אמונה והלכה

שמחה בראיית גופת מחבל

הרב יעקב אריאל
שלום הרב!באחד היישובים ביש"ע נמנע פיגוע רצחני של מחבל שניסה לחדורליישוב, אך נורה ונהרג ע"י תושבי המקום.כשבאו חיילי צה"ל לפנות את הגופה והחלו להרים אותה, פרצהקבוצת תושבים שעמדה שם, בקריאות שמחה.מה דעת הרב בנידון?

מנין אחיד

הרב יעקב אריאל
במעייני הישועה פורסמה התשובה של כבוד הרב בקשר למנין אחיד.והרב כותב שם שעדיף "ברוב עם הדרת מלך". מצד שני אנירואה ברוב הישובים הכלל הזה מתורגם למנין נוסח ספרד. הספרדיםלא מרוצים מהמצב עד שקם לו מנין נפרד לספרדים. למה הרבלא מתיחס לבעיה כפי שהיא בשטח ולא לפי האידאל. והרב מסתפקרק בכתבו: מן הראוי לשלב גם ו…

שמירה על נוסח התפילה

הרב יעקב אריאל
בעקבות התשובה שהתפרסמה השבת בגליון ממעייני הישועה.בישוב שבו כ-150 משפחות (ניתן לקיים כשלושה מניינים מכובדים).א. האם עדיף לבנות בית כנסת שיכיל את כל התושבים ע"משיתפללו ביחד או לבנות שניים קטנים יותר ע"מ שכל עדה תתפלללפי נוסחה.ב. אם ההעדפה היא לבנות שניים האם אפשר לבנות שלושהאולמות כשבאחד יתפללו במשות…

שיקול דעת מוטעה וחקירות פליליות

הרב יעקב אריאל
האם נכון מבחינה הלכתית להעמיד לדין צבאי-פלילי מפקד שטעהבשיקול הדעת וע"כ ארעה תקלה מבצעית או אפילו אסון?

שחרור חולה מבית חולים בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה. אני סטודנט לרפואה בשנה ו', ואני מתלבט לגבי המשך דרכי,בנוגע לבחירת סדר עדיפויות בין בתי-החולים להגרלת הסטאז',ובהמשך- בחירת מקום להתמחות.הבעיה המטרידה אותי הינה בעיית כתיבת מכתבי-שחרור בשבתבמסגרת תורנות חדר המיון. שחרור החולים נובע, אמנם, מהצורךלפנות את חדר המיון לחולים אחרים ש…

עלית אישה לתורה

הרב יעקב אריאל
כיצד יש להתיחס להלכה המתירה לאשה לעלות לתורה בימינו עלכל המשתמע מכך?

(הלכות מלכים (המשך משאלות קודמות

הרב יעקב אריאל
האם מותר היום למנות מלך שאינו מבית דוד?

(הלכות מלכים (המשך משאלה קודמת

הרב יעקב אריאל
הרמב"ם בפרק יא בהלכות מלכים מדבר על מלך שיעמוד להחזירמלכות בית דוד, כיצד יעמוד מלך כזה ללא סנהדרין?

הלכות מלכים

הרב יעקב אריאל
כיצד ניתן היום מבחינה הלכתית טכנית להעמיד מלך, הרמב"םמביא שמינוי מלך נעשה ע"י הסנהדרין ונביא, ומצד שני יש מלכיםשמלכו ללא מינוי זה!

יחס התורה לנשים

הרב יעקב אריאל
בתור בת מפריע לי היחס לבנות בהלכה. זה נכון שההלכהמתייחסת לבנות בכבוד רב, אך היא נועלת אותם, ומפלה אותם,כגון בענין של איסור לבישת מכנסים לבנות?

כפיה דתית

הרב יעקב אריאל
רציתי לבקש מהרב להתייחס לכפיה הדתית ובעיקר לצד המוסרישבה. האם מוסרי למשל לכפות על חנות לסגור בשבת על ידי כךשלא תקבל כשרות באם תעשה כך? שהרי אין קשר בין השניים?

גיור העולים מרוסיה

בעניין העולים מארצות צפון, רוסיה וגרורותיה, המספר המשוער שלהלא יהודים הוא כ 000,400 איש, כעת באים כל שנה כ000,50איש מהם כ 70 אחוז אינם יהודים, אנשים המודעים למצב זה מתוךרצון 'לפתור את הבעיה' מציעים 'גיור ידידותי' , הדבר גורם לבעיהברצינות הגיור. מה דעת הרב בנושא?

יהדות של ל'כתחילה'

הרב יעקב אריאל
ניראה כי מאז חורבן בית המקדש השני החלו רבן יוחנן בן זכאיוחכמי יבנה, להניח את התשתית לחיי העם בזמן גלות, בתנאים שלבדיעבד.עתה שאנו יושבים בארץ ישראל בריבונות מדינת ישראל, אפשר לשמורתורה ומצוות בתנאים של לכתחילה: למשל: נוסח התפילה, כיצדאנו אומרים: 'תקע בשופר גדול לחרותינו', הרי זו תפילה על העבר,תפילת ש…

המהר"ל

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לאן שאלה שהתקבלה באתר "מרחבקוק":האם המהר"ל יצר באמתאת הגולם מפראג ? אם לרב יש מידע של פוסקים אחרים בנושאנבקש לדעת. שמענו פעם סברות רבניות שהוא לא יצר את הגולם ואולי מדוברבסיפור שיש לו מגמה חינוכית לחיזוק מידת הביטחון יחד עם זה גםהמדרש מספר על בני יעקב אבינו שעסקו בספר יצירה. בכבוד…

שאלה באמונה

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב מהי הנחת הבסיס שהקב"ה מושלם?למשל-אנו יודעים כי הוא מעל הזמן, אנו גם יודעים כי אין לוגוף, אבל מנין לנו כל השאר? (הרמב"ם ביסודי התורה כותב שלקב"ה יש כח אינסופי מזה שהגלגלתמיד נע.לא הבנתי מה הקשר? למה זה הופך לאינסופי?למשל: אני יכול לרוץ מהר לכחצי שעה. זה גבול היכולת שלי.אבל באות…

כי יגעת בי ישראל

הרב יעקב אריאל
שלום הרב מי מתיחס לפסוק זה בתור אם זו יגיעה זה לא ה' אומשהו כזה אפשר לצטט או לתת מראה מקום? תודה

גדולי ישראל ופילוסופיה

הרב יעקב אריאל
הרב כתב בשם הרב הנזיר (בגליון מעייני הישועה) שגדולי ההלכהבישראל היו גם גדולי הפילוסופיה. שאלתי היא האם מרן השו"ע,הרי"ף והרא"ש היו גם גדולי הפילוסופיה? לכאורה הדבר נכון רקביחס לרמב"ם?

ספר איוב

הרב יעקב אריאל
לא הבנתי את אחד המסרים של הספר. לכאורה אנו מאמינים באין יסורין בלא עוון (אמנם מחלוקת רש"י בברכות והרמב"ם במוה"נ בענין יסורין של אהבה). ועוד מאמינים בקבלת הדין, לפחות בבחינת "וידום אהרון". א"כ כיצד ה' מצדיק את איוב שקובל על הנהגת ה' ונוזף ברעיו על שהוכיחו אותו ואמרו שהוא חטא! תודה.

בחירת רב לבית כנסת

הרב יעקב אריאל
מה צריכים להיות הכללים הבסיסיים לבחירת רב לבית-כנסת אוקהילה מקומית?

תחומי הסמכות של הרב בימינו

הרב יעקב אריאל
שלום הרב!לא מזמן שוחחתי עם מישהי בעניין המאחזים, והראיתי לה תשובה שלרב בעניין, החשיבות שיש ביישוב הארץ ללא פגיעה גם בתחומיםחשובים אחרים בחברה.היא טענה שאין לפסיקה הלכתית יד ורגל בעניין.האם הרב יכול לכתוב לי או להפנות אותי למאמר העוסק בתחוםהסמכות ההלכתית/רבנית בימינו?תודה מראש
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא