אמונה והלכה

ציצית ומלאכת בונה

הרב יעקב אריאל
1. נניח שנחתך חוט ציצית אחד מתוך השמונה, אחרי הקשר האחרון(הרחוק מהבגד). האם הציצית נפסלת? מה לגבי חיתוך לפני הקשרהראשון (הסמוך לבגד)? 2. בני שאל אותי איזה איסור יש בלעשות חורים בקופסת קרטוןבשבת, כדי לשחק בה. האם זו מלאכת בונה? מתקן? תודה

כמה שאלות

הרב יעקב אריאל
שאלה ראשונה - בקשות אישיות בתפילת שמונה עשרה. כדאי לעודדבאופן גורף או שיש לחשוש לפוסקים שאמרו שלהוסיף בקביעות איןזה רצוי? שאלה שניה -בחור שמחזיק חמור בבעלותו והחמור נכנס לחצר שלמישהו ואכל תרנגול. האם חייב? ואם כן האם נזק שלם? שאלה שלישית - האם ישנה אפשרות לברך שהחיינו על הוצאתתעודת בגרות או רשיון…

ברכה לנשים על הלל בראש חודש

הרב יעקב אריאל
אני ספרדיה מבית הורי, שהתחתנתי עם אשכנזי, וקבלתי את מנהגיאשכנז. האם אני יכולה לברך על הלל בר"ח?

שינוי מנהג ללא חשש נדר

הרב יעקב אריאל
משפחתי נוהגת לשמור שלוש שעות בין בשר וחלב, אני מעונייןלנסות ולשמור שש שעות למשך כמה חודשים, כאשר אחריהם אחליטאם אמשיך בכך.א. כיצד הדבר לא יחשב לי כנדר הצריך התרה?אם אחליט לשמור שש שעות האם הדבר יחייב את אשתי והילדים גם?(אשתי שמרה שש שעות בבית הוריה)

נוסח התפילה

הרב יעקב אריאל
בילדותי התפללתי בבית כנסת שנוסח התפילה בו הוא "אשכנז".השאלות אותן ברצוני לשאול הם:1. האם נכון להתפלל (בלחש) בנוסח זה גם כאשר אני מתפללבמנין שנוסח התפילה בו הוא "ספרד"2. מה עלי לעשות כאשר אני עובר לפני התיבה?3. בישובינו מוקם בית כנסת חדש. האם אוכל לעבור לפני התיבהבנוסח אשכנז? (נוסח התפילה בבית הכנסת…

קדיש דרבנן לפני אמירת "הודו "

הרב יעקב אריאל
בבית הכנסת מתפללים בבוקר מנין לאחר מנין ברציפות. האם אניצריך לאמר קדיש דרבנן לפני הודו בתפילה המתחילה לאחר המניןבו התפללתי, אם עוד לא יצאתי מבית הכנסת?

בקשות פרטיות בתפילה

הרב יעקב אריאל
יש לי בקשות קטנות ערך ופרטיות מהקב"ה וכשאני רוצה לבקשן אנימרגישה שזה חבל לבזבז את בקשותי על דברים כאלו ובמיוחדמציקה לי המחשבה שאם הקב"ה ישעה לבקשותי אלו הרי זה יכוללבוא על חשבון בקשות נשגבות יותר. 1. האם זה נכון שבקשהשמתמלאת מתקזזת עם משהו אחר?2. האם יש מקום לבקשות "אנוכיות"?תודה

ספר בנושא תפילה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!אתה יכול בבקשה להמליץ לי על ספר בנושא תפילה שאני יוכלממנו להסביר לחניכים למה לבוא במניין או למה בכלל להתפלל תודה

הקשבה באמצע תפילה

הרב יעקב אריאל
אדם המתפלל ביחידות בבית כנסת והציבור הגיעו לקדיש או קדושהשצריך לענות עמהם, האם בין העניות שלו יכול להמשיך בתפילתואו שצריך להפסיק ולהקשיב ולענות ורק אח"כ להמשיך בתפילתו?

קדיש לאחר

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב בהמשך לתשובתו כי בכל מקרה אשכנזיםאומרים קדיש לאחר "עלינו לשבח", מה קורה במניין מעורב שבונוהגים לומר במנחה לפני עלינו לשבח - "למנצח בנגינות מזמורשיר" ולאחריו קדיש, האם גם במקרה זה צריך לומר קדיש לאחר"עלינו לשבח"?

נץ החמה

הרב יעקב אריאל
לעניין נץ החמה .מהיא מצווה מן המובחר לסיים קריאת שמע וברכותיה עם הנץ אושיעמוד בתפלת שמונה עשרה עם הנץ או שיתחיל בתפילת השחרעם הנץ?

שליח ציבור עם שרווליו קצרים

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!שליח ציבור שעומד על הדוכן ושרווליו קצריםהאם יכול לעטוף עצמו עם הטליתכיריעה כך שידיו לא יתגלו?

ברכת ישתבח

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!במקום בו אני מתפלל הש"צ מתחיל בברכת ישתבח ממקום מושבובדרך עד עלייתו לדוכן האם נכון לעשות כךאו ממעלת וקדושת ברכת ישתבח יש לומרה מהרגע שיגיע הש"צלדוכן?

ברכה לנשים על הלל

הרב יעקב אריאל
אני ספרדיה מבית הורי, שהתחתנתי עם אשכנזי, וקבלתי את מנהגיאשכנז. האם אני יכולה לברך על הלל בר"ח?

עלית לוי לתורה במקום שאין כהן

הרב יעקב אריאל
ביום שמעלים לתורה ואין כהן בבית כנסת ויש לוי האם להעלות אתהלוי במקום כהן?

הסנה

הרב יעקב אריאל
מדוע נבחר הסנה להתגלות של הקב"ה למשה?}אם תוכל לתת לי מקורות אני אשמח{ תודה מראש

תהילתי יספרו - רק כדי לצרף את הבריות?

הרב יעקב אריאל
1. אולי ביקורת המקרא צודקת?2. מדוע אנו אומרים שהקב"ה רוצה שאנו נהיה היח"צנים שלו?3. מדוע לא שומעים את הרבנים הבכירים באופן שיטתי,אמיץומחובר למתרחד בשאלות השעה כמו: סחר בנשים, פער בין ענייםועשירים, חיזוק עמותות חסד וכו'

שאלה אמונית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב ברצוני לשאול אותך שאלה אם אנו העם היהודי הוא העםהנבחר בשביל מה ברא הקב"ה את שאר אומות העולם מהיתכליתם? וכיצד עונים על שאל כזאת לגוי ששואל מהו תפקידובעולם?

פרשת המועדות

הרב יעקב אריאל
1) מדוע נאמרה פרשת המועדות בספר ויקרא? 2) מדוע נאמרה פרשת המועדות בספר ויקרא(ספר הקורבנות) ללאאיזכור הקורבנות הקרבים בחגים? 3) מדוע אזכור הקורבנות מופיע דווקא בספר במדבר?

ברית מילה

הרב יעקב אריאל
בכל ניתוח יש הרדמה מקומית או כללית ,רק בברית מילה לא נהוגלעשות זאת ע"פ הדת למה ?? הכאב אינו פחות כואב ובזמן שאנוחוגגים את המצווה התינוק מתעלף מכאבים - כל המשפטים המנחמיםלמיניהם "לא זוכרים" וכו.. אינם מנחמים אותי , איך מונעים סבלמהתינוק ובכל זאת מקיימים את מצוות הברית ??
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא