אמונה והלכה

דוד המלך ומשה רבינו

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,נשאלתי שאלה על ידי תלמיד והיא,על דוד המלך נאסר לבנות את בית המקדש בגלל הדם ששפך,מדוע דבר זה לא מנע ממשה רבנו לקבל את התורה?

למכור אוכל שהוכן בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,האם מותר למכור אוכל שהוסע בשבת וחומם בשבת, במוצאי שבת ליהודים?אם כן באיזה תנאים?

ציון גיל שישים

הרב יעקב אריאל
האם יש משמעות לכך שאדם הגיע לגיל ששים וצריך לציין במסיבת הודאה?

בל תוסיף ותורת הקבלה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבידוע שתורתנו היא נצחית, ואין רשות לשום נביא להוסיף עליה אולגרוע ממנה אלא רק באופנים מסויימים שהותרו לסנהדרין גדולהלחדש תקנות וגזרות דרבנן.וחז"ל אומרים בפירוש שאין נביא רשאי לחדש דבר. ויש מי שאומרשנביא אינו יכול אפילו להכריע בין החכמים במקום של ספק.ואם כך, כיצד תורת הקבלה וכתבי המקובלים שמבו…

מדבקה למניעת הריון

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אני משתמשת במדבקות Evra למניעת הריון, על ידי הדבקתן עלהכתף. יש להחליף את המדבקות מדי שבוע.  כשיום הטבילה חל בשבת (ליל שבת), עליי להסיר את המדבקהולהחליפה באחרת. מה עליי לעשות? להסיר המדבקה הנוכחית לפני שבת ולהדביקחדשה בשבת אחרי הטבילה (האם מותרת הדבקה כזאת בשבת?) אם אחכה למוצאי שבת, אולי…

הבדלה בחמר מדינה ושיעור לחם בקידוש

הרב יעקב אריאל
1. הנמצא בחו"ל ונגמר לו היין, ואין ברשותו גם משקה משכר כשראחר. מה עליו לעשות בהבדלה? 2. האם לחם של קידוש חייב להיות בשיעור "כזית"? (או שמספיקשכל הלחמים שברשותי מצטרפים לשיעור זה.) השאלה רלוונטיתלנמצא בחו"ל, כשברשותו רק מצות שבורות לחתיכות קטנות שאיןבהן כזית.

הבדלה ללא יין ותפילין לפני זמנם

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה לכבוד הרב.1.כאשר הייתי בצבא לא היה לי יין להבדלה. עשיתי הבדלה בלי ייןאו משקה אחר. כלומר,אמרתי את כל הברכות חוץ מברכת בוראפרי הגפן. האם ברכת המבדיל בין קודש לחול היתה ברכהלבטלה או שאולי אפשר לצאת ידי חובה בדיעבד בלי הבדלה עלכוס?2.מה קורה אם מניחים תפילין בברכה לפני הזמן? כלומר,היום זמןהנחת…

תפילה עם ציורי צלבים

הרב יעקב אריאל
שלום הרבאני סטודנט באחת האוניברסיטאות. במקום המוקצה לנו לתפילהתלוי פסיפס על הקיר, ובצידו שלט המסביר שבפסיפס ציורי צלביםהלקוחים מכנסיה עתיקה עם כתובת יוונית "אנו מתפללים". האםמותר לנו להתפלל במקום כזה? יש להעיר כי לולא לוח ההסבר לאהיה עולה על דעתנו שמדובר בצלבים. זה נראה כמו איקסים. כמוכן יש לציין שה…

הבדלה בחמר מדינה

הרב יעקב אריאל
שלום רב,הרב הציע שבחו"ל, כשאין יין להבדלה, יכול להבדיל על בירהשחורה או קוקה קולה.1. האם בירה שחורה וקוקה קולה כשרים בכל מקום? (שמעתימעלים ספקות לגבי קוקה קולה בחו"ל, בתוכנית כשרות ברדיוקול-חי. הם טענו ש"ספרייט" של קוקה קולה, לעומת זאת, כשרבכל מקום. והאם הרב יודע לגבי "פנטה", או מכיר רב שאפשרלברר אצל…

שתי מזוזות באותו משקוף

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לשים שתי מזוזות באותו פתח.כשנוסעים לצימרים ובתי מלון לעתים יש מזוזות שנראה שלא בדקואותן שנים והן מהסוג הקטן שעלולות להיתו בהן בעיות.חשבתי לקנות לעצמי כמה מזוזות ולקחת אותן אתי לנסיעות ולהשתמשבהן בעת הצורך.

שאלות שונות

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד הרב.1. איך בנ"י קיימו את התורה הרי הם היו במדבר? מהיכן היו להם עורות לתפילין? צמר לציצית? ארבעת המינים? הרי הם היו במקום שומם! 2. כמה זמן עבר מרגע שבנ"י קיבלו את התורה עד לרגע שבו הם קיימו את המצוות? הרי לקח להם זמן ללמוד את המצוות.אם ב-ו בסיון הם קיבלו את התורה אחרי כמה זמן הם כבר הת…

ההבדל בין רוח הקודש לנבואה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מתאר את חילוקיהמדרגות ברוח הקודש ונבואההרמב"ם קובע שהחלומות של דניאל נחשבים למדרגה השנייה שלהמדברים ברוח הקודש. 1.הרי כתוב שדניאל קיבל התגלות של המלאך גבריאל בחלום."והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון" (דניאל ט,כא)האם הכוונה כפשוטה, שדניאל ראה את תמונת גבריאל ממ…

אבלות על סב

הרב יעקב אריאל
בס"דהאם נכד צריך לנהוג מנהגי אבילות כל שהן על הסב? והאם נהגו כך בפועל? האם יש מצוות כיבוד סב ככיבוד אב ואם?

אמירת תהילים בלילה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.1.האם מותר להגיד תהילים בלילה? הבנתי שלא נוהגים לומרבלילה.ואם בכל זאת אני רוצה להגיד? זה עדיף מלראות טלויזיהאו לשבת בטל.למה לא אומרים תהילים בלילה? לא מובן בכלל כלהענין הזה? אדרבא,צריכים לעודד אנשים לומר תהילים בכל זמן ,מה זה משנה מתי???2 .סדר אמירת תהילים.אני אומר ביום ראשון כמה פרקי…

מהי הנשמה

הרב יעקב אריאל
כמה שאלות שמטרידות אותי מאוד זה זמן רב. כל התשובות שאנימוצא הן כלליות מדי, לא ברורות ולא מספקות אותי. אודה מאודלרב אם יוכל לעזור לי במבוכתי.1. מהי בעצם הנשמה?2. האם הנשמה מתוקנת ומושלמת, או שמא גם היא צריכה תיקון?3. מה אני בכלל? האם הגוף הגשמי בשר ודם הוא אני? האם הואיישאר לנצחיות אחרי תחית המתים? א…

ציור גרמי השמים

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום וישע רב למעכ"ת שליט"א!אני נוהגת לצייר כתחביב. רציתי לברר האם מותר לכתחילה (לשםהנאה מעצם הציור ולשם תלייה בבית) לצייר תמונות נוף הכוללתשמש, ירח וכוכבים. אם כבר מצויר האם מותר להשתמש. האם ישהבדל בין שמש שוקעת שלא רואים אותה במלואה לבין שמש בצהרי היום.

מציאת מעיל במילואים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום לפני כשלוש שנים שירתתי בפעם האחרונה במילואים. לפני מספר שבועות פתחתי את תיק המילואים וגיליתי בו מעיל (לא צבאי). זכור לי במעורפל מאד שהתבקשתי להעביר את המעיל לאחד החיילים ששכח אותו, אך כששלחתי את תמונת המעיל לחיל שחשבתי שהמעיל שלו, טען שאינו שלו. המצב כרגע הוא שאיני יודע מה לעשות עם ה…

תמונה של הכותל ע"ג הזמנה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להדפיס הזמנות על הרקע של הכותל

דחיית פדיון הבן

הרב יעקב אריאל
בן בכור שנולד ביום חמישי, יח בטבת.  מתי עושים פידיון הבן? לפי חשבוני זה יוצא במוצאי שבת , יט בשבט. האם חייבים לעשות דווקא במוצאי שבת או שאפשר לדחות ליום ראשון?

עירוב בשבת ותחום שבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!א. האם מותר ללכת בשבת מקרית אונו (רחוב לוי אשכול, הרחוב הראשי) לישיבת ר"ג דרך אוניברסיטת בר אילן ועל הגשר, מעל כביש גהה לכיוון שכונת עמידר?א. האם יש בעיה של יציאה מתחום שבת?ב. האם קיים עירוב מעל כביש גהה- מעל הגשר מאוניברסיטת בר אילן לכיוון ישיבת ר"ג? תודה רבה!
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא