אמונה והלכה

תינוק בתפילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתפלל תפילת עמידה עם תינוק בידיו?

טעות בתפילה

הרב יעקב אריאל
מה צריך לעשות אם טועים במוריד הגשם ומה צריך לעשות אםטועים בתן טל ומטר?

קריאת שמע שעל המיטה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם מותר לומר קריאת שמע שעל המיטהבשכיבה?

כהן באמצע עמידה

הרב יעקב אריאל
כהן שנמצא באמצע תפילת עמידה בלחש, ושאר הכהנים עלולדוכן מה עליו לעשות?

טלית לעולה במנחה

הרב יעקב אריאל
האם העולה לתורה צריך להתעטף בטלית במנחה בשבת ובתעניותציבור, או שמספיק שהקורא יתעטף בטלית? תודה מראש.

תפילת שמונה עשרה

הרב יעקב אריאל
שתי שאלות1.הנוסח של ברכת על הצדיקים קשה לי. אומרים קודם עלהצדיקים ועל החסידים וכו' ורק אחר כך מה מבקשים עליהם "יהמונא וכו'" איך אמורים לכוון על הצדיקים אם לא יודעים עדיין מהמבקשים, הניסוח היה צריך להיות הפוך!2. בברכת השיבה שופטינו אנחנו מבקשים"ומלוך עלינו ... לבדך"האם זאת לו כפירה? בתפילת ראש השנה ז…

תפילה בדרכים

הרב יעקב אריאל
בבוקר אין לי זמן להתפלל בבית .האם זה מקובל להתפלל בדרך -האם מותר לי לומר גם תפילתשמע -ללא תפילת שמונה עשרה ?

דיני תפילה

הרב יעקב אריאל
1) האם מותר לקרוא את התפלה שנקראת תפלה מרבי ישמעאל כהןגדול,גם בשבת.2) וגם את התפלה על הפרנסה.אני נוהגת לקרוא את התפלות האלהכל יום אחרי התפילה.3) ציטוט: "עלאה מינה דרך או"א לזעיר אנפין" שאלתי היא מה פרושראשי-התיבות.

תפילה לנשים

הרב יעקב אריאל
שלום. בהמשך לתשובת הרב לשאלה על קריאת שמע לנשים.אנינוהגת להתפלל שתי תפילות ביום, אך הן אינן קבועות. לעיתים אלושחרית ומנחה (ולעיתים למשל מנחה וערבית או שחרית וערבית). לפיהיכולת. האם, כשאני מתפללת שחרית, אני חייבת להקפיד עלארבע שעות או שאני יכולה להתפלל עד חצות היום? תודה מראש.

פטום הקוטרת
אני חוזרת בתשובה כשנתיים. אני הייתי נוהגת לומר פטום הקוטרת אךלא ממש בכוונה אמיתית ובהבנה. לאחר שהבנתי במה זה מדבר,חשתי כי אני לא ממש אומרת את פטום הקוטרת בכוונה שלמה .שאלתי היא אם זה אפשר לומר במקום זה תיקון כללי?. אני לארוצה לומר פטום הקוטרת בלי שאני ממש מתחברת לזה. אנילא יודעת מה לעשות ואשמח אם תא…

נוסח תפילה בלחש

הרב יעקב אריאל
ה"אגרות משה" פוסק שש"ץ צריך להתפלל בתפילה בלחש אתאותו נוסח שבו הוא יתפלל בחזרת הש"ץלמרות שהוא רגיל לנוסח אחר ,האם פסק זה מקובל, או שיש חולקים עליו

הקראת ברכת כהנים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א, האם על הש"ץ להוריד את עוצמת קולו קצת כאשר הוא מקריאברכת כהנים? ראיתי בזה מחלוקת, רובם הסוברים שאין להוריד, אבל נראה לישהמנהג הנפוץ הוא דווקא כן להוריד.

שתיה לפני ברכות השחר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשתות משקה בבוקר על המטה מיד לאחר "מודה אני"ולפני נטילת ידיים ברכות הבוקר וכו'

יישוב א"י ומנין בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, שלום וברכהאנו כמה משפחות השוקלות אפשרות של הקמת יישוב בשנה הבאהבנקודה לא מיושבת בצפון ים-המלח. כיוון שהאזור קשה למגורים,רצינו להתנסות בשהייה בשבת במקום. כיוון שאנו גרעין קטן של שלושמשפחות, לעת עתה, הדבר כרוך בשהיה בשבת בלא מניין.מהו היחס בין הערך ההלכתי של מניין בכלל, ומניין בשבת בפרט,לבי…

תפילה ליד תינוק יונק עם צואה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתפלל ליד ילד יונק הלבוש בחיתול מלא צואה?

אמירת תחנון

הרב יעקב אריאל
האם אמירת תחנון בציבור תלויה בהמצאות ס"ת והאם יש פוסקיםשפסקו כך בעבר?

תפילה

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב1. האם מותר לגמור את התפילה תוך כדי הקדיש אם אני מספיקלענות את ה"אמנים"? 2. אם יש מאחורי מתפללים שבתפילת עמידה כך גם משמאליומלפני, ומשמאלי- קיר ואני עוד לא הגעתי ל-18, איך עלי להתחילאת תפילת העמידה מבלי להכנס לד"א של העומדים מאחוריומצדדי, או שמא עלי להמתין עד שיסיימו? 3. האם יש לכסות…

מניין

הרב יעקב אריאל
שלום. לעיתים קרובות אני נאלץ להתפלל עם מניין "זריז" בבוקרותמיד קורה שאני מסיים הרבה אחרי חזרת הש"ץ. איך עליילהתנהג במקרה כזה ובמקרה שכבר הוציאו ספר תורה ?

עניה לקדיש מול תפילה עם הציבור

הרב יעקב אריאל
אדם שמתפלל לאט פסוקי דזמרה האם צריך להפסיק מתפילתוולענות על קדישים ובכך בכלל לא ידביק את הציבור, או שמוטבשלא יענה וימשיך בתפילתו ובכך יצליח להצטרף אליהם בעמידה.

טעמי המקרא

הרב יעקב אריאל
בפרשת ציצית בתיבות "ולא תתורו" יש ספרים שמופיע "אזלאגריש"- תנ"ך קורן, ויש שמופיע גריש בלבד ב"תתורו" ומתחת ללמ"דשל "ולא" מופיע מתג, סידור "עבודת ה'" שמדקדק מאוד בניקוד,טעמים וכו'. מה נכון ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא