אמונה והלכה

שתי שאלות

הרב יעקב אריאל
א)כיצד ינהג אשכנזי, כאשר הוא מתפלל בבית כנסת ספרדי אותימני לעניין:קימה בקדישים ועניית "אמן יהא" , תפלת עמידה. ב) האם מותר להרוג זבוב? (ביום חול)

מנהגים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום1. מדוע בחופה עונדים לכלה את הטבעת על דווקא "האצבע"?האם כדאי שהאשה לאחר החופה תמשיך לענוד את טבעת הנישואיןדווקא על האצבע ולא על הקמיצה?2. ישנו מנהג לשמור עלה מהערבה שנחבטה לפרנסה טובה, מהמקור המנהג? והאם ראוי לנהוג כך מי שלא נהג כך בעבר?3. האם בן נשוי ובעל משפחה צריך לאמץ מנהגים שאביו…

שיר המעלות

הרב יעקב אריאל
האם ספרדי שמתפלל ערבית במנין אשכנזי צריך לומר עם הציבור"עלינו" ורק אח"כ "שיר למעלות", או להגיד כפי הנוסח שלו(קודם שיר למעלות)?הדבר אמור גם בתפילת מנחה בענין "למנצח בנגינות".

קריאת שמע לנשים

הרב יעקב אריאל
היות ונשים אינן מחוייבות בקריאת שמע בזמנה, האם מותר לאשהמלכתחילה להתפלל שחרית אחרי שעבר זמן קריאת שמע, ואם לא,מדוע? תודה רבה.

ציפורניים

הרב יעקב אריאל
שלום רב,אני חונכתי כי ציפורניים זה דבר שצריך מאוד להזהר שמא יפול עלהריצפה. בעלי שבא מבית לא דתי נוהג לעיתים לזלזל מעטבחומרה שאני מייחסת לציפורן שנופלת ועל כן רציתי מקור מוסמךשיאמר את דברו בענין על מנת שאוכל להראות לו.כמו כן ידוע לי על קשר בין דריכה על ציפורן לבין הפלה בנשים.אני בהריון ומאוד חוששת לא…

חנוכת הבית

הרב יעקב אריאל
נכנסנו לבית חדש לפני כשלושה חודשים לאחר נישואינו ,האם ישאפשרות לעשות כעת חנוכת בית ?ומהי הפרוצדורה (ברכות ).

הגבהת ספר תורה

הרב יעקב אריאל
מדוע אין הספרדים מגביהים פעמיים כאשר מוציאים 2 ספרים ומעלהכמו האשכנזים. ומה המקור לזה

ואהבת לרעך כמוך

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב המכובדהאם הכלל האמור מחייב גם את הדתיים או שהינו אמור רק לבואכביטוי של יפי נפש שהרי יש לקבל כל אדם באשר הוא אדם גם אםאינו דתי

עמידה בעת פתיחת ארון הקודש

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לעמוד בכל פעם שפותחים את הארון גם אם הפתיחהנעשתה צורך בדיקת מקום הקריאה?

נוסח ירושלמי לאשכנזי

הרב יעקב אריאל
אני אשכנזי "ספרד" בלא גרסת ינקות מן הבית בתפילה בשארענייני מנהג והלכה, לאחרונה הנני מתפלל במנין עדות המזרחבהתיעצות עם הרב שגם הזכיר לי לשמור נוסח אשכנז ספרד. האמתטוב לי מאוד בנוסח עדות המזרח התפילה יותר קרובה ללביומעוררת יותר את הכוונה, כולל הניגון. שמעתי פעם בשם הרבעובדיה שכוון שנוסח עדות המזרח הוא…

הזכרת שמות חולים במי שברך בקול

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לומר בקול רם את שמות החולים אשר אומרים עליהם"מי שברך לחולה" בבית הכנסת, או אפשר לומר את שמותם בלחש?

נוסח תפילה

הרב יעקב אריאל
למו"ר הרה"ג אריאל שלום רב,אני חצי אשכנזי וחצי מרוקאי ובמהלך ילדותי התחנכתי והתרגלילערבב את נוסחי התפילה, לדוגמא בשבת אני מתפלל בנוסח עדותהמזרח וביום חול בנוסח ספרד.כעת בשעה טובה אני עומד להקים בית בישראל וברצוני לדעת האםעלי לבחור לעצמי נוסח קבוע או להמשיך את שילוב הנוסחים עליוגדלתי?

מקרא בלילה.

הרב יעקב אריאל
האם נכון הדבר ש'אסור לקרוא מקרא בלילה ולכן גם אסור לקרואתהילים מרגע ששוקעת השמש', ומה מקור הדבר? האם זה הלכהאו מנהג? מה קורה כאשר מישהו חולה או מישהו במצוקה ורוצה לקרוא תהיליםכדי להקל מעל עצמו את המצוקה? האם מותר לו לקרוא רק כאשרמדובר בפיקוח נפש או בכל מצב בו הוא מעונין להקל מעל עצמוכאב ומצוקה? תו…

שירה בתפילה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!שאלתי ובקשתי, האם מותר בתפילה בציבור לשיר פסוקים שחוזריםבאמצע על מילים, גם אם שם השם מופיע בהם? זה שאלהכפולה, האם מותר לי להצטרף אם הציבור שר ואם כחזן מותר לילשיר כזה שיר, או למשל מנגינה בקדושה כמו ממקומך, שתגרוםלקהל לחזור על מילים שהם אמרו כברתודה רבה

מנהגי עדות

הרב יעקב אריאל
בחור שאביו אשכנזי ואמו ממוצא ספרדי, והבחור, בעקבות איהדומיננטיות של אביו בנושא הדתי אימץ את מנהגי אמו. הוא מתפללבבית כנסת ספרדי אוכל קטניות בפסח וכו'. הבחור מתחתן עםבחורה ממוצא אשכנזי, וזו שואלת האם היא יכולה לנהוג כמנהגיוה"מאומצים" או שהוא צריך לנהוג בעצם כמנהג אשכנז.

נטילת ידיים

הרב יעקב אריאל
שאלה : כיצד יש ליטול ידיים בשחרית?בספר 'קיצור שולחן ערוך מקור חיים' נכתב כי יקח את הכלי בידוהימנית, ויעבירו לשמאלית ומידו השמאלית ישפוך המים על ידוהימנית, וכך יעשה 6 פעמים. שאלתי היא : א)האם כאשר לוקח פעם ראשונה את הכלי בידו הימנית צריך למלאובמים ורק אז להעבירו לשמאלית, או שיקח את הכלי בידו הימני…

השתתפות בחתונה בערב יארצייט

הרב יעקב אריאל
במה מותר להשתתף בחתונה דוד החתן, אם החתונה נקבעה בליליארצייט שלו.

אמירת ויהי נעם

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרה"גא) מה הטעם שאין אומרים ויהי נועם כאשר חל יו"ט באותו שבוע?ב) מדוע כאשר חל מוצ"ש בראש חודש אומרים ויהי נועם? תודה

הכיוון הקידוש לבנה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבא. לאיזה כיוון יש לפנות בקידוש לבנה ,לירושלים או ללבנה?ב. האם יש משום "לא תתגדדו" כאשר חלק מהקהל פונהלירושלים וחלק ללבנה?

קדימות שליח ציבור

הרב יעקב אריאל
בס"דלמי זכות קדימה להיות ש"ץ - יום זכרוןלהורים/אחרים,אבל בתוך30 , אבל י"ב חודש ??
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא