אמונה והלכה

שאלה באמונה

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב מהי הנחת הבסיס שהקב"ה מושלם?למשל-אנו יודעים כי הוא מעל הזמן, אנו גם יודעים כי אין לוגוף, אבל מנין לנו כל השאר? (הרמב"ם ביסודי התורה כותב שלקב"ה יש כח אינסופי מזה שהגלגלתמיד נע.לא הבנתי מה הקשר? למה זה הופך לאינסופי?למשל: אני יכול לרוץ מהר לכחצי שעה. זה גבול היכולת שלי.אבל באות…

כי יגעת בי ישראל

הרב יעקב אריאל
שלום הרב מי מתיחס לפסוק זה בתור אם זו יגיעה זה לא ה' אומשהו כזה אפשר לצטט או לתת מראה מקום? תודה

גדולי ישראל ופילוסופיה

הרב יעקב אריאל
הרב כתב בשם הרב הנזיר (בגליון מעייני הישועה) שגדולי ההלכהבישראל היו גם גדולי הפילוסופיה. שאלתי היא האם מרן השו"ע,הרי"ף והרא"ש היו גם גדולי הפילוסופיה? לכאורה הדבר נכון רקביחס לרמב"ם?

ספר איוב

הרב יעקב אריאל
לא הבנתי את אחד המסרים של הספר. לכאורה אנו מאמינים באין יסורין בלא עוון (אמנם מחלוקת רש"י בברכות והרמב"ם במוה"נ בענין יסורין של אהבה). ועוד מאמינים בקבלת הדין, לפחות בבחינת "וידום אהרון". א"כ כיצד ה' מצדיק את איוב שקובל על הנהגת ה' ונוזף ברעיו על שהוכיחו אותו ואמרו שהוא חטא! תודה.

בחירת רב לבית כנסת

הרב יעקב אריאל
מה צריכים להיות הכללים הבסיסיים לבחירת רב לבית-כנסת אוקהילה מקומית?

תחומי הסמכות של הרב בימינו

הרב יעקב אריאל
שלום הרב!לא מזמן שוחחתי עם מישהי בעניין המאחזים, והראיתי לה תשובה שלרב בעניין, החשיבות שיש ביישוב הארץ ללא פגיעה גם בתחומיםחשובים אחרים בחברה.היא טענה שאין לפסיקה הלכתית יד ורגל בעניין.האם הרב יכול לכתוב לי או להפנות אותי למאמר העוסק בתחוםהסמכות ההלכתית/רבנית בימינו?תודה מראש

עליית נשים לתורה

הרב יעקב אריאל
נאמר בתלמוד הבבלי (מגילה כג ע"א)שאשה כשרה לעלות לתורהאבל לא תעשה זאת "מפני כבוד הציבור" וכך נפסק ברמב"ם(תפילה יב/יז) ובשו"ע.האם בימינו ניתן לומר שאין בדבר פגיעה בכבוד הציבור ואשה תוכללעלות לתורה?מדוע?

לימוד אמונה

הרב יעקב אריאל
בס"ד אני מהגרעין התורני עכואני ומספר אנשים ממתפללי בית הכנסת לומדים באופן קבוע בסעודהשלישית ספר הכוזרי הגענו למאמר חמישי ובעוד מספר שבועות נסייםאותו בעז"הברצוני לשאול את כבוד הרב איזה ספר ללמוד לאחר הכוזרי אנימתלבט בין מסילת ישרים, הקדמות הרמב"ם,אגרות הרמב"ם, דעתתבונות ,נתיבות עולם, עין אי"ה או ללמ…

גיור

הרב יעקב אריאל
אנו ממשפחה מסורתית עד דתית, הבן שלי גר באנגליה הוא הכירגיורת רפורמית העובדת איתו, וזה שש שנים שהם מנהלים בית יהודימלא, הן מבחינת הכשרות, הקידוש, השבת וכו. האשה כנראהבהריון, אני דורש בכל תוקף לקיים גיור כהלכתו, השאלה כיצדעושים זאת מבלי לפגוע בצאצאים, בעזרת השם אני מבקששהצאצאים יהיו יהודים כשרים לכל ד…

החלפת שבויים

הרב יעקב אריאל
מה דעת ההלכה ביחס לעיסקה המתוכננת של החלפת מאותמחבלים תמורת אדם אחד , ולצערנו עוד כמה גופות?

לקיחת כסף עבור חופות ומכירת חמץ.

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. ישנה תופעה של רבנים המשמשים כרבני ערים ומועצות למיניהןהדורשים כסף עבור עריכת חופות ומכירת החמץ לפני פסח. מה דעתכבודו על כך? וכיצד יש להתייחס אל רבנים אלו?

מי ראוי לפסוק הלכה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. מי הוא הראוי לפסוק הלכה? האם מי שיש לומנוי כמרא דאתרא? או שמא מה שקובע הן ידיעותיו של התלמיד-חכםבתורה? והן מקנות לו את סמכותו לפסוק הלכה. בתודה.

האף תספה צדיק עם רשע

הרב יעקב אריאל
כבוד הרבמהי עמדת ההלכה בנוגע להריגת מבוקש כאשר הוא נמצא בקרבחפיםמפשע וברור כי הם יפגעו.שאלתי עולה על רקע עמדתו של אברהם אבינו כלפי רבש"ע בפרשת סדום ועמורה סמל הרשעה העולמית כאשר ביקש הקב"ה להשמידםואברהם ביקש להצילם במקרה שימצאו שם מיעוט שבמיעוט צדיקיםוהלא דברים קל וחומרהרי במקרה שלנו מדובר ברוב שלח…

לימוד תורה לבנות

הרב יעקב אריאל
לכבוד כבוד הרב שליט"א.האם מותר לנשים ללמוד גמרא,לא על הסדר אלא סוגיות מסוימות? תודה

פרשת אלחנן טננבאום

הרב יעקב אריאל
פרשיה זו גילגלה לפתחנו עיסוק בנושא לשון הרע בתקשורת. האם הרביוכל לפרט מתי כלי תקשורת יכול לפרסם דברים ומתי לא. בהתחשבבעובדה שאנשים ''מקבלים את דברי כלי התקשורת, ואז יש פה לפניעור לפי הח"ח.ב. מה הם גדרי פדיון שבויים בכלל, מול חשש פקו"נ, וכאשר האדםהכניס את עצמו למצב זהבתודה

סמיכת חכמים וסמכות הלכתית

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב אריאל. קראתי את מאמרך 'סמיכת חכמים וסמכות הלכתית'. שאלתי היא: עלפי מה שכתב כבודו בסוף המאמר: 'האמת היא שגם גבר לא זקוקלסמיכה לשם פסיקת הלכה. גם לגביו אם הוא יודע אינו זקוקלסמיכה'. יוצא מכאן שאם אשה לומדת את מסכת נדה, טורבית-יוסף ושו"ע ונו"כ וכו', שאם היא בקיאה בהלכה, שיכולה ואוליאף מ…

בעניין השחתת הזיתים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום רב, אנו קבוצה של צעירים דתיים לאומיים אשר מרגישים צורך לעשותמעשה ולכפר במידת האפשר על מעשה שביצעו דתיים לאומייםאחרים. אנו מתכוונים להשחתת מטעי עצי הזית של כפריים אשרביצעו קבוצה של מתיישבים מאזור יצהר. אנו חושבים ומרגישים שישכאן חילול ה' גדול, על אף שמדובר בפעולה שנעשתה לאויבינו,ולכן…

מסיבת חתונה מעורבת של יהודיה עם גוי

הרב יעקב אריאל
ב"ה לכבוד הרב אריאל. חברת משפחה קרובה מאד הנמצאת בהריון מתחתנת עם אב הולד.אלא שאב הולד הוא ערבי נוצרי. הזוג ככל הנראה יבוא בהתקשרותחוזית אזרחית. כלומר נשואין אזרחיים. המשפחה המורחבת קיבלההזמנות למסיבת חתונה. כלומר מסיבה מבלי שיש בה כל טקסהקושר את בני הזוג כמוכרים בציבור כבעל ואשה על פי חוקיהמדינה.…

שמיעת דברי תורה מנשות ארגון 'קולך'

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום. אני לומדת במכללה דתית אך להפתעתי אחתהמרצות המלמדות אותי היא מראש ארגון 'קולך'. מה עליי לעשות,להמשיך לשמוע את שיעוריה? ובכלל, האם עליי לפעול בתוך המכללהעל עצם קיום השיעור בתחומיה והסכמתה ? רבות מחברותיי מתקשותמאוד מול מצב מסובך זה.בברכה.

אודות הגאולה

הרב יעקב אריאל
ב"השלום וברכה !רציתי לשאול כמה שאלות:1) למה אנו אומרים בתפילת מוסף של שלוש רגלים"ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו" - הרי ב"ה כברעלינו לארץ הקדושה וכבר הקמנו מדינה, ואנו כבר לא בחו"ל, אזלמה אנו ממשיכים לומר זאת, ואולי כדאי לקבוע תקנה להשמיט אתזה מהתפילה, כי זה כבר לא אקטואלי יותר לזמננו…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא