אמונה והלכה

טעימת נשים מהיין בהבדלה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !! מהוא המקור האוסר על הטעימהמהיין לנשים בברכת הבדלה?

אכילה אחר שקיעה במוצאי שבת

הרב יעקב אריאל
האם מי שלא נטל ידיו לסעודה ג'' ואוכל מזונות ופירות יכול להמשיךבאכילתו אחר שקיעה?

סעודה שלישית

הרב יעקב אריאל
שלום רבבאחת מהתשובות האחרונות כתב הרב שסעודה שלישית אף אם אינהמפת אלא מכל דבר שבסופו מזכירים "רצה" ניתן להמשיך ולאכוללאחר השקיעה. האם אוכל לקבל מקורות לענין. אם לא טעיתיבשמירת שבת כהלכתה פסק שלא כדברי הרב. בברכת שנה טובה רפאל

שברי אבנים למשחק בשבת

הרב יעקב אריאל
ראיתי ילדים משחקים בשברי מרצפות בשבת, מה צריך לעשות כדישמותר יהיה לשחק איתם בשבת?

מנה חמה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להכין מנה חמה בשבת?א. האם יש בה קלי בישול?ב. האם המצב שבו הוא נמצאת מבטל את הבישול?

ברית מילה בשבת בבית כנסת

הרב יעקב אריאל
ברית מילה אשר נערכת בבית כנסת בשבת מתי מלים לפני מוסףאו לאחר התפילה?

פלאפון בשבת חברי כיתת כוננות

הרב יעקב אריאל
האם מותר בישובי יש"ע לחברי כיתת כוננות להסתובב עם פלאפוןבשבת? קב"ט הישוב (ירא שמים) מבקש שיסתובבו.

השריית עדשות מגע בשבת

הרב יעקב אריאל
שמעתי שיש שאומרים שאסור להשרות עדשות מגע בחומר שנועד להםבשבת, כיון ש"שרייתם זה כיבוסם". האם אכן שייך איסור זה, שהריהלכלוך (בקטריות ושומנים) במהותו אינו נראה בעין והניקוי גם לאנראה. (אך זה מורגש ששומנים הוסרו מהעדשה)? אם האיסור שייךהאם יש הבדל בין חומרים שונים (חומר שמיועד לניקוי מול חומרשמיועד להשרי…

סעודה שלישית

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. במידה ונטלתי ידיים לסעודה שלישית לפניהשקיעה, האם מותר לברך על דברים שאינם מן הסעודה (כגוןפירות או תה בסיום הסעודה) גם לאחר השקיעה?

בהמשך לתשובה על עדשות מגע בשבת

הרב יעקב אריאל
א. האם תשובת כב' הרב ששריית עדשות מגע מותרת בשבת(ונדונות אולי ככלי עור אך לא כבגד) היא גם לגבי עדשות רכותשאחוז ניכר מהן הוא נוזל וסופגות מעט מהנוזל שבו הן מושרות?ב. האם ככלל- ניקוי של לכלוך שאינו נראה בעין (כמו השומניםשעל העדשה) אינם נחשבים לענין מלבן בשבת?תודה

אמירת פסוקים לפני הקידוש בשבת בבקר

הרב יעקב אריאל
האם ישנם פוסקים הסוברים שאפשרלהתחיל מהמילים "על כן בירך" למרות שהמשנ"ב אומר לא לעשותכןבגלל "כל פסוק דלא פסקי משה וכו'" .

טלטול גרביל בשבת

הרב יעקב אריאל
ב"ה, מוצאי שבת פרשת וירא, תשס"ד, כ מרחשוון (יום ההולדתשלי) לכבוד הרבשבוע טוב.שמי ..., וקיבלתי לכבוד יום הולדת 9 חיית מחמד בשם גרביל(דומה לעכבר אבל לא עכבר). הגרביל הוא בעל חיים שמוחזקבתוך כלוב ומאד נעים לליטוף. הוא גם נהנה מאד מליטופיםומחברה.השבת הוא היה כל הזמן בכלוב ולא נגעתי בו, בגלל ההלכה שכלבע…

האכלת ב"ע

הרב יעקב אריאל
לשכן שלי משק חי קטן ובו בעלי חיים. האם לבני הקטן מותרלהביא להם אוכל בשבת?

טילטול בע"ח בשבת

הרב יעקב אריאל
הרב ענה שמותר לטלטל חיית מחמד בשבת. מה הם מקורותיו?

טלטול גרביל- המשך.

הרב יעקב אריאל
אז אני מבין מהתשובה שמותר לי לטלטל את הגרביל?

טלטול חיית מחמד

הרב יעקב אריאל
ולא מצאתי מי שמתיר.שמסקי דלא כהר"ר יוסף והכא גם הכלי אסור דלא שייך להפריח".דהם כגרוגרות וצימוקין כמפורש בתוס' שבת דף מ"ה ד"ה הב"עהבית נראה שאסור דבע"ח =דבעלי חיים= מוקצין הם אף בכה"גטז):"ולטלטל בשבת ויו"ט הכלי עם דגים קטנים שנעשו לנוי ולקשטאלו דברי הגרמ"פ (שו"ת אגרות משה חלק או"ח ד סימןאלו דברי הגרמ…

viox בשבת שימוש בכדור

הרב יעקב אריאל
אני חולה במחלת מעיים כרונית אולם אני מתפקד ביום יום כרגילאולם לעיתים אני סובל מכאבי פרקים חזקים מאד.הפתרון שעוזר הוא כדור משכח כאבים בשם viox.אני יודע שלא כדאי להרבות בכדורים הללו משום שכמו לכל כדוריש להם תופעות לוואי .ולכן אני משתדל להמנע מלקיחת הכדוריםקורה שאני צריך/רוצה לקחת כדור בשבת,האם מותר לי…

מעלית שבת

הרב יעקב אריאל
לרב שלוםרציתי לשאול אם יש בעיה לעלות במעלית שבת ואם חילוק ביןספרדים לשכנזים.

משחקי ילדים בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לאחיין שלי קנו משחק הכולל כלי עבודהמפלסטיק כמו מברג ופטיש, ברגים ומסמרים. האם מותר לשחקבמשחק זה בשבת?

פיקוח נפש

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. כמדריכה במדרשה קרה מספר פעמים שהייתיצריכה לפנות תלמידות שלי בשבת לבית חולים מפאת פיקוח נפש.מקרים אלו העלו מספר שאלות הלכתיות:1.האם כשמחייגים לאמבולנס צריך לעשות זאת בשינוי, ומה נחשב"שינוי"?2.האם מותר להכין לנערה המפונה תיק שתיקח איתה באמבולנס(לצורך בגדים להחלפה)?3. האם מותר להכין בתי…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא