אמונה והלכה

דין בננה

הרב יעקב אריאל
האם מברכים שהחיינו על בננה

ברכה על הרחת טבק

הרב יעקב אריאל
בראש השנה וביום הכיפורים נוהגים לחלק אצלנו בבית הכנסת טבקלהרחה. האם צריך לברך על הרחת הטבק? מה הגדר של ברכתהנהנין על ריח? מה מברכים?

ברכת התורה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בזמן קריאת התורה בשבת העולה לתורה אומר"ברכו את ה'' המבורך" ואז מברך "אשר נתן...". האם עלהציבור לעמוד בזמן הברכה עד סופה או שלאחר שהוא עונה "ברוךה'' המבורך" הוא יכול לשבת?

ברכת כהנים עם גבס

הרב יעקב אריאל
שלום,האם מותר לעלות לברכת כהנים כאשר הרגל מגובסת?

זימון ע"י נשים

הרב יעקב אריאל
האם באולפנה שבנות סועדות ואין שם גברים הן צריכות לזמן? ומההדין כשאוכלים שם גברים?

ברכת שהחיינו על פירות משימורים

הרב יעקב אריאל
הביאו לפני פרי חדש, לא אכלתי מעולם ,הפרי משווק בתור ליפתןוקיים כל השנה בקופסאות שימורים.האם לברך שהחיינו בפעם הראשונה? ואם כן מתי והאם נברך בעונההבאה בהנחה שהשימורים קימים כל השנה, האם הדבר תלוי באדםאו בהתחדשות הפרי?

נוסח בברכת החודש

הרב יעקב אריאל
האם כאשר יש שני ימי ר"ח יש לומר "הבאים עלינו לטובה" או"הבא"? (כפי שכתוב בסידור)

ברכת הריח

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א, איזו ברכת הריח מברכין על עלי רוזמרין?

ברכת המזון

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה. אם שוכחים בשבת לומר בברכת המזון "רצהוהחליצנו" האם צריך לברך שוב?

הגומל

הרב יעקב אריאל
שלום רב,רציתי לשאול על ברכת הגומל אם עברו שלושים יום ולא ברך, האםיש אפשרות לברך גם אחרי שלושים יום? אם כן עד איזה זמן?תודה

בר מצוה לילד אוטיסט- הבהרה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל,לפני מספר שבועות שלחתי שאלה בקשר לילד אוטיסט והיו חסרים ליפרטים. אך לא יכולתי להשיב מסיבות שונות.לא כל ילד אוטיסט,אמנם יכול לתקשר עם אחרים. בילד המדובר יש יכולת גבוהה. הואמדבר עם אחרים (בשתי שפות) , משיב תשובות על מעשיו שלומווכו' לענין. כמובן , לדבר על דברים מופשטים הוא דבר קשה,וקשה…

ברכות

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה. לאחר שברכתי על פרי מסוים ואכלתי אותו, ואזברצוני לאכול פרי נוסף מאותו סוג, בלא שכיוונתי בברכה מראש עלהפרי השני, האם יש לברך שוב? ובמידה שהפרי השני אינו מאותוהסוג אך ברכתו גם היא "בורא פרי העץ" האם יש לברך שוב?תודה.

ברכה אחרונה על קוסקוס

הרב יעקב אריאל
האם יש לברך לאחר אכילת קוסקוס "בורא נפשות" בדומה לאורז,או שמא "על המחיה" כמו שאר מאכלי מזונות?

שתיה לפני ברכות השחר.

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.הרבה פעמים קורה שאני מתעוררת בשעת בוקר מוקדמת, עוד לפנישבכוונתי לקום. ברצוני לשתות מים ולחזור לישון. שאלתי היא אםעלי ליטול ידים ולברך ברכות השחר על מנת לשתות או שאםבכוונתי לחזור לישון אפשר לשתות גם בלי ברכות השחר?תודה.

ברכת המפיל

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.1. האם מותר לברך ברכת המפיל אחרי 12 בלילה?אם אסור- אפשר לברך את הברכה ולדלג על שם ה'?2. אחרי שמברכים ברכת המפיל-א. מותר לשתות מים אם מרגישים יובש בגרון?ב. מותר לשלוח הודעה כתובה בפלאפון?ג. מותר לכתוב פתק? מכתב?תודה רבה.

ברכת שהחיינו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.ברצוני לשאול על הלכות ברכת שהחיינו:1.אם אכלתי פרי חדש ושכחתי לברך שהחיינו האם מותר לי לברךבפעם השניה שאני אוכלת אותו?2.האם עלי לברך "שהחיינו" על כל בגד חדש או רק על בגדיםיקרים או חגיגיים במיוחד? והאם לברך בשעת לבישת הבגד או כשהואכבר עלי?תודה מראש.

ברכה על עוגה בסוף הארוחה

הרב יעקב אריאל
האם צריך לברך כאשר אוכלים עוגה בסוף הארוחה, ראיתי שיששכתבו בשם האגרות משה שכיום ברוב העוגות צריך לברך כיצד ישלנהוג למעשה?

ברכת האילנות

הרב יעקב אריאל
מדוע לא מברכין ברכת האילנות בשבת?

חריטת פסוקים על מעקה של מדריגות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאלהאם מותר או שמא אסור לחרוט פסוקים על מעקה של מדריגות העולות לגג הבית. מובן שכל אחד שעולה לגג נשען על המעקה.בתודה.

כהנים בבית קברות

הרב יעקב אריאל
אני כהן, אבי קבור בבית הקברות בכפר סבא, קברנו אותו בקצה השטח על מנת שנוכל לפקוד את קברו ביורצייד אך לצערינו השבילים הרחבים נוצלו לקברים נוספים כך שאי אפשר יותר להתקרב לקבר ללא קרבה לקברים אחרים. מה עלי לעשות ? ולמי עלי לפנות ? האם הרב יכול לעזור לי בנידון ? תודה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא