אמונה והלכה

הטלת פתיל תכלת

הרב יעקב אריאל
מהי דעתו של הרב בשאלת הטלת פתיל תכלת בציצית (תכלת זיידרמן)?

תפילה

הרב יעקב אריאל
בס"ד לכבוד הרב-ראיתי תשובת הרב באתר לגבי תפילה עם תינוק וברצוני לחדד אתהעניין שכן גם אני מתחבטת (ב"ה) בשאלה זו.1. האם כאשר לא מדובר בתפילת עמידה מותר להרים תינוק אולטפל בילדים שמתחילים לריב, לדרוש משהו וכד,?2. לפעמים ילד נזכר לבקש משהו או לשאול בדיוק בעת התפילה.האם מותר להפסיק ולתת לו או לענות?3.לאו…

פסוקי דזמרה לאישה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב אריאל הרב הזכיר בשם המ"ב שאשה חייבת בפסד"ז. האם הכוונה לכל מהשבין הודו לישתבח, או רק מברוך שאמר. תודה רבה

הטלת תכלת בציצית בימנו

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד תורתו.כידוע ישנה היום תכלת בהפקת אגודת "פתיל תכלת" האם יש חיובלהטיל תכלת זו בציצית?בברכת התורה.

מניין בחזרת הש"ץ

הרב יעקב אריאל
התפללתי במנין מצומצם, בחזרת הש"ץ יצאו כמה לדברים שונים(כהן לנט"י וכד'), האם צריכים להפסיק את ש"ץ שימתין עדשיכנסו או שמותר להמשיך?

עטיפת טלית

הרב יעקב אריאל
כב' הרב,אבקש מכב' הרב להסביר מהו הדין לגבי עטיפת הראש בטליתבזמן התפילה. האם ניתן להסתפק בעטיפת הגוף בלבד או שישחיוב לעטוף גם את הראש. כ"כ ראיתי שיש הנוהגים לעטוף את הראשרק בתפילת העמידה, יש נוהגים לעטוף את הראש גם בקריאת שמעוברכותיה, יש הרבה מנהגים. מה עלי לעשות?

התעטפות בטלית

הרב יעקב אריאל
כיצד יש להתעטף בטלית בזמן הברכה (האם יש לכסות את כלהראש, להסתיר את העיניים) מה יש לעשות עם הטלית עצמה לגביהטלת הציציות מעבר לכתף?

ברכת כהנים

הרב יעקב אריאל
אחרי הנחת תפילין לקראת תפילת שחרית של ראש חודש נתבקשתימאחד המתפללים של המניין הקודם, שהיו בחזרת הש"ץ שלהמוסף, לעלות לברכת כהנים כי אין להם כהן. מה עלי היה לעשות? לברך עם תפילין, או להורידם? לסרב?(ראיתי בילקוט יוסף שאיןלענות לקדושת כתר של מוסף ראש חודש עם תפילין ויש להורידןאו להזיזן)

ציצית צמר

הרב יעקב אריאל
מהן הסיבות ללבוש ציצית צמר והאם יש חיוב?

פסיעות לאחר עמידה

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב,לפני "עושה שלום" פוסעים שלש פסיעות אחורנית, האם חוזרים שלשפסיעות קדימה? אם כן, מתי ולמה?תודה רבה

ציצית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!רציתי לשאול האם הציציות של היום יש להם הגדרה של בגד כילמשל ציצית צמר חוץ מדתיים אין מי שהולך איתה... ולי נראהשהכי טוב זה גופיה שהיא ציצית כי היא הכי נחשבת בגד. בקיצורמה נחשב הכי כשר או הכי מהודר?

האם ציצית צמר נקראת בגד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!שתי שאלות יש לי: 1) האם ציצית צמר נקראת בגד- אני שואלכיון שסתם אדם שאינו דתי לא ילך עם בגד צמר כזה ולכן אוליעדיף גופיה שהיא ציצית כי זה כן בגד לאנשים אחרים2) היה לנו בישיבה מחשב שלא עבד וחבר שלי אמר "הפיסטוקהזה לה'' כדי שהמחשב יעבוד" ולא אמר בלי נדר, אבל התחרטאח"כ בלב, מה צריך לעשות עם…

צורת עיטוף הטלית

הרב יעקב אריאל
ברצוני לדעת האם ראוי לבן אשכנז , בשעת עטוף הטליתלהקפיד שהטלית תכסה אף מעט את הכתפיים (וכפי שמעיר לזהבעל ערוך השלחן שהרי עיקר העטוף הוא של הגוף). עוד ברצונילשאול האם יש להקפיד שבשעת העטיפה לא יכוסו הפנים לגמרילמרות העולה מדברי בעל המשנה ברורה שמשפילה עד לפיו ?בתודה ובכבוד.

מצוות ציצית וקבלה

הרב יעקב אריאל
ציצית- אם אני משחק כדורגל ורוב הסיכויים שאני אזיע, האם ראוילהיות עם הציצית או שזה בזיון לציצית שתהיה עם זיעה?קבלה- האם לימוד קבלה נחשב יותר מלימוד גמרא? ולמה הציבורשלנו כמעט לא מתעסק עם קבלה הרי זה הסבר המצוות?

טלית בלי תכלת

הרב יעקב אריאל
ראיתי אדם נשוי שמתפלל בציבור. לשאלתי מדוע אינו מתפלל עםטלית גדולה הוא ענה שטליתו אבדה לו והוא מתפלל רק עם תכלת?האם הוא צודק שעדיף להתפלל ללא טלית או שעדיף שיתפללבטלית עם חוטי לבן בלבד?

ציצית ותפילין

הרב יעקב אריאל
האם צריר לברך על ציצית אחר מקלחת כשחשב לחזור וללבשה?בנוגע לתפילין, הדין הוא שאם נכנס לשרותים, כשחוזר להניחםצריך לברך משום שאי אפשר להכנס עמם לשרותים ולכן זההפסק,בטלית הדין שונה.האם סברה זו נכונה גם כשההפסק אינונובע מקדושה אלא מסיבה פשוטה, שפשוט לא ניתן להתקלח עםציצית ולכן זה יהיה הפסק?

גודל ציצית מינימלי

הרב יעקב אריאל
האם ציצית מס' 7 כשרה לכל הדעות? אם לא - לאילו דעות?מה לגבי ציצית גודל 8? האם יש חשיבות לגודל הפתילות?(לכתחילה וכן בדיעבד - האם יש מינימום)

ציצית - אשכנזים וספרדים

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת איך כאשכנזי ואיך עלי לנהוג וכספרדי בעניין ציציותבחוץ או בפניםבתודה

תכלת - בצורה חלקית

הרב יעקב אריאל
מי שרוצה להתחיל להטיל תכלת בצציותיו, האם זה מחייב שיטילבכולן, או שהוא יכול להתחיל בצורה מדורגת , ויכול להמשיך ללכתגם עם צציות לבן?

אכילה קודם הנחת תפילין

הרב יעקב אריאל
יהודי שיוצא ברכבת בחו"ל קודם עה"ש (זריחה עתה ב08:30 בבוקרושקיעה בסביבות 16:00) וע"כ אינו יכול להניח תפילין. תפילה הואמתפלל ברכבת, אבל להניח תפילין הוא חושש בגלל האנטישמיות,וע"כ הוא יניח תפילין מאוחר ביום, האם מותר לו לאכול אחר תפילתשחרית וקודם הנחת תפילין?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא