אמונה והלכה

אמירת תחנון

הרב יעקב אריאל
האם אמירת תחנון בציבור תלויה בהמצאות ס"ת והאם יש פוסקיםשפסקו כך בעבר?

תפילה

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב1. האם מותר לגמור את התפילה תוך כדי הקדיש אם אני מספיקלענות את ה"אמנים"? 2. אם יש מאחורי מתפללים שבתפילת עמידה כך גם משמאליומלפני, ומשמאלי- קיר ואני עוד לא הגעתי ל-18, איך עלי להתחילאת תפילת העמידה מבלי להכנס לד"א של העומדים מאחוריומצדדי, או שמא עלי להמתין עד שיסיימו? 3. האם יש לכסות…

מניין

הרב יעקב אריאל
שלום. לעיתים קרובות אני נאלץ להתפלל עם מניין "זריז" בבוקרותמיד קורה שאני מסיים הרבה אחרי חזרת הש"ץ. איך עליילהתנהג במקרה כזה ובמקרה שכבר הוציאו ספר תורה ?

עניה לקדיש מול תפילה עם הציבור

הרב יעקב אריאל
אדם שמתפלל לאט פסוקי דזמרה האם צריך להפסיק מתפילתוולענות על קדישים ובכך בכלל לא ידביק את הציבור, או שמוטבשלא יענה וימשיך בתפילתו ובכך יצליח להצטרף אליהם בעמידה.

טעמי המקרא

הרב יעקב אריאל
בפרשת ציצית בתיבות "ולא תתורו" יש ספרים שמופיע "אזלאגריש"- תנ"ך קורן, ויש שמופיע גריש בלבד ב"תתורו" ומתחת ללמ"דשל "ולא" מופיע מתג, סידור "עבודת ה'" שמדקדק מאוד בניקוד,טעמים וכו'. מה נכון ?

תפילה שגויה

הרב יעקב אריאל
מה קורה כאשר אדם מתפלל לה' שיעשה משהו שמתברר שזהלרעתו? האם יש צורך בהתרה? הרי ניתן לומר כי האדם קילל אתעצמו. האם זה מבוטל מראש מ'כל נדדי' שנאמר ביום כיפור שלפניכן? תודה.

שירה בתוך התפילה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!האם אין בעיה לשיר בקדושה את המנגינה של ממקומך שחוזרת עלמילים שכבר אמרנו? אם יש בעייה, האם יש בעיי הכחזן להתחיל אתהמנגינה? ומה לגבי חזרה על מילים בהלל או בפסוקים שיש בהם שםה' וחוזרים על מילים?תודה

תפילה לנשים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.1.האם הגבלת הזמן של ארבע שעות שבהן מותר לומר קריאת שמעשל שחרית חלה גם על בנות?2. האם יש חילוק בין בנות שמתפללות שחרית קבוע לבין בנות שלא? 3. עד איזו שעה מותר לנשים לומר הלל בר"ח, והאם יש חילוקבין אשכנזיות לספרדיות? האם אפשר לומר בשעה מאוחרת יותר ללא ברכה?

מי שברך לחולים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א, בכמה בתי כנסת, כשעושים מי שברךאחד לחולים באים הרבה אנשים עם שמות חולים ובינתיים ישדיבורים שאינם מכבדים את התפילה. משום כך, ראיתי נוהגיםבאיזה מקומות שהגבאי אומר מי שברך בקול וכשמגיע למילים "אתהחולים וכו' הוא שותק או (אומר שם של חולה אחד) , וכל אחדממקומו אומר רק את השם של החולה…

סוף זמן תפילה

הרב יעקב אריאל
עד איזה זמן ניתן להגיד את תפילת פרשת הקטורת של מנחה בשעוןקיץ (פלג המנחה או שקיעה)? תודה.

תפילה לאישה נשואה

הרב יעקב אריאל
אני אשה נשואה עם ילדים. שאלתי אלו תפילות אני צריכה להתפללביום: פסוקי דזמרה, קריאת שמע וכו'. אודה אם הרב יוכל לפרט קצרה?

תפילה עם חולצה שישנתי בה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,בעבר שמעתי על איסור ללבוש בזמן תפילה חולצה שישנו איתהבלילה.האם אכן יש איסור כזה? ואם כן האם מותר ללבוש את אותהחולצה לאחר כמה שעות, למשל לתפילת ערבית.תודה וחג שמח.

קטע מהלל שלם בראש חודש

הרב יעקב אריאל
כשאמרתי היום הלל התחלתי לומר בטעות גם קטע שמדלגים עליובר"ח. כששמתי לב לזה, האם הייתי צריכה רק לגמור אתהפסוק, או שיכולתי או הייתי צריכה לגמור כבר את כל הקטע. תודה רבה חודש טוב

ןולינ דגבב תיציצ בויח

הרב יעקב אריאל
האם בגד נילון ("ציצית רשת") חייב בהטלת ציציות?

ציצית בברוך שאמר

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת: מדוע נוהגים להחזיק את הציצית בברכת ברוך שאמר?מה המקור לכך? האם יש להחזיק את 4 הכנפות או שמספיק 2?

תפילת הדרך

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.1.באיזה מרחק מישוב יש לומר תפילת הדרך?2. מה עושים במקרה של ספק או קושי להעריך את המרחקהמדויק מהישוב?3. האם ביש"ע אפשר לומר תפילת מיד עם היציאה מהישוב בגללהסכנה?תודה מראש.

תכלת

הרב יעקב אריאל
בדין הטלת פתיל תכלת בציצית כיום, האם יש חובה, רשות, אואיסור בענין? (מדובר בתכלת של "פתיל תכלת")

תפילה עם תינוק

הרב יעקב אריאל
האם לאשה המטופלת בילדים קטנים , מותר להרים את ילדה עלידיה בברכת המזון ובתפילה, ומה תעשה כאשר עלול לעבור זמןתפילה

בדיקת תפילין

הרב יעקב אריאל
האם ישנו חיוב לבדוק תפילין, וא"כ מתי? (סופר סת"ם אמר לישהבדיקה מקלקלת את התפילין).

הטלת פתיל תכלת

הרב יעקב אריאל
מהי דעתו של הרב בשאלת הטלת פתיל תכלת בציצית (תכלת זיידרמן)?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא