אמונה והלכה

קידוש לחולה סכרת

הרב יעקב אריאל
1. חולה סכרת שאין באפשרותו לקדש על יין מחמת מצבו הבריאותי, ויכול לשתות או מעט (פחות מ 44 סמ"ק) יין אדום יבש או לחילופין בירה לבנה (מעל 100 סמ"ק). כיצד יעשה קידוש בשבת? האם לומר לו לקדש בלילה על הפת וביום על בירה?2. לגבי אכילה לפני תפילה בשבת קודש, לצורך נטילת הגלולות: האם עדיף שיאכל חתיכת עוגה דיאט…

לדוד ד' אורי וישעי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב1. מדוע אומרים את המזמור רק פעמיים ביום ולא 3 פעמים לאחר כל תפילה?2. במנחה אני מתפלל במנין ספרדי ואומרים בו לדוד ד אורי וישעי. ובערבית אני מתפלל במניין בנוסח אשכנז וגם בו אומרים לדוד ד אורי וישעי. מתי עלי לאומרו? תודה רבה לכבוד הרב וגמר חתימה טובה

לימוד בישיבת הר המור

הרב יעקב אריאל
האם מותר ללמוד בישיבת הר המור?אם לא מה הסיבה, ומה הדין למי שחושב שזה הישיבה הכי מתאימה לו ?

דיג להנאה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,אנו רוצים לצאת לדיג בבין הזמנים וכפי שנוהגים כל עמ"י, אחותי טוענת שאין זה מוסרי לדוג דגים לשם הנאה בלבד - על מנת להחזירם אח"כ למים. נשמח לשמוע את דעתו של הרב בנושא.תודה רבה!

הגולם מפראג

הרב יעקב אריאל
יש הטוענים שעניין הגולם הינו אגדה ויש בהם גם "רבנים משכילים" וזאת בהסתמך על הטענה שהספר "נפלאות המהר"ל" יצר את האגדה הזאת אולם טענה זו כבר הוצגה קודם לכן ע"י אחד המשכילים שטען כלפי המהר"ל שהוא לא יצר את הגולם, כמו כן קיימת עדות של הרי"צ שהוא ראה את שירי הגולם.בעניין הגולם, כתב ה"דעת קדושים" בספרו "ב…

הלכות בית כנסת

הרב יעקב אריאל
בנו אצלנו בית כנסת חדש.ובבית כנסת הישן הוציאו את כל הספסלים כולל הבמה והסטנד לחזן.ורוצים להפוך את בית הכנסת למקום של קידושים וסעודות מצווה. האם זה מותר?האם זה לא הורדה מקדושתו של בית הכנסת?

גניזת עלוני שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לעטוף את עלוני השבת ב2 עטיפות ולזרקם לפח האשפה?

תפילת שחרית מוקדמת

הרב יעקב אריאל
אני רגיל להתפלל כל השנה במנין שחרית מוקדם. בעיקר בחורף תחילת התפילה הינה עדיין לפני זמן הנחת תפילין וטלית. נאמר לי שאפשר להניח תפילין ולהתעטף בטלית עם כולם בראש התפילה ולמשמש בסוף התפילה ואז לברך על תפילין וטלית. האם יש ביסוס הלכתי למעשה זה?

היחס לאברהם יהושע השל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל -שלום וברכה  רציתי לשאול מה היחס הנכון כלפי אברהם יהושע השל ומה דעת הרב על קבוצות דתיות הלומדות ועוסקות בכתביו? תודה וברכה.

היחס למשה מנדלסון

הרב יעקב אריאל
כיצד יש להתייחס למשה מנדלסון ולכתביו

מזוזה לגוי

הרב יעקב אריאל
יש גויה (אביה יהודי ואמה גויה) שמצד אחד לא רוצה להתגייר ומצד שני מקיימת חלק גדול מהמצוות. היא עברה דירה ובדירה החדשה היא רוצה לקבוע מזוזות. האם מותר?

תפילת הדרך

הרב יעקב אריאל
האם יש צורך לומר תפילת הדרך בנסיעה מאפרת לירושלים? פעם היו מעשי ירי בכביש, אבל ב"ה זה כמה שנים בלי פיגועים. האם זה משנה אם אני נוסע באוטו או באוטובוס מוגן ירי?

קריאת שם בקה"ת ובכתובה לבן נכרי

הרב יעקב אריאל
אדם שאמו היא יהודיה ואביו נכרי באיזו שם שם הוא עולה לתורה ואיך כותבים שמו בכתובה? כל מה שראיתי קרוב לנושא נושא היא תשובה של החתם סופר שאינו מתלהב מהזכרת שם האם. תודה

קריאת ילדים בתורה

הרב יעקב אריאל
בני בן 5. עדיין לא קורא ברציפות, ודאי לא אותיות התורה. אך זיכרון טוב יש לו, ב"ה. האם מותר לו לקרוא את קריאת הילדים בשמחת תורה (3 פסוקים בפר וזאת הברכה) בעודו מסתכל בספר התורה ומבחין בין האותיות אךכאמור לא מצרפן במהירות למילים?

קניין תורה

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול את כבוד הרב אם בדורנו יש מקום לחשוש ללמוד תורה במקומות מסוימים, כלומר- האם קניין התורה בישיבה שחורה מהווה עניין נשגב יותר מאשר קניין תורה בישיבת הסדר (לא בעניין שעות הלימוד אלא בעניין עצם התפיסה והאידיאולוגיה)או בישיבה שאין בה מורה רוחני לנסתר כבנגלה. אודה לרב על תשובתו בס"ד.

מצלמות אבטחה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכההאם מותר להיכנס למקום בו ידוע שיש מצלמות אבטחה הפועלות בשבת ואם לא איזה איסור זה דרבנן או דאוריתא. האם מותר למקום דתי להפעיל מצלמות כאלו לדוגמא במלון דתי באזור הכניסה האם מותר לקבוע שמצלמות הללו יעבדו בשבת?תודה

מוקצה-מקל ארטיק

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.רצ"ב, שאלה שהגיעתנו לכבודו, שלום וברכה,ראיתי שיש מי שאוסר לטלטל בשבת מקל ארטיק אם לבסוף נזרק משום מוקצה מחמת גופו, אמנם ראיתי בהגרע"א זצ"ל (או"ח ש"ח, א) שכתב בפירוש שכל דבר שהקצוהו לשימוש מסויים ע"י פעולה ממשית הרי אינו בטל ע"י דעת בלבד, והנה כאן שבבית חרושת כבר הוקצה המקל לשימוש (שוייף ו…

פסיקת הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,הנני תלמיד ישיבה ומתחבט בשאלה מסויימת. יש לציין ששאלתי שאלה זו כמה רבנים ואני נתקל בתשובות סותרות מעט. שאלתי היא:האם הרמב"ם חידש הלכות מעצמו, או שמה כל דבריו מבוססים על הספרות התלמודית (בבלי, ירושלמי וכו). כוונתי היא האם יכול להיות פסקים של הרמב"ם (לא אמוני, אלא הלכה עם נפקא מינות הל…

בר מצוה לערל

הרב יעקב אריאל
יש לי קרוב משפחה חילוני גמור שלא מל את בנו (לא מתוך אידיאולוגיה או להכעיס הוא פשוט רחוק מאד) כעת הסבא והסבתא של הילד רוצים לערוך לו בר מצוה בכתל.האם יש בעיה לעלות לתורה ולהניח תפילין. (יש לציין שגם הילד רחוק מאד וגם גר רחוק-בחו"ל)

הנותר מנר חנוכה או לולב.

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א האם מותר לזרוק לפח שמן שנותר מנרות חנוכה או שבעינן דווקא לשרפו? האם מותר לזרוק לפח לולב וערבה שבטעות לא שרפתי בפסח? תודה רבה רבה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא