אמונה והלכה

דיני קראים בימינו

הרב יעקב אריאל
בישוב חילוני שתי משפחות קראים בנים של שתי המשפחות הגיעו למצוות. האם ניתן להעלותם לתורה? האם מותר לאכול עימם בסעודת מצוה? האם ניתן לצרפם למניין?

מסע לפולין לכהנים

הרב יעקב אריאל
יש לי תלמיד שהוא כהן, והוא מעוניין מאוד ליסוע עם כל בני כיתתו. לא הייתי עצמי שם, ולכן גם אינני יכול לתאר בדיוק את המקומות שם בדרים הלכתיים, כגון עצים שסוככים וכו', וכו'מה עלי לומר לו לגבי כל המקומות, כגון טרבלינקה, אושוויץ, בירקנאו, טיקוצ'ין, ועוד.האם יש חלוקה בין בית קברות "רשמי" צלבין בית קברות "ל…

מחיקת שם הוי

הרב יעקב אריאל
הרב ציין בתשובה קודמת כי אין בעיה של מחיקת שם הוי"ה מצג המחשב, משום שזהו בעצם אוסף של סימנים חשמליים, שיוצר תמונה של שם הוי"ה.אך האם לא מה שקובע כאן הוא מה שרואה העין? עקרון זה מצוי בהלכות סת"ם (לעניין קביעת פסול באות וכדו') ובהלכות אחרות ביהדות. והרי העין רואה שם השם (גם אם הוא מורכב מאוסף נקודות ו…

ברכת המזון במקום ברכה מעין שלוש

הרב יעקב אריאל
מי ששכח והתחיל לברך ברכת המזון בשעה שנתחייב רק בברכהמעין שלוש, האם צריך להפסיק ולברך ברכה מעין שלוש? ומה הדיןנזכר רק לאחר שסיים ברכת המזון, האם יצא ידי חובת ברכהאחרונה?

ברכת הריח על בושם

הרב יעקב אריאל
מה מברכים על בושם? והאם ניתן להשתמש בזה לבשמים להבדלה?

צירוף לברכה אחרונה

הרב יעקב אריאל
מי שאכל מעט מזונות ושתה מעט משקה האם יכול לצרפם לברכהאחרונה של בורא נפשות?

ברכת המזון במוצש"ק ור"ח

הרב יעקב אריאל
האם במציאות כמו השבת (פר'' קדושים) שהיתה שבת ור"ח וביוםראשון ב'' לחודש, צריך להקפיד לסיים סעודה שלישית לפני שקיעהכדי לא להיכנס לספקות בברכת המזון?

נטילת ידים בלילה

הרב יעקב אריאל
הקם משנתו בלילה לשירותים, האם צריך ליטול את ידיו פעמיים,פעם בקומו ופעם לאחר השירותים או שיכול להמתין עם הנטילה עדלאחר שתי הפעולות?

חולה שאכל האם צריך לברך?

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה על חולה שאכל ארוחה ומיד אחריה "הוציא" את כלתכולתה מתוך תחושת בחילה, לברך ברכה אחרונה?

ברכת המוציא וברכת המזון לחולה צליאק

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,כיצד צריך לנהוג חולה צליאק שהיא מחלה בה אסור לאכולמוצרים המכילים גלוטן (בין השאר כל סוגי הקמח מחיטה וכדו'')במקרים הבאים:א. ברכת המזון לאחר ארוחה?ב. במהלך הארוחה האם צריך לברך על כל אחד מהמרכיביםלחוד או שיש פתרון כמו במקרה של לחם של ברכה כללית ראשונה? ג. מה קורה עם ברכת המוציא בשבת? האם נית…

זימון עם קטן

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את הרב האם קיימת הלכה המתירה לשני מבוגריםלזמן אם אכלו עם ילד קטן מגיל שש ומעלה שמבין שהוא מברךלקב"ה.

ברכת התורה לאחר שנת צהרים

הרב יעקב אריאל
עכשיו ברוך השם אני ישן בצהרים וכאשר אני קם אני רוצה ללמוד,האם השינה היא הפסקה ואני צריך לברך ברכת התורה? תודה רבה

תפילת הדרך עם שם ד'

הרב יעקב אריאל
האם צריך להזכיר את שם ד'' בתפילת הדרך?

ברכת המזון אחרי פסטה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב !נכחתי פעם בשיעור שלך, שבו ציינת שכיום שיעור קביעת סעודההינו פחות מ-4 ביצים. האם זה נכון גם לגבי אכילת פסטה/פיצה ?

נטילת ידים על פיצה

הרב יעקב אריאל
כרגע אני נוהג שעל פיצה אחת אני מברך מזונות ועל שתי משולשיפיצה אני כבר נוטל ידיים, האם כך צריך לנהוג? אני אשכנזי אםזה משנה להלכה

חיוב בתפילת הדרך

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי שיש רבנים שפוסקים שבארץ לא צריךלומר את שם ד'' בתפילת הדרך מכיון שמקומות הישוב קרובים זהלזה, ולא נוצר מצב של חיוב.מה פסיקת הרב בנושא?

טעות של עולה לקרוא בתורה

הרב יעקב אריאל
עולה לתורה שטעה וברך על "כי תצא" שבפר'' שופטים במקום על"כי תצא" שבפר'' כי תצא ושני המקומות היו פתוחים לפניו האםצריך לחזור ולברך?

ברכת הגומל לאשה

הרב יעקב אריאל
אשה שהיתה בפיגוע וניצלה האם צריכה לברך הגומל והיכן בביתכנסת, בבית

חלוקת סוכריות בדוכן תפילין לעוברי אורח שאינם שומרי מצוות עדיין

הרב יעקב אריאל
במסגרת נהורא-מרכז ללימודי יהדות וקירוב רחוקים אנו מפעיליםמערכת של דוכנים להנחת תפילין חלוקת נרות שבת ועלונים עדכנייםעל מועדי ישראל, תורה ומצוות. הדוכנים ממוקמים ברחבי גוש-דן:שיינקין,ככר מלכי ישראל,קניון עזריאלי ככר אורדע כופר הישובוכו''. לאחרונה קיבלנו תרומה של כמות גדולה של סוכריות,שאלתינו היא האם…

צניעות

הרב יעקב אריאל
בס"ד לכבוד הרב אריאל שלום רב!רציתי לשאול את כבוד הרב האם מותר לברך עם גופיה קצרהבלי כתפיות בתודה מראש דורון
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא