצית (המופקת מארגמוןכהה קוצים)?האם הרב סובר שזה איסור ללכת עם תכלת, או שפשוט אין חובה? אשמח אם הרב יוכל להביא מקורות וטיעונים מפורטים, כי אנימעוניין לחקור את הנושא לעומק (ואת הדעות השונות) תודה רבה !!

מים חמים בשבת

הרב יעקב אריאל
פתחתי בטעות מים חמים מדוד שמש בשבתהאם אסור לסגור את הברז?האם יש חילוק בין דוד דולק לבין דוד כבוי אבל המים חמים מערב שבת?

כוונה בקריאת שמע

הרב יעקב אריאל
האם חייבים לכוון לפי הכוונה המובאת בשו"ע, או שניתן לכווןבכוונה יותר פשוטה של פרוש המילים?

סדנאות ללימודי קסמים ועוד שאלות

הרב יעקב אריאל
השאלות לרב: א) האם נכון הוא המנהג שלא לומר תחנון אם יש בבית הכנסת נערשנעשה באותו יום בר מצווה? יש האומרים שזהו מנהג ללא מקור "רציני" ב)סדנאות ללימודי קסמים - הילדים מאוד מתלהבים וחושבים שזהממש קוסם, למרות כל ההסברים שזה רק זריזות ידיים וכל אחדיכול ללמוד זאת. האם מותר? או שיש לחשוש לכך שהילדים רואי…

אותיות גדולות במזוזה

הרב יעקב אריאל
על פי המסורת כותבים במזוזה את האותיות 'ע' ו'ד' כאותיות גדולותאני מבקש לדעת מה הדין אם נכתבה אות נוספת כאות גדולה שלאע"פ המסורת

פלטת שבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,אני פשוט לא מצליח להבין איך זה שאם כתוב בשמירת שבתכהלכתה שאסור לשים דברים שמבושלים כל צרכן על פלטהחשמלית- אנחנו ורוב העולם נוהגים שכן לשים דברים ישירות מהמקררעל הפלטה (המכוסה בנייר כסף) כשהם מבושליםפ כל צרכן? אםהרב יוכל לעשות לי קצת סדר בעניינים האלה של מה מותר לשיםעל הפלטה מתוך המקרר…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא