אמונה והלכה

מנין אשכנזי וספרדי מעורב

הרב יעקב אריאל
איך ראוי לנהוג בשני וחמישי מבחינת סדרי הכנסת ס"ת, קדישואמירת אשרי ובא לציון במנין, שהמוציא ס"ת לקריאה בו הוא ספרדי(ע"מ), אבל המכניס אשכנזי (וסדרי התפילה לפי הש"ץ) האםראוי להמשיך לנהוג עפ"י המוציא או ללכת לפי מנהגו של החזן?

נטילת ידיים

הרב יעקב אריאל
אשמח אם כבוד הרב יעשה קצת סדר בנושא נטילת ידייםאיך נוטלים נכון?האם יש הבדל בסדר הנטילה בין נטילת ידיים שחרית, לנטילה לאחריציאה מהשירותים, לנטילה לפני סעודה ולנטילה ביציאה מביתהקברות וכו''?מתי צריך ג'' פעמים ומתי לא?מהי כמות המים שצריך בכל נטילה?תודה רבה

מים לנטילת ידים

הרב יעקב אריאל
אני נוטלת את ידי כל בוקר ליד המיטה אל תוך גיגית. האם מותרלשפוך את המים מהגיגית לכיור, על כלי אוכל המצויים שם?

נישוק ספר תורה

הרב יעקב אריאל
האם יש לנשק את ספר התורה בפה, או שניתן להסתפק בנגיעה בואו סימון לעברו באצבע. לכאורה יש יתרון בדרך האחרונה שהיאאסתטית יותר וכך לא עוברות מחלות.

חלוקה למנינים

הרב יעקב אריאל
בתחילת הקמת ישובינו הוקם מנין אחד שנוסח התפילה בו נקבע לפיהחזן. עם הזמן גדל הישוב ורבו המתפללים שרצו להתפלל בביתכנסת שנוסח התפילה הוא כנוסח אבותם ונפרדו מהמנין הראשון.כיום מונה הישוב כ-180 משפחות כאשר כ-70 מתפללים בבית כנסתאשכנזי כ-40 בבית כנסת ספרדי וכ-70 בבית כנסת משותף. האםעדיף להתפלל בצורה זו או…

השתתפות בחתונה בליל יאהרצייט

הרב יעקב אריאל
מי שיש לו יום זיכרון (יאהרצייט) לאביו, (לא בשנה ראשונה) האםרשאי להשתתף בסעודת נישואין בליל היאהרצייט?- האם יש בזהאיזה מנהג קבוע מאחר וראיתי שנחלקו בזה האחרונים?

חלוקה למנינים

הרב יעקב אריאל
שאלה:בתחילת הקמת ישובינו הוקם מנין אחד שנוסח התפילה בו נקבע לפיהחזן. עם הזמן גדל הישוב ורבו המתפללים שרצו להתפלל בביתכנסת שנוסח התפילה הוא כנוסח אבותם ונפרדו מהמנין הראשון.כיום מונה הישוב כ-180 משפחות כאשר כ-70 מתפללים בבית כנסתאשכנזי כ-40 בבית כנסת ספרדי וכ-70 בבית כנסת משותף. האםעדיף להתפלל בצורה…

מניינים

הרב יעקב אריאל
בבית כנסת שלי יש מספר אנשים גבוה מספיק בשביל מספרמניינים.לאחרונה קרה שכל מיני אבלים ארגנו מניין כמעט באותו זמן,במסדרון או בחוץ.השאלה היא האם עדיף מניין אחד גדול או כמה קטנים בשבילשיותא אבלים יוכלו להיות חזניםבתודה מראש

שינויים במנהגים

הרב יעקב אריאל
1. ביום כפור קרא רב בית הכנסת לכל הצבור שלא לצאת החוצהבזמן אמירת ה "יזכור" ונמוקו עמו שבכך נמנעת ההמולה ופחיתותהכבוד הכרוכה ביציאה. מאידך למיטב ידיעתי מנהג ישראל הידועשמי שאינו מחויב יוצא מטעמים שונים שהובאו באחרונים וכפי שפסקבעל ה ציץ אליעזר. כיצד יש לנהוג ובאופן שלא תהיה חלילהמחלוקת ? 2. מובא באח…

שתי שאלות

הרב יעקב אריאל
א)כיצד ינהג אשכנזי, כאשר הוא מתפלל בבית כנסת ספרדי אותימני לעניין:קימה בקדישים ועניית "אמן יהא" , תפלת עמידה. ב) האם מותר להרוג זבוב? (ביום חול)

מנהגים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום1. מדוע בחופה עונדים לכלה את הטבעת על דווקא "האצבע"?האם כדאי שהאשה לאחר החופה תמשיך לענוד את טבעת הנישואיןדווקא על האצבע ולא על הקמיצה?2. ישנו מנהג לשמור עלה מהערבה שנחבטה לפרנסה טובה, מהמקור המנהג? והאם ראוי לנהוג כך מי שלא נהג כך בעבר?3. האם בן נשוי ובעל משפחה צריך לאמץ מנהגים שאביו…

שיר המעלות

הרב יעקב אריאל
האם ספרדי שמתפלל ערבית במנין אשכנזי צריך לומר עם הציבור"עלינו" ורק אח"כ "שיר למעלות", או להגיד כפי הנוסח שלו(קודם שיר למעלות)?הדבר אמור גם בתפילת מנחה בענין "למנצח בנגינות".

קריאת שמע לנשים

הרב יעקב אריאל
היות ונשים אינן מחוייבות בקריאת שמע בזמנה, האם מותר לאשהמלכתחילה להתפלל שחרית אחרי שעבר זמן קריאת שמע, ואם לא,מדוע? תודה רבה.

ציפורניים

הרב יעקב אריאל
שלום רב,אני חונכתי כי ציפורניים זה דבר שצריך מאוד להזהר שמא יפול עלהריצפה. בעלי שבא מבית לא דתי נוהג לעיתים לזלזל מעטבחומרה שאני מייחסת לציפורן שנופלת ועל כן רציתי מקור מוסמךשיאמר את דברו בענין על מנת שאוכל להראות לו.כמו כן ידוע לי על קשר בין דריכה על ציפורן לבין הפלה בנשים.אני בהריון ומאוד חוששת לא…

חנוכת הבית

הרב יעקב אריאל
נכנסנו לבית חדש לפני כשלושה חודשים לאחר נישואינו ,האם ישאפשרות לעשות כעת חנוכת בית ?ומהי הפרוצדורה (ברכות ).

הגבהת ספר תורה

הרב יעקב אריאל
מדוע אין הספרדים מגביהים פעמיים כאשר מוציאים 2 ספרים ומעלהכמו האשכנזים. ומה המקור לזה

ואהבת לרעך כמוך

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב המכובדהאם הכלל האמור מחייב גם את הדתיים או שהינו אמור רק לבואכביטוי של יפי נפש שהרי יש לקבל כל אדם באשר הוא אדם גם אםאינו דתי

עמידה בעת פתיחת ארון הקודש

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לעמוד בכל פעם שפותחים את הארון גם אם הפתיחהנעשתה צורך בדיקת מקום הקריאה?

נוסח ירושלמי לאשכנזי

הרב יעקב אריאל
אני אשכנזי "ספרד" בלא גרסת ינקות מן הבית בתפילה בשארענייני מנהג והלכה, לאחרונה הנני מתפלל במנין עדות המזרחבהתיעצות עם הרב שגם הזכיר לי לשמור נוסח אשכנז ספרד. האמתטוב לי מאוד בנוסח עדות המזרח התפילה יותר קרובה ללביומעוררת יותר את הכוונה, כולל הניגון. שמעתי פעם בשם הרבעובדיה שכוון שנוסח עדות המזרח הוא…

הזכרת שמות חולים במי שברך בקול

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לומר בקול רם את שמות החולים אשר אומרים עליהם"מי שברך לחולה" בבית הכנסת, או אפשר לומר את שמותם בלחש?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא