אמונה והלכה

נדרים לאישה ומנהג ג פעמים

הרב יעקב אריאל
1. האם כל מנהג שנוהגים בו ג פעמים הופך להיות נדר ?2. האם יש הבדל כאשר אמרתי בלי נדר ?3. האם הדבר נכון גם לגבי נשים ?4. האם אשה שקיבלה על עצמה דברים שאינה חייבת בהם (כגון תפילת ערבית, אמירת שנים מקרא ואחד תרגום וכדו) לאחר ג"פ הם הפכו לנדר המחייב התרת נדרים ?

עופות בכשרות רגילה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב1.האם בעופות בכשרות רגילה של רבנות מקפידים לחקור אחר היראת שמים של השוחטים והבודקים כמו שמקפידים בכשרות מהדרין? או שיש הבדל כגון שלכשרות רגילה מכניסים כל שוחט שיש לו תעודה בלי להרהר אחריו ולבדוק בציציות.2.האם בכשרות רגילה מקפידים לבדוק לפחות בדיקה חיצונית של צומת גידין של כל עוף?3.האם יש הי…

צביעת תפילין ללא כוונה לשם קדושת תפילין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א, מה קורה אם צבעתי את הרצועות,או הקטנתי\הגדלתי את הקשר של התפילין ולא כיונתי "לשם קדושת תפילין". האם זה פוסל את התפילין? תודה וכל טוב.

תפילין מהודרות וכוונה בהכנתן

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א. 1.מהן תפילין מהודרות?2.מה קורה אם לא אמרתי לפני הגדלת\הקטנת קשר תפילין של ראש "לשם קדושת תפילין"?3.מה קורה אם לא אמרתי לפני צביעת הרצועה או הבית "לשם קדושת תפילין"? תודה וכל טוב.

ברכה לבטלה בברכת האילנות ובהבדלה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א. 1. איך נשות ישראל טבלו לאחר ימי הנידה שלהןבמדבר? האם לקחו מים מבארה של מרים ובנו להם בריכה, וזה היה המקוה טהרה שלהן? 2. בחודש ניסן האחרון ברכתי ברכת האילנות על שני עצי פרי לא מלבלבים. האם ברכתי ברכה לבטלה או שאולי הברכה תופסת שהרי נוסח הברכה הוא"וברא בו בריות טובות ואילנות ט…

מקומות בזקן האסורים בהשחתה בתער

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א.ידועים לי חמשת המקומות בזקן האסורים בהשחתה בתער.מה עם השפם,והשערות הקטנות היוצאות בשפה התחתונה? האם גם הם אסורים בגילוח בתער? אם נאמר שאסור מה הראיה לכך? הרי יש חמישה איסורים והעונש הוא חמש מלקות. נענשים על חמישה לאוין ולא על שבעה לאוין! אם כן האם מותר להתגלח בסכין במקומות הלל…

גילוח בקוצץ פאות של מכונת הגילוח

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א. האם מותר להתגלח בקוצץ פאות של המכונת גילוח? הקוצץ פאות עובד על עקרון של מספרים.יש שני סכינים שפועלים במהירות והם חותכים את השערה. אני הופך את הקוצץ פאות, כלומר, הקוצץ פאות בא מתחת לשערה וחותך אותה. כך אני מרגיש זיפים קטנים וגם אם הקוצץ פאות הוריד את השערה לגמרי הרי זה מותר כ…

ספרדי -תפילין של ראש בברכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א. ספרדי שהניח תפילין של ראש בברכה(הוא לא דיבר בין תפילין של יד לראש). האם ברכתו לבטלה?  תודה וכל טוב.

קריאת שמע שעל המיטה

הרב יעקב אריאל
אני קוראת את קריאת שמע ללא שם ה מחשש שאדבר לאחר הקריאה. האם זה בסדר?

סעודת מצווה בקביעת מזוזה ובחנוכת בית

הרב אהוד אחיטוב
מתוך השמחה שנובעת מכניסת המשפחות הראשונות לבתיהן החדשים ב'בני דקלים',  עלתה השאלה: מהי משמעות סעודת 'חנוכת הבית' שנהוג לעשותה בזמן קביעת מזוזה וכניסה לבית חדש?

שינוי בייעוד צדקה

הרב יעקב אפשטיין
שלום כבוד הרב, שאלתי היא בנושא קופת צדקה. אני מחזיקה בבית שלי קופת צדקה שהבאתי מישיבה שהיתה מיועדת מלכתחילה שאחזיר את הקופה לאותה ישיבה אבל עכשיו החלטתי להעביר את קופת הצדקה לבית הכנסת שאני מתפללת בו. האם הדבר מותר? ואפשר להעביר את הקופה צדקה למקום אחר? אשמח לתשובתך המלומדת.

הסרת מזוזות מקרווילות כשעוברים ליישוב קבע

הרב אהוד אחיטוב
את מבני המגורים ששייכים למנהלת סל"ע באתרים הזמניים של אנשי 'גוש קטיף' מפרקים לאחר שהמשפחות שגרו בהם עוברות למגורי הקבע שלהן. עם זאת, ייתכן שבעתיד חלק מן המבנים יישארו במקומם, וחלק מהם יפורקו, ישופצו ויועברו למקומות אחרים. האם המשפחות שעוברות ליישוב הקבע שלהן צריכות להשאיר את המזוזות בקרווילה שגרו בה…

הנחת תפילין קטנים

הרב יעקב אפשטיין
מי שמניח תפילין קטנים  יחד  רש/רת ומכיר את הסופר וראה את הכתב והניח אותם יום יום אם בכל זאת אחרי שבע שנים צריכים בדיקה?

פרה אדומה ומשיח

הרב יהושע פרידמן
שמעתי שבמכון המקדש מתכוונים להכין אפר פרה אדומה לצורך טהרה מטומאת מת. שאלתי היא: האין זו 'הלכתא למשיחא'?

שימוש במטבע לזכרו של ה'חתם סופר'

מכון משפטי ארץ
השבוע התפרסם כי הבנק של סלובקיה מוציא מטבע לזכרו של ה'חתם סופר', במלאת מאתיים חמישים שנה להולדתו. 1. האם הנצחת גדולי ישראל על מטבעות ושטרות היא ראויה, או שמא הדבר גורם לביזיון, בהכנסת המטבעות למקומות מטונפים וכדומה? 2. לאור התשובה לשאלתי הראשונה, האם ראוי לה למדינת ישראל להנציח גדולי תורה על השטרו…

גג מזבח הנחושת

הרב יוסף אלבז
האם למזבח העולה שהיה במשכן היה גג נחושת, או שהיה מלא באדמה וגגו היה המשטח הנוצר ממילוי האדמה?

חיוב ציצית במעילו של הכוהן הגדול

הרב בנימין לנדאו והרב יוסף אלבז
האם מעילו של הכוהן הגדול היה חייב בציצית?

מנורת בית המקדש

יהודה הלוי עמיחי
לכבוד הרב שלום רב למה כל כך חשוב לגויים להחביא את מנורת בית המקדש? מזה זה עלול להוכיח? מה מפריע להם?

הקרבת קורבנות שהתחייבו בהם לפני בניין המקדש

הרב עזריה אריאל
כשייבנה בית המקדש במהרה בימינו, האם נצטרך להביא כל הקורבנות שהתחייבנו בהם בזמן הזה, כגון חטאות, קורבן יולדת וכדומה?

הכנסת אצבעות לסדקי הכותל המערבי

הרב הלל בן שלמה
האם מותר להכניס אצבעות לסדקי הכותל המערבי בלי לטבול קודם לכן?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא