אמונה והלכה

סדר הלימוד בגמרא

הרב יעקב אריאל
1. כיצד ללמוד גמרא בעיון? התמקדות בראשונים, באחרונים– האם עפ"י הסדר? מהו פלפול של הבל ומהיסברא ישרה? 2. מתי להתחיל ללמוד ירושלמי? האם כהשלמהלסוגיות בבבלי או שמא על הסדר? 3. כל הש"ס בעיון ואח"כלהלכה או ההלכה בשו"ע על הסוגיא עם כל נושאי כליו? 4.להשתמש בכתיבה או להיסמך על הזיכרון? האם בסיכום…

ספרות מחקר תלמודי

הרב יעקב אריאל
האם יש מקום להעזר בלימוד תורה בספרות מחקר התלמוד של מאההשנים האחרונות?

הצלחה בלימוד

הרב יעקב אריאל
ערב טוב למו"ר:אני לומד בישיבה בשנה חמישית ומשתדל לשקוד על הלימוד וללמודבהתמדה. אבל אני לא מצליח להבין כלום ואת המעט שאני כןמצליח להבין אני לא זוכר. בישיבה לומדים תלמידים בשיעור א''שיודעים יותר ממני.מה לעשות?

ארץ כנען ולא שאר עמים

הרב יעקב אריאל
מדוע ארץ ישראל מכונה דוקא "ארץ כנען", הרי היו בארץ עוד 6עמים חוץ מכנען?

לימוד תנך

הרב יעקב אריאל
בימינו רבים הם הלומדים תנ"ך, אולם לצד התופעה המבורכת-צריךלהצביע על תופעה מעציבה, והיא:רוב הלומדים תנ"ך מתמקדיםבספרים מסוימים בתנ"ך, והם:תורה,נביאים ראשונים,חמש מגילותוספר יונה.אתן לכך כמה דוגמאות:במגדים כה הופיע מפתח,על כל אחדמהחומשים,על שמואל ועל מלכים הופיעו לפחות 10 מאמרים לכלספר,ואילו על ירמיהו…

עליות וירידות

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום עליכם ובוקר טוב הרב!!!1.הרב אני ברוך ד' לומד בישיבתהסדר.שאלתי היא:מדוע יש עליותוירידות ברוחניות.למה איןפתאום חשק ורצון ללמוד תורה.למה יש "משבר"?2.מה דעת הרב בנושא לעליה להרהבית.כאשר עולים למקום מתוךכובד ראש ויראה בקבוצהמאורגנת,עם כל ההכנותהדרושות.

קירוב רחוקים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!אני תלמידת המכללה בבית וגן, ובמסגרת קורס כתיבת עבודותהחלטתי לנסות לכתוב עבודה בנושא היחס של הראי"ה קוק זצ"ללדרך שבה אנו צריכים לקרב רחוקים. עפ"י דברים ששמעי, וכןבהתבונני על המציאות, ישנן שתי גישות די הפוכות של ממשיכי דרכושל הרב קוק:מחד יש שסוברים שיש להשפיע בפועל ע"י הפצתהתורה, גרעיני…

חידושים

הרב יעקב אריאל
ברוך ה' יוצא לי לכתוב חידושים יפים על התורהואני לא יודע אם מותר לי לעשות זאתבבקשה הסבר לי מה עלי לעשותתודה רבה!!

רכשתי רכב חדש מותר לקבל בימי ספירת העומר?

רבני מכון התורה והארץ
רכשתי רכב חדש מותר לקבל בימי ספירת העומר

יש לי אננס חתוך ותמרים שלמים ואני אוהב יותר אננס על עלי לברך קודם?

רבני מכון התורה והארץ
יש לי אננס חתוך ותמרים שלמים ואני אוהב יותר אננס על עלי לברך קודם

ירושלים

הרב יעקב אריאל
יש לי ידידה לא דתית שמשרתת בתפקיד בכיר בצה"ל.אחד התפקידים החשובים שלה הוא לבקר ולעודד משפחות שכולות.לקראת ראש השנה היא רוצה לשלוח למשפחות מכתב עם בסיסתנכ"י.האם יש לכם רעיון?תודה

'מיהו 'עוסק בתורה

הרב יעקב אריאל
אני יהודי נשוי ואב לשני ילדים קטנים שעובד ומפרנס את משפחתו. אתזמני הפנוי אני משתדל למלא בתלמוד תורה אם זה בחברותא אובלימוד ביחיד או בהאזנה לשיעור תורה לקהל הרחב. העניין הזהממלא אותי בהרבה סיפוק ואושר והכמיהה שלי לתורה רק מתעצמת כלהזמן. דא עקא מישהו שקרוב אלי אמר לי שאין אני מן ה'עוסקיםבתורה' מפני שא…

מוסיקה לועזית

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשמוע מוסיקה שאיננה מוסיקה חסידית? [עברית /לועזית / קלאסית וכדו'].

רוח הקודש למי שאינו ת"ח

הרב יעקב אריאל
האם יתכן כי לאדם שאינו ת"ח תהיה רוח הקודש או גילוייםשמימיים באופן קבוע או באופן חד פעמי?

עצות ממי שטוען שיש לו כוחות

הרב יעקב אריאל
האם ולמי מותר ללכת ולקבל עצות ולהישמע אל אנשים הטועניםשיש להם כוחות (האם יש ממש בדברים אלו)?? מה הבדל בין זהלבין שאלה באוב וידעוני?

הדיבוק

הרב יעקב אריאל
מהי דעת הרב בקשר לסיפור שהתפרסם בתקשורת על הוצאתדיבוק? האם אירוע כזה ראוי לפרסום? האם הוא הוסיף קידוש ה'בעולם?

מדבקת נ- נח וכו

הרב יעקב אריאל
האם בהחזקת מדבקה עם הכתובת: נ-נח וכו' יש בכך יסודות שלעבודה זרה?

יחס לאב שפרק עול תורה ומצוות

הרב יעקב אריאל
אדם שגדל בבית שאביו שומר תורה ומצוות, ולאחר שנים אביו פרקעול תורה ומצוות במודע ובאידאולוגיה כפרנית,וכיום הוא חי ללאזיקה ומסורת ואפילו מתכחש לילדיו ונכדיו מכיון שהם שומרי תורהומצוות,שאלתי באם יפטר מהעולם בלי שיעשה תשובה, האם צריךלהתאבל עליו מכיון שאיננו "תינוק שנשבה"?

עשה לך רב

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשאול שאלה אחת כמה רבנים במקביל? כגון באינטרנטבאתרים שונים ואז להחליט כמו מי לפסוק?

פסיקת הלכה

הרב יעקב אריאל
האם אשכנזי יכול לפסוק כהרמב"ם. (שמעתי כך שהרב סולביצ''קנהג) ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא