אמונה והלכה

פרשת אלחנן טננבאום

הרב יעקב אריאל
פרשיה זו גילגלה לפתחנו עיסוק בנושא לשון הרע בתקשורת. האם הרביוכל לפרט מתי כלי תקשורת יכול לפרסם דברים ומתי לא. בהתחשבבעובדה שאנשים ''מקבלים את דברי כלי התקשורת, ואז יש פה לפניעור לפי הח"ח.ב. מה הם גדרי פדיון שבויים בכלל, מול חשש פקו"נ, וכאשר האדםהכניס את עצמו למצב זהבתודה

סמיכת חכמים וסמכות הלכתית

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב אריאל. קראתי את מאמרך 'סמיכת חכמים וסמכות הלכתית'. שאלתי היא: עלפי מה שכתב כבודו בסוף המאמר: 'האמת היא שגם גבר לא זקוקלסמיכה לשם פסיקת הלכה. גם לגביו אם הוא יודע אינו זקוקלסמיכה'. יוצא מכאן שאם אשה לומדת את מסכת נדה, טורבית-יוסף ושו"ע ונו"כ וכו', שאם היא בקיאה בהלכה, שיכולה ואוליאף מ…

בעניין השחתת הזיתים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום רב, אנו קבוצה של צעירים דתיים לאומיים אשר מרגישים צורך לעשותמעשה ולכפר במידת האפשר על מעשה שביצעו דתיים לאומייםאחרים. אנו מתכוונים להשחתת מטעי עצי הזית של כפריים אשרביצעו קבוצה של מתיישבים מאזור יצהר. אנו חושבים ומרגישים שישכאן חילול ה' גדול, על אף שמדובר בפעולה שנעשתה לאויבינו,ולכן…

מסיבת חתונה מעורבת של יהודיה עם גוי

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב אריאל. חברת משפחה קרובה מאד הנמצאת בהריון מתחתנת עם אב הולד.אלא שאב הולד הוא ערבי נוצרי. הזוג ככל הנראה יבוא בהתקשרותחוזית אזרחית. כלומר נשואין אזרחיים. המשפחה המורחבת קיבלההזמנות למסיבת חתונה. כלומר מסיבה מבלי שיש בה כל טקסהקושר את בני הזוג כמוכרים בציבור כבעל ואשה על פי חוקיהמדינה.…

שמיעת דברי תורה מנשות ארגון 'קולך'

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום. אני לומדת במכללה דתית אך להפתעתי אחתהמרצות המלמדות אותי היא מראש ארגון 'קולך'. מה עליי לעשות,להמשיך לשמוע את שיעוריה? ובכלל, האם עליי לפעול בתוך המכללהעל עצם קיום השיעור בתחומיה והסכמתה ? רבות מחברותיי מתקשותמאוד מול מצב מסובך זה.בברכה.

אודות הגאולה

הרב יעקב אריאל
ב"השלום וברכה !רציתי לשאול כמה שאלות:1) למה אנו אומרים בתפילת מוסף של שלוש רגלים"ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו" - הרי ב"ה כברעלינו לארץ הקדושה וכבר הקמנו מדינה, ואנו כבר לא בחו"ל, אזלמה אנו ממשיכים לומר זאת, ואולי כדאי לקבוע תקנה להשמיט אתזה מהתפילה, כי זה כבר לא אקטואלי יותר לזמננו…

האמנם אתחלתא דגאולה?

הרב יעקב אריאל
תמיה לי היאך אפשר לומר אתחלתא דגאולה בד בבד שהרמב"םכותב שסדר הגאולה יתחיל בהתגלות משיח צדקינו שהוא יקבץ נדחיישראל וכו’ ולא קמעה קמעה. לא מצאתי פוסק אחד שחולקעליו.

כתיבת ספר תורה

הרב יעקב אריאל
לאחרונה פנה אלי חבר שהוא סופר סת"ם מזה שנים וסיפר שנתבקשלכתוב ס"ת עבור קהילה רפורמיתברצוני לשאול את הרב האם דבר זה מותר? או שמא יש כאןמסייע לדבר עבירהבתודה ובברכה

ספר הזוהר של מכון קבלה

הרב יעקב אריאל
לפני זמן מה ראיתי דוכן בצד הדרך שבו מחלקים (בחינם) את ספרהזוהר (סט שלם עם פירוש הסולם)אני לתומי לקחתי סט כזהלאחר מכן התברר לי שדוכן זה שייך למכון קבלה של הרב ברגהאם הרב יודע משהו על מכון זה?האם מותר להחזיק ספרים אלו בבית? האם צריך לגנוז אותם אושמא אינם ראויים אפילו לגניזה?יש לציין שהאנשים שחילקו את…

האמנם אתחלתא דגאולה 2

הרב יעקב אריאל
חן חן על תשובתו סלח יסלח לי כבודו עם הסגנון לא הכי התאיםעמך הסליחה.לגופו של ענין יסלח לי כבוד הרב אבל מחזי שהרב מיהר ולאהספיק לעיין בכובד ראש וענה מאוד שיטחי ולענ"ד לא כ"כמדוייק, לכן אנסה להסביר את עצמי.א' נפלאתי על הקביעה הנחרצת בו הוא קובע שדברי הרמב"םכלליים...ח"ו כל בר בי רב יודע כמה דייק הרמב"ם…

מגורים בעיר חילונית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה :האם יש לגור בעיר חילונית במטרה להשפיע או שמא הסכנה גדולהמידי ?

בישולי עכום/שיטת ריפוי ריקי

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרה"ג אריאל שליטאשבוע טובא. יש בחור שבתהליך חזרה בתשובה שלומד בישול ויש לו צורךלטעום ממאכלים המתבשלים אחת המבשלות היא ערביה ומכיוון שלאהדליק האש לא רצה לטעום. הוא שאל אותי האם טעימה בלבדשלא לצורך הנאה מותרת או שיש לאסור גם בזה.ב.נשאלתי ע"י תלמידת אולפן גיור אשר הינה מתמחה בתחוםה'רייקי' האם…

בעניין מסירות נפש

הרב יעקב אריאל
בקריאתי בספרי ההסתוריה נתקלתי בסוגיית קדושי תתנ"ו אשר הרגואחד את השני ואף התאבדו על מנת שלא ליפול בידי הקלגסיםהנוצרים ימ"ש ברצוני מניין ההיתר שהרי איסור רציחה גם הוא ביהרגובל יעבור ומדוע לא רצו להיהרג ע"י הנוצרים ואותה שאלה גם עלאנשי מצדה

תרומת כליה

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב יעקב אריאל.נודע לי על מקרה של אשה אשר תרמה את אחת מכליותיה בעודהבחיים, מבלי לבקש דבר עבור כך, לחולה כליות קשה. מעשה חסדאלטרואיסטי טהור. הניתוח הצליח והתורמת והחולה כליה מרגישיםבטוב. האם מעשה חסד כה גדול רצוי הוא או שמא יוצא הוא מגדרמצות גמילות חסד, ואין אדם רשאי לפגוע בגופו, אף שאין ה…

מחלוקת

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום עליכם כבוד הרב!!!מדוע יש מחלוקת בין הציוניםלחרדים?בנושאים:א"י,צבא,הר הבית.

שאלה

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאול אותך שאלה שמציקה לי המון זמןוהשאלה היא כזאת:איך יכול להיות שלא רואים את הציבור שלנו ("הציבור הדתיהלאומי"), בארועים הקשורים למורשת יהדות ישראל כמו ל"ג בעומרבמירון וכדו'. הייתי מצפה דווקא שהציבור שלנו יראה את עצמו יותרבמקומות כאלו, אחרי הכל זה חלק מהאמונה שלנו, "אמונתחכמים"?חוץ מזה אני רו…

הסתכנות לשם הבאת חלקי גופות לקבר ישראל

הרב יעקב אריאל
האם מותר והאם ראוי לסכן חיילים בחיפושים אחר חלקי גופות שלחיילינו שנהרגו בעזה?

דברי הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב ! הרב, בעלון "מעייני הישועה" (הנחות יסוד לשאלת רצועת עזה)והרב אליעזר מלמד בספרו "פניני הלכה", בנוסף לרבנים נוספיםבציונות הדתית, מביאים מקורות לכך שאסור לסגת משטחים,ושפיקוח נפש אינו דוחה את מצוות כיבוש הארץ (אלא אם כן ישסכנה קיומית, וכו'..).בין המקורות, יש את דבריו של הרמב"ן בהו…

מכירת אברים

הרב יעקב אריאל
האם על פי ההלכה מותר למכור אברים?מהם צדדי ההלכה?האם הרב יוכל גם להפנות אותי למקורות?העניין חשוב לי מאוד

רציתי לדעת לגבי הסתה לרצח

הרב יעקב אריאל
האם הסתה לרצח או שמחה בגין הרג של אחרים(במקרה הזה ילדהערבייה שלא אני שמחתי על מותה) מנוגד ליהדות? שהרי היהדותהיא דת השמה דגש על יחסי גומלין וכו...
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא