אמונה והלכה

קירוב רחוקים וספר "תורת מלך"

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אני ממש זקוק לעצתו של הרב בעניין מסוים. באופן די קבוע, אני עוסק בפעילות של קירוב רחוקים, ע"י שיחה, הסברים וגם מענה לטענות שונות. לאחרונה, לאחר העניין שנוצר עם פרסום הספר "תורת מלך" ממש הותקפתי בטענות קשות בנוגע לכך, בתחילה נסיתי לעדן את העניין אך בצדק נעניתי בכך שסוף סוף מדובר בעניין הלכתי…

דין מעלין בקודש בתמונות

הרב יעקב אריאל
האם יש דין "מעלין בקודש ואין מורידין" ביחס למסגרות ששימשולתמונות של גדולי ישראל ורוצים להשתמש במסגרות לצורך אחר?

תיקון נוסח ברכת המזון

הרב יעקב אריאל
מצווה מהתורה שאחר שיאכל אדם פת וישבע יברך לה, מדברים ח,י- ולמדו חכמים שברכת המזון צריכה לכלול שלושה עניינים-שצריך לברך את ברכת הזן, בה אנו מברכים לה על המזון,   שצריך לברך ולהודות על הארץ, ושצריך לברך על הטוב והמובחר שבארץ, היינו על ירושלים (ברכות מח, ב).המצווה מהתורה, שהמברך יזכיר עניינים אלו בכל נ…

אבטחה בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום.רציתי לדעת האם ניתן לאבטח בשבת מתקן משטרתי המשמש מקלט לנשים מוכות (עובדות זרות וילדהן)אשר יש חשש אמיתי לפגיעה בהן. יש לציין שהמקום נמצא במרחק הליכה מביתי והפעולות הדרושות הן נשיאת אקדח ודיבור בקשר-שיש צורך. תודה

יו"ט שני של גלויות

הרב יעקב אריאל
אני יוצא לשליחות מטעם הצבא לארה"ב למשך 3 שנים. האם אני צריך לשמור יו"ט שני או שאני בגדר אורח שם ואיני צריך? ואםלא צריך כיצד להתנהג? מה עם תפילין?

שינוי מצדקה לבית כנסת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשנות נדר לצדקה ולהסב אותו להקמת בית כנסת?

שאלת רב

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד מורינו ורבינו שליט"א,  מי ששאל חכם ולא התכוון שיפסוק לו הלכה אלא רק לשמוע את דעתו ולשאול דרך לימוד, האם כשהחכם לא ידע שהלה לא רוצה שיפסוק לו (השואל לא אמר "לדעת הרב" או משהו מעין זה, אלא שאל סתם), האם דברי החכם מחייבים את השואל ואין הוא אח"כ יכול לשאול את רבו?

מזוזה במרפסת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,יש בבית מרפסת, גדולה מ4X4, והיא היתה פתוחה בלא גג, ואעפ"כ בעל הבית הקודם, שם מזוזה בימין הנכנס למרפסת. עכשיו הוספנו גגון, ולכן דינה כחדר ממש, ואם כן- האם צריך להסיר את המזוזה ]משום "עשה ולא מן העשוי"[ ולשים אותה מחדש? וכן, האם צריך לברך על קביעה זו? אין אנו אוכלים, ישנים וכו במפרסת. ל…

אמה על אמה

הרב יעקב אריאל
להשאיר אמה על אמה בבית, זה חובה? אני רואה שיש הרבה שלאעושים את זה. תודה

שיור אמה על אמה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד מורינו ורבינו שליט"א,בשעה טובה ובסימנא טבא קנינו דירה. הדירה מסוידת כולה ולא שיירו בה אמה על אמה.א. האם צריך לקלוף הקיר בשיעור אמה על אמה? (מדוע נקט השו"ע "הלוקח חצר" ולא הלוקח דירה?)ב. אם אין חיוב לקלוף הקיר, בבואי לסייד כעת את הקיר מחדש האם עלי לשייר אמה על אמה או שמא כיון שהדירה כבר מס…

תחנון אחרי השקיעה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,א. האם מותר/אסור לומר תחנון אחרי זמן שקיעה?ב. אם אסור, האם חובה לכתחילה לתכנן להתפלל מנחה בזמן כזה שיגיעו לתחנון לפני השקיעה?ג. האם יש חילוק בין אשכנזים לספרדים?ד. (אם יש חילוק - ) אשכנזי שמתפלל במנין ספרדי, ומתחילים תחנון למרות שעברה שקיעה - יצטרף עמהם או ישתוק ויאמר עמהם רק י"ג מידות?תודה…

הוכחת יהדות

הרב יעקב אריאל
מהן ההוכחות שצריך בחור יהודי מקולומביה (בוגוטה) להביא כדי להוכיח את יהדותו? הוריו נישאו בנישואין אזרחיים מאחר וזה הנוהל בקולומביה הם נישאו גם על ידי רב רפורמי . כעת הוא רוצה להנשא בארץ בנישואין על פי ההלכה! שם הבחור דיאגו שמלבך שם אימו שרה שמלבך סבתו מצד האם הגיע לקולומביה מאנגליה היא נולדה על ספינה…

שמנת שהתגבנה בשבת

הרב יעקב אריאל
אדם העמיד שמנת קודם השבת על מנת שתתגבן בשבת. האם מותר בשבת לאכול ממנה?

טיפול בצמחים בשבת לצורך מחקר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.אני סטודנט לתואר שני בפקולטה לחקלאות ברחובות.במהלך המחקר אני מגדל צמחי אפונה וחיטה במעבדת הפיטוטרון- מבנה בו יש אפשרות לשלוט על הטמפרטורה ובמקביל על משך זמן התאורה. הצורך בשליטה על הטמפרטורה ואורך שעות התאורה נחוץ לצורך גידול הצמח שלא בעונה בה הוא רגיל לגדול בטבע. הצמחים שלי נמצאים בע…

טלית גדול

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.ברשות הרב, מספר שאלות -א. האם כיסוי הראש בטלית בזמן התפילה (לנשואים) הינו חובה או שמא רק מנהג יפה ולא מחייב?ב. מתי בדיוק יש לכסות את הראש בטלית - כל התפילה, מ"ברכו", רק בשמונה עשרה?ג. האם דין (או מנהג...) החזן שונה מדין המתפלל? אם כן, במה? ד. האם הדברים האסורים בזמן לבישת תפילין (שיחת חולי…

ברכת כהנים

הרב יעקב אריאל
כמה שאלות לגבי ברכת כהנים בישוב שרוצים להנהיג נ"כ כל יום בשחרית כאשר עד עתה נהגו רק בשבת.א. האם רצוי לשנות ולברך כל יום.ב. מה לעשות עם כהנים שאינם מוכנים לעלות כל יום, האם צריכים לצאת החוצה לפני קריאתכהנים.ג. כיון שהכהנים יוצאים לעבודה מיד אחר התפילה וטורח עליהם להסיר נעליהם, האם יש מקום להתיר להם ל…

שכר עבודה בשבת

הרב יעקב אריאל
אדם שהיה "חילוני" לפני כמה שנים, כעת כבר שומר קלה כבחמורה. אז הוא עבד בשבת במפעל ביטחוני (המפעל עובד בהיתר בשבת). רק כעת גילו שהיתה להם טעות והמפעל משלם לכל עובד יום חופשה עבור כל שבת שעבד. האם מותר לו לקבל את הכסף ? יש לו יסורי מצפון ואינו רוצה בכסף -ראוי לציין שאולי מותר היה לו לעבוד אך הוא עשה זא…

ציצית

הרב יעקב אריאל
יש לי כמה שאלות בעניין ציצית:א. האם הרב יכול להסביר מה מעמדה ההלכתי של ציצית רשת?ב. האם יש משמעות הלכתית לשמש? כלומר, אם איבדתי במהלך הקשירה את השמש ואיני יכול עוד לזהותו, האם אפשר להמשיך את הקשירה בכל חוט אחר?ג. כאשר קושרים את הציצית האם צריך לשתוק? תודה רבה

תפילה מוקדמת

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,בשבתות הקיץ בהם זמן התפילה מאוחר מאוד אני הולך להתפלל במניין ערבית מוקדם. שאלתי היא האם אני יכול להכניס את השבת מוקדם בעוד שאשתי תכניס אותה בזמן מאוחר יותר, או שמא זמן קבלת השבת צריך להיות אחיד לשני בני הזוג? תודה ושבת שלום

קריאת שמע כנגד צואה/ערווה

הרב יעקב אריאל
לכבודהגאון הרב יעקב אריאל שליט"א:איסור קריאת שמע וכל אמירת דברים שבקדושה, כנגד צואה/ ערווה- נלמד מהפסוקים "ולא יראה בך ערוות דבר", "ושבת וכיסית את צאתך", וכמבואר בפוסקים שזהו דין דאורייתא. (משנ"ב עה, סקי"ט. וכן הקדמת בה"ל לסימן ע"ד, וכן צואה דאורייתא, ועמוד מי רגליים דאורייתא- ברכות כ"ה). וקשה- הרי…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא