אמונה והלכה

אמונה ומחשבה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. תודה רבה לך על תשובתך בנושא הסמכותהקובעת באמונות ודעות מתאריך יום שני 15 ספטמבר 2003. גם אנילא התכוונתי לחלוק על עיקרי האמונה שהרי כתבתי בשאלה: "האםאין במסגרת המגבלות של האמונה המונותיאיסטית וקבלת עול תורהומצוות מקום לריבוי דעות בעניינם שבאמונה ודעה?" וכוונתי הייתהלומר בכך שאחרי שהא…

המשל והנמשל - אשת הושע הנביא

הרב יעקב אריאל
אשה מנאפת אסורה על בעלה ואי אפשר להחזירה אחר שילוחיה,עד כאן המשל. בנמשל הקב"ה מחזיר את כנסת ישראל כיצד ?

אמונה אחר תאונה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב יעקב אריאל,בני נכווה לפני כשבוע בתאונה בביה"ס. ללא ספק הוא עוברייסורי תופת כאבים ובכי, חוסר יכולת לתפקד בשל כוויות קשות בידיםוברגלים.בעתיד אני צופה שיועלו אצלו שאלות אמונה קשות שנצטרך להתמודדאיתם - למה , למה אני ועוד - איך אני צריך להתמודד עם מצבזה ?

ימי דניאל

הרב יעקב אריאל
שלום!בני הבכור עומד להיכנס לעול מצוות. במסגרת הכנותיו הוא עומדלסיים בעז"ה את למוד התנ"ך, משימה שעליה הוא עמל מספרשנים. הוא שאל אותי שאלה שאינני מוצא עליה תשובה. מדוע זכובני דורו של דניאל וחביריו להיתגלות שכינה ולניסים גלויים שאיןלהם אח ורע מימי דור המדבר? פלא גדול יותר הוא שהבבלים זכואף הם להתגלות ז…

מדוע חטאו המרגלים לפי הרב קוק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום! שמעתי שהרב קוק כותב באיזה מקום שהמרגלים, שהיו נשיאיםוחכמים וכו', חטאו משום שפחדו שעם הכניסה לארץ יתמעט לימודהתורה. האם נכון הדבר?

שאלה מתוך הכוזרי

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"א,בתחילת ספר הכוזרי טוען הפילוסוף, שלאלוה אין לא רצון ולאשנאה, והוא מרומם מכל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על העדרוחוסר.לעומת הפילוסופים אנו טוענים כי הקב"ה משגיח ויש לפניו רצון,אם כך איך נוכל להגיד שהקב"ה חסר במשהו?תודה מראש.

עמלק

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי על מקור שאומר שבתורה כתוב שיש"למחות את זכר עמלק מתחת לשמים" אבל מעל לשמים יש לעמלקמקום. אשמח אם כבוד הרב מכיר את המקור ויוכל להפנות אותיאליו. תודה.

אבולוציה

הרב יעקב אריאל
שלום רב,אני תלמידת תיכון אשר עושה עבודה על אבולוציה ובריאה, במסגרתהעבודה עליי להגיש ראיון עם אדם הקשור בנושא, לכן אשמח אםתוכל לענות על כמה שאלות (לפחות על חלקן).בתודה מראש.1. האם קיים (קשר) הסבר כלשהו לתורת האבולוציה ע"פ התפיסההדתית של בריאת העולם ביהדות?2. אם הנך יודע, באילו עקרונות מרכזיים ובסיסיי…

השתלשלות תושב"ע

הרב יעקב אריאל
שלום לרבמתוך התמודדות עם שיטת ה'רבדים' עלו כמה שאלות שנראה שהיוצריכות להתברר עוד קודם. (כמה שליחים למקום...)ברשות הרב אני אשאל אותם בצורה של נקודות - אע"פ שהםשזורות זו בזו:1. האם תושב"ע היא רק מסורה מסיני או שהיא מורכבת גם מסברתת"ח? האם יתכן שסברת ת"ח תיהפך לתורה? מהו מקומה שלהסברה ביחס למסורה (האם…

חנוכת הבית

הרב יעקב אריאל
האם אשכנזים נהגו לעשות חנוכת הבית לבית שכור?

נסיעה לחול לקברי צדיקים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב- שנה טובה!האם מותר לנסוע לחו"ל כדי לבקר בקברי צדיקים? עד עכשיונמנעתי מלסוע לחו"ל אך גם לא קיבלתי עצמי שלא לסוע.

שיעור כזית וכביצה

הרב יעקב אריאל
מהו שיעור כזית וכביצה? איך מחשבים אותם, לפי משקל או נפח?כתלמידה למדתי שכזית - 28 גר' וכביצה - 56 גר', אבל עכשיואני שומעת דברים אחרים. אמנם כבר יש על כך תשובה באתר, אבל לא הבנתי אותה.תודה רבה

חשיבות יד ימין

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלום.רציתי לדעת על חשיבות יד ימין ביהדות, האם אדם שהוא שמאליהוא פחות טוב ואיך היהדות מסתכל על היד ימין.תודה רבה.

עשיית מצווה

הרב יעקב אריאל
מי מקיים את המצווה יותר בשלמות מי שחייב לעשות מצוות ועושה אומי שלא חייב ועושה?

הקראים

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב לעמדתו ביחס לסירוב פקודה וזאת לאחרשניטש ויכוח בין הרבנים בנושא.מרן הגר"א שפירא והרב מלמד פסקו בפירוש שיש לסרב.הרב אבינר לעומת זאת מחלק בין מצוה פרטית לכללית וכו'. רציתי לשאול את הרב האם עמדתו ביחס לסירוב פקודה כפי שנכתבהבתחומין כרך ד - שלפיה אין לסרב פקודה - עדיין בתוקף. הרבהסתמך…

ציצית ומלאכת בונה

הרב יעקב אריאל
1. נניח שנחתך חוט ציצית אחד מתוך השמונה, אחרי הקשר האחרון(הרחוק מהבגד). האם הציצית נפסלת? מה לגבי חיתוך לפני הקשרהראשון (הסמוך לבגד)? 2. בני שאל אותי איזה איסור יש בלעשות חורים בקופסת קרטוןבשבת, כדי לשחק בה. האם זו מלאכת בונה? מתקן? תודה

כמה שאלות

הרב יעקב אריאל
שאלה ראשונה - בקשות אישיות בתפילת שמונה עשרה. כדאי לעודדבאופן גורף או שיש לחשוש לפוסקים שאמרו שלהוסיף בקביעות איןזה רצוי? שאלה שניה -בחור שמחזיק חמור בבעלותו והחמור נכנס לחצר שלמישהו ואכל תרנגול. האם חייב? ואם כן האם נזק שלם? שאלה שלישית - האם ישנה אפשרות לברך שהחיינו על הוצאתתעודת בגרות או רשיון…

ברכה לנשים על הלל בראש חודש

הרב יעקב אריאל
אני ספרדיה מבית הורי, שהתחתנתי עם אשכנזי, וקבלתי את מנהגיאשכנז. האם אני יכולה לברך על הלל בר"ח?

שינוי מנהג ללא חשש נדר

הרב יעקב אריאל
משפחתי נוהגת לשמור שלוש שעות בין בשר וחלב, אני מעונייןלנסות ולשמור שש שעות למשך כמה חודשים, כאשר אחריהם אחליטאם אמשיך בכך.א. כיצד הדבר לא יחשב לי כנדר הצריך התרה?אם אחליט לשמור שש שעות האם הדבר יחייב את אשתי והילדים גם?(אשתי שמרה שש שעות בבית הוריה)

נוסח התפילה

הרב יעקב אריאל
בילדותי התפללתי בבית כנסת שנוסח התפילה בו הוא "אשכנז".השאלות אותן ברצוני לשאול הם:1. האם נכון להתפלל (בלחש) בנוסח זה גם כאשר אני מתפללבמנין שנוסח התפילה בו הוא "ספרד"2. מה עלי לעשות כאשר אני עובר לפני התיבה?3. בישובינו מוקם בית כנסת חדש. האם אוכל לעבור לפני התיבהבנוסח אשכנז? (נוסח התפילה בבית הכנסת…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא