אמונה והלכה

היחס למשה מנדלסון

הרב יעקב אריאל
כיצד יש להתייחס למשה מנדלסון ולכתביו

מזוזה לגוי

הרב יעקב אריאל
יש גויה (אביה יהודי ואמה גויה) שמצד אחד לא רוצה להתגייר ומצד שני מקיימת חלק גדול מהמצוות. היא עברה דירה ובדירה החדשה היא רוצה לקבוע מזוזות. האם מותר?

תפילת הדרך

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לומר תפילת הדרך בנסיעה מאפרת לירושלים? פעם היו מעשי ירי בכביש, אבל ב"ה זה כמה שנים בלי פיגועים. האם זה משנה אם אני נוסע באוטו או באוטובוס מוגן ירי?

קריאת שם בקה"ת ובכתובה לבן נכרי

הרב יעקב אריאל
אדם שאמו היא יהודיה ואביו נכרי באיזו שם שם הוא עולה לתורה ואיך כותבים שמו בכתובה? כל מה שראיתי קרוב לנושא נושא היא תשובה של החתם סופר שאינו מתלהב מהזכרת שם האם. תודה

קריאת ילדים בתורה

הרב יעקב אריאל
בני בן 5. עדיין לא קורא ברציפות, ודאי לא אותיות התורה. אך זיכרון טוב יש לו, ב"ה. האם מותר לו לקרוא את קריאת הילדים בשמחת תורה (3 פסוקים בפר וזאת הברכה) בעודו מסתכל בספר התורה ומבחין בין האותיות אךכאמור לא מצרפן במהירות למילים?

קניין תורה

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את כבוד הרב אם בדורנו יש מקום לחשוש ללמוד תורה במקומות מסוימים, כלומר- האם קניין התורה בישיבה שחורה מהווה עניין נשגב יותר מאשר קניין תורה בישיבת הסדר (לא בעניין שעות הלימוד אלא בעניין עצם התפיסה והאידיאולוגיה)או בישיבה שאין בה מורה רוחני לנסתר כבנגלה. אודה לרב על תשובתו בס"ד.

מצלמות אבטחה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכההאם מותר להיכנס למקום בו ידוע שיש מצלמות אבטחה הפועלות בשבת ואם לא איזה איסור זה דרבנן או דאוריתא. האם מותר למקום דתי להפעיל מצלמות כאלו לדוגמא במלון דתי באזור הכניסה האם מותר לקבוע שמצלמות הללו יעבדו בשבת?תודה

מוקצה-מקל ארטיק

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.רצ"ב, שאלה שהגיעתנו לכבודו, שלום וברכה,ראיתי שיש מי שאוסר לטלטל בשבת מקל ארטיק אם לבסוף נזרק משום מוקצה מחמת גופו, אמנם ראיתי בהגרע"א זצ"ל (או"ח ש"ח, א) שכתב בפירוש שכל דבר שהקצוהו לשימוש מסויים ע"י פעולה ממשית הרי אינו בטל ע"י דעת בלבד, והנה כאן שבבית חרושת כבר הוקצה המקל לשימוש (שוייף ו…

פסיקת הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,הנני תלמיד ישיבה ומתחבט בשאלה מסויימת. יש לציין ששאלתי שאלה זו כמה רבנים ואני נתקל בתשובות סותרות מעט. שאלתי היא:האם הרמב"ם חידש הלכות מעצמו, או שמה כל דבריו מבוססים על הספרות התלמודית (בבלי, ירושלמי וכו). כוונתי היא האם יכול להיות פסקים של הרמב"ם (לא אמוני, אלא הלכה עם נפקא מינות הל…

בר מצוה לערל

הרב יעקב אריאל
יש לי קרוב משפחה חילוני גמור שלא מל את בנו (לא מתוך אידיאולוגיה או להכעיס הוא פשוט רחוק מאד) כעת הסבא והסבתא של הילד רוצים לערוך לו בר מצוה בכתל.האם יש בעיה לעלות לתורה ולהניח תפילין. (יש לציין שגם הילד רחוק מאד וגם גר רחוק-בחו"ל)

הנותר מנר חנוכה או לולב.

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א האם מותר לזרוק לפח שמן שנותר מנרות חנוכה או שבעינן דווקא לשרפו? האם מותר לזרוק לפח לולב וערבה שבטעות לא שרפתי בפסח? תודה רבה רבה.

חנוכת הבית בדירה מושכרת

הרב יעקב אריאל
האם חייבים או יש עניין לעשות חינוך הבית גם בדירה מושכרת? למה?

לא תסור

הרב יעקב אריאל
1) האם לדעת הרב ישנה בדורנו חובת ציות (מדאורייתא או מדרבנן או מחיוב אחר כלשהו) לדברי חכמי ישראל כאשר הם נותנים הנחייה כל שהיא או שמא כל החיוב לציית הוא רק כאשר הם בי"ד סמוכים? ]נקח למשל את גיוס הבנות. שהרבנות הראשית וכל הרבנים כולם (ואולי כיום זה השתנה) חושבים שאסור לבת להתגייס. האם לדעת הרב בת המת…

תפילה מול שער אישה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א רבה של רמת גן שלום!רציתי לשאול לגבי תפילה מול שער אישה מגולה אם לא מסתכלים זה מותר לא משנה כמה שער מגולה (וזה מה שכתב הח"א שזה דרבנן וכו ומותר)?תודה וסליחה

דיני ע"ז ותפילה כנגד ערוה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב יעקב אריאל רבה של ר"ג שלום!1.רציתי לשאול את הרב על הגנים הבאהיים בחיפה שהרב ענה שאין עם זה בעיה. שמעתי בשם מישהו ואיני זוכר אם זה רק אפילו שלדעת הרב (קוק) זצ"ל גם איסלם זה ע"ז ואין בידעתי אם אמר זאת גם מהבחינה ההלכתית ואיני זוכר מי אמר לי ורציתי לשאול את הרב האם הוא מכיר כזה דבר וא"כ ה…

היחס לעין משפט נר מצוה

הרב יעקב אריאל
אני מעונין לחנך את תלמידי לפתוח רמב"ם בסוף סוגיא.כיצד להתייחס כאשר הציון להלכה אינו נראה הגיוני? האם העין משפט הוא סוג של פרשן ועלי לנסות ולהבין את הקשר? (כמובן שיש מקרים בהם הוא מפספס בהלכה למעלה או למטה ואיני מדבר על מקרים כאלו)לדוגמא ציון יב בפרק ג מסכת מגילה (הפניה הל תפילה פי"ב הלכה י).או שאתיי…

יולדת אבלה

הרב יעקב אריאל
אם שבתוך השבעה לאביה חל ברית המילה של בנה, כיצד תנהג בברית ובסעודה של הברית? ילדה בניתוח קיסרי, ועדיין בבית החולים בימים הראשונים של השבעה, כיצד תנהג אבילות?

קריאת עיתון חול ולימוד למבחן בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, א. האם מותר לקרוא עיתוני חול בשבת (מקור ראשון למשל)? האם יש חילוק בין כתבות על כל מיני נושאי חול לבין חדשות? בין מוסף תרבות לכלכלה? ב. מה דעת הרב על לימוד בשבת למבחן בנושא חול שייערך ביום חול? אם למשל יש לי מבחן באמת גדול באוניברסיטה ביום ראשון בבוקר, וכדי להספיק לסיים את החומר עם חזרה ע…

חתונה בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתחתן בשנת אבל על אמא למרות שהחתונה לא נקבעה לפני האבל?

טיפול בחיה חולה

הרב יעקב אריאל
1.האם יש לי חובה לתת טיפול רפואי לבעל חיים הנמצא ברשותי2.מה הדין כאשר עלות הטיפול כרוכה בהוצאות גבוהות יותר מעלות בעל החיים3.האם במקרה שאין באפשרותי לממן טיםול רפואי זה, מותר להמית את בעל החיים שברשותי בכדי למנוע ממנו סבל מיותר כשברורמ שימות בסופו של דבר
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא