אמונה והלכה

החלפת שם

הרב יעקב אריאל
האם שמי מתאים לי הייתי בכמה מקומות שהמליצו לי להחליף אתהשם מכיוון שאין התאמה. אבל לא המליצו לי על שם....שמי ...אודה לך על תשובתך.

דרכי לימוד

הרב יעקב אריאל
לכבוד מו"ר הרב שליט"אהנני בחור ישיבה בשנתו ה - 7 אשר לומד גפ"ת כסדר במטרהלגמור את המסכת.שאלתי היא מה העדיפות בלימוד ללמוד את הש"ס גפ"ת כמהשיותר ורק אחרי עובר שנים מספר יש ללמוד הלכה (אפשר שזה באממילא)או שיש ללמוד כל סוגיה ראשונים ואחרונים עד פסיקת ההלכה- וזהבא על חשבון ידיעת הש"ס כפשוטו.בקשתי היא שכ…

הכלה יקספו םינבר

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום הרה"ג יעקב אריאל שליטא.האם הרבנים מקיימים את כל פרטי הפרטים של ההלכות- הםמושלמים שאין שום עבירה בידם?אני שואל זאת כי אדם שקרוב אלי (וגם אני בעצמי) חיים בתחושהשכל מה שנעשה תמיד יהיה משהו שעדיין אנחנו לא עושים וזה גורםללחץ אטומי מה אפשר לעשות?תודה רבה, חזק ואמץ!

בעיה במרשתת

הרב יעקב אריאל
האם אין בעיה להשתמש במרשתת (internet) ?

רואת עתידות

הרב יעקב אריאל
באיזור בו אני גרה ישנה אישה טובה ודתיה, שניחנה במתת אל המקנהלה את היכולת לראות את עתידו של האדם ע"פ ההילה שישמסביבו (היא רואה/מפרשת אותה).הייתי אצלה בפגישת יעוץ בה היא אמרה לי, כי עד גיל 30, יהיולי 2 ילדים בע"ה, וכי אני עומדת להתחתן ממש בקרוב. עוד היאהוסיפה, כי אני יכולה לסמוך על דבריה, משום שלרוב ה…

האם רב הוא רופא

הרב יעקב אריאל
האם רב יכול לשמש כרופא או ממש במקומו ולתת תרופות מן ההלכה

עם הארץ תלמיד חכם ותלמיד חכמים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרביש לתת את הדעת מהי ההגדרה בזמן הזה של עם הארץ תלמידחכם או/ו תלמיד חכמים ???ה"חזון איש" קובע עפ"י הגמרא ש"תלמיד חכם" הוא זה שיודעלהשיב בכל מקום ששואלים אותו בש"ס, לעומתו הרמב"ם משרטטבהלכות דעות את דמותו של "תלמיד החכמים"(ראה מהדורת הרבקאפח שם הוא מדבר על "תלמיד חכמים" ולאו דוקא "תלמידחכ…

האם כול יהודי נכלל בכלל ישראל ?

הרב יעקב אריאל
אתמול ראיתי חרדים מניפים שלטים פרו-פלשתינים לעומת אחינונפגעי הטרור שיצאו להפגין בהאג שבהולנד, האם אותם חרדיםשאינם רחמנים יצאו מכלל ישראל ? (חבל שאני בכלל צריך לשאולשאלות כאלה)

שאלה לכבוד הרב בנושא גורל הגר"א

הרב יעקב אריאל
שלום, האם עריכת 'גורל הגר"א' עלולה להיות מסוכנת, ולגרום לפגיעה עלידי מזיקים שונים? (בדומה לנאמר על שאלה חלום). אם לא כן, מדוע נוהגים להמליץ על טבילה במקוה לפני עריכתהגורל?   2)מהם הסכנות הקימות בשאלת חלום? בעבר ערכתי טקס שאלת חלום ונענתי מספר פעמים. מספר פעמיםאחר לא נענתי, בשל עוונותי או בשל זל…

גלגול נשמות

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.ראיתי את תשובת הרב החכמה לשאלה בנושא באומרו שאין לעסוקבנושא כפי שאין לעסוק בעניין המשיח יתר על המידה(כפסקהרמב"ם). והנה לחזק את שיטתו יש לומר שגם לפי הרבי נחמןמברסלב שהיה חסיד אין משמעות לעניין הגלגול שכן בכל פנים שלהתבוננות אין זה אותו אדם ואין זו אותה אישיות מכיוון שהאדם כפישהוא בזמן נתו…

מזוזה

הרב יעקב אריאל
יש לי שאלה שנראית אולי קצת טפשית, אבל זה חשוב לי מאודלדעת. השאלה שלי היא כזאת :למדנו שמזוזה מגנה על הדלת מפני כניסה של מזיקים לבית. אבלאני יודעת שהמזיקים לא חייבים להכנס דרך הדלת. האם המזוזהמגנה על הבית גם מפני כניסה של מזיקים מהחלון או מפתח אחר?האם בבית שיש בו מזוזה ניתן להגיד ששום מזיק לא יוכל להכ…

האם חל איסור על הימורים בבתי קזינו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,אודה לך אם תוכל לומר לי האם התורה או ההלכה אוסרתהימורים בבתי קזינו בלאס וגאס לדוגמא או באינטרנט?

אדם שמסרב להיות בריא בעקבות רגשי נחיתות שמקורן בהתעללות

הרב יעקב אריאל
התורה מצווה את האדם לעשות כמיטב יכולתו כדי להיות בריא וחזקלעבודת ה'.עם זאת, קיימים בעולם אנשים המרגישים רגשות קשים כנגד עצמם,לעיתים בעקבות התעללות קשה, בדרך כלל מינית. אנשים כאלויכולים מפעם לפעם לחטוא ולעשות דברים או מחדלים כנגדבריאותם. שאלתי היא : א)האם הקב"ה שופט אנשים כאלו, אשר סרבו לסייע לעצמם…

ייחוס ועם הארץ

הרב יעקב אריאל
אודה לרב אם יוכל לפרט את תשובתו גם במחיר השתהות התשובה. 1) מהו להלכה עם הארץ? (מצאתי הגדרות רבות)2) מדוע יש להסתייג מהם (עפ"י הגמרא בפסחים סוף פרקשלישי), האם כך נפסק להלכה?3) האם רבי עקיבא גם כן הסתייג מעמי ארצות לאחר שנהיה ת"ח(על פי הגמרא שם)?4) על פי אחת ההגדרות של עם הארץ "למד ... אך לא שימשת"ח"…

גאולה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.האם כל נסיון לחשב מתי תבוא הגאולה הוא בניגוד למה שכתבו לנוחז"ל :"תיפח רוחם של מחשבי קיצים"?האם נכון שחז"ל חישבו בעצמם וקבעו שלסוף 600 שנים לכלהמאוחר תבוא הגאולה? האם מדובר בנבואה בטוחה או שיתכן שגםלאחר 600 השנים הללו ימשך המצב הקשה? תודה מראש.

נבואה

הרב יעקב אריאל
מה הקריטריונים ההלכתיים הקיימים לחידוש הנבואה בימינו? מה צריך לקיים איש על מנת להיות מוכרז כנביא? מי אמור להכריז זאת?

מוסר טבעי וההלכה

הרב יעקב אריאל
א. היכן כתב הרב קוק בעניין הנ"ל.ב. דוגמה: מעמד הילד בהלכה הוא נמוך מאד, עד כדי כךשהאבא יכול לקבל כסף על נתינת בתו לגבר זר והיא עודנהקטינה, האם שישבו שופטינו כבראשנה נחזור למצב זה או שיהיותקנות שיתאמו את הרוח הנושבת של ימינו לתת לילד מעמד מכובדמשלו ? תודה.

אומנות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. ברצוני ללמוד בצורה מקצועית תיאטרון מתוךשאיפה להרחיב את הכלים שלי בעבודת ה'. באזור מגוריי הרחבישנו רק מקום אחד המאפשר ללמוד בו תחום זה אך הוא חילונימאד וכמובן מעורב. שאלתי היא כיצד על בו תורה לנהוג במצב כזה.

לימוד תורת הרמח"ל

הרב יעקב אריאל
מהו הסדר הנכון ללמוד ספריו של הרמח"ל בסדר מובנה השואףלהתקדם בתורתו

מדיטציה

הרב יעקב אריאל
שאלתי היא האם הרב מכיר את האיש ושיטתו "מודעות עברית" ומהדעתו של הרב בעניין זה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא