אמונה והלכה

קטן שגוייר על פי בית דין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום.תודה רבה על תשובתך הקודמת. ברם השארת אותי תוהה מה דינו של קטן זה שגוייר על פי בית דין ואינו מקיים מצוות בהגיעו לגיל שלש עשרה ומעלה, אולם גם לא מחה על גיורו. כיצד יש להתיחס אל ספק גר צדק כזה? האם הוא חייב במצוות? האם הוא חייב בגיור לחומרא? או שמא, יהודי הוא ואני חייב לקרבו לתורה?…

גילוח ותספורת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לגלח את כל שער הראש והזקן במכונת תספורת מספר אפס?

העדפות בהנצחה

הרב יעקב אריאל
אדם מקדיש סכום כסף גדול לע"נ אמו ולרפואת אביו. מה עדיף שיקדיש ממון זה לכתיבת ס"ת, או שיתרום זאת למימון ישיבה או 'כולל'?

גניזת לוח עם פסוק - לא דחוף

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרביש לי לוח זמני כניסת ויציאת שבת שכתוב עליו "זכור את יום השבת לקדשו", האם הוא צריך גניזה?תודה רבה ופסח כשר ושמח

תוקפה של שבועה באונס

הר יעקב אריאל
האם שבועה תחת איומים תקפה?אם לא, האם ההלכה עושה כאן הבדל בין איומים ששלומו של מישהו קרוב ייפגע, לבין הטלת סנקציות או פגיעה/איומים בפגיעה שאינם בחזקת פיקוח נפש ממש, אך קשים גם כן?תודה.

מזוזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.בביתי יש חדרון-מרפסת קטן המכיל מכונת כביסה, ובו מכבסים בלבד. האם יש לקבוע בפתחו מזוזה?

ביקור אבל במפגש משפחתי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבברצוני לשאול,גיסי אבל על אביו , והתעוררה שאלה האם מותר לו להפגש עם בני משפחת אשתו , הנפגשים במוצ"ש אצל אם אשתו, חמותנו - אלמנה , והביקורים מסיבים לה עונג רב השאלה האם מותר להשתתף בביקור כאשר בד"כ נוכחים שם אני ורעייתי וילדנו , וכן האם מותר להשתתף כשכל המשפחה המורחבת והגדולה מתכנסת?בברכ…

עישון סיגריות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב.האם עישון סיגריות, הוא פעולה אסורה או מותרת ע'פ ההלכה?האם אין זה נכלל בקטגוריית "ונשמרתם לנפשותיכם"?ואם כן, אזיי מדוע אין פסק הלכה מפורש האוסר עישון?תודה מראש.

דין נדר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבאדם אמר שינהג כך וכך או שלא ינהג כך וכך(בלא הזכרת לשון נדר וכיו"ב) בדבר שאינו מיצווה האם זה בגדר נדר וצריך התרה?

נטילת ידיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.מה דינו של אוכל שהכינו אותו, או שנגעו בו, אנשים שלא נוהגים ליטול את ידיהם בבוקר?האם הטומאה של הבוקר עוברת במשך היום גם ללא נטילת ידים? האם מותר ללחוץ לאנשים אלו יד? ואם כן האם עלי ליטול את ידילאחר מכן?תודה מראש.

גניזת דפי פ"ש

הרב יעקב אריאל
אינפלצית דפי פ"ש השונים מכבידה מאוד על הגניזה. האם באמת יש צורך בגניזה ממש של כל דף שנכתבו עליו ד"ת, או שיש פתרון אחר לדפים מעין אלו.תודה מראש

יציאה לחו"ל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב!רציתי לשאול האם מותר לצאת לחו"ל בשביל: א.לראות את פלאי הבריאה בעולם, ב. הרגעות הנפש, ואם לא - אז לצורך מה כן מותר?

גילוח בתער

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםלאחרונה הסתפרתי אצל ספר דתי והא טען בפני שמותר לגלח את שערות הזקן הגדלות על הצוואר בסכין גילוח.האם אכן כך ?מדובר באדם המגדל זקן כך שאין חשש שהספר יגלח גם את הזקן הגדל בסנטר או בלחייםבברכה ובתודה מראש

גיור

הרב יעקב אריאל
האם גוי שהתגייר ומקיים את כל המצוות, נקרא יהודי לכל דבר למרות שאמו ליהודייה? ע"פ זה, האם אברהם אבינו היה יהודי, הרי אמו לא הייתה יהודייה.

רווח מצדקה

הרב יעקב אריאל
ידוע שמוסדות רבים משלמים אחוזים גבוהים כעמלות עבור גיוס כספים למטרות צדקה.א.האם יש שיעור מהו הסכום המקסימלי עבור שכר נטילת הצדקה ?ב.האם ראוי לתרום למוסד שידוע שאחוזים גבוהים מופרשים לגבאים ?ג.האם ראוי להתפרנס בעמלות מצדקה ולא לעשות המצוה לשם שמיים ?

תמונות של ירח וכוכבים

הרב יעקב אריאל
שמעתי כי אסור להחזיק בבית תמונות של שמש ירח וכוכבים משום שם משמשים כעבודה זרה. האם זה נכון?

מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.ברצוני לשאול האם עליי להפריש מעשר כספים. אני עובדת ומפרנסת את עצמי בענייני נסיעות, ביגוד וכד', אך גרה בבית הורי (כך שהם מממנים את האוכל וכל צרכי הבית שאני משתמשת).תודה רבה.

מחיקת פסוק כדי לתקן

הרב יעקב אריאל
שלום לרבכתבתי פסוק (שני שליש, עם הכנוי "ה'") בשער של מחברת קודש.לא תכננתי טוב את המקום בדף והפסוק יצא לגמרי בצד, והמלה האחרונה כבר ירדה לשולים, בקיצור, ממש לא יפה ומפריע לי.רציתי למחוק אותו (כתוב בעפרון) ולכתוב אותו מחדש יפה אבל לפי מה שאני יודעת אסור למחוק פסוק, אז אני שואלת.

לשון הרע כדי למנוע נזק

הרב יעקב אריאל
עבדה אצלנו בבית אשה המנקה את הבית.שמנו לב לחשבונות טלפון גבוהים מאז כניסתה, והתברר לנו שאכן היא מתקשרת שעות רבות על חשבוננו. אשה זו עובדת אצל מספר חברים נוספים שלנו,האם אסור, מותר או מצווה לספר את הדברים לחברים אלו?

לשון הרע על עובד

הרב יעקב אריאל
אני עובד בבנק, לאחרונה התחילה חברת שרות שאני עובד אתה לשלוח אליי טכנאי שלגמרי לא מיומן. אני מתלבט האם לדווח לחברה שלו על כשלונותיו או לפחות שאני מעוניין שטכנאי זה לא יישלח אליי עוד.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא