אמונה והלכה

חלוקת צדקה

הרב יעקב אריאל
אני גר בישוב קטן ביש"ע, העניים שאני יכול לתת להם צדקה הםמשלושה מקומות: מישובי, מהאזור בישובים סמוכים או מכל הארץלארגוני צדקה, ישיבות וכד''. איך עלי לחלק את הצדקה מבחינתכמויות הכסף לצדקה, למי לתת יותר למי פחות וכד''?

התפייסות עם מי שאינו מתרצה

הרב יעקב אריאל
אדם שמתפלל עמי אינו מדבר איתי על לא עוול בכפי. למרות זאתניסיתי אני להתפייס עמו והוא אינו מסכים. השאלה היא האם צריךלבקש ממנו שיתפייס שלוש פעמים ואז אם הוא לא יתפייס (כך זהיהיה בודאי) הוא יקרא "רשע" או שאין ןהגיע למצב כזה אם יודעיםשאין סכוי לבקשת הפיוס.תודה

צדקה לעני

הרב יעקב אריאל
לאחרונה רבו המקרים בהם אני ניתקל, באופן מפתיע באדם המבקשצדקה, אם בבית כנסת ואם בצמתי הכבישים. רציתי לדעת כיצדעלי לנהוג אם אותם המבקשים, דבר המעמיד אותי במצב מבוכהושל חוסר נעימות. מצד אחד ישנו הספק שהאדם המבקש בצומת,צריך בעצם את הכסף לצורכי אלכוהול/סמים. וכן הרבה מן הפוניםבבתי הכנסת הינם אנשים חרדים,…

השאלת רכב לחילוני

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשאיל רכב לאדם שאינו שומר שבת, כאשר מן הסתםאותו אדם ישתמש ברכב בשבת?

מחלוקת לשם שמים

הרב יעקב אריאל
בעניין המחלוקת באופן חיוב וקיום מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ביןהרמ"א לאדמו"ר הזקן. הרמ"א סובר שכל מי שהוא עמך במצוות מצווה לאהוב אותו(כולל כלהחיובים ההלכתיים בכך) ורק אותו ואילו אדמו"ר הזקן סובר הפוךלחלוטין, כלומר רק מי שהוא עמך במצוות (הווי אומר מקבל עולתורה ומצוות) ולא שב לאחר שהוכחת אותו מצווה עליך…

בקשת סליחה מאדם שאיני מכיר

הרב יעקב אריאל
לפני כארבע עשרה שנים גרתי בדירה בת"א. יום אחד קיבלתימפקח דו"ח על חניה במקום אסור ליד ביתי. חשוב לציין שהדו"חהיה מוצדק. אני צילמתי את מקום הדו"ח מזוית שהטעתה את השופטשדן בדו"ח בבית הדין לתעבורה. הפקח שהיה אדם מבוגר (אוליפנסיונר) עמד נבוך מול הצילומים וניסה להגן על כבודו בכל כוחואך השופט שהטעה על-ידי…

משחק על כסף

הרב יעקב אריאל
הופיעו לאחרונה משחקי טרוויה באמצעות האינטרנט הסלולרי.המשחקים הם בין שני יריבים, כאשר המנצח זוכה בסכום שנקבעביניהם מראש (בניקוי עמלה לחברה הסלולרית) והמפסיד, מפסיד אתהסכום. כאשר התשלומים/חיובים מתבצעים באמצעות החשבון החדשי.השאלה: האם יש/אין חשש ל"משחק בקוביה" או גזל?

משחק עם רווח ממוני

הרב יעקב אריאל
האם מותר לילדים לאחר גיל בר מצוה לשחק ע"מ "להרויח"בגולות, גרעיני מישמש וכד'.

צדקה

הרב יעקב אריאל
א. האם יש לתת צדקה לעני שאינו עובד ואינו רוצה לעבוד? האם זהרלוונטי או שאני צריך לפעול רק לפי מצבו הנוכחי ולא לפי מהשיכול הוא לעשות?ב. האם יש לתת צדקה לעני שגרם למצבו כגון שהפסיד כספובהימורים או שתיה?אשמח גם לקבל מקורות לתשובה

חיוב צדקה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבבקהילתינו משפחה עניה אשר מתעקשים לשלוח את בנם לבית ספר"נועם" ולשלם 200 ש"ח לחודש.שאלתי האם כחלק ממצות צדקה אני חייב לעזור להם או שאנייכול לטעון שישלחו את בנם לממ"ד (גם בני לומד שם) וילמד שםחינם?כל טוב וחג שמח

החלפת בקבוק גז סודה סטרים ורצועת שעון

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר להחליף בקבוק גז של סודה סטרים בשבת? האם ישבזה שמא יתקע?2. האם מותר להחזיר רצועת שעון שיצאה מהשעון באמצעות קפיץשנמצא ברצועה?

קדיש של המחלל שבת

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהכתוב בילקוט יוסף ח"א דף צ"ד ד"ה ומה שכתבנו ...אםהאומרים קדיש הם מחללי שבת יאמר השליח ציבור עמהם את הקדיששאלתי היא אם אין שומר שבת אומר קדיש עימו האם בכל זאתעונים אמו על הקדיש של המחלל שבת או לאתודה רבהכל טוב

בורקס

הרב יעקב אריאל
בעבר שמעתי מספר פעמים מהרב גידעון בן משה, כי על בורקסאין לברך ברכה אחרונה "על המחיה", עקב העובדה שכמות הקמחבבצק מזערית ולא ניתן לאכול קמח כשיעור, לצורך ברכה אחרונה"על המחיה". אשמח לקבל את חוות דעתו של הרב, בברכת יישר כח.

מחשבות של אמונה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,קשה לי מאד בזמן האחרון להתפלל, אני מרגישה שאני לא יודעת למי אני מכוונת,אף פעם לא היה לי כ"כ קשה. אך עכשיו כבר במשך תקופה קשה לי בתפילות, כיוון שאין לי מושג כיצד לתפוס מהי המהות האלוקית, ובעצם למי אני מתפללת? אשמח אם הרב יענה לשאלתי וכן יפנה אותי לספרים מתאימים לשם העמקה.תודה רבה    …

שיעור כזית וכביצה 2

הרב יעקב אריאל
שלום לרב הרב כתב בתשובתו שמודדים כזית וכיבצה ע"פ משקל בדיעבד אובמקום הצורך. האם הרב יכול לפרט או להדגים.תודה רבה

חזרת הש"ץ לפני שיש עשרה עונים

הרב יעקב אריאל
שלום לרב יש לי 2 שאלות אל הרב א-בסניף שלי יש הרבה דיבורים בזמן שמחכים לעשרה שיגמרולהתפלל ואז יהיה אפשר להתחיל חזרת הש"ץ שאלתי היא האםמותר גם בפחות מעשרה שסימו להתפלל להתחיל חזרת הש"ץ ואלהשמתפללים יחשבו כ'שומע כעונה'? ב-רציתי לשאול את הרב לגבי צורת ההסתכלות על האקדמיה האםאפשר להסתכל על התורה בדרך ש…

אברהם עקור היה ?

הרב יעקב אריאל
(יבמות ס"ד ע"א) כיצד הגמ' טוענת טענה כזו כאשר מפורש במקראאחרת שהרי אברהם הוליד את ישמעאל [וא"א לטעון שנעשה לו נסשהרי זה היה בדרך הטבע ללא ציווי מאת ה' וזאת בעצם הוכחהשאם אשה עקרה 10 שנים צריך לישא אשה אחרת ולא להבטלמפריה ורביה].

הקלטת תכנית טלויזיה שמשודרת בשבת

הרב יעקב אריאל
שאלה ראשונה - הקלטת תכנית טלויזיה שמשודרת בשבת ברשתותזרות בכבלים (כשבתחנה נעשה הכל ע"י גויים כמובן) הדבר פשוטשאסור? או שיש מקום להיתר?אחד הטעמים שתמיד אומרים זה גם משום מראית עין (על עצםההקלטה בשבת) הרי גם חשמל היה פעם שייך מראית עין לפנישכולם ידעו על כך? שאלה שניה הרב אויירבך זצ"ל כותב שאין לעשות…

צרוף ילד למניין בדיעבד

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב. רצ"ב, שאלה שהתקבלה מיהודי מחו"ל באתר מרחבקוק ואני מעתיק את השאלה כלשונה: "שלום לכבוד הרה"ג שליט"א.יש לי קהילה בחו"ל ולפעמים חסר לנו מניין אבל יש ילד בר דעת(בן תשע שנים), האם ניתן לצרף אותו למניין בדיעבד ? חשוב לילקבל מקורות.בכבוד רב" לאחר קבלת תשובת הרב אעתיקה ואעבירה לשואל בחו"ל.…

מה בין העקידה לסדום

הרב יעקב אריאל
אברהם טוען "השופט כל הארץ לא יעשה משפט ?! כלומר שלאיכולה להיות סתירה בין הצדק המוחלט לציווי הא-להי. ואילו בעקידתיצחק הוא לא מעלה את הטענה, השאלה למה ? (ולמה הוא לאאומר ליצחק שהוא "השה" אם זה היה ברצונו של יצחק).
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא