אמונה והלכה

חזרת הש"ץ

הרב יעקב אריאל
האם אדם שהאריך בתפילתו ומקשיב לש"ץ האומר קדושה, צריךלהמתין עד סוף קדושה או עד "הא-ל הקדוש"? וכן האם צריךלעצור ולהקשיב כשהציבור אומר מודים, ובברכת כהנים?

אכילה לפני תפילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאדם לאכול או לשתות לפני תפילת שחרית בבוקר?והאם הדין שונה לגבי אשה שאינה מתפללת שחרית בקביעות אלאלפעמים דוקא מנחה?

קריאת שמע לנשים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לעיתים קורה שאני מתחיל תפילה (שחרית אוערבית) בשעה כזו שלא אספיק לומר קריאת שמע בזמנה. שאלתיהיא: א. האם נשים חייבות בקריאת שמע בזמנה או שזו מצוות עשהשהזמן גרמה. ב. האם יש דרך לומר את קריאת שמע בזמנה לפניהתפילה ורק אז להתחיל את התפילה מהתחלה? תודה ושנה טובה.

טעות לאחר עשרת ימי תשובה

הרב יעקב אריאל
מי שטעה לאחר עשי"ת ואמר "המלך הקדוש במקום "האל הקדוש"האם צריך לחזור?

תפילת הדרך בעיר

הרב יעקב אריאל
האם היום שנסיעה בכלי רכב ממונע היא סכנה, צריך לומר תפילתהדרך בברכה גם בעיר?

נוסח בקדושה

הרב יעקב אריאל
אני מתפלל נוסח אשכנז והחזן נוסח ספרד,מה לומר בקדושה נקדשאו נקדישך?

תינוק בתפילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתפלל תפילת עמידה עם תינוק בידיו?

טעות בתפילה

הרב יעקב אריאל
מה צריך לעשות אם טועים במוריד הגשם ומה צריך לעשות אםטועים בתן טל ומטר?

קריאת שמע שעל המיטה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם מותר לומר קריאת שמע שעל המיטהבשכיבה?

כהן באמצע עמידה

הרב יעקב אריאל
כהן שנמצא באמצע תפילת עמידה בלחש, ושאר הכהנים עלולדוכן מה עליו לעשות?

טלית לעולה במנחה

הרב יעקב אריאל
האם העולה לתורה צריך להתעטף בטלית במנחה בשבת ובתעניותציבור, או שמספיק שהקורא יתעטף בטלית? תודה מראש.

תפילת שמונה עשרה

הרב יעקב אריאל
שתי שאלות1.הנוסח של ברכת על הצדיקים קשה לי. אומרים קודם עלהצדיקים ועל החסידים וכו' ורק אחר כך מה מבקשים עליהם "יהמונא וכו'" איך אמורים לכוון על הצדיקים אם לא יודעים עדיין מהמבקשים, הניסוח היה צריך להיות הפוך!2. בברכת השיבה שופטינו אנחנו מבקשים"ומלוך עלינו ... לבדך"האם זאת לו כפירה? בתפילת ראש השנה ז…

תפילה בדרכים

הרב יעקב אריאל
בבוקר אין לי זמן להתפלל בבית .האם זה מקובל להתפלל בדרך -האם מותר לי לומר גם תפילתשמע -ללא תפילת שמונה עשרה ?

דיני תפילה

הרב יעקב אריאל
1) האם מותר לקרוא את התפלה שנקראת תפלה מרבי ישמעאל כהןגדול,גם בשבת.2) וגם את התפלה על הפרנסה.אני נוהגת לקרוא את התפלות האלהכל יום אחרי התפילה.3) ציטוט: "עלאה מינה דרך או"א לזעיר אנפין" שאלתי היא מה פרושראשי-התיבות.

תפילה לנשים

הרב יעקב אריאל
שלום. בהמשך לתשובת הרב לשאלה על קריאת שמע לנשים.אנינוהגת להתפלל שתי תפילות ביום, אך הן אינן קבועות. לעיתים אלושחרית ומנחה (ולעיתים למשל מנחה וערבית או שחרית וערבית). לפיהיכולת. האם, כשאני מתפללת שחרית, אני חייבת להקפיד עלארבע שעות או שאני יכולה להתפלל עד חצות היום? תודה מראש.

פטום הקוטרת
אני חוזרת בתשובה כשנתיים. אני הייתי נוהגת לומר פטום הקוטרת אךלא ממש בכוונה אמיתית ובהבנה. לאחר שהבנתי במה זה מדבר,חשתי כי אני לא ממש אומרת את פטום הקוטרת בכוונה שלמה .שאלתי היא אם זה אפשר לומר במקום זה תיקון כללי?. אני לארוצה לומר פטום הקוטרת בלי שאני ממש מתחברת לזה. אנילא יודעת מה לעשות ואשמח אם תא…

נוסח תפילה בלחש

הרב יעקב אריאל
ה"אגרות משה" פוסק שש"ץ צריך להתפלל בתפילה בלחש אתאותו נוסח שבו הוא יתפלל בחזרת הש"ץלמרות שהוא רגיל לנוסח אחר ,האם פסק זה מקובל, או שיש חולקים עליו

הקראת ברכת כהנים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א, האם על הש"ץ להוריד את עוצמת קולו קצת כאשר הוא מקריאברכת כהנים? ראיתי בזה מחלוקת, רובם הסוברים שאין להוריד, אבל נראה לישהמנהג הנפוץ הוא דווקא כן להוריד.

שתיה לפני ברכות השחר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשתות משקה בבוקר על המטה מיד לאחר "מודה אני"ולפני נטילת ידיים ברכות הבוקר וכו'

יישוב א"י ומנין בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, שלום וברכהאנו כמה משפחות השוקלות אפשרות של הקמת יישוב בשנה הבאהבנקודה לא מיושבת בצפון ים-המלח. כיוון שהאזור קשה למגורים,רצינו להתנסות בשהייה בשבת במקום. כיוון שאנו גרעין קטן של שלושמשפחות, לעת עתה, הדבר כרוך בשהיה בשבת בלא מניין.מהו היחס בין הערך ההלכתי של מניין בכלל, ומניין בשבת בפרט,לבי…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא