אמונה והלכה

שאלה

הרב יעקב אריאל
בסי'יעתא דשמיא גדולה! לרב ערב טוב! אני בחור בעל תשובה אני לומד בישיבהעכשיו יש לי בעיה רצינית עם ההורים שלי!הם מסורתי'ים הכלים שלנו לא טבולים, יש לנו כיור אחד שהוא גםבשרי וגם חלבי,לגבי האוכל הכל רבנות וגם העופות שברוב המקרים אפשר להקללאכול רבנות, גם אותם אני לא יכול לאכול,כיון שאבא שלי מכשיר אותם ב…

נישואין בחודש מרחשוון

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!שאלתי היא האם קיים איסור הלכתי או מנהגי כלשהו לערוךנישואין בחודש (מר)חשוון?חומר רקע: הוריי והורי הוריי התחתנו (כל זוג בזמנו- לפני 55 שנהולפני 30 שנה) בתאריך מסוים לפי הלוח הלועזי.ברצוני להמשיך במסורת המשפחה ולערוך את נישואיי, בע"ה, באותותאריך. הבעיה (ואולי לא) היא שהתאריך זה חל בחודש…

הלוויה חילונית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםהאם מותר לאדם דתי להשתתף בהלוויה חילונית שאין בה שום סיממןדתי(כגוןקדיש,אל מלא רחמים)האם ישנו איסור לשיר ולנגן בהלוויה ?האם נעשית טהרה ע"י החברה קדישא בהלוויה זו ?

גדולי ישראל בפילוסופיה

הרב יעקב אריאל
הרב כתב בגליון "מעייני הישועה" בשם הרב הנזיר, שכל גדוליההלכה בישראל, היה גם גדולי פילוסופיה. רציתי לשאול האם הדברנכון ביחס למרן בעל ה"שולחן ערוך, לרי"ף ולרא"ש ולעוד גדוליהלכה שלא שמענו עליהם שהיו גדולים בפילוסופיה.

שאלת מיקום אסיפה במסעדה לא כשרה

הרב יעקב אריאל
שלום ,באחת מהשאלות שנענו על ידך, בנושא שהייה במסעדה שאינהכשרה, פסקת כי שהייה זו אסורה.שאלתי היא אם ישנה אסיפה חשובה בה מחובתי להשתתף . אסיפהזו תתקיים במסעדה הפתוחה בשבת ואינה זכאית לתעודת כשרות.מארגני האסיפה הודיעוני כי מנה כשרה שהוכנה במטבח כשר וכןכלי אוכל כשרים יסופקו על ידיהם כדי שאוכל להשתתף באס…

תורת אמת

הרב יעקב אריאל
אבקש סיוע במענה לשאלה שנשאלה באתרהשאלה הינה "האם כל מה שנכתב בגמרא הינו אמת " ?לעניות דעתי יש לחלק את התשובה ל 2:ישנם דברים שחכמיםהסתירו ודברו בלשון גוזמא, כדי להסתיר עניינים מסויימים או לאפשרלהגיע אליהם רק למי שלמד הקדמות מסויימות ובהם הטוב האמיתיכדברי הרמב"ם והמהר"ל.וישנם אולי נושאים שטרם התגלו למ…

לימודים לתואר שני במכון שכטר

הרב יעקב אריאל
אני ר"מ בישיבה תיכונית מעוניין ללמוד לתואר שני בתולדות עםישראל במכון שכטר המזוהה עם התנועה הקונסרבטיביתהאם מותר ללמוד אצלם.

ספרי הרב חיים פרדס

הרב יעקב אריאל
שלום. רציתי לדעת האם ראוי ללמוד מספריו של ...מת"א לאחר הסיפורשהיה איתו וההרשעה שלו וכו'.כמו"כ אם הרב יוכל לספר את הידוע לו על הרב פרדס, בבחינתהכרת בעל השמועה וכו'. תודה ושבוע טוב.

לחזות במותו של אדם לילה לפניי לכתו

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום רב!אני פונה אליך בתקווה לקבל איה ניצוץ של ידיעה לגביי מהשחוויתי, וזאת לאחר שפניתי בסיפורי זה גם לאחרים, אך התשובותהיו מאוד מבולבלות ולא כך כך מובנות.לילה לפני הפיגוע שהתרחש בתחנה המרכזית בת"א שבו נהרגההחיילת מעיין, באותו הלילה בשעה מאוחרת נכנסתי למיטתי כדילישון,לאחר כ 10 דקות לבערך אם…

עבודה עם נערות עם פיגור שיכלי

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,אני עובדת בהוסטל של בנות (-20) עם פיגור שיכליבינוני-קשה.יש לי כמה שאלות:א.בשבת, כשמשהי מרטיבה או מתלכלכת ויש צורך לקלח אותה (הןלא מתקלחות לבד) איך עלי לנהוג? (לגבי מים חמים, ספוג, חפיפתראש)ב.יתכן שאהיה שם בראש השנה,וכך לא אוכל להיות בתפילות, האםזה אפשרי?(נלך לתקיעות לנשים)ג.האם מותר לי לקנ…

סרט בקטלנוע

הרב יעקב אריאל
מכיוון שיצא סרט חדש "האושפיזין" שכידוע הוא נקי וכן נוגע בעבודתה'. השאלה היא מה דעת הרב לגבי ללכת לראותו בקולנוע, האםזה שייך להראות ולראות?

לכאורה סתירה במציאות

הרב יעקב אריאל
1. תנא ר' יהושע תלמידי ב"ש עמדו להן מלמטה והיו הורגיןבתלמידי ב"ה (ירושלמי א' ד')ונהרגו 3000 תלמידים (עפ"י מגילת תענית). 2. אע"פ שנחלקו ב"ש כנגד ב"ה .... לא נמנעו מלישא נשים..(על פי תוספתא יבמות פ"א)

תנוחה מתאימה ללימוד תורה

הרב יעקב אריאל
שלום!אני מקדיש זמן קבוע ביום ללימוד תורה, ובזמן הזה אני משתדללהנעים כמה שיותר את הלימוד על ידי אור נעים, מוסיקה, וישיבהעל כורסא נוחה. האם מותר לשם הנוחות לשבת על כורסא בהמורמות הרגליים למעלה, או שמא יש בכך פחיתות כבוד? כמו כן,האם מותר ללמוד בשכיבה?תודה רבה!

ריבוי קדיש

הרב יעקב אריאל
בסיום תפילת שחרית אומרים אצלנו בזה אחר זה חמישה קדישין:אחרי ובל"צ - קדיש שלם. אחר עלינו קדיש יתום. אחר שיר שליום קדיש יתום. אחר אין כאלקינו קדיש דרבנן, אחר לדוד ה''אורי וישעי ק"י. ריבוי הקדיש גורם לאיחור סיום התפילה, ליחסמזלזל כלפי הקדיש כיון שהוא בריבוי כה כדול וכמובן לטירחתהציבור, האם ניתן לקבוע ש…

חזרת הש"ץ

הרב יעקב אריאל
האם אדם שהאריך בתפילתו ומקשיב לש"ץ האומר קדושה, צריךלהמתין עד סוף קדושה או עד "הא-ל הקדוש"? וכן האם צריךלעצור ולהקשיב כשהציבור אומר מודים, ובברכת כהנים?

אכילה לפני תפילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאדם לאכול או לשתות לפני תפילת שחרית בבוקר?והאם הדין שונה לגבי אשה שאינה מתפללת שחרית בקביעות אלאלפעמים דוקא מנחה?

קריאת שמע לנשים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לעיתים קורה שאני מתחיל תפילה (שחרית אוערבית) בשעה כזו שלא אספיק לומר קריאת שמע בזמנה. שאלתיהיא: א. האם נשים חייבות בקריאת שמע בזמנה או שזו מצוות עשהשהזמן גרמה. ב. האם יש דרך לומר את קריאת שמע בזמנה לפניהתפילה ורק אז להתחיל את התפילה מהתחלה? תודה ושנה טובה.

טעות לאחר עשרת ימי תשובה

הרב יעקב אריאל
מי שטעה לאחר עשי"ת ואמר "המלך הקדוש במקום "האל הקדוש"האם צריך לחזור?

תפילת הדרך בעיר

הרב יעקב אריאל
האם היום שנסיעה בכלי רכב ממונע היא סכנה, צריך לומר תפילתהדרך בברכה גם בעיר?

נוסח בקדושה

הרב יעקב אריאל
אני מתפלל נוסח אשכנז והחזן נוסח ספרד,מה לומר בקדושה נקדשאו נקדישך?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא