אמונה והלכה

בעניין מסירות נפש

הרב יעקב אריאל
בקריאתי בספרי ההסתוריה נתקלתי בסוגיית קדושי תתנ"ו אשר הרגואחד את השני ואף התאבדו על מנת שלא ליפול בידי הקלגסיםהנוצרים ימ"ש ברצוני מניין ההיתר שהרי איסור רציחה גם הוא ביהרגובל יעבור ומדוע לא רצו להיהרג ע"י הנוצרים ואותה שאלה גם עלאנשי מצדה

תרומת כליה

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב יעקב אריאל.נודע לי על מקרה של אשה אשר תרמה את אחת מכליותיה בעודהבחיים, מבלי לבקש דבר עבור כך, לחולה כליות קשה. מעשה חסדאלטרואיסטי טהור. הניתוח הצליח והתורמת והחולה כליה מרגישיםבטוב. האם מעשה חסד כה גדול רצוי הוא או שמא יוצא הוא מגדרמצות גמילות חסד, ואין אדם רשאי לפגוע בגופו, אף שאין ה…

מחלוקת

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום עליכם כבוד הרב!!!מדוע יש מחלוקת בין הציוניםלחרדים?בנושאים:א"י,צבא,הר הבית.

שאלה

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאול אותך שאלה שמציקה לי המון זמןוהשאלה היא כזאת:איך יכול להיות שלא רואים את הציבור שלנו ("הציבור הדתיהלאומי"), בארועים הקשורים למורשת יהדות ישראל כמו ל"ג בעומרבמירון וכדו'. הייתי מצפה דווקא שהציבור שלנו יראה את עצמו יותרבמקומות כאלו, אחרי הכל זה חלק מהאמונה שלנו, "אמונתחכמים"?חוץ מזה אני רו…

הסתכנות לשם הבאת חלקי גופות לקבר ישראל

הרב יעקב אריאל
האם מותר והאם ראוי לסכן חיילים בחיפושים אחר חלקי גופות שלחיילינו שנהרגו בעזה?

דברי הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב ! הרב, בעלון "מעייני הישועה" (הנחות יסוד לשאלת רצועת עזה)והרב אליעזר מלמד בספרו "פניני הלכה", בנוסף לרבנים נוספיםבציונות הדתית, מביאים מקורות לכך שאסור לסגת משטחים,ושפיקוח נפש אינו דוחה את מצוות כיבוש הארץ (אלא אם כן ישסכנה קיומית, וכו'..).בין המקורות, יש את דבריו של הרמב"ן בהו…

מכירת אברים

הרב יעקב אריאל
האם על פי ההלכה מותר למכור אברים?מהם צדדי ההלכה?האם הרב יוכל גם להפנות אותי למקורות?העניין חשוב לי מאוד

רציתי לדעת לגבי הסתה לרצח

הרב יעקב אריאל
האם הסתה לרצח או שמחה בגין הרג של אחרים(במקרה הזה ילדהערבייה שלא אני שמחתי על מותה) מנוגד ליהדות? שהרי היהדותהיא דת השמה דגש על יחסי גומלין וכו...

האם מותר להתפקד למפלגה א' ולהצביע למפלגה ב'?

הרב יעקב אריאל
שאלה מוסרית והלכתית שעלתה לאחרונה הינה האם מותר להתפקדלמפלגה אחת כדי להשפיע על כיוונה אך להצביע למפלגהשמתאימה יותר לדעותיי.

יש בעיה מוסרית בהתפקדות לליכוד ?

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה מוסרית/אתית/הלכתית בהתפקדות לליכוד במסגרתמנהיגות יהודית(שזוהי גם תרומה כספית) מתוך כוונה להשפיע על כךשיהיו אנשים אמוניים ברשימה לכנסת ואולי בעתיד בראש הרשימה,כאשר יש סיכוי סביר שמטרה זאת לא תושג עד הבחירות הקרובות,ואז לא אצביע עבור הליכוד. טופס ההצטרפות וחוקת הליכוד אינם מתנים ההצטרפות…

מכירת נשק לגוי

הרב יעקב אריאל
שלום וברכההאם מותר על פי ההלכה למדינת ישראל למכור לגויים נשקותחמושת?כל טוב

קירוב רחוקים

הרב יעקב אריאל
בנ"ע מארגנת קייטנה לעולי ברית המועצות שאינם יודעים כלוםביהדות גם כדי לקרבם קצת ליהדות וגם לעשות עמם חסד מכיוןשאין להם הרבה כסף,ואני הסכמתי להתנדב לקייטנה.הבעיה היא שלאחרונה התברר לי שחלק רב מהם כלל אינםיהודים ואף לא בתהליכי גיור.האם יש בכל זאת ענין להתנדב או לא.(אומרים כל יום קריאת שמעואוירה דתית בי…

לעסוק בעריכת דין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, האם מותר לעבוד בעריכת דין (במערכת המשפטהנהוגה בארץ), כאשר אין חפיפה בין המשפט היהודי לזה הנהוגבמערכת המשפט כיום

המאמר מעיתון

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכבוד הרב!-אבקש את תגובת הרב על דבריו של הגרי"ד סולובייצ'יק:"התערבותם של רבנים איזה שטחים מותר להחזיר לערבים ואיזהשטחים אסור להחזיר להם נראית לי בלתי סבירה ביותר.כל עניין השטחים שייך למומחים בעסקי מדיניות וביטחון ולא לאסיפותרבנים. אינני פוסק מה כן להחזיר ומה לא להחזיר. הממשלה תפעללפי שיקולי…

בית כנסת בעייתי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.בקרבת ביתי נפתח (לפני מספר שנים) בית כנסת מאולתר שאנינהנה להתפלל בו גם מצד קרבתו, גם מצד שעות התפילה בו, וגםמכיון שיש שם תפילה רצינית ובקצב שאינו מהיר כמו בתי הכנסתהאחרים.ואולם, בית כנסת זה נפתח והורחב בצורה שאינה חוקית ופגעהבשכניו לבנין (לטענתם נפגעה איכות חייהם ושווי דירתם). אני מתל…

התנהגות ציבור

הרב יעקב אריאל
כאשר ציבור מקבל ע"ע להתנהג לפי פסק הלכה של רב מסויים(מרא דאתרא או הסכמה על רב אחר).האם מותר לחלק מהציבור להחמיר ולנהוג כרב אחר?כאשר הרב פסק ששתי ההנהגות מותרות אך עדיף לנהוג בהנהגהמסוימת האם אז מותר לחלק מהציבור לנהוג בהנהגה השניה?האם יש הבדל אם זה מיעוט מהציבור או רובו?

רבנים ותארים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א!1)איך יודעים מי הם גדולי הדור?(לפעמים בספרי הפסיקה כתובשצריך לשאול/להתייעץ עם גדולי הדור)2)מי קובע ואיך יודעים מתי רב הוא רק "רב" ומתי הוא הופךלהיות "חכם","גאון","מרן","פוסקהדור","גדול הדור"...וכל שארהתארים האם זה תלוי במידת חשיפתו? (תקשורת,קהל רחב,וכדומה)האם זה תלוי…

יחס לגויים בתוך מסגרת דתית

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל השלום והברכה!הנני מדריכה באחת האולפנות בארץ של בנות העדה האתיופיתהחניכות שלי הן בנות הפלשמורא ז"א שהיהדות שלהן מעורערתולכןכשהן מגיעות לארץ הן מתחיבות בגיור כדין.אחת החנכות סיפרהלי שהיא גויה ואין לה שום קרבה ליהדות ההורים שלה התגירו כדילעלות לארץ ועכשיו הם מכריחים אותה למרות שהיא לא מעונינת…

האם הרב צבי יהודה קרא למלחמת אחים???

הרב יעקב אריאל
בספר ארץ הצבי, עמ' כה, מישהו שאל אותי אם ברצוני לעשותמלחמת אחים. אני לא אכנס לטרמינולוגיה ולא אקרא שמות איךייקרא דבר זה, אבל זו עובדה: זה לא ילך, זה לא יעבור בלימלחמה. על גופותינו ועל איברינו. כולנו. לא הגויים יצליחו בזה ולאסיבוכים פוליטיים משלנו בשום אופן שבעולם". עכ"ל.ב. האם הערך של קיום המדינה, ה…

יחס גדולי התורה הספרדים לציונות

הרב יעקב אריאל
חיפשתי וחיפשתי תשובה לשאלה הנ"ל ולא מצאתי משהו מרוכז. בכלהויכוחים בין דת"ל לחרדים מוזכרים גדולי התורה האשכנזיםורבותינו הספרדים כאילו פסחו על הנושא הנ"ל. אודה לרב אם יוכללענות לי על השאלה הנ"ל כשהוא מזכיר בין השאר את הבן אישחי,הרבנים מוצפי,עטיה,פתיה,הדאיה,צדקה,משאש ואבוחצירא
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא