אמונה והלכה

ברכה על סלט גזר

הרב יעקב אריאל
האם צריך לברך על סלט גזר הבא בתוך הסעודה? האם יש הבדלבין סלט מתוק, לסלט פיקנטי, מטובל?

ניגון בברכת התורה לעומת שאר ברכות

הרב יעקב אריאל
מה הסיבה שרבנים עולים לתורה, הם מאריכים בניגון ובכוונה שלהברכה אבל בשאר ברכות לא.( כגון אם למשל הוא מברך עלשתיה באמצע דרשה). תודה.

קערה לנטילת ידים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.נאמר לי שאסור להשתמש לנטילת ידים של בוקר (ליד המיטה)בקערה שמשתמשים בה לאוכל. האם מותר ליטול לקערה שמשמשתלכביסה וכדומה? תודה ושנה טובה.

שהחיינו על נעלים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום, ברצוני לשאל האם כיום כאשר קוניםנעלים יקרות יש לברך שהחיינו על הקניה, וצדדי הספק שלי הם האםהסבה שלא מברכים שהחינו על נעלים היא משום שאין ערכם רב,ולפי זה בנעלים שלנו שמשלמים דמים מרובים בכדי לקנותם צריךלברך עליהם שהחיינו, או שכיון שתשמישם אינו חשוב בפועל לכן איןאדם שמח בהם ואין מ…

חיוב נשים במאה ברכות

הרב יעקב אריאל
ידועה שיטת הרב עובדיה יוסף שנשים חיבות במאה ברכות, ואם כןקשה על שיטתו כיצד נשים יגיעו לחשוב המאה ברכות, הרי אשהחיבת רק בתפלה אחת ליום, מה גם שיש סוברים שלאשה איןלהזכיר שם ומלכות בברכות של פסוקי דזמרה וקריאת שמע, האםלכבוד הרב יש דרך ליישב את שיטתו של הרב עובדיה יוסף כיצדאשה יכולה להגיע למאה ברכות בימ…

ברכת המפיל בשם ומלכות

הרב יעקב אריאל
שלום לרב! ראיתי דעות שונות בעניין ברכת המפיל בקריאת שמע שעל המיטהבשם ומלכות. אשמח אם הרב יבאר לי את טעמי הדעות המחייבותוהאוסרות ויכריע בינהן.תודה רבה.

כהנים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.חבר שלי שהוא כהן לוקח ממני את טליתי על מנת להתטעטף בהבשעת הברכה...בדר"כ אני מקבלה חזרה בסביבות ההתחלה של תחנון-האם יש בזהמשום היסח הדעת ועלי לחזור ולברך עליה שוב?2.אותו חבר נוהג לברך מהר משאר הכהנים את הברכה וגם אתהמילים עצמן אומר שלא ביחד עם הכהנים האחרים,אני הערתי לועל כך ואמרתי שזה…

הורים מעדות שונות

הרב יעקב אריאל
הורי מעדות שונות, האם חובה עלי להיצמד לפסיקה הלכתית שלעדה אחת? ואם-כן איזו?כיצד עלי לבחור רב שיהא מקובל עליי?

מנהג יהודי אתיופיה

הרב יעקב אריאל
כמה זמן צריכים לשמור יהודי אתיופיה בין בשר לחלב, האם ישהבדל בין בשר לעוף, באופן עקרוני כיצד בת מהעדה האתיופיתצריכה לנהוג, כדעת השולחן ערוך או הרמ"א?

שלום זכר ביו"כ שחל בשבת

הרב יעקב אריאל
מי שיצא לו שלום זכר ביו"כ שחל בשבת כיצד ינהג?

הוצאת שני ספרי תורה

הרב יעקב אריאל
האם חייבים להוציא שני ס"ת בשבת פר'' שקלים כמו השנה שפר''כי תשא סמוכה לפרשת השבוע?

קביעת מועד שבת בר מצווה

הרב יעקב אריאל
כאשר יום ההולדת השלש עשרה חל בשבת,האם העליה לתורהיכולה להתקיים באותה שבת או יש לדחותה לשבת הבאה.

דחיית סיום מסכת

הרב יעקב אריאל
סיימתי מסכת בדף היומי. האם אני יכול לדחות את ה"סיום" עד ערבפסח כיון שאני בכור ולהיפטר מתענית?

קריאת התורה של עשרת הדברות

הרב יעקב אריאל
מתי קוראים עשרת הדברות (בשבועות, ובפרשות השבוע) בטעםעליון ומתי בטעם תחתון?

השהיית שום ובצל קלופים

הרב יעקב אריאל
מה מותר ומה אסור לגבי שום ובצל קלופים, ביחס להשהייה והנחהבמקרר לבישול וטיגון בימים הבאים? והאם מותר להשהותם מחוץלמקרר?

הגבהה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, האם יש ענין כשמגביהים את ספר התורה לפתוח אותוכמה שיותר, כדי שהקהל יראה את הכתב? הרי ממילא לא כלהציבור יצליח לראות את הכתב!ועוד, האם אין בכך גאווה?כמה עמודות כדאי לפתוח?כמו כן, האם יש לנסות ולהגביה כמה שיותר גבוה?

נשיאת כפיים

הרב יעקב אריאל
מהו מנהג נשיאת כפיים לפי תורת הקבלה (תורת הסוד) של האר"י?

לחיצת יד האבל

הרב יעקב אריאל
יש לוחצים את ידו של האבל ביציאתם מביתו ואומרים לו תנוחם מןהשמים וכד'', האם מנהג זה מנהג כשר והאם מקורו בבית ישראל אובאומות העולם?

בר מצווה לתאומים

הרב יעקב אריאל
מה הנוהג לגבי בר מצווה לתאומים? ואיזו פרשה קוראים בו''בחשוון?

המלצה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרה"ג שלום!!אני ממוצא תימני. האם כבוד הרב יוכל להמליץ לי על ספריםורבנים תימניים שמהם אוכל ללמוד הלכה ומנהג ע"פ דרכיאבותי?(יש לי בינתיים את שולחן ערוך המקוצר של הרה"ג יצחקראצבי שליט"א). מה לעשות כאשראני לא מוצא דין מסויים בספרים של רבנים תימניים האם אוכללהיעזר בספרי פוסקים אחרים?(ילקוט יוסף…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא