אמונה והלכה

גרמא ביום טוב

הרב יעקב אריאל
לאדם אין חגז. הוא מבשל ביו"ט, איזו גרמא של כיבוי עדיפה לו, האם עדיף שייתן למים לגלוש ולכבות את הגז, או שייגש לבלון ויסגור את הברז מה שנחשב גרמא לכמה פוסקים.

שכח יעלה ויבוא בברכת המזון

הרב יעקב אריאל
מה יעשה מי ששכח יעלה ויבוא בסעודה ביו"ט וכבר קם ממקום מושבו?

פרוץ מרובה על העומד

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב א. האם מדרגות יכולות להחשב כמחיצה מצד דין תל המתלקט?  ב. האם בפרצה גדולה מעשר אמות המחולקת לכמה חלקים ע"י מחיצות קטנות כך שהעומד (המחיצות) קטן מהפרוץ (הרווחים שנוצרו) אומרים שהכל כפתח אחד. שאלתי היא במיוחד במקרה שבאותם החלקים שאין בהם מחיצה תקנית ע"פ ההלכה אין מעבר (כגון שיש בהם מחי…

הבדלה והיתר גמור לעשיית כל מלאכה חוץ מאכילה

הרב יעקב אריאל
האם מבחינת היתר גמור לעשיית כל מלאכה חוץ מאכילה במוצאי שבת וימים טובים- יש הבדל בין אמירת המילים "המבדיל בין קודש לחול" לבין הוספת מילה משמעותית אחת בהתחלה: "ברוך" ואמירת המילים "ברוך המבדיל בין קודש לחול"?האם יש הבדל בין הדין לכתחילה לדין בדיעבד?האם יש הבדל בין אשכנזים, ספרדים או תימנים בדין זה?

עלייה לקבר אבי ביארצייט

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,אבי ע"ה נפטר בל ניסן. אני יודעת שלא נהוג ללכת לבתי עלמין בחודש ניסן. מה עושים?האם היה עליי ללכת לפני חודש ניסן? מאד חשוב לי לעלות לקברו. רוב תודות מראש

כושר בחול המועד

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול, האם יש היתר לעשות כושר בחול המועד?

פינוי בשבת של נער שנפגע מאבן בראשו

הרב יעקב אריאל
שבת האחרונה הייתה שבת בית ספרית, ואחד התלמידים נפגע מאבן בראשו, לאחר שתלמיד אחר ניסה להוריד כדור מעץ עם האבן.האבן הייתה בגודל אגרוף. התלמיד נפצע בחלק האחורי של ראשו, ודימם. חובש חבש את ראשו והמליץ לפנותו לבית החולים מחשש לזיהום או להחמרה במצבו. מכיוון שנותרו עוד כחמש שעות לצאת השבת היו מאנשי הצוות ש…

תפילין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב אריאל שליט"א רציתי לשאול מדוע צריך לכתוב בתפילין את כל פרשת והיה כי יביאך. הרי מה שצריך לזכור זה רק את הענין של כי בחוזק יד הוציאנו. ולא את מצוות קידוש הבכורות? תודה רבה לך וחג שמח!

איחור ברית מילה דחויה

הרב יעקב אריאל
תינוק אושפז לחודש אחר לידתו מחמת מחלה זמן הברית הוא שבעה ימים מעת לעת מהבראתו.הזמן בו נפלה המילה אינה נוחה להורים, האם יכולים לדחות את המילה בכמה ימים?

מזוזה בחדר של קטן

הרב יעקב אריאל
1. האם בקביעת מזוזה בחדר של ילדים בבית מקיימים מצוה מן התורה?2. האם ניתן לתת לילד לקבוע מזוזה בחדרו?3. מזוזה שקבעה ילד ואח"כ נהיה גדול, או שקבע בחדר שמתגוררים בו גדולים האם צריך שגדול יקבעה בשנית?

בשר ודג

הרב יעקב אריאל
1. האם כלים שנאכל בהם דגים בחום שהיד סולדת בו- ניתן לנקות על ידי מפית בלבד ולאכול בהם מיד לאחר מכן בשר? האם אותו הדין במקרה של אכילת דגים בצלחת שאכלו בה בשר בחום שהיד סולדת בו?2.האם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בדינים אלו?

לימודי חזנות לאבל

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,האם מותר לאבל להשתתף בלימודי חזנות? בדרך כלל לומדים פיתוח קול אך לפעמים גם משמיעים קטעים שהם בליווי מוזיקילי.כמו כן האם יש הבדל אם האבל את התחיל את לימודיו לפני האבל או שהוא רוצה להתחיל ללמוד לאחר שהתחיל האבל?

שעטנז

הרב יעקב אריאל
עד כמה יש מקום לחשוש לשעטנז בבגדים רגילים? האם ניתן לסמוך על כך שצמר ופשתן בבגדים שנקנו בארץ ישראל, גם אם הייצור היה בחוץ לארץ הינו מיעוט שאינו מצוי ולא לבדוק מעיקר הדין כלל? האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בדין זה?

ברכה על פריכיות אורז

הרב יעקב אריאל
איזו ברכה מברכים לפני אכילת פריכיות אורז שלא בסעודה?

הוצאת שם שמיים לבטלה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, לאחר הוצאת שם שמיים לבטלה- ועבר זמן של תוך כדי דיבור אך לא הסיח את דעתו מהעניין- האם ניתן לתקן זאת או שיש חיוב חדש של קידוש ה באמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ". האם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בדין זה?

"הגדרה הלכתית של "תוך כדי דיבור

הרב יעקב אריאל
שאלת הבהרה בגדר "תוך כדי דיבור": הרב ענה בעבר שאם עבר זמן של "תוך כדי דיבור" לא ניתן וממילא אין חיוב לתקן ברכה לבטלה או הוצאת שם שמיים לבטלה- על ידי השלמה לפסוק מלא או אפילו באמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". השאלה האם צריך גם היסח הדעת בנוסף או שזה חלק מעצם הגדר של "תוך כדי דיבור"? האם יש הבד…

שנים מקרא ואחד תרגום בטעמי המקרא

הרב יעקב אריאל
האם ישנה חובה לקרוא את ה"שנים מקרא" בטעמי המקרא? (כל אחד לפי טעמי עדתו) מצד אחד, לא ראיתי דין זה מוזכר במפורש בשולחן ערוך ובמשנה ברורה וכן לא בפסקי תשובות, ילקוט יוסף או פניני הלכה. מצד שני, ראיתי שכף החיים כותב שיש להקפיד על כך, וכן הדבר לכאורה רמוז בדברי המשנה ברורה על כך שמי שבקיא בניקוד וטעמים…

מייבש חסה בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתמש במייבש חסה בשבת? (האם אין בכך איסור בורר בעזרת כלי?)

נטילת ידיים של בוקר בחדר שירותים

הרב יעקב אריאל
האם אפשר ליטול ידיים בחדר רחצה שיש בו גם אסלה? פתוחה? סגורה? ואם אי אפשר - האם אפשר להכשיר באיזשהו אופן את חדר הרחצה לכך שכן יהיה אפשר?

הוצאת שם שמיים לבטלה- המשך

הרב יעקב אריאל
בשאלה קודמת שאלתי את הרב: האם ניתן לתקן הוצאת שם שמיים לבטלה בכלל וברכה לבטלה בפרט לאחר שעבר זמן תוך כדי דיבור? הבנתי שזה תלוי בשאלה האם יש כאן פעולת תיקון ששייכת רק בתוך כדי דיבור לכאורה, חיוב חדש של אמירת פסוק או ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ואז החיוב נשאר גם אם עבר יותר זמן. האם נכון לפסוק בכל…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא