אמונה והלכה

שבת

הרב יעקב אריאל
א) כיצד ניתן בשבת לפתוח:1)שקית חלב.2)עטיפת עוגת הבית.3)שקית ביסליהאם ניתן לעשות זאת באמצעות סכין? ומאיזה אב מלאכה תולדהיש להיזהר? ב) האם ניתן לחתוך בשבת מפה חד פעמית וכיצד?

הצטרפות בשתית רביעית בהבדלה

הרב יעקב אריאל
ראיתי זה עתה תשובה שלכאורה משתמע ממנה שאפשר לחלק אתה"רביעית יין" של ההבדלה בין מספר מבדילים שיוצאים ידי חובה.דבר זה סותר את הידוע לי - האם זה נכון גם לספרדים? בכל אופן, כמעט שלא ראיתי מי ששותה רביעית ממש בהבדלה --האם ניתן להקל ולשתות פחות?

הלכות שבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלוםבאחת השבתות בערב שבת, כשטיילתי ברחוב בשעה מאוחרת ראיתימכונית ברמזור שאורותיה היו כבויים, סימנתי לנהג להדליק אורות,והוא אכן הדליק, שאלתי היא האם זה נחשב חילול שבת או פיקוחנפש? מה לעשות להבא?תודה רבה מראש

פיקוח נפש בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. כמדריכה במדרשה קרה שהייתי צריכה להזמיןבשבת אמבולנס בשביל בת, והמקרה העלה לי כמה שאלות:1. האם מותר לי או לבת נוספת לנסוע עם הבת החולה באמבולנס? 2. האם מותר לקחת תיק עם דברים לבת החולה (למשל פיגמה אוכלי רחצה)?3. האם מותר שבתיק יהיו דברים מוקצים כמו ארנק או פלפון עלמנת לעשות בהם שימוש…

קניית מניות של חברה מחללת שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מניות של חברה ישראלית מחללת שבת, כאשררווחיה הם אף מעבודה בשבתות.

מניות בבנקים

הרב יעקב אריאל
בס"ד לפי תשובת הרב שאסור להשקיע במניות של חברות המחללות שבת,האם יש חובה לבדוק את השקעותינו בבנק או במניות לוודא האם אכןהחברה מחללת שבת? ובכלל הרי גם הבנקים משקיעים את כספנובכל מיני חברות וא"כ האם מותר להשקיע בבנק בתוכניות של קרנותאו מניות וכד'? בברכה

שכחה בנרות שבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.אשתי מדליקה בערב שבת שלושה נרות .הוספה כנגד הבת שתחי' .פעם אחת שכחה ולא הדליקה את הנר הנוסף אלא רק את נרותהחובה .שאלתי היא : האם יש לה קנס בהדלקה כמו אשה ששכחה להדליקנרות?

בית על עץ בשבת ויום טוב

הרב יעקב אריאל
אדם רוצה לבנות לנכדיו מעין בית/סוכה על עץ לצרכי שעשוע.איך צריך לבנותו כדי שיוכלו לעלות אליו אף בשבת ויו"ט?

מוקצה

הרב יעקב אריאל
שאלתי היא מה זה מוקצה?האם פרח מפלסטיק הוא מוקצע ומדוע?כיצד אפשר לדעת מה הוא מוקצה? תודה רבה

הבדלה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב. האם מותר לכתחילה לנצל את הזמן שבין יציאת שבתלהבדלה על מנת לעשות פעולות אסורות בשבת (כמובן, אחריאמירת "המבדיל")?

הבדלה

הרב יעקב אריאל
כאשר עושים הבדלה במוצ"ש לפני תפילת ערבית האם אומרים "אתהחוננתנו" בתפילת שמונה עשרה של ערבית ?

תלוש קניה בתוך ספר קודש בשבת

הרב יעקב אריאל
השלום והברכה לכב' הרב קיבלתי תלוש קניה ע"ס 100 ש"ח. כדי לשמור אותו במקום נוחשמתי אותו בתוך העטיפה (האחורית) של ספר קודש שאני נושאת אתיתמיד. הספר אמנם עולה פחות ממאה שקלים אך הוא חשוב לייותר מהתלוש. האם הספר הזה כשהתלוש בתוך עטיפתו נחשבלמוקצה בשבת? אודה לרב אם יפרט את הסבות לתשובתו. תודה רבה :

אתר אינטרנט בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!! יש לי אתר אינטרנט. לי אין שום רווח עיסקי ממנו .האתר מכיל חומר בלימודי המשפטיםשניתן להדפיס, וללמוד ממנו.(אני לא בטוח שזה חשוב אבל האתר מאוחסן על שרתים שנמצאיםבאנגליה כך שאפילו יהודים לא מתעסקים בהחזקת השרת).שאלתי אל הרב היא, האם מותר לי לפתוח את האתר בשבת?

פטור אבל אסור

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.עפ"י רוב במסכת שבת (חוץ מכמה מקומות) כשכתוב "פטור" -הכוונה פטור אבל אסור. הרמב"ם מפרש "חייב מכת מרדות" -מדוע הרמב"ם כל כך מחמיר ? היכן בגמרא נמצאת החמרה כזאת?בכבוד רב

האכלת חתול הפקר בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לתת אוכל לחתול הפקר בשבת מצד אחד אין מזונועליך כמבואר בסימן שכ"ד אבל מאידך אין בכך טירחה כי מהההבדל אם מפנים אתשאריות האוכל לפח או מוציאם לחצר ?לחיה שאסור להאכילה האם מותר להניח את האוכל וקרוא לה ?חודש טוב.

בית מלון בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להיות בבית מלון שבו יש רב שמשגיח שלא יחממו גוייםאת האוכל בשבת ,אבל יתכן והם יעשו מלאכות אחרות כגון ניקוישולחנות בסמרטוט רטוב, וכוונתם לצורך רווחת האורחים. תודה .

מגבונים לחים בשבת

הרב יעקב אריאל
שלןם וברכה. ראיתי כי הרב אוסר מגבונים לחים בשבת,אולם ראיתיכי המנוחת אהבה והגרי"ע מתירים לתינוק ובנחת משום שאין חשששמא יסחט וכן שאין המים גדלים בנייר.

מאבק על שמירת השבת

הרב יעקב אריאל
קראתי את מאמרו של הרב בצפה על בעית שמירת השבת בישראל.ושאלתי האם אפשר במסגרת האתר של הרב להקים תת-אתרשיעסוק במידע לצבור על עשקים ששומרים שבת וכאלהשאינם.הוראות והחלטות כיצד לנהוג כדי שהצבור ידיר רגליווקניותיו מהם ואפשר להרחיב גם בנושאים אחרים,תקשורת, שטטנז,עבודה עברית, וכו' ?

רחיצה ביום טוב

הרב יעקב אריאל
בימנו שלכולם יש מקלחת בביתם וכן נוהגים להתקלח תדיר האם נכוןהדבר שביו"ט יהיה מותר להתקלח במים חמים מדין "שווה לכלנפש"? (במיוחד בשמחת תורה שאז מזיעים ויש גם צער בנדון)

קניה בחנות שפתוחה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,שאלתי היא האם מותר לרכוש מוצר (במקרה שלנו מחשב) בחנותשפתוחה בשבת? תודה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא