אמונה והלכה

שימוש במקרר אמנה דגם 209 בשבת

הרב יעקב אריאל
האם קיימת בעיה הלכתית בפתיחת המקרר או המקפיא של מקרריאמנה?על פי הנאמר לנו יש במקפיא מאוורר שעשוי לפעול בעת פתיחתדלת המקפיא, אך לא בעת פתיחת דלת המקרר.

העלאת מפסקי חשמל ושעון שבת

הרב יעקב אריאל
מעשה שהיה ביום ר"ה בבוקר, שמו לב בביהכ"נ שהחשמל לאנדלק עם השעון שבת, בהסתכלות בלוח החשמל ראו שהיתה"נפילה" של חלק מהמפסקים, זה יצר מצב שלא יוכלו להתפללבביהכ"נ בעיקר בליל ר"ה השני וליל שבת. לאחר מחשבההחליטו להזיז את שעון השבת קדימה כדי שהחשמל לא יידלק באופןמיידי ולאחר מכן להרים את המפסקים, כך שהחשמל י…

commercial web site on shabbat

הרב יעקב אריאל
,Hi.We own a web site that sells Israeli products abroadMost sales are to the US and some other countries. Weadvertise with Google Adwords. Given that no work isneeded by us to keep the site running and advertisingon a daily basis, I wanted to know if there were any& halachic issues in kee…

קבלת הודעות כתובות לסלולרי בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לי להיות מנוי לשרות של קבלת דיווחי חדשות לטלפוןהסלולרי (sms) כאשר ההודעות נשלחות גם בשבת? (ע"י יהודים)

חזרת רופא ברכב בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לרופא לחזור בשבת ברכבו לביתו? האם כאשר איןלרופא רכב, יכול לחזור במונית שמזמין מתחנה שאינה שומרת שבת ?

אבטחת ישוב בשבת

הרב יעקב אריאל
1. האם לשומר מותר להחתים כרטיס מגנטי בשבת כדי לוודא שאכןעבר באותו מקום בשמירתו?2. האם יש להתיר לכיתת הכוננות ביישוב ללכת עם ביפר בשבת אורק מפקד הכיתה ישא ביפר?3. האם מותר לחלץ רכב ביטחון ששקע בבוץ בשבת ע"י רכבבטחון אחר או יש להשתמש ברכב חלופי? ואם כן, האם מותר לקרואבקשר לרכב צבאי שיחלץ את רכב הבטחון…

זריקות בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להזריק זריקות בשבת? האם עדיף שאחות גויה תעשה אתזריקות?

טיפולי פוריות בשבת

הרב יעקב אריאל
אנו זוג דתי המתוגרר באמריקה אני בן 43 ואשתי בת 42 ואין לנועדין ילדים אחרי 9 שנות נישואין, יש לנו שאלות לגבי טפול פוריותבאמריקה לגבי שבת וימים טובים:1. האם מותר למסור זרע למעבדה בשבת כדי לעשות לו השבחה?כל הפעולות נעשו ע"י גויים.2. האם כדי שלא לדרוש שלא יכתבו, ידליקו אור וכדומה?2. האם מותר לרופא גוי ל…

ניתוק מכשיר חשמלי בשבת

הרב יעקב אריאל
בעז"הכשאושפזתי בבית חולים היה מכשיר חשמלי שהוצמד אלי לאצבעותהיד כדי למדוד קבוע את הדופק. התלבטתי ביום שבת אם מותרלי להסיר את המכשיר הזה כדי לטול את ידי לסעודה האם אניגורם כאילו כיבוי של המכשיר בזמן הסרתו, או כשאני אחזיר אותואני גורם להדלקה אודה לרב על תשובתו.

רפואה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב.א. האם מותר לקחת כדורי ויטמינים (הנלקחים כל יום) בשבת?ב. האם יש הבדל בין תרופה רגילה לתרופה משלימה (כגוןהומאופטית) לענין לקיחה בשבת?תודה מראש

דרכי עבודה במדא

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוריד מתנדב שחזר באמבולנס מפינוי לבית חולים לידביתו(כרוך בנסיעה נוספת) , או בתחנה אחרת בדרך(לא כרוךבנסיעה נוספת)מלבד העצירה בחנית האמבולנס?

אפידורל בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאשה לבקש אפידורל בזמן לידה בשבת?

נסיעה לצורך עבודה בבית חולים בשבת

הרב יעקב אריאל
אחות/רופא המתגורר במקום רחוק מבית החולים שעובד בו (כשעהנסיעה), ויש לו תורנות בשבת, האם מותר לו לבוא עם נהג נכריבשבת, והאם מותר לו לחזור, או שצריך להקדים לבוא לפני השבתולחזור לאחר צאת השבת?

חול המועד

הרב יעקב אריאל
שלום. בחול המועד רצוי שלא לעבוד. האם יש בעיה להנות מעבודהשל אחרים? (כגון הליכה למוזאונים או מסעדות בהם עובדים יהודיםבחול המועד).

בניה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר בישובי יש"ע בימים אלו לבנות בתים בחול המועד מצדמצות ישוב א"י?

אבל בתור חתן תורה

הרב יעקב אריאל
האם לאבל על או"א מותר להיות חתן תורה?

עוזרת בית בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם יש היתר להביא עוזרת בית שאינה יהודיה לעבוד בנקיון הביתבחוה"מ.המדובר בבית עם ילדים רבים.

עבודה המותרת בחול המועד

הרב יעקב אריאל
באילו עבודות מותר לעבוד בחול המועד והאם תלוי במצבו הכלכלישל העובד?

כתיבה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכתוב דברי חולין הנצרכים לשם הפצת מידע (כגוןבאינטרנט) ע"ג מחשב בחול המועד?

עבודה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
פועל שיש לו מה לאכול בחול המועד, אבל את הממון לאכילתו הואקיבל בהלואה או במשיכת יתר בבנק. האם מותר לו לעבודלפרנסתו בחול המועד?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא