אמונה והלכה

עגבניות שרי

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבשלום וברכהלאחרונה נפוצו שמועות על דבר בעייה להפריד עגבניות שרימגבעולן בשבתהאם יש לכך בסיס הלכתי?בברכה

קילוף בקולפן

הרב יעקב אריאל
האם מותר הדבר? אם לא, האם סמוך לסעודה יש להקל?תודה

הפעלת טלויזיה ע"י שעון שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכוון שעון שבת שיפעיל בשבת את הטלויזיה בביתי ע"מלצפות בה ?

מדריך לחניכים המחללים שבת

הרב יעקב אריאל
אני מדריך במקום בו חלק מהחניכים מחללים שבת. מה מותרלאכול ? האם מותר לצפות בטלויזיה שדולקת בבית זה בשבת ?האם מותר לשחק בכדור בשבת ?

אוטובוס במוצ"ש

הרב יעקב אריאל
האם מותר לנסוע במוצאי שבת באוטובוס שידוע שיצא בשבת?

להתכונן למבחני חול בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתכונן למבחנים בשבת? האם יש הבדל בין לימודיקודש ללימודי חול?

העסקת קבלן גוי לשבת

הרב יעקב אריאל
קבלן רוצה לגשת למיכרז במועצה אזורית לתיקון צנרת וכדומה,התנאי לקבלת המכרז הוא עבודה בשבת, יש לו אפשרות להעסיקקבלן גוי שיבצע את העבודה. הקבלן יועסק על ידו, ולא ע"יהמועצה. מדובר במקום הפסד גדול, האם מותר לו להעסיק אתהקבלן הגוי? האם יש לחלק בין לכתחילה לבדיעבד? בשו"ע ישהיתר לשכור זכיון מכס, ע"י העסקת גו…

העפת עפיפון בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר(לילד או למבוגר) להעיף עפיפון בשבת, כמובן במקום שישעירוב.

נרות שבת

הרב יעקב אריאל
בחור ישיבה שנוסע להתארח אצל ידידים בשבת, מה עליו לעשותבעניין נרות שבת:א. אם הוא ישן בחדר נפרד בבית מארחיו.ב. אם הוא ישן מחוץ לבית מארחיו.

מילה בשבת

הרב יעקב אריאל
מה דין מילה בשבת?

נטילת ידיים מרה"י לכרמלית

הרב יעקב אריאל
נטילת ידיים מרה"י לכרמלית/רה"ר, האם יש בכך משום הוצאהמרשות לרשות. האם זה גרמא? האם מה שתחת רשות היחיד נחשבגם הוא רשות היחיד?

עדשות מגע

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשרות עדשות מגע במים בשבת? (הבעיה היא משוםכיבוס)

הוצאת אוכל מזקן

הרב יעקב אריאל
האם הוצאת פתיתי אוכל מן הזקן בשבת מותרת? (בורר)

לימוד לבחינת בגרות בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר ללמוד מקצועות חול למבחן בגרות בשבת?

חומר נגד יתושים

הרב יעקב אריאל
חומר נגד יתושים, האם מותר בשבת? כיצד?

סבון בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר שימוש בסבון מוצק בשבת, ומה הדין בסבון נוזלי?(נולד, ממחק וכו')

פסיק רישיה דלא איכפת ליה

הרב יעקב אריאל
פסיק רישיה דלא איכפת ליה באיסור דרבנן בשבת, האם מותרלכתחילה?

"רולר בליידס" בשבת

הרב יעקב אריאל
מאיזה דין הוא אסור?האם מותר להשתמש ב"רולר בליידס" בשבת, ואם לא –האם מותר להשתמש ב"רולר בליידס" בשבת, ואם לא –

ראיון לתוכנית שתשודר בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתראיין לתוכנית שתשודר בשבת בטלויזיה או ברדיו ?

העסקת שומר על חולה אנוש בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להעסיק בתשלום יהודי בשמירה על חולה אנוש בבית -חולים בשבת?האם יש הבדל בין העסקה בשבת בלבד לבין קבלת העזרה יום-יום? האם צריך לבדוק שהשומר אינו מחלל שבת בדרכו לביה"ח ובחזרה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא