אמונה והלכה

תוכנת "שומר השבת" ואינטרנט בשבת

הרב יעקב אריאל
Shalom lekvodoI am abroad so I am writing in english. The question isabout Shomer shabat they are taking the rav answerabout email that was written in shabat and use it forpirsomet about their tool but I asked you and you saide that person shouldnt to close his site in shabat and it,is a question of…

תפילת תשלומין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.קורה לא אחת בעת השירות הצבאי שמפספסים תפילה בגלל פעילות מבצעית. האם חייבים תשלומים לתפילה זו או שכיוון שבעצם היינו פטורים מאותה התפילה (מדין העוסק במצווה) אין להתפלל תשלומין?כמו כן במידה ואכן לא צריך תשלומין האם הדין שונה במקרה בו היה זמן להתפלל אך בסוף בגלל הקפצה לא התפללו (כגון הקפצ…

מה עדיף

הרב יעקב אריאל
מה עדיף :לומר קריאת שמע בבוקר ללא תפילין (מעיד עדות שקר) לפני שיעבור זמנה או לקוות שיהיה כח לקום ולהתפלל עם תפילין לפני שיעבור זמנה ? וכן בעניין להתפלל לפני הנץ בודאות או שלהתפלל ולקרא קריאת שמע אחרי הנץ אך יתכן שיעבור זמן קריאת שמע ותפילה?

הלל בליווי כלי נגינה

הרב יעקב אריאל
שבוע טוב הרבלפני כשנה התחלנו בקיום מנין של קרליבך בראשי חודשים בליווי כלי נגינה בזמן ה"הלל" (זאת לאחר השתתפות בתפילה בבמנין קרליבך צפת שהיתה מאוד מרוממת). לאחרונה ראיתי שיש שחוששים בדבר בגלל רפורמים וכדומה. האם עלינו להפסיק תפילה זו או שמא בא"י אין לחשוש כיון שהתפילה היא לא באופן קבוע בליווי כלי נג…

תפילין

הרב יעקב אריאל
"פושעי ישראל בגופן"-זאת ההגדרה ליהודי שלא מניח תפילין. מצות ברית מילה מצוה יקרה וחשובה מאוד שגם היא נקראת אות,וגם יש עונש בעולם הזה למי שלא עשה ברית-כרת. ברית המילה היא מצוה שעושים אותה בגופנו,כמו תפילין.אז מדוע יהודי שלא מניח תפילין הוא פושע ישראל???חכמים יכלו לקרוא פושע ישראל בגופו, ליהודי שלא מל…

תפילות "מי שברך" מחודשות

הרב יעקב אריאל
בתפילות "מי שברך" מחודשות כגון ליונתן פולרד או לנעדרי צה"ל ושבוייו או ביזכור לחללי צה"ל ועוד מופיע הנוסח "בעבור שאנו [או כל הקהל] מתפללים ...וזאת במקום הנוסח המקובל "בעבור שנודר צדקה ..." אשמח לדעת מה מקורו של הנוסח החדש והאם זה נוסח ראוי? אציין גם שראיתי בספר בשם הרב סולובייציק שהתנגד לנוסח זה בני…

השתתפות בחידון נושא פרסים

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.כידוע, הרב עובדיה יוסף אוסר השתתפות בהגרלות שונות. אבקש לשאול את כבוד הרב בעניין חידונים נושאי פרסים כספיים, כאשר בהם נדרש לבצע ניתוח לוגי של נושאים שונים שמתבסס אמנם על ידע אולם לעיתים נדרש ל"שער" אופציות שונות כאפשרות פיתרון. האם אין שם משום "ניחוש"? וכן לגבי עצם ההשתתפות האם היא מותרת…

ניקוד וטעמים בספר תורה

הרב יעקב אריאל
בסייעתא דשמיא ישנו רעיון להוסיף לספר-תורה ניקוד+טעמים ה והוא בהוספת פסי-מיגנוט-דקים (כמו סרט מגנטי המשמש בקלטת) מההעבר השני של קלף ספר התורה לדוגמא אם צריך להיות ניקוד פתח מתחת לאות מההעבר השני של הקלף בדיוק באותה נקודה ישימו פס מגנטי בצורת פתח ואז בעת הקריאה ישתמשו במכשיר שהוא לא חשמלי נאמר שהוא מע…

כפפות בנטילת ידים ובמים אחרונים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. יש לי ברוך ה' כפפות והכפפות האלה מכסות רק חצי מהאצבע ועכשיו כשאני עושה שירותים והכפפות עליי האם עליי להוריד את הכפפות ולשטוף את כל היד? או להשאיר את הכפפות וליטול רק את חצי האצבעות?ואם אסור אז האם כשאני עושה מים אחרונים האם מותר לי להשאיר את הכפפות עליי כי הרי צריך לשטוף את פרק האצב…

חובת מצות ציצית ושיעורה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, 1. חובת מצוות ציצית מוטלת על האדם כאשר הוא לובש בגד של ארבע כנפות.החיוב לציצית לפי דעתי הוא נדיר כי אף אחד לא הולך עם בגד של ארבע כנפות ובמיוחד שהפתח של הכנפות צריך להיות ברובו של הבגד. מה קורה אם אני הולך עם חליפה ויש לה ארבע כנפות והפתח של הכנפות ברוב החליפה האם אני מחויב ללבוש צ…

להודות על דברים פרטיים בברכת מודים

הרב יעקב אריאל
האם מותר להודות לה' בדברים פרטים בברכת מודים (כמו שמותר לבקש בשאר ברכות)?

חימום מים באמצעות שעון שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לסדר שעון שבת שידליק את דוד המים החמים (בוילר) בשבת למשך זמן קצר (כחצי שעה) כך שהמים בדוד יהיו פושרים עד חמימים אך לא ברמה של יד סולדת ולאחר שהדוד כבה לרחוץ במים אלה פנים, ידיים וכדומה?

הדלקת נרות שבת במלון

הרב יעקב אריאל
בבית מלון יש חדר אוכל ואנחנו אוכלים בערב שבת בבית כנסת שמתחת לבית מלוןאיפה נדליק איפה שיושנים או איפה שאוכלים. לאולם בית כנסת שהוא בקומה ראשונה של הבנין כניסה נפרדת בתוך אותו בנין.תודה

נדרים לאישה ומנהג ג פעמים

הרב יעקב אריאל
1. האם כל מנהג שנוהגים בו ג פעמים הופך להיות נדר ?2. האם יש הבדל כאשר אמרתי בלי נדר ?3. האם הדבר נכון גם לגבי נשים ?4. האם אשה שקיבלה על עצמה דברים שאינה חייבת בהם (כגון תפילת ערבית, אמירת שנים מקרא ואחד תרגום וכדו) לאחר ג"פ הם הפכו לנדר המחייב התרת נדרים ?

עופות בכשרות רגילה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב1.האם בעופות בכשרות רגילה של רבנות מקפידים לחקור אחר היראת שמים של השוחטים והבודקים כמו שמקפידים בכשרות מהדרין? או שיש הבדל כגון שלכשרות רגילה מכניסים כל שוחט שיש לו תעודה בלי להרהר אחריו ולבדוק בציציות.2.האם בכשרות רגילה מקפידים לבדוק לפחות בדיקה חיצונית של צומת גידין של כל עוף?3.האם יש הי…

צביעת תפילין ללא כוונה לשם קדושת תפילין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א, מה קורה אם צבעתי את הרצועות,או הקטנתי\הגדלתי את הקשר של התפילין ולא כיונתי "לשם קדושת תפילין". האם זה פוסל את התפילין? תודה וכל טוב.

תפילין מהודרות וכוונה בהכנתן

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א. 1.מהן תפילין מהודרות?2.מה קורה אם לא אמרתי לפני הגדלת\הקטנת קשר תפילין של ראש "לשם קדושת תפילין"?3.מה קורה אם לא אמרתי לפני צביעת הרצועה או הבית "לשם קדושת תפילין"? תודה וכל טוב.

ברכה לבטלה בברכת האילנות ובהבדלה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א. 1. איך נשות ישראל טבלו לאחר ימי הנידה שלהןבמדבר? האם לקחו מים מבארה של מרים ובנו להם בריכה, וזה היה המקוה טהרה שלהן? 2. בחודש ניסן האחרון ברכתי ברכת האילנות על שני עצי פרי לא מלבלבים. האם ברכתי ברכה לבטלה או שאולי הברכה תופסת שהרי נוסח הברכה הוא"וברא בו בריות טובות ואילנות ט…

מקומות בזקן האסורים בהשחתה בתער

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב שליט"א.ידועים לי חמשת המקומות בזקן האסורים בהשחתה בתער.מה עם השפם,והשערות הקטנות היוצאות בשפה התחתונה? האם גם הם אסורים בגילוח בתער? אם נאמר שאסור מה הראיה לכך? הרי יש חמישה איסורים והעונש הוא חמש מלקות. נענשים על חמישה לאוין ולא על שבעה לאוין! אם כן האם מותר להתגלח בסכין במקומות הלל…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא