אמונה והלכה

צורת עיטוף הטלית

הרב יעקב אריאל
ברצוני לדעת האם ראוי לבן אשכנז , בשעת עטוף הטליתלהקפיד שהטלית תכסה אף מעט את הכתפיים (וכפי שמעיר לזהבעל ערוך השלחן שהרי עיקר העטוף הוא של הגוף). עוד ברצונילשאול האם יש להקפיד שבשעת העטיפה לא יכוסו הפנים לגמרילמרות העולה מדברי בעל המשנה ברורה שמשפילה עד לפיו ?בתודה ובכבוד.

מצוות ציצית וקבלה

הרב יעקב אריאל
ציצית- אם אני משחק כדורגל ורוב הסיכויים שאני אזיע, האם ראוילהיות עם הציצית או שזה בזיון לציצית שתהיה עם זיעה?קבלה- האם לימוד קבלה נחשב יותר מלימוד גמרא? ולמה הציבורשלנו כמעט לא מתעסק עם קבלה הרי זה הסבר המצוות?

טלית בלי תכלת

הרב יעקב אריאל
ראיתי אדם נשוי שמתפלל בציבור. לשאלתי מדוע אינו מתפלל עםטלית גדולה הוא ענה שטליתו אבדה לו והוא מתפלל רק עם תכלת?האם הוא צודק שעדיף להתפלל ללא טלית או שעדיף שיתפללבטלית עם חוטי לבן בלבד?

ציצית ותפילין

הרב יעקב אריאל
האם צריר לברך על ציצית אחר מקלחת כשחשב לחזור וללבשה?בנוגע לתפילין, הדין הוא שאם נכנס לשרותים, כשחוזר להניחםצריך לברך משום שאי אפשר להכנס עמם לשרותים ולכן זההפסק,בטלית הדין שונה.האם סברה זו נכונה גם כשההפסק אינונובע מקדושה אלא מסיבה פשוטה, שפשוט לא ניתן להתקלח עםציצית ולכן זה יהיה הפסק?

גודל ציצית מינימלי

הרב יעקב אריאל
האם ציצית מס' 7 כשרה לכל הדעות? אם לא - לאילו דעות?מה לגבי ציצית גודל 8? האם יש חשיבות לגודל הפתילות?(לכתחילה וכן בדיעבד - האם יש מינימום)

ציצית - אשכנזים וספרדים

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת איך כאשכנזי ואיך עלי לנהוג וכספרדי בעניין ציציותבחוץ או בפניםבתודה

תכלת - בצורה חלקית

הרב יעקב אריאל
מי שרוצה להתחיל להטיל תכלת בצציותיו, האם זה מחייב שיטילבכולן, או שהוא יכול להתחיל בצורה מדורגת , ויכול להמשיך ללכתגם עם צציות לבן?

אכילה קודם הנחת תפילין

הרב יעקב אריאל
יהודי שיוצא ברכבת בחו"ל קודם עה"ש (זריחה עתה ב08:30 בבוקרושקיעה בסביבות 16:00) וע"כ אינו יכול להניח תפילין. תפילה הואמתפלל ברכבת, אבל להניח תפילין הוא חושש בגלל האנטישמיות,וע"כ הוא יניח תפילין מאוחר ביום, האם מותר לו לאכול אחר תפילתשחרית וקודם הנחת תפילין?

פתילי ציצית שנתלשו

הרב יעקב אריאל
מה לעשות עם פתילי ציצית שנתלשו מן הציצית? האם חייבים לגונזם?

שירי א"י ותכלת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!1) האם מותר לשמוע שירי א"י למרות שאני לא שומע שירים עברייםבכלל?2) האם יש חובה ללכת עם תכלת היום?

תכלת

הרב יעקב אריאל
קראתי מאמר שאומר שאם יודעים את צבע התכלת חייבים ללובשו,וכתוב בו שיודעים את צבעו.אבל אנשים לא הולכים כמעט עם תכלת ולא שמעתי רב שפוסקשחובה ללכת בתכלת (חוץ מהרב שכתב את המאמר) .ועכשיו אם באמת יודעים את הצבע אז למה לא הולכים?ואםן לא יודעים בפירוש אז למה יש כאלה שהולכים, הרי סתםלצבוע את הציצית זה ביזיון…

עיטוף בטלית גדול בערב שבת קודש

הרב יעקב אריאל
לכבוד כבוד הרב סיני ועוקר הרים ומשיב רבים מעוון כ"ק מרןהגאון הגדול הרה"ג יעקב אריאל שליט"א מרא דאתרא דרמת גןשלום וישע רב...ברצוני שהרב ירחיב בתשובתו לשאלות הנ"ל בהרחבה רבה בעז"ה.א. האם למנהגינו יהודי תימן בעניין עיטוף בכל תפילות השבת יש גםיסוד ע"פ הקבלה וההלכה גם ע"פ קהילות אחרות מגלילות שונות?ב. הא…

חלב שנחלב בשבת

הרב יעקב אריאל
כיצד מותר לשתות חלב "תנובה" אם חלבו חלק ממנו בשבתיהודים שיודעים שאסור, במזיד, והרי הוי מעשה שבת, שאינו בטלברוב כיוון שאין מבטלין איסור לכתחילה, ואם ניסו לבטל לא מהניוהכל נאסר?

כיסוי אוכל שעל הפלטה

הרב יעקב אריאל
כיצד ניתן לטמון/לכסות אוכל על הפלטה בע"ש/שבת?

הכנת 'טחינה' בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להכין 'טחינה' בשבת?

מאכל עם רוטב ע"ג פלטה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשים בשבת על פלטה, על גבי כלי אוכל שיש לו קצתרוטב והוא צונן (עוף קצת קפוא)?

הפסק מפלטה בשבת

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להפסיק בין הקדרה לפלטה בשבת ע"י הנחת שני סכינים?האם ניתן להפסיק בין הקדרה לפלטה בשבת ע"י הנחת שני סכינים?ואם כן, והאם יש צורך שהסכינים יבלטו?

הלכות שבת

הרב יעקב אריאל
האם יש דרך להכין תה צמחים משקיות בשבת?האם מותר להשתמש בקולפן לירקות ופירות בשבת?

קדירה ע"ג קדירה

הרב יעקב אריאל
ב"האני דתי אשכנזי יליד הונגריה, אשתי דתית ספרדיה ילידת עירק.לשנינו אלו נישואין שניים (אשתי בעלת תשובה בשנתיים האחרונות -אנחנו נשואים 4 חודשים).בביתי (מדורי דורות) חימום ע"ג פלטה בשבת נעשה רק ע"ג קדירהמלאת מים (קדירה ע"ג קדירה). אשתי מחממת על הפלטה רק ע"יהנחת חציצה כלשהי כמו למשל מכסה קערה הפוך. ילדי…

ריסוק אוכל בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום. האם מותר לרסק אוכל בשבת לצורך סעודה, כמו אבוקדואו ביצים לסלט? תודה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא