אמונה והלכה

שימוש בטלפון סלולרי למרות חילול שבת של החברה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.אני עובד באחת החברות הסלולריות בעבר שאלתי את הרב עלהעבודה בחברה למרות שהחברה מחללת שבת בהערת אגב הרבכתב לי שאם אכן עוברים על מלאכות שאסורות בשבת יהי אכןאיסור להשתמש בטלפון סלולרי .מתוך הכרות עם המערכת רוב עבודות התשתית של החברה נעשותבשבת כגון עדכון מערכות המחשב וכדו'' מכיוון שבשבת יש…

שימוש במדיח כלים בשבת

הרב יעקב אריאל
האם יש היתר כלשהו להשתמש בצורה כלשהי במדיח כלים בשבת?(למשל עם שעון שבת?)

שימוש במיחם בשבת

הרב יעקב אריאל
יש לנו מיחם שיש לו שני מצבים מצב רגיל בו ע"פ טרמוסטט כהמיםמגיעים לטמפ'' מסוימת הוא עובר להרתחה ומצב שבת בו נשאר חוםאחיד .השבת שכחנו להעביר למצב שבת וכמובן עולה השאלה האםאפשר להשתמש במיחם מצד אחד כל פעם שנוציא מים הדברממילא יזרז את קירור המים וכך בגרמה בעצם יפעל המיחם מצדשני עינתי קצת וראיתי שי סומכי…

שימוש בקטן לצורך לדבר מצווה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבקש מקטן בשבת, במקרה שניכבה המזגן וחם מאדוהחום מקשה על הילדים.להדליק את המזגןהאם ניתן להגדיר זאת כשימוש בקטן לצורכו באיסור דרבנן (לא לפיהחזו"א)ואולי אף צורך מצווה של עונג שבת

מוקצה בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לטלטל פנס ניאון בשבת? ומה ההבדל בין הדלקת אורפלורסנט בשבת לבין הדלקת נורת להט ?

מיכל מי עדן

הרב יעקב אריאל
בס"ד לכבוד הרב שליט"א שלום רב !רציתי לשאול האם מותר (לאשכנזי)להשתמש במים הקרים של מיכל מי עדן וכן מה הדין של המיםהחמים האם יש דרך שמותר

תוכנית טלביזיה המיועדת לשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,האם מותר להשתתף (כקהל) בהקלטת תוכנית טלביזיה אשר מוקלטתביום חול ומיועדת לשידור בליל שבת. ההשתתפות היא כקהל פסיביבתוכנית.

מאוורר בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לנייד מאוורר שמחובר לשקע חשמלי (בעזרת כבלמאריך)? ז"א להעביר את המאוורר בין החדרים , כמו כן המאוורר מחוברלשקע עם שעון שבת (האם מותר להעביר שהמאווררמכובה\דלוק\איןקשר) תודה ​ האם מותר לנייד מאוורר שמחובר לשקע חשמלי (בעזרת כבלמאריך)? ז"א להעביר את המאוורר בין החדרים , כמו כן המאוורר מחוברל…

תיקון דואר אלקטרוני בשבת

הרב יעקב אריאל
שבוע טובבשבוע שעבר קרס השרת של חברת MSN וכתוצאה מכך עברו מספרימים שהדואר האלקטרוני לא פעל.סביר להניח שהם עבדו על תיקון התקלה גם בשבת קודש.האם אוכל להשתמש בדואר של החברה הזו או כיוון שהם עשוחילול שבת בשבילי במזיד אין לכך תקנה עולמית?כל טוב

וידאו בשבת

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב אריאל שלום. תודה רבה על תשובותיך הקודמות בענייני טהרת המת,בכוונתי לעיין בגשר החיים כפי שהצעת.קראתי תשובה מכבודו על הפעלת וידאו בשבת וז"ל: אין להפעילוידאו בצורה אוטומטית מערב שבת גם כאשר היא מקליטה מתחנהזרה. הדבר עלול להביא לפרצה חמורה בחומת השבת כי ההיתרעלול להתרחב גם לתחנה אחרת וגם…

שעון שבת לטלוויזיה וטייפ

הרב יעקב אריאל
רוב שלומות! האם מותר לשים שעון שבת לטלוויזיה,וטייפ או בכללהאם מותר להשאירם דולקים בשבת? ברור לי שאסור אך אשמחלדעת למה? ואם כבר נשאר דולק ונכנסה שבת- מה עושים חוץמלשים שמיכות- במקרה שלא עוזר מספיק?

שעון שבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.1. האם מותר בשבת להזיז מכשיר חשמלי הפועל ע"י שעון שבת?(כמו למשל מפזר חום).2. בשבת האחרונה חיברתי מפזר חום לשעון שבת, אך שכחתילהפעילו (שכחתי להפעיל את מפזר החום, לא את שעון השבת).האם בזמן ששעון השבת היה כבוי מותר היה לי להדליק את מפזרהחום על מנת שיתחיל לפעות כששעון השבת יפעל? תודה מראש…

גוי של שבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום רב.באיזה אופן מותר לבקש מגוי שיבצע פעולה אסורה בשבת עבוריהודי?במידה וקופץ החשמל, האם מותר להוציא מכשירים חשמליים מהשקע(למשל פלטה או מיחם) מתוך מחשבה שאותו מכשיר גרם לקצר,ואז לבקש מגוי שירים את הפקק?

וידאו בשבת

הרב יעקב אריאל
אני אדם דתי ומשתמש לעיתים במכשיר הוידאו שבביתי להקלטותהחשובות לי באמצע השבוע.ביום שישי האחרון קיבלתי טלפון מבני המשרת כלוחם בגיזרת רפיחאשר רואיין יום קודם לכן ע"י כתבי הערוץ הראשון של הטלויזיה,והתכנית אמורה להיות מוקרנת בליל שבת.עקב העניין הרב שיש לי בצפיה בשידור זה - מחד גיסא, וההתראההקצרה שהיתה לי…

אתר אינטרנט בשבת

הרב יעקב אריאל
אתר אינטרנט שכונתי המכיל מידע כללי ומסחרי לתועלת תושביהשכונה. רוב הנכנסים לאתר הם יהודים מהארץ. האם ניתן להשאיראתר כזה לפעול בשבת (ההפעלה אוטומטית ללא כל מעורבות שלבעל האתר).

מטהר מים - שימוש בו בשבת

הרב יעקב אריאל
האם אין בעי'ה בשימוש במטהר מים בשבת לגבי איסור סינון ?באופן ספציפי לגבי מטהר מסוג "אוסמוזה הפוכה"

חיישן של אזעקה בשבת

הרב יעקב אריאל
במערכת של האזעקה בביתי, יש חיישנים שאתה עובר לידם ואז הםמהבהבים, האם מותר לעבור ליד החיישנים האלה בשבת, שאולימותר כי זה מתעסק?

בדיקת סוכר בשבת

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב,אשתי סובלת מסכרת הריונית ועל פי הוראת הרופא עליה לבצעבדיקת סוכר בדם ארבע פעמים ביום.ברשותנו מכשיר אלקטרוני לבדיקת סוכר בדם של חברתfreestyleשאלתי היא האם מותר להשתמש במכשיר זה בשבת, ואם כן האםיש צורך בשינוי כלשהו?בתודה,

בית שלא כיבו בו את החיישנים

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלתי הקודמת, הרב כתב שצריך לכסות חיישניםשמהבהבים כשעוברים לידם, מבעוד יום. מה אני אמור לעשות אםבדיעבד שכחתי לכסות אותם, או אם אני מתארח אצל מישהו שלאכיסה אותם?

שימוש במקרר אמנה דגם 209 בשבת

הרב יעקב אריאל
האם קיימת בעיה הלכתית בפתיחת המקרר או המקפיא של מקרריאמנה?על פי הנאמר לנו יש במקפיא מאוורר שעשוי לפעול בעת פתיחתדלת המקפיא, אך לא בעת פתיחת דלת המקרר.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא