אמונה והלכה

פסוקים הכתובים על שטרות

הרב יעקב אריאל
מטבעות ושטרות המצוטטים בהם פסוקי נביאים בכתב מזערי, האם מותר להכניסם למקום הטינוף?

להראות ספרי תורה לתירים גויים

הרב יעקב אריאל
כאשר באים תיירים גויים (מוסלמים או עכו"ם), האם מותר להראותם את יופיים של ספרי התורה שבארונות הקודש (למשל בצפת), או שיש בזה משום חטאו של חזקיה?

חשש סכנה בשינה של תינוק

הרב יעקב אריאל
שאלה בנוגע להשתדלות בעניין מוות בעריסה אם קשה להשכיב את התינוק בצורה שבה ממליצים הרופאים והדבר מצער את האם (לתינוק קשה להירדם).האם סכנה של פחות מעשירית אחוז (1000:1) זהו דבר שיש לחשוש לו, וגם במחיר צער מסוים?

החלפת בימה בבית כנסת

הרב יעקב אריאל
בימה בבית כנסת, שמעוניינים להחליף את חלקה מהו דין העצים והאבנים שפורקו ממנה האם ניתן להשתמש בהם לצרכי חולין? או שצריך לחללם על כסף?

כניסת כהנים למערת המכפלה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכהנים להכנס למערת המכפלה מכיוון שקברי צדיקים אינם מטמאים, ועל אחת כמה וכמה קברי האבות, אודה לתשובתך

תענית חתן בר"ח ניסן

הרב יעקב אריאל
האם חתן (אשכנזי) צריך להשלים את תעניתו בר"ח ניסן.

נשיאת כפים בבית אבל

הרב יעקב אריאל
בגשר החיים ובפני ברוך מופיע שהמנהג לא לשאת כפים בבית אבל אלא הכהנים יצאו לפני רצה. השאלה היא האם יש כאלה שכן נוהגים לשאת כפים בבית אבל? ומה הדין שיש עשרה בלבד במנין וחלקם כהנים האם ישאו כפים או יצאו? והאם יש הבדל בזה הין אשכנזים וספרדים?

עליה לתורה לבן לאם יהודיה ואב גוי

הרב יעקב אריאל
אדם שנולד לאם יהודיה ולאבא גוי באיזה שם הוא אמור לעלות לתורה (מדובר על ילד שחוגג בר מצוה והוריו גרושים, המשפחה לא שומרת מצוות).

עישון סמים קלים

הרב יעקב אריאל
מהו האיסור ליטול סמים קלים, שמרחיבים את עולם הרגש והדמיון של האדם?

זהירות בפירורי הלחם

הרב יעקב אריאל
האם יש מקור הלכתי לכך שצריך להיזהר שפרורי לחם לא יזרקו או יפלו על הריצפה. האם יש באמת בעיה עם לדרוך על פרורים.מהו הקשר בין הפירורים לזה שאומרים שמי שלא מקפיד על כבודם זה גורם עניות? האם כל העניין הזה הוא לא חסידות ומנהג יפה?

חבישת כיפה לאדם שאינו דתי בבית מדרש

הרב יעקב אריאל
האם על פי ההלכה יש לבקש מאדם שבא לתת שיחה בפני תלמידים לחבוש כיפה. מה הדין כאשר השיחה (לא קלות ראש) היא בבית המדרש.

עזרת למוהל בהתמחות

הרב יעקב אריאל
לחברי נולד בן במז"ט. יש לו קרוב הלומד מילה ומעוניין להתמחות בה. האם הוא צריך לתת לקרובו למול (עם מוהל מנוסה בצידו) כדי לעזור לו להתמחות, או שהוא צריך לדאוג לשלום בנו ולדחות את קרובו?

יולדת בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
האם מותר להביא מתנות ליולדת בשנת האבל שלה על מות אימה?מהן ההגבלות לגבי מתן מתנות מצד הנותן ומה המגבלות מצד האבל?

עבודה בשבת והלכות ברכות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריא-ל שלום רב!א) רציתי לשאול את כבודו האם בשבת מותר לעבוד במלצרות והאם צריך לעשות משהו אם קבלת הכסף כדי שיהיה מותר בשבת לעבודב) הלכנו עם הסניף מעזרא לבית החולים איכלוב ושם חילקנו בלונים ורוגלעך לאנשים רציתי לשאול את כבוד הרב האם מותר לחלק אוכל לחילונים בידעה שהם לא יברכו או שצריך לרמוז לה…

תרומת מעיל לספר תורה

הרב יעקב אריאל
קהילה כתבה ס"ת ותרמה עבורו מעיל מכספי הציבור. המעיל נתבלה, האם ראוי לרשום על המעיל את שם התורם ולעי"נ, כאשר הציבור רוצה לתרום אף את המעיל החדש?

אבלות עם קרוב

הרב יעקב אריאל
בן או בעל של אשה היושבת באבלות "שבעה", האם מותרים להשתתף בשמחה של שכן, חתונה או בר מצוה וכד''?

דיני ירושה (פרשת השבוע)

הרב יעקב אריאל
א. אם בנות צלפחד לא היו "מערערות" (וכן בני דודיהן בפרשה אחרת) האם דיני הירושה היו נראים אחרת ?ב. דיני הירושה של התורה לא מתאימים לרוח השיוויון שבתקופתינו. מה הדין לאבא שידוע לכל שרצה לחלק את רכושו בין בנו לבתו רק שלא הכין צוואה ש"עוקפת" את ההלכה ומורישה את הנכסים בשווה לפני שנפטר. האם הבן צריך לתת ל…

עמידה כאשר הרב עולה לתורה

הרב יעקב אריאל
האם החובה לעמוד כאשר הרב עולה לתורה, רק כאשר עובר לפני ב4 אמות, או רק בשעת הברכות?או כל זמן שהוא קורא בתורה?והאם יש התיחסות בפוסקים להבדלים בין מרא דאתרא לבין סתם תלמיד חכם או רבו שלימדו תורה?

הרחקת האילן בימינו מן העיר

הרב יעקב אריאל
שלום לכב'' שליט"אנגיד שמקימים עיר, כת אחת טוענת שאסור לנטוע בה אילנות מפני נויי העיר (על פי הפרק השני בבא בתרא) כת שניה טוענת שאדרבא בימינו זה נוייה של עיר שהרי "מקום ירוק" מעלה את ערך הדירה, מה הדין ?

חומרים סינטטיים בתכריכים ובכיסוי הקבר

הרב יעקב אריאל
האם יש עדיפות לקבורה בתכריכים מחומר מסויים. כמו"כ בפלטה המכסה את הנקברים ישנם פתיתי קלקר ושמעתי שיש פוסלים זאת, האם זה נכון ומה הטעם לכך?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא