אמונה והלכה

עצות ממי שטוען שיש לו כוחות

הרב יעקב אריאל
האם ולמי מותר ללכת ולקבל עצות ולהישמע אל אנשים הטועניםשיש להם כוחות (האם יש ממש בדברים אלו)?? מה הבדל בין זהלבין שאלה באוב וידעוני?

הדיבוק

הרב יעקב אריאל
מהי דעת הרב בקשר לסיפור שהתפרסם בתקשורת על הוצאתדיבוק? האם אירוע כזה ראוי לפרסום? האם הוא הוסיף קידוש ה'בעולם?

מדבקת נ- נח וכו

הרב יעקב אריאל
האם בהחזקת מדבקה עם הכתובת: נ-נח וכו' יש בכך יסודות שלעבודה זרה?

יחס לאב שפרק עול תורה ומצוות

הרב יעקב אריאל
אדם שגדל בבית שאביו שומר תורה ומצוות, ולאחר שנים אביו פרקעול תורה ומצוות במודע ובאידאולוגיה כפרנית,וכיום הוא חי ללאזיקה ומסורת ואפילו מתכחש לילדיו ונכדיו מכיון שהם שומרי תורהומצוות,שאלתי באם יפטר מהעולם בלי שיעשה תשובה, האם צריךלהתאבל עליו מכיון שאיננו "תינוק שנשבה"?

עשה לך רב

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשאול שאלה אחת כמה רבנים במקביל? כגון באינטרנטבאתרים שונים ואז להחליט כמו מי לפסוק?

פסיקת הלכה

הרב יעקב אריאל
האם אשכנזי יכול לפסוק כהרמב"ם. (שמעתי כך שהרב סולביצ''קנהג) ?

פסיקת הלכה - היחס לכתבי יד

הרב יעקב אריאל
האם כתבי היד (משנה, גמ'' רמב"ם)יש להם חשיבות בפסיקת ההלכה או רק הטקסט המודפס קובעאפילו שברור לנו שהוא שגוי. מכיוון שגדולי ישראל קדשו את הטקסט.וכן האם אנו מתחשבים בספרים החדשים שלא עמדו לפני הפוסקיםהקודמים כגון המאירי ?

דרכי לימוד תורה

הרב יעקב אריאל
מה עדיף מבחינת לימוד תורה: ללמוד מקבצים וכתבי עת מאמריםשונים, או ללמוד חומר ראשוני מהמקורות?

מכירת סגולות

הרב יעקב אריאל
בעלונים לפרשת השבוע ישנן פרסומות למכירת סגולות. הגדילובעלון אחד שאף פתחו מדור לסיפור הצלחתן של אותן סגולות.כיצד צריך להתייחס לכך, והאם יש בכך משום דרכי האמורי?

יוגה

הרב יעקב אריאל
ברשות כב'' הרב,מה דעת הרב לגבי העיסוק ביוגה ללא כל הטקסים הנלווים אלא"יוגה נטו" כלומר ישבה בתנוחה מסויימת תוך התרכזות ל"מנוחה"ו"מילוי מצברים".

לימוד תורה ביום ובלילה

הרב יעקב אריאל
מהו הגדר שנחשב ללימוד תורה כדי לצאת ידי חובת לימוד תורהביום ובלילה (והגית בו יומם ולילה)?

דיווח לחולה

הרב יעקב אריאל
בידי מי ההחלטה האם להעביר לחולה מידע על מצבו? האםהמשפחה - אבא, אמא, בעל, אשה יכולים להחליט לא להעבירמידע לחולה עצמו למרות שהוא בוגר ומודע לחלק ממצבו? מה צריךלעשות במצב שהחולה במצב קשה אבל הרופאים לא חוששיםשהמידע שיימסר לו ירע את מצבו מיידית אלא אומרים שאולי זהיפגע במצב רוחו? האם ניתן למנוע מחולה לדע…

שום נגד עין הרע

הרב יעקב אריאל
האם יש מקור לשימת השום נגד עין הרע ,ואם כן האם אין בזה "בלתשחית"?

המרכז ללימוד קבלה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב!ראיתי פרסום של המרכז לימוד קבלה, בעניין מכירה של הזוהר עםה"סולם" במחיר זול. האם הרב יודע על בעייה במכון הנ"ל, האם ניתן לקנות מהם?

לימודי חול

הרב יעקב אריאל
האם אדם מצווה בכל זמן פנוי לעסוק רק בלימוד תורה ובקריאתספרי קודש בלבד או שיש מקום לאפשר גם לימודים כלליים, קריאתספרות יפה, הסטוריה, אקטואליה וכדומה?

התאמת ההלכה למציאות

הרב יעקב אריאל
בשיעורו בכנס "אל-עמי בצפון" הרב קבע כי ההלכה אינהמשתנה. המציאות משתנה וההלכה מתאימה עצמה למציאות חדשה. שאלתי: האם אין להלכה עמדה עקרונית כלפי המציאות ? האםאין חובתה של ההלכה לעצב את המציאות? האם המציאות ניטרלית,וההלכה מתיחסת אליה ללא שיפוט ערכי?דוגמאות: - הרב התיחס לשינוי במקומה של האישה על-פי הלכה…

ספר

הרב יעקב אריאל
לאחרונה הופיע הספר עקידת יצחק לדורותיו לזכרו של יצחקהירשברג הי"ד.בספר מופיעים זה לצד זה מאמרים תורניים ומנגד מאמרים של אנשיאקדמיה שלא נושבת מגרונם יראת ה'' שגם נותנים "ביקורת על אברהםאבינו בעניין עקידת יצחקברצוני לשאול את כבוד הרב האם ניתן לקרוא בספר זה ( ישמאמר של כבוד הרב.)

יציאה ידי חובה בברכות מאדם שאינו מאמין.

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, ותודה על התייחסותו לשאלתי. מה עלי לעשות, כאשר אני מוזמן לסעודת שבת אצל חבר קרובשמצבו האמוני אינו ברור כל כך? כלומר, הוא חובש כיפה, ומוגדרכ''דתי'' לפי ההגדרות הרחוביות, אך אינו שומר כמה מצוות חשובות– מתגלח בתער, אינו מתפלל במהלך השבוע ואינו מניחתפילין. אם השפורפרת של הטלפון…

חלומות על נפטר

הרב יעקב אריאל
אבי נפטר לפניי 3 שנים הוא היה אדם צדיק. אני חולמת עליוהמון פעם טוב ופעם לא טוב האים זה מסר מהשמים שאבי מעבירלי מה עלי לעשות למען עילוי נשמתו, למרות שאני עושה למענו זושאלה שמטרידה אותי תודה

רפואה טבעונית

הרב יעקב אריאל
האם מותר מבחינה הלכתית לחולה במחלה ממארת לגשת רקלרופאים טבעוניים ולהשתמש רק בתרופות טבעוניות ולא לגשתלרופאים ברפואה קונבנציונלית. (המדובר בעיקר בחשש מפניטיפולים כימותרפיים והשפעתם הקשה והכואבת על הגוף).
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא