אמונה והלכה

חידוש סנהדרין

הרב יעקב אריאל
א. מה דעת הרב לגבי חידוש מושב הסנהדרין שהתבצע לפני כמהימים בטבריה, והאם הרב צופה לו קיום ע"י גדולי ישראל בעוד זמן?   ב. האם יש לסרב פקודה של פינוי ישוב יהודי? בתומ"ר

סדר הלימוד

הרב יעקב אריאל
א. מוזכר בפוסקים שיש להקדים את לימוד ההלכות הנוגעות למעשה ,איתן נפגש כל אדם במהלך חייו (כחלק אורח חיים) ללימוד ההלכותשאינן נוהגות למעשה (כסדר קדשים). מה ניתן להגדיר בכללהלימוד הנצרך למעשה?ומהי רמת הלימוד שיש לקנות בחלק התורה המעשי קודם שיעבורלחלקי התורה שאינם נוגעים למעשה ?ב. אדם טרוד בעסקיו שיש לו…

עבודת הבכור במקדש

הרב אברהם כהנא l מכון המקדש
האם לעתיד לבוא יחזרו הבכורות לעבוד בבית המקדש?

הוספת כלים במקדש

הרב יוסף אלבז l מכון המקדש
שלמה המלך הוסיף עשר מנורות ועשרה שולחנות בהיכל. א) מדוע הוא הוסיף? האין בזה איסור בל תוסיף? ב) מדוע לא עשו כך בבית שני? ג) מה הדין בבית שלישי?

דעה וכוונה בספירת שבעה נקיים

הרב עומר שפס l מכון פועה
אישה שהסיחה דעתה מספירת שבעה נקיים, כגון שראתה דם וחשבה שסתרה ספירתה, ואחר כך התברר שטהורה (כיוון שבמקור היה פצע, או שטעתה באבחנת הצבע), או שבעלה נסע לתקופה ממושכת וחזר פתאום – האם יכולה להמשיך ספירתה, או שצריכה לספור מחדש?

טבילת כלים – מֵחם ותמי 4

הרב ישראל רוזן l מכון צומת
האם יש לפרק חלקית מכשיר תמי 4 ולהרכיבו ע"י יהודי (כתחליף לטבילתו)? האם יש הבדל בין טבילת מכשיר זה ובין טבילת מחם רגיל?

'לינר' – נרות שבת חשמליים

הרב ישראל רוזן l מכון צומת
בעניין 'לינר' – המוצר החדש של מכון צומת – נרות שבת חשמליים לשימוש במקומות שאי אפשר להדליק בהם נרות באש, יש לי שתי שאלות: א) מה היתרון של ה'לינר' על פני נורת החשמל בחדר לפני כניסת שבת? ב) האם אפשר להשתמש בנרות החשמליים גם להדלקת נרות חנוכה?

הוראת קבע לצדקה

הרב רועי הכהן זק l מכון כתר
חתמתי על הוראת קבע לעמותה למשך שלושים ושישה חודשים, ושילמתי במשך שלושים חודשים. כיום אין באפשרותי להמשיך לשלם, ועצרתי את הוראת הקבע. האם עליי לעשות התרת נדרים?

תפילה בזמן העבודה

מכון משפטי ארץ
במקומות עבודה רבים קיימים מניינים לתפילה. מה משך הזמן הסביר שבו מותר לעובד להתפלל, בהנחה שלא ידועה דעת בעל הבית בנושא, אבל ידוע בחברה שמתקיימת תפילה כל יום? תפילת המנחה אצלנו מתארכת על פני למעלה מ-15 דקות, והשאלה היא אם צריך להסתפק בתפילה קצרה, לוותר על תחנון ואמירת תהילים וקדישים וכדומה, כדי להפחית…

אבדה בשבת

הרב אביעד תפוחי
מצאתי בשבת עט יקר שחרוט עליו שם בעליו. מה עליי לעשות?

הפרשת חלה מבצק שמיועד לאפייה ולטיגון ('פריקסה')

הרב אהוד אחיטוב
אישה הכינה בצק עבה משני ק"ג קמח – את חציו טיגנה בשמן עמוק להכין ממנו 'פריקסה', ואת חציו אפתה בתנור. האם היא צריכה להפריש חלה מהעיסה?

פירוש לא ע"פ חז"ל

הרב יעקב אריאל
האם מותר למורה או לתלמידה לפרש פסוק או עניין בתורה כהבנתם,שלא ע"פ הסבר המובא בפרשנים ובחז"ל?

סדר הלימוד בגמרא

הרב יעקב אריאל
1. כיצד ללמוד גמרא בעיון? התמקדות בראשונים, באחרונים– האם עפ"י הסדר? מהו פלפול של הבל ומהיסברא ישרה?2. מתי להתחיל ללמוד ירושלמי? האם כהשלמה לסוגיות בבבלי אושמא על הסדר?3. כל הש"ס בעיון ואח"כ להלכה או ההלכה בשו"ע על הסוגיאעם כל נושאי כליו?4. להשתמש בכתיבה או להיסמך על הזיכרון? האם בסיכום סו…

היחס לאבות ולאימהות האומה

הרב יעקב אריאל
האם יש לגיטימיות לכתיבה ולמידה של מאמר המדבר בגנות האבותוהאמהות כאשר ישנם מדרשים הסותרים אותו? אציין כי דעת הכותבאיננה סותרת את מציאות ה', מעמד הר סיני ואמונה בשכר ועונש.והאם התורה קובעת לנו רק מה לעשות או שמה גם מה לחשוב?

סדר הלימוד בגמרא

הרב יעקב אריאל
1. כיצד ללמוד גמרא בעיון? התמקדות בראשונים, באחרונים– האם עפ"י הסדר? מהו פלפול של הבל ומהיסברא ישרה? 2. מתי להתחיל ללמוד ירושלמי? האם כהשלמהלסוגיות בבבלי או שמא על הסדר? 3. כל הש"ס בעיון ואח"כלהלכה או ההלכה בשו"ע על הסוגיא עם כל נושאי כליו? 4.להשתמש בכתיבה או להיסמך על הזיכרון? האם בסיכום…

ספרות מחקר תלמודי

הרב יעקב אריאל
האם יש מקום להעזר בלימוד תורה בספרות מחקר התלמוד של מאההשנים האחרונות?

הצלחה בלימוד

הרב יעקב אריאל
ערב טוב למו"ר:אני לומד בישיבה בשנה חמישית ומשתדל לשקוד על הלימוד וללמודבהתמדה. אבל אני לא מצליח להבין כלום ואת המעט שאני כןמצליח להבין אני לא זוכר. בישיבה לומדים תלמידים בשיעור א''שיודעים יותר ממני.מה לעשות?

ארץ כנען ולא שאר עמים

הרב יעקב אריאל
מדוע ארץ ישראל מכונה דוקא "ארץ כנען", הרי היו בארץ עוד 6עמים חוץ מכנען?

לימוד תנך

הרב יעקב אריאל
בימינו רבים הם הלומדים תנ"ך, אולם לצד התופעה המבורכת-צריךלהצביע על תופעה מעציבה, והיא:רוב הלומדים תנ"ך מתמקדיםבספרים מסוימים בתנ"ך, והם:תורה,נביאים ראשונים,חמש מגילותוספר יונה.אתן לכך כמה דוגמאות:במגדים כה הופיע מפתח,על כל אחדמהחומשים,על שמואל ועל מלכים הופיעו לפחות 10 מאמרים לכלספר,ואילו על ירמיהו…

עליות וירידות

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום עליכם ובוקר טוב הרב!!!1.הרב אני ברוך ד' לומד בישיבתהסדר.שאלתי היא:מדוע יש עליותוירידות ברוחניות.למה איןפתאום חשק ורצון ללמוד תורה.למה יש "משבר"?2.מה דעת הרב בנושא לעליה להרהבית.כאשר עולים למקום מתוךכובד ראש ויראה בקבוצהמאורגנת,עם כל ההכנותהדרושות.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא