אמונה והלכה

ברכת המזון במוצש"ק ור"ח

הרב יעקב אריאל
האם במציאות כמו השבת (פר'' קדושים) שהיתה שבת ור"ח וביוםראשון ב'' לחודש, צריך להקפיד לסיים סעודה שלישית לפני שקיעהכדי לא להיכנס לספקות בברכת המזון?

נטילת ידים בלילה

הרב יעקב אריאל
הקם משנתו בלילה לשירותים, האם צריך ליטול את ידיו פעמיים,פעם בקומו ופעם לאחר השירותים או שיכול להמתין עם הנטילה עדלאחר שתי הפעולות?

חולה שאכל האם צריך לברך?

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה על חולה שאכל ארוחה ומיד אחריה "הוציא" את כלתכולתה מתוך תחושת בחילה, לברך ברכה אחרונה?

ברכת המוציא וברכת המזון לחולה צליאק

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,כיצד צריך לנהוג חולה צליאק שהיא מחלה בה אסור לאכולמוצרים המכילים גלוטן (בין השאר כל סוגי הקמח מחיטה וכדו'')במקרים הבאים:א. ברכת המזון לאחר ארוחה?ב. במהלך הארוחה האם צריך לברך על כל אחד מהמרכיביםלחוד או שיש פתרון כמו במקרה של לחם של ברכה כללית ראשונה? ג. מה קורה עם ברכת המוציא בשבת? האם נית…

זימון עם קטן

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב האם קיימת הלכה המתירה לשני מבוגריםלזמן אם אכלו עם ילד קטן מגיל שש ומעלה שמבין שהוא מברךלקב"ה.

ברכת התורה לאחר שנת צהרים

הרב יעקב אריאל
עכשיו ברוך השם אני ישן בצהרים וכאשר אני קם אני רוצה ללמוד,האם השינה היא הפסקה ואני צריך לברך ברכת התורה? תודה רבה

תפילת הדרך עם שם ד'

הרב יעקב אריאל
האם צריך להזכיר את שם ד'' בתפילת הדרך?

ברכת המזון אחרי פסטה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב !נכחתי פעם בשיעור שלך, שבו ציינת שכיום שיעור קביעת סעודההינו פחות מ-4 ביצים. האם זה נכון גם לגבי אכילת פסטה/פיצה ?

נטילת ידים על פיצה

הרב יעקב אריאל
כרגע אני נוהג שעל פיצה אחת אני מברך מזונות ועל שתי משולשיפיצה אני כבר נוטל ידיים, האם כך צריך לנהוג? אני אשכנזי אםזה משנה להלכה

חיוב בתפילת הדרך

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי שיש רבנים שפוסקים שבארץ לא צריךלומר את שם ד'' בתפילת הדרך מכיון שמקומות הישוב קרובים זהלזה, ולא נוצר מצב של חיוב.מה פסיקת הרב בנושא?

טעות של עולה לקרוא בתורה

הרב יעקב אריאל
עולה לתורה שטעה וברך על "כי תצא" שבפר'' שופטים במקום על"כי תצא" שבפר'' כי תצא ושני המקומות היו פתוחים לפניו האםצריך לחזור ולברך?

ברכת הגומל לאשה

הרב יעקב אריאל
אשה שהיתה בפיגוע וניצלה האם צריכה לברך הגומל והיכן בביתכנסת, בבית

חלוקת סוכריות בדוכן תפילין לעוברי אורח שאינם שומרי מצוות עדיין

הרב יעקב אריאל
במסגרת נהורא-מרכז ללימודי יהדות וקירוב רחוקים אנו מפעיליםמערכת של דוכנים להנחת תפילין חלוקת נרות שבת ועלונים עדכנייםעל מועדי ישראל, תורה ומצוות. הדוכנים ממוקמים ברחבי גוש-דן:שיינקין,ככר מלכי ישראל,קניון עזריאלי ככר אורדע כופר הישובוכו''. לאחרונה קיבלנו תרומה של כמות גדולה של סוכריות,שאלתינו היא האם…

צניעות

הרב יעקב אריאל
בס"ד לכבוד הרב אריאל שלום רב!רציתי לשאול את כבוד הרב האם מותר לברך עם גופיה קצרהבלי כתפיות בתודה מראש דורון

דין בננה

הרב יעקב אריאל
האם מברכים שהחיינו על בננה

ברכה על הרחת טבק

הרב יעקב אריאל
בראש השנה וביום הכיפורים נוהגים לחלק אצלנו בבית הכנסת טבקלהרחה. האם צריך לברך על הרחת הטבק? מה הגדר של ברכתהנהנין על ריח? מה מברכים?

ברכת התורה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. בזמן קריאת התורה בשבת העולה לתורה אומר"ברכו את ה'' המבורך" ואז מברך "אשר נתן...". האם עלהציבור לעמוד בזמן הברכה עד סופה או שלאחר שהוא עונה "ברוךה'' המבורך" הוא יכול לשבת?

ברכת כהנים עם גבס

הרב יעקב אריאל
שלום,האם מותר לעלות לברכת כהנים כאשר הרגל מגובסת?

זימון ע"י נשים

הרב יעקב אריאל
האם באולפנה שבנות סועדות ואין שם גברים הן צריכות לזמן? ומההדין כשאוכלים שם גברים?

ברכת שהחיינו על פירות משימורים

הרב יעקב אריאל
הביאו לפני פרי חדש, לא אכלתי מעולם ,הפרי משווק בתור ליפתןוקיים כל השנה בקופסאות שימורים.האם לברך שהחיינו בפעם הראשונה? ואם כן מתי והאם נברך בעונההבאה בהנחה שהשימורים קימים כל השנה, האם הדבר תלוי באדםאו בהתחדשות הפרי?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא