אמונה והלכה

חנוכת הבית

הרב יעקב אריאל
נכנסנו לבית חדש לפני כשלושה חודשים לאחר נישואינו ,האם ישאפשרות לעשות כעת חנוכת בית ?ומהי הפרוצדורה (ברכות ).

הגבהת ספר תורה

הרב יעקב אריאל
מדוע אין הספרדים מגביהים פעמיים כאשר מוציאים 2 ספרים ומעלהכמו האשכנזים. ומה המקור לזה

ואהבת לרעך כמוך

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב המכובדהאם הכלל האמור מחייב גם את הדתיים או שהינו אמור רק לבואכביטוי של יפי נפש שהרי יש לקבל כל אדם באשר הוא אדם גם אםאינו דתי

עמידה בעת פתיחת ארון הקודש

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לעמוד בכל פעם שפותחים את הארון גם אם הפתיחהנעשתה צורך בדיקת מקום הקריאה?

נוסח ירושלמי לאשכנזי

הרב יעקב אריאל
אני אשכנזי "ספרד" בלא גרסת ינקות מן הבית בתפילה בשארענייני מנהג והלכה, לאחרונה הנני מתפלל במנין עדות המזרחבהתיעצות עם הרב שגם הזכיר לי לשמור נוסח אשכנז ספרד. האמתטוב לי מאוד בנוסח עדות המזרח התפילה יותר קרובה ללביומעוררת יותר את הכוונה, כולל הניגון. שמעתי פעם בשם הרבעובדיה שכוון שנוסח עדות המזרח הוא…

הזכרת שמות חולים במי שברך בקול

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לומר בקול רם את שמות החולים אשר אומרים עליהם"מי שברך לחולה" בבית הכנסת, או אפשר לומר את שמותם בלחש?

נוסח תפילה

הרב יעקב אריאל
למו"ר הרה"ג אריאל שלום רב,אני חצי אשכנזי וחצי מרוקאי ובמהלך ילדותי התחנכתי והתרגלילערבב את נוסחי התפילה, לדוגמא בשבת אני מתפלל בנוסח עדותהמזרח וביום חול בנוסח ספרד.כעת בשעה טובה אני עומד להקים בית בישראל וברצוני לדעת האםעלי לבחור לעצמי נוסח קבוע או להמשיך את שילוב הנוסחים עליוגדלתי?

מקרא בלילה.

הרב יעקב אריאל
האם נכון הדבר ש'אסור לקרוא מקרא בלילה ולכן גם אסור לקרואתהילים מרגע ששוקעת השמש', ומה מקור הדבר? האם זה הלכהאו מנהג? מה קורה כאשר מישהו חולה או מישהו במצוקה ורוצה לקרוא תהיליםכדי להקל מעל עצמו את המצוקה? האם מותר לו לקרוא רק כאשרמדובר בפיקוח נפש או בכל מצב בו הוא מעונין להקל מעל עצמוכאב ומצוקה? תו…

שירה בתפילה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!שאלתי ובקשתי, האם מותר בתפילה בציבור לשיר פסוקים שחוזריםבאמצע על מילים, גם אם שם השם מופיע בהם? זה שאלהכפולה, האם מותר לי להצטרף אם הציבור שר ואם כחזן מותר לילשיר כזה שיר, או למשל מנגינה בקדושה כמו ממקומך, שתגרוםלקהל לחזור על מילים שהם אמרו כברתודה רבה

מנהגי עדות

הרב יעקב אריאל
בחור שאביו אשכנזי ואמו ממוצא ספרדי, והבחור, בעקבות איהדומיננטיות של אביו בנושא הדתי אימץ את מנהגי אמו. הוא מתפללבבית כנסת ספרדי אוכל קטניות בפסח וכו'. הבחור מתחתן עםבחורה ממוצא אשכנזי, וזו שואלת האם היא יכולה לנהוג כמנהגיוה"מאומצים" או שהוא צריך לנהוג בעצם כמנהג אשכנז.

נטילת ידיים

הרב יעקב אריאל
שאלה : כיצד יש ליטול ידיים בשחרית?בספר 'קיצור שולחן ערוך מקור חיים' נכתב כי יקח את הכלי בידוהימנית, ויעבירו לשמאלית ומידו השמאלית ישפוך המים על ידוהימנית, וכך יעשה 6 פעמים. שאלתי היא : א)האם כאשר לוקח פעם ראשונה את הכלי בידו הימנית צריך למלאובמים ורק אז להעבירו לשמאלית, או שיקח את הכלי בידו הימני…

השתתפות בחתונה בערב יארצייט

הרב יעקב אריאל
במה מותר להשתתף בחתונה דוד החתן, אם החתונה נקבעה בליליארצייט שלו.

אמירת ויהי נעם

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרה"גא) מה הטעם שאין אומרים ויהי נועם כאשר חל יו"ט באותו שבוע?ב) מדוע כאשר חל מוצ"ש בראש חודש אומרים ויהי נועם? תודה

הכיוון הקידוש לבנה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבא. לאיזה כיוון יש לפנות בקידוש לבנה ,לירושלים או ללבנה?ב. האם יש משום "לא תתגדדו" כאשר חלק מהקהל פונהלירושלים וחלק ללבנה?

קדימות שליח ציבור

הרב יעקב אריאל
בס"דלמי זכות קדימה להיות ש"ץ - יום זכרוןלהורים/אחרים,אבל בתוך30 , אבל י"ב חודש ??

קדימות בעלייה לתורה

הרב יעקב אריאל
בס"דמה סדר הקדימויות הנכון לעליות לתורה ??. יש בעלי שמחה שוניםואנשים הקשורים לאבלות וימי זכרון.

ישיבה בתפילה

הרב יעקב אריאל
שנה טובה לכבוד הרב, הנשים בבית הכנסת מעירות על ישיבה רגלעל רגל בזמן התפילה וכן על הנחת הסידור על הברכיים. האם ישעניין כזה?

חאלקה

הרב יעקב אריאל
אבקש לשאול את כב' הרב את הסיבה למנהג החאלקה - בבדיקהשערכתי לא מצאתי שום הסבר חוץ מכך שהאר"י ז"ל עשה חאלקהלבנו במירון וע"פ הכתוב בספר מנהגי האר"י זהו מנהג ידוע - לאהצלחתי למצוא את הסיבה לכך ,חוץ מכך (לצורך סיום אבלותו/או שהילד כמו פרי לאחר שלש שנים (עורלה)) - אשמח אם אוכללקבל תשובה קצת יותר מוסמכתבתו…

שיור פת על השולחן

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאל מה הדין אם אדם שכח לשייר שיירי פת על השולחןונזכר באמצע ברכת המזון האם מותר לו להפסיק באמצע ברכתהמזון ללכת להביא שיירי פת, עוד רציתי לשאל מה הדין כאשר כבראוחז בהרחמן האם יש עוד ענין להביא שירי פת על השולחן, ומההדין אם הביא בטעות לחם שלם על השולחן והרי ההלכה היא שאיןלהביא לחם שלם על השולחן…

קריאת קטן שהגיע לחינוך בתורה להוציא את הציבור

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.תודה על התשובות לשאלותינו עד כה, אני מקווה שמצבור השאלותאינו יוצר עומס נפשי על הרב.להלן שאלתו של הרב אטלן מקהילה יהודית בקנדה."קטן שהגיע לחינוך (גיל 9), האם מותר שיהיה בעל קורא בתורהבשבת (ולא לעלות לתורה) להוציא את הציבור ידי חובתם. מרןהגרע"י שליט"א בשו"ת יחווה דעת חלק ד סימן כג ובשו"…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא