אמונה והלכה

מה מברכים על פרח היביסקוס מיובש

רבני מכון התורה והארץ
מה מברכים על פרח היביסקוס מיובש אשמח באם תיהיה התשובה בהרחבה

שנת צהריים וברכה על ציצית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, האם במקום לישון בצהריים עם ציצית אפשר כל פעםכשקמים ללבוש ציצית אחרת ולברך עליה(להקצות 2 ציציות, וכליום אחרי שנת הצהריים ללבוש את הציצית האחרת)?האם אין בעיה של "ברכה שאינה צריכה"?

אורך הציצית

הרב יעקב אריאל
מה צריך להיות האורך המינימלי מהקשר שצמוד לבגד עד לסוף הפתילים?ומה הגודל שצריך להיות לבגד?

כשרות פתילים שנעשו במכונה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה לכב' הרבמה דינם של פתיליות של ציצית שנעשו במוכונה.האם אפשר לסמוך שנעשו לשמה?מה הדין של ציציות ששוזרו כבר בפתילים מעין אלו, האם יש חובהלהחליפן? תודה רבה

תפילין למי שמשתמש בשני ידיו

הרב יעקב אריאל
ראשית אבקש לברך את הרב בברכת שנה טובה ומתוקה בגו"ר.אני כותב ביד שמאל התפילין שלי מיועדות להנחה ביד ימין בנקודהמסוימת נתקלתי בסוגיה העוסקת במי ששולט ברמה מסוימת גם בידוהשניה ואכן גם אצלי יש שימוש ביד ימין לצרכים רבים האם הרביכול למצוא היתר להמשיך לברך על התפילין ביד שמאל לאורהטורח הכספי בהחלפת התפילי…

התולה תפיליו

הרב יעקב אריאל
האם בעת הנחת תפילין של ראש צריך לאחוז דוקא בקציצה אושיכול לאחוז ברצועות ולהניחם על הראש ואח"כ לכוון את הקציצה למקומה?

חלוקת צדקה

הרב יעקב אריאל
אני גר בישוב קטן ביש"ע, העניים שאני יכול לתת להם צדקה הםמשלושה מקומות: מישובי, מהאזור בישובים סמוכים או מכל הארץלארגוני צדקה, ישיבות וכד''. איך עלי לחלק את הצדקה מבחינתכמויות הכסף לצדקה, למי לתת יותר למי פחות וכד''?

התפייסות עם מי שאינו מתרצה

הרב יעקב אריאל
אדם שמתפלל עמי אינו מדבר איתי על לא עוול בכפי. למרות זאתניסיתי אני להתפייס עמו והוא אינו מסכים. השאלה היא האם צריךלבקש ממנו שיתפייס שלוש פעמים ואז אם הוא לא יתפייס (כך זהיהיה בודאי) הוא יקרא "רשע" או שאין ןהגיע למצב כזה אם יודעיםשאין סכוי לבקשת הפיוס.תודה

צדקה לעני

הרב יעקב אריאל
לאחרונה רבו המקרים בהם אני ניתקל, באופן מפתיע באדם המבקשצדקה, אם בבית כנסת ואם בצמתי הכבישים. רציתי לדעת כיצדעלי לנהוג אם אותם המבקשים, דבר המעמיד אותי במצב מבוכהושל חוסר נעימות. מצד אחד ישנו הספק שהאדם המבקש בצומת,צריך בעצם את הכסף לצורכי אלכוהול/סמים. וכן הרבה מן הפוניםבבתי הכנסת הינם אנשים חרדים,…

השאלת רכב לחילוני

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשאיל רכב לאדם שאינו שומר שבת, כאשר מן הסתםאותו אדם ישתמש ברכב בשבת?

מחלוקת לשם שמים

הרב יעקב אריאל
בעניין המחלוקת באופן חיוב וקיום מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ביןהרמ"א לאדמו"ר הזקן. הרמ"א סובר שכל מי שהוא עמך במצוות מצווה לאהוב אותו(כולל כלהחיובים ההלכתיים בכך) ורק אותו ואילו אדמו"ר הזקן סובר הפוךלחלוטין, כלומר רק מי שהוא עמך במצוות (הווי אומר מקבל עולתורה ומצוות) ולא שב לאחר שהוכחת אותו מצווה עליך…

בקשת סליחה מאדם שאיני מכיר

הרב יעקב אריאל
לפני כארבע עשרה שנים גרתי בדירה בת"א. יום אחד קיבלתימפקח דו"ח על חניה במקום אסור ליד ביתי. חשוב לציין שהדו"חהיה מוצדק. אני צילמתי את מקום הדו"ח מזוית שהטעתה את השופטשדן בדו"ח בבית הדין לתעבורה. הפקח שהיה אדם מבוגר (אוליפנסיונר) עמד נבוך מול הצילומים וניסה להגן על כבודו בכל כוחואך השופט שהטעה על-ידי…

משחק על כסף

הרב יעקב אריאל
הופיעו לאחרונה משחקי טרוויה באמצעות האינטרנט הסלולרי.המשחקים הם בין שני יריבים, כאשר המנצח זוכה בסכום שנקבעביניהם מראש (בניקוי עמלה לחברה הסלולרית) והמפסיד, מפסיד אתהסכום. כאשר התשלומים/חיובים מתבצעים באמצעות החשבון החדשי.השאלה: האם יש/אין חשש ל"משחק בקוביה" או גזל?

משחק עם רווח ממוני

הרב יעקב אריאל
האם מותר לילדים לאחר גיל בר מצוה לשחק ע"מ "להרויח"בגולות, גרעיני מישמש וכד'.

צדקה

הרב יעקב אריאל
א. האם יש לתת צדקה לעני שאינו עובד ואינו רוצה לעבוד? האם זהרלוונטי או שאני צריך לפעול רק לפי מצבו הנוכחי ולא לפי מהשיכול הוא לעשות?ב. האם יש לתת צדקה לעני שגרם למצבו כגון שהפסיד כספובהימורים או שתיה?אשמח גם לקבל מקורות לתשובה

חיוב צדקה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבבקהילתינו משפחה עניה אשר מתעקשים לשלוח את בנם לבית ספר"נועם" ולשלם 200 ש"ח לחודש.שאלתי האם כחלק ממצות צדקה אני חייב לעזור להם או שאנייכול לטעון שישלחו את בנם לממ"ד (גם בני לומד שם) וילמד שםחינם?כל טוב וחג שמח

החלפת בקבוק גז סודה סטרים ורצועת שעון

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר להחליף בקבוק גז של סודה סטרים בשבת? האם ישבזה שמא יתקע?2. האם מותר להחזיר רצועת שעון שיצאה מהשעון באמצעות קפיץשנמצא ברצועה?

קדיש של המחלל שבת

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהכתוב בילקוט יוסף ח"א דף צ"ד ד"ה ומה שכתבנו ...אםהאומרים קדיש הם מחללי שבת יאמר השליח ציבור עמהם את הקדיששאלתי היא אם אין שומר שבת אומר קדיש עימו האם בכל זאתעונים אמו על הקדיש של המחלל שבת או לאתודה רבהכל טוב

בורקס

הרב יעקב אריאל
בעבר שמעתי מספר פעמים מהרב גידעון בן משה, כי על בורקסאין לברך ברכה אחרונה "על המחיה", עקב העובדה שכמות הקמחבבצק מזערית ולא ניתן לאכול קמח כשיעור, לצורך ברכה אחרונה"על המחיה". אשמח לקבל את חוות דעתו של הרב, בברכת יישר כח.

מחשבות של אמונה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,קשה לי מאד בזמן האחרון להתפלל, אני מרגישה שאני לא יודעת למי אני מכוונת,אף פעם לא היה לי כ"כ קשה. אך עכשיו כבר במשך תקופה קשה לי בתפילות, כיוון שאין לי מושג כיצד לתפוס מהי המהות האלוקית, ובעצם למי אני מתפללת? אשמח אם הרב יענה לשאלתי וכן יפנה אותי לספרים מתאימים לשם העמקה.תודה רבה    …
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא