אמונה והלכה

ברכות

הרב יעקב אריאל
שלום לרב. ברצוני לשאול:1.האם מותר לברך ברכות בעמידה או שיש לשבת בזמן שמברכים?האם יש חילוק בזה בין הברכות השונות?2. שמעתי שלאחר שהייה בנוחיות יש ליטול ידיים מיד אולם מותרלהשהות את הברכה עד חצי שעה אחרי. האם נכון הדבר?תודה מראש.

שהחינו על ספרים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב ההורים שלי קונים לי ספרים שאני שמחה בהם מאד, האם אניצריכה או יכולה לברך שהחינו כשאקבל אותם?אם כן, הספרים הוזמנו בדואר ויתכן שיגיעו בשלושת השבועות, מהלעשות? (אני כמובן רוצה ללמוד בהם מיד כשיגיעו)בעקרון,האם משנה בכמה ספרים מדובר או במחירם?והאם חשוב אם הספרים ספרי קודש או ספרי חול. תוד…

ברכת ברוך שפטרני

הרב יעקב אריאל
האם ילד יתום מאב יש לברך ברוך שפטרנו בבר מצווה ומי מברך?

ברכה על קביעת מזוזה במשרד

הרב יעקב אריאל
כשקובעים מזוזה במשרד (אוכלים בו אך אין לנים בו (למעט מספרגויים) האם יש לבך על קביעת המזוזה?

דיני ברכות בשתיית קפה ותה בלגימות

הרב יעקב אריאל
שלום רב להרה"ג הרב אריאל שליט"אמה דיני ברכה ראשונה ואחרונה בשתיית קפה ותה בהרבה לגימות,כאשר יש הפסק בין הלגימות ?בתודה רבה מראש,

קביעת מזוזה בפתח של חנות

הרב יעקב אריאל
האם יש לברך על קביעת מזוזה בפתח של חנות?

שהחיינו על חולצות

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכב' הרבאמי קנתה לי חולצות כמעט צנועות, לא מאה אחוז. אני לא שמחהבחולצות כאלה. נראה שאלבש אותן בבית כשאין זרים או עם בגדמעל החולצה.א. האם לברך שהחינוב. האם אפשר להתפלל בחולצה כזו (מעט יותר צמודה, הרבהבנות הולכות כך, מה שכמובן לא מצדיק) בתודה

ברכות השחר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.כשהייתי בטיול, באחד הלילות קמנו באמצע הלילה (בסביבות שתייםבלילה) כדי לעשות מסלול לילי. התלבטנו אם עלינו לומר ברכותהשחר לאחר שקמנו למרות שעוד לא עלה השחר, משום שזו נחשבהשנת הלילה שלנו (חזרנו שוב לישון לאחר המסלול רק בבוקר). מהעלינו לעשות במקרה כזה?תודה מראש.

נטלה

הרב יעקב אריאל
מדוע החיוב לנטול מנטלה דוקא ולא למשל תחת מים זורמים? תודה רבה מראש.

ברכת אשר יצר על ראית קרי

הרב יעקב אריאל
שלום לרב ותודה על זמנו.לצערי אני נצרך לשאלה הזאת, האם מברכים אשר יצר על ראיתקרי?האם יש חילוק בין מקרה שהשתנתי אחרי לבין שלא השתנתי אחרי.תודה רבה

אמירת שם ה' בזמירות שבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבא. האם מותר להזכיר שם ה' בזמירות?ב. האם יש הבדל כאשר מפסיקים באמצע הפיוט (כגון לצורךהילדים)?

עמידת הבן בזמן עלית התורה של האבא

הרב יעקב אריאל
בבית כנסת ספרדי רואים תמיד כשהאבא עולה לתורה הבניםעןמדים, האם זה הלכה, מינהג, ממתי עומדים ועד מתי ?

ברכה על סלט גזר

הרב יעקב אריאל
האם צריך לברך על סלט גזר הבא בתוך הסעודה? האם יש הבדלבין סלט מתוק, לסלט פיקנטי, מטובל?

ניגון בברכת התורה לעומת שאר ברכות

הרב יעקב אריאל
מה הסיבה שרבנים עולים לתורה, הם מאריכים בניגון ובכוונה שלהברכה אבל בשאר ברכות לא.( כגון אם למשל הוא מברך עלשתיה באמצע דרשה). תודה.

קערה לנטילת ידים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.נאמר לי שאסור להשתמש לנטילת ידים של בוקר (ליד המיטה)בקערה שמשתמשים בה לאוכל. האם מותר ליטול לקערה שמשמשתלכביסה וכדומה? תודה ושנה טובה.

שהחיינו על נעלים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום, ברצוני לשאל האם כיום כאשר קוניםנעלים יקרות יש לברך שהחיינו על הקניה, וצדדי הספק שלי הם האםהסבה שלא מברכים שהחינו על נעלים היא משום שאין ערכם רב,ולפי זה בנעלים שלנו שמשלמים דמים מרובים בכדי לקנותם צריךלברך עליהם שהחיינו, או שכיון שתשמישם אינו חשוב בפועל לכן איןאדם שמח בהם ואין מ…

חיוב נשים במאה ברכות

הרב יעקב אריאל
ידועה שיטת הרב עובדיה יוסף שנשים חיבות במאה ברכות, ואם כןקשה על שיטתו כיצד נשים יגיעו לחשוב המאה ברכות, הרי אשהחיבת רק בתפלה אחת ליום, מה גם שיש סוברים שלאשה איןלהזכיר שם ומלכות בברכות של פסוקי דזמרה וקריאת שמע, האםלכבוד הרב יש דרך ליישב את שיטתו של הרב עובדיה יוסף כיצדאשה יכולה להגיע למאה ברכות בימ…

ברכת המפיל בשם ומלכות

הרב יעקב אריאל
שלום לרב! ראיתי דעות שונות בעניין ברכת המפיל בקריאת שמע שעל המיטהבשם ומלכות. אשמח אם הרב יבאר לי את טעמי הדעות המחייבותוהאוסרות ויכריע בינהן.תודה רבה.

כהנים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.חבר שלי שהוא כהן לוקח ממני את טליתי על מנת להתטעטף בהבשעת הברכה...בדר"כ אני מקבלה חזרה בסביבות ההתחלה של תחנון-האם יש בזהמשום היסח הדעת ועלי לחזור ולברך עליה שוב?2.אותו חבר נוהג לברך מהר משאר הכהנים את הברכה וגם אתהמילים עצמן אומר שלא ביחד עם הכהנים האחרים,אני הערתי לועל כך ואמרתי שזה…

הורים מעדות שונות

הרב יעקב אריאל
הורי מעדות שונות, האם חובה עלי להיצמד לפסיקה הלכתית שלעדה אחת? ואם-כן איזו?כיצד עלי לבחור רב שיהא מקובל עליי?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא