אמונה והלכה

הסעת נכה ביו"ט

הרב יעקב אריאל
קבלתי מהרב תשובה שאין להסיע משום בעית פתיחת דלתות ומשום מראית עין. איני מבין מה הבעיה בפתיחת דלתות הלא אפשר לדאוג שהנורות תידלקנה ע"י הנהג הנכרי (כמו שקרוב לודאי קורה כיון שהזקן נכה). כמו"כ לגבי מראית עין - א. בישובים קטנים נכים מוסעים ע"י נכרים בשבת! ב. מה המראית עין בשתים עשרה בלילה וכד.

החלפת בגד בקריעה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להחליף בגד לפני קריעה על המת כדי שלא לקרוע בגד יקר?

קריעה במגיש עזרה ראשונה

הרב יעקב אריאל
האם מגיש עזרה ראשונה שהיה נוכח בקביעת מות של אדם מישראל חייב בקריעה ובברכת דיין האמת?

כשרות ספר תורה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום רב. מה דינו של ספר תורה שנכתב בספק אולי גם על ידי חק תוכות? אני אומר בספק מכיון שאולי הסופר תיקן אותיות שעל פי ההלכה זה גרם אולי לחק תוכות והוא חשב לתומו שהתיקונים שהוא ביצע הם כשרים.

היסח הדעת לברכת שהכל

הרב יעקב אריאל
אדם שכל שעה שותה כוס אחת של שתיה חמה האם צריך לברך לפני ואחרי כל כוס, או שמספיק בברכה בתחילת היום ובסופו. האם יש הבדל אם שותה מבקבוק וכולו לפניו בשעת ברכה ראשונה?

הסעה ע"י נהג נכרי ביו"ט

הרב יעקב אריאל
האם מותר להחזיר זקן לבית אבות ביו"ט ע"י נהג נכרי? (כגון בסיום ליל סדר אצל בנו וכד)

כיצד פוסקים להלכה?

הרב יעקב אריאל
כיצד פוסקים, האם על פי הרמב"ם ורש"י שהמנורה הייתה עם קנים ישרים או על ע"פ הארכיאולוגיה ועדיות היסטוריות שהמנורה הייתה עם קנים עגולים? תודה רבה! ושנזכה לכך.

עירובין

הרב יעקב אריאל
א. בישוב מוקף עירוב חצרות של גדר, מכשירים בצד הישוב שטח גדול להרחבה, את ההרחבה הקיפו גדר ופרצו את הגדר הישנה. האם האזור שמכינים בו תשתיות נחשב כמיועד לדירה ואינו מפריע לעירוב החצרות או שנחשב כאינו מוקף לדירה ולכן אוסר את שאר הישוב?ב. מחנה צבאי שאף המטווחים מגודרים עם המחנה נחשבים כמוקפים לדירה או שנ…

שימוש בסוכרזית בשבת

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר להשתמש בטבליות סוכרזית בשבת להמתקת משקים? מה הדין באבקת סוכרזית או בנוזל סוכרזית?

נוסח תפילה וגודל ציצית

הרב יעקב אריאל
שלום הרבא. בעניין נוסח התפילה. אבותי נהגו להתפלל בנוסח ספרד (חסידים). הסידור הנפוץ ברוב בתי הכנסת הוא "תפילת כל פה". שמעתי שנוסח זה אינו מדוייק כ"כ. מהו נוסח ספרד שכדאי להתפלל בו?ב. מהו הגודל המינימלי לבגד הציצית לפי גר"ח נאה?

כשרות ספר תורה - הבהרה

הרב יהודה הלוי עמיחי
סופר שתיקן עם סכין ונכנס לו  חשש, פחד שאולי הוא תיקן משהו שאסור לתקן כי הוא ראה תמונות של אותיות בעיתיות ולא הלכתיות ואולי הוא תיקן אות כזו על ידי חק תוכות?  מה הדין?   תודה מראש

האם ניתן לסמוך על התווית

הרב יהודה הלוי עמיחי
קנית מעיל מחברה ישראלית שאין בו "כריות", הוא מיוצר בסין ורשום עליו 100% פוליאסטר גם בביטנה וגם בחלק החיצוני. 1. האם אני צריכה לחשוש לשעטנז? 2. האם ברמה הכללית אפשר להסתמך על הפתקיות?

גפן בעציץ לביהמ"ק

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם שמגדל בחלון ביתו בעציץ גפן, האם יוכל להביא ממנה ביכורים? האם יוכל להשתמש ביין לנסכים?

שימוש באבקת חלב בשבת

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום רב האם ניתן להכין בשבת משקה חם המבוסס על אבקת חלב, או שיש בכך איסור מבשל?

כרם מודלת-יין הראוי למקדש

הרב יהודה הלוי עמיחי
קראתי ברמב"ם שרק יין שנעשה מענבים סרוחות-(אם הבנתי נכון ) הכוונה בלי הדליה של הכרם ראוי להיות מנוסח על המזבח- האם הבנתי נכון?,האם זו הדעה היחידה? -ואם כן מה נעשה שייבנה המקדש שהרי למיטב ידעתי כל הכרמים בארץ היום מודלות...

הפרשת חלה בטומאה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום לרב, המשנה בחלה פרק ב’ משנה ג’ אומרת: "מי שאינו יכול לעשות עיסתו בטהרה, יעשנה קבין, ואל יעשנה בטומאה. ורבי עקיבא אומר יעשנה בטומאה, ואל יעשנה קבים"מסביר קהתי שלפי ת"ק אדם טמא טוב לו שלא יכניס עצמו לחיוב הפרשת חלה מאשר שיחייב ויצטרך להפריש וממילא יצטרך לשרפה ונמצא מטמא תרומה בידיים. ור"ע חולק.…

תמונת קליאופטרה האם עבודה זרה

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום. קבלתי צלחת קישוט לתליה ע״ג הקיר עם ציור דמות קליאופטרה ומסביב עיטורים הנראים ככתב מצרי עתיק.האם יש בזה חשש עבודה זרה או ניתן לתלות על הקיר?

מדוע אסור לפנות קבר המזיק את הרבים?

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר, בעניין פינוי הקברים ליד ביה"ח באשקלון בהנחה שמדובר בקברי יהודים. המשנה אומרת."קבר המזיק את הרבים קבר הנמצא מותר לפנותו פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה קבר הידוע אסור לפנותו פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה קבר המזיק את הרבים מותר לפנותו פינהו מקומו טהור. בברכת התורה.

ראשית הגז בקיבוץ

הרב יעקב אריאל
בס"דהאם בגזיזת כבשים במשק חי בקיבוץ דתי יש מציאות בה ניתן להפריש ראשית הגז בברכה? שהרי זו שותפות שאין בה שיעור חיוב לכל אחד מן השותפים וכן יש בשותפות זאת כהן? אולי יכול הקיבוץ להקנות זאת לאחד מהחברים האם זה אפשרי?

כתיבת סמס או אימייל בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
שלום. האם ניתן לכתוב: א.סמס ב.אימייל בחוה"מ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא