אמונה והלכה

תכשיר ג'ל למניעת יתושים בשבת

הרב יעקב אריאל
האם וכיצד מותר למרוח על תנוק או על מבוגר תכשיר טבעיבצורת ג''ל המונע יתושים?

חלל עליו שבת אחת

הרב יעקב אריאל
האם יש גדר הלכתי לפי מה מפעילים את העקרון של חלל עליושבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה או שזו מן אמירה כללית המתירהחריגה מהקו ההלכתי הפשוט לצורך קרוב?

תשובה לנהג בשבת

הרב יעקב אריאל
כיצד יש להתייחס לנהג השואל כיצד להגיע למקום מסוים בשבת? האםנכונה הסברה כי הוא ייסע בכל מקרה, ולכן אם לא אסביר לוהדבר רק יביא לשנאה מיותרת? תודה רבה.

שטיפת כלים בשבת

הרב יעקב אריאל
מתי מותרת שטיפת כלים בשבת?האם יש חשיבות לשאלה האם נשתמש בכלים בהמשך השבת?האם יש לדקדק בכל כלי אם נשתמש בו בשבת או שאפשר לשטוףאת כל הכלים שבכיור?

ניקוי רצפה בשבת

הרב יעקב אריאל
לפי הבנתי משמירת שבת כהלכתה, אין דרך מותרת לנקות רצפהשהתלכלה בשבת. (ההיתר היחיד שמצאתי שם הוא סניטרי, בחששלהעברת מחלות כגון בבית חולים) מה ניתן לעשות כאשר נשבר בקבוק יין או הרצפה התלכלכה והיאדביקה ומלוכלכת וזה ממש לא כבוד שבת להשאירה כך. במקריםקשים הציע מישהו מבני הבית להשתמש במגבון לח.האם יש פתרון…

שטיפת כלים בשבת בשביל נקיון המטבח

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשטוף כלים בשבת בכדי למנוע עוגמת נפש בכךשהמטבח אינו נקי בשבת?

טעימת נשים מהיין בהבדלה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !! מהוא המקור האוסר על הטעימהמהיין לנשים בברכת הבדלה?

אכילה אחר שקיעה במוצאי שבת

הרב יעקב אריאל
האם מי שלא נטל ידיו לסעודה ג'' ואוכל מזונות ופירות יכול להמשיךבאכילתו אחר שקיעה?

סעודה שלישית

הרב יעקב אריאל
שלום רבבאחת מהתשובות האחרונות כתב הרב שסעודה שלישית אף אם אינהמפת אלא מכל דבר שבסופו מזכירים "רצה" ניתן להמשיך ולאכוללאחר השקיעה. האם אוכל לקבל מקורות לענין. אם לא טעיתיבשמירת שבת כהלכתה פסק שלא כדברי הרב. בברכת שנה טובה רפאל

שברי אבנים למשחק בשבת

הרב יעקב אריאל
ראיתי ילדים משחקים בשברי מרצפות בשבת, מה צריך לעשות כדישמותר יהיה לשחק איתם בשבת?

מנה חמה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להכין מנה חמה בשבת?א. האם יש בה קלי בישול?ב. האם המצב שבו הוא נמצאת מבטל את הבישול?

ברית מילה בשבת בבית כנסת

הרב יעקב אריאל
ברית מילה אשר נערכת בבית כנסת בשבת מתי מלים לפני מוסףאו לאחר התפילה?

פלאפון בשבת חברי כיתת כוננות

הרב יעקב אריאל
האם מותר בישובי יש"ע לחברי כיתת כוננות להסתובב עם פלאפוןבשבת? קב"ט הישוב (ירא שמים) מבקש שיסתובבו.

השריית עדשות מגע בשבת

הרב יעקב אריאל
שמעתי שיש שאומרים שאסור להשרות עדשות מגע בחומר שנועד להםבשבת, כיון ש"שרייתם זה כיבוסם". האם אכן שייך איסור זה, שהריהלכלוך (בקטריות ושומנים) במהותו אינו נראה בעין והניקוי גם לאנראה. (אך זה מורגש ששומנים הוסרו מהעדשה)? אם האיסור שייךהאם יש הבדל בין חומרים שונים (חומר שמיועד לניקוי מול חומרשמיועד להשרי…

סעודה שלישית

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. במידה ונטלתי ידיים לסעודה שלישית לפניהשקיעה, האם מותר לברך על דברים שאינם מן הסעודה (כגוןפירות או תה בסיום הסעודה) גם לאחר השקיעה?

בהמשך לתשובה על עדשות מגע בשבת

הרב יעקב אריאל
א. האם תשובת כב' הרב ששריית עדשות מגע מותרת בשבת(ונדונות אולי ככלי עור אך לא כבגד) היא גם לגבי עדשות רכותשאחוז ניכר מהן הוא נוזל וסופגות מעט מהנוזל שבו הן מושרות?ב. האם ככלל- ניקוי של לכלוך שאינו נראה בעין (כמו השומניםשעל העדשה) אינם נחשבים לענין מלבן בשבת?תודה

אמירת פסוקים לפני הקידוש בשבת בבקר

הרב יעקב אריאל
האם ישנם פוסקים הסוברים שאפשרלהתחיל מהמילים "על כן בירך" למרות שהמשנ"ב אומר לא לעשותכןבגלל "כל פסוק דלא פסקי משה וכו'" .

טלטול גרביל בשבת

הרב יעקב אריאל
ב"ה, מוצאי שבת פרשת וירא, תשס"ד, כ מרחשוון (יום ההולדתשלי) לכבוד הרבשבוע טוב.שמי ..., וקיבלתי לכבוד יום הולדת 9 חיית מחמד בשם גרביל(דומה לעכבר אבל לא עכבר). הגרביל הוא בעל חיים שמוחזקבתוך כלוב ומאד נעים לליטוף. הוא גם נהנה מאד מליטופיםומחברה.השבת הוא היה כל הזמן בכלוב ולא נגעתי בו, בגלל ההלכה שכלבע…

האכלת ב"ע

הרב יעקב אריאל
לשכן שלי משק חי קטן ובו בעלי חיים. האם לבני הקטן מותרלהביא להם אוכל בשבת?

טילטול בע"ח בשבת

הרב יעקב אריאל
הרב ענה שמותר לטלטל חיית מחמד בשבת. מה הם מקורותיו?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא