אמונה והלכה

שימוש באבקת חלב בשבת

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום רב האם ניתן להכין בשבת משקה חם המבוסס על אבקת חלב, או שיש בכך איסור מבשל?

כרם מודלת-יין הראוי למקדש

הרב יהודה הלוי עמיחי
קראתי ברמב"ם שרק יין שנעשה מענבים סרוחות-(אם הבנתי נכון ) הכוונה בלי הדליה של הכרם ראוי להיות מנוסח על המזבח- האם הבנתי נכון?,האם זו הדעה היחידה? -ואם כן מה נעשה שייבנה המקדש שהרי למיטב ידעתי כל הכרמים בארץ היום מודלות...

הפרשת חלה בטומאה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום לרב, המשנה בחלה פרק ב’ משנה ג’ אומרת: "מי שאינו יכול לעשות עיסתו בטהרה, יעשנה קבין, ואל יעשנה בטומאה. ורבי עקיבא אומר יעשנה בטומאה, ואל יעשנה קבים"מסביר קהתי שלפי ת"ק אדם טמא טוב לו שלא יכניס עצמו לחיוב הפרשת חלה מאשר שיחייב ויצטרך להפריש וממילא יצטרך לשרפה ונמצא מטמא תרומה בידיים. ור"ע חולק.…

תמונת קליאופטרה האם עבודה זרה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום. קבלתי צלחת קישוט לתליה ע״ג הקיר עם ציור דמות קליאופטרה ומסביב עיטורים הנראים ככתב מצרי עתיק.האם יש בזה חשש עבודה זרה או ניתן לתלות על הקיר?

מדוע אסור לפנות קבר המזיק את הרבים?

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר, בעניין פינוי הקברים ליד ביה"ח באשקלון בהנחה שמדובר בקברי יהודים. המשנה אומרת."קבר המזיק את הרבים קבר הנמצא מותר לפנותו פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה קבר הידוע אסור לפנותו פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה קבר המזיק את הרבים מותר לפנותו פינהו מקומו טהור. בברכת התורה.

ראשית הגז בקיבוץ

הרב יעקב אריאל
בס"דהאם בגזיזת כבשים במשק חי בקיבוץ דתי יש מציאות בה ניתן להפריש ראשית הגז בברכה? שהרי זו שותפות שאין בה שיעור חיוב לכל אחד מן השותפים וכן יש בשותפות זאת כהן? אולי יכול הקיבוץ להקנות זאת לאחד מהחברים האם זה אפשרי?

כתיבת סמס או אימייל בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
שלום. האם ניתן לכתוב: א.סמס ב.אימייל בחוה"מ?

התרת נדרים ע"י בעל

הרב יעקב אריאל
הרב שלום.היה נדר שרציתי שבעלי יתיר לי (האמת היא שגם לא בטוח שהוא היה יכול להתיר לי אותו מכיוון שהנדר לא היה קשור ישירות לקשר בינינו או לתפקוד שלי בבית), סיפרתי לו עליו והוא אמר לי שהוא לא מתיר אותו עד שאני לא מסדרת דבר מסויים. אח"כ הוא התחרט על מה שאמר והתיר לי אותו. בכל מקרה לא סמכתי על כך והלכתי ל…

מה מברכים על טורטיה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב לכבוד הרב. שאלתי מה מברכים על טורטיה?

כניסת אשת כהן מעוברת לבית עלמין

הרב יעקב אריאל
כבוד הרה"ג שלום עליכם:ברצוני לדעת האם לאשת כהן מותר להכנס לבית העלמין?ואם היא בהריון וידוע שיש בן האם זה גם אסור להכנס לבית העלמין?תודה רבה פסח שמח וכשר

ברכה על ראשית הגז

הרב יעקב אריאל
בס"דאני מפריש פעם ראשונה בחיי ראשית הגז האם אני יכול לברך שהחיינו? יש מהאחרונים שפסקו ברכה מיוחדת על הפרשת מתנות כהונה אקב"ו להפריש מתנות כהונה האם ניתן לברך ברכה זו?

שם השם שנמרח

הרב יהודה הלוי עמיחי
ב"ה שלום כבוד הרב שליט"א   הרגע בכתיבת שם השם נמרחה הה-א האחרונה , צורתה עליה האם אפשר למחוק ולכתוב שוב לאחר קידוש תודה.

שם השם שנמרח

הרב יהודה הלוי עמיחי
ב"ה שלום כבוד הרב יהודה הלוי שליט"א מחקתי את האות הא האחרונה שניקרת להדיא כחית אבל במחיקה לא לקחתי בחשבון שתוך כדי מחיקה חקקתי אולי ריש אולי ואו שהרב יאיר אותי מה עליי לעשות אם שגיתי או לא, במחילה מכבודו על הטירחה שתכתב ותחתם לאלתר תודה

שאלה על השריית החסה בשבת

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום לרב. ראיתי בספר מנוחת אהבה חלק ב’ פרק ז’ אות כ’ , שיש היתר לשטוף תחת זרם מים ירקות בשבת. אך ראיתי בפנים ואין היתר שם להשרות במים ואדרבה הוא כותב שם שאסור לשרות בכלי עם מים להסיר את העפר משום שזה כבורר בכלי שאסור אף לאוכלו מיד. ואף שיהיה כלי שאינו מיוחד לברירה הוא אומר בסעיף ז’ שזה אסור מדברי ס…

שטיפת חסה בשבת

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם אין בשטיפת חסה בשבת, בוודאי כאשר שורים אותה במים, בעיה של בורר? בעבר הוסבר שאין בזה נוטל נשמה אך לא הבנתי למה אין כאן בורר?

כוסמת - מחמשת מיני דגן או לא?

הרב יהודה הלוי עמיחי
לפי דעתו של הרב שלום אילוז שליט"א, כוסמת היא מחמשת מיני דגן, ואילו עפ"י דעתו של הרב יהודה הלוי עמיחי שליט"א- כוסמת אינה כוסמין ואינה מחמשת מיני דגן. מה עושים במקרה של סתירה מעין זו, בין תשובות הרבנים שליט"א?

ברכות על כוסמת ופסטה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום. רציתי לדעת מה מברכים על כוסמת שהיא מעורבת בעגבניות בפלפל בצל וכולי? וגם לגבי הפסטה שהיא מעורבת? תודה.

גידול צמח שום

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום לכבוד הרב, שמעתי שחל איסור גידול שום אצל יהודי קווקז. האם זה נכון? האם יש בכלל איסור גידול שום ביהדות? האם יש איסור על צמח מסויים ביהדות למעת שנת שמיטה?

מעמד האשה בלימוד התורה

הרב יעקב אריאל
שלום. מה דעת הרב על פיסקתו של הרח"ד הלוי זצ"ל שמתיר לנשים להיות דיינות (בהסכמה קבלת הציבור או ראשיו), האם אפשר להסתמך על פסק זה כדי לעתור לבג"ץ לאפשר לאשה להבחן במבחני הרבנות והדיינות או שיש כאן איסור ערכאות. תודה רבה!

גודל פול

הרב יהודה הלוי עמיחי
בית ההוראה שלנו שואל- האם אפשר לדעת מה הקוטר ההלכתי של "פול" הכי גדול שיש כיום ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא