אמונה והלכה

קראים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבודו.רצ"ב, עוד שאלה בנושא שהתקבלה אצלנו."אני יודע כיום בוודאות שרוב רובם הגדול של הקראים קבלו עלעצמם את התורה שבעל פה וכבר התחתנו עם שאר העדות ואנימכיר בעצמי מספר גדול מהם שכיום יש להם ילדים לרוב וחלקם אףלומדים בכוללים או מלמדים תורה ברבים ואף אחד לא יודע שהםהיו קראים שקבלו עליהם את התורה שבע…

מסירת השפחות לאבות

הרב יעקב אריאל
מדוע שרה ורחל כשלא יכלו ללדת נתנו את שפחותיהםלבעליהן בתירוץ שעל ידיהן הן יבנו-איך הם יבנו אם הילד לא שלהן?וחוץ מזה השפחות לא היו לא יהודיות, אז איך האבות לקחו אותן?

חזרת הש"ץ בלי מנין שעונים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב כתב שלא מצא מקור המאפשר להתחיל חזרה כאשר ישפחות מעשרה שעונים. רציתי להעיר שבתשובה אחרת באינטרנטראיתי שהביאו את המג"א בסוף סימן נה בשם המהרי"ל שמתיר אתהמקרה הזה?(לא ראיתי בפנים אך הבנתי שזה הכוונה)

מנחה לפני סעודה שניה בשבת

הרב יעקב אריאל
שבוע טוב. אם לאחר התפילה עשו קידוש ואכלו פת הבאה בכיסנין(שאין יוצאים בה ידי חובת סעודת שבת, רק ידי חובת קידוש)ורוצים להתפלל מנחה, האם יש בעיה? [או צריך להתפלל לאחרסעודת השבת ורק אח"כ מנחה ובסוף סעודה שלישית] תודה רבה!

מקרופון בשבת

הרב יעקב אריאל
האם זה נכון שיש מקרופון שהותר לשימוש בשבת ע"י מכון צומת?

התאבדות

הרב יעקב אריאל
אם אדם קרה לו שריחם על אכזרים ח"ו וחלה בדיכאון קליני ל"ע,לא עזר לו הטיפול הפסיכולוגי, האם מותר לו להתאבד? האם זהנחשב על קידוש ה´ (וגם כמו במקרה של שאול)?

להאריך בסעודה שלישית

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם אפשר להאריך בסעודה שלישית על אף שידוע שכאשר יסייםאת הסעודה לא יהיה לו מנין לערבית?

ברכת המזון לחולה שאסורה באכילת גלוטן

הרב יעקב אריאל
חולה שאסורה באכילת גלוטן, האם יש אפשרות כל שהיא שתברךברכהמ"ז, והרי היא שבעה..ומשתוקתת לברך, האם יש עצה?

שליחת SMS בחזרת הש"ץ

הרב יעקב אריאל
האם מותר, על סמך הרמ"ע מפאנו (צוטט במ"א סי קכד) לשלוחSMS קצר שיש בו קצת מצוה בחזרת הש"ץ?

טיפול בכלבה בשבת

הרב יעקב אריאל
ד"סב שלום לכבוד הרב, מזה שנים רבות אנחנו מחזיקים בביתנו כלבה קטנה.בשנים האחרונות היא הזדקנה וצריכה טיפול אינטנסיבי יותר.בשבתות האחרונות מצאתי עצמי מתחמק ממשימות הקשורות אליהומותיר אותם להורי, מכיוון שלא ברור לי מה מותר ומה אסור לעשות. הבעיות שעל הפרק כרגע: הכלבה מתקשה לרדת במדרגות, ופעמים היא מד…

גידול זקן לבן ישיבה ומכונת גילוח

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אשתי שאלות:א.האם הרב מתיר/ממליץ לבחור ישיבה להתגלח?(מבחינת העניןשבדבר המובא בזוהר ועוד ונפסק ע"י הגר"ח קניבסקי ועוד)ב.א"כ אז איזה סוג מכונה לקנות?(מבחינת איסור הגילוח בתער)

טיפול בכלבה זקנה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום לרב, כבר שאלתי בנושא המדובר, אבל אני לא בטוח שהבנתי את התשובה למעשה. כלבתינו זקנה ומתקשה לרדת ולעלות מדרגות. מפעם לפעם היא אף מאבדת שיווי משקל לגמרי, ומבדרדרת גרם מדרגות שלם. בינתיים זה קורה רק מפעם לפעם, אבל ככל הנראה עם הזמן רק יחמיר. האם מותר לקחת אותה בידיים לעשות את צרכיה בחצר, משום צער ב…

ביצי חופש

הרב יעקב אריאל
האם מבחינה הלכתית יש עדיפות לאכילת ביצי חופש (ביצים אשר מוטלות ע"י תרנגולות אשר מסתובבות חופשיות)

דוד המלך ומשה רבינו

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,נשאלתי שאלה על ידי תלמיד והיא,על דוד המלך נאסר לבנות את בית המקדש בגלל הדם ששפך,מדוע דבר זה לא מנע ממשה רבנו לקבל את התורה?

למכור אוכל שהוכן בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,האם מותר למכור אוכל שהוסע בשבת וחומם בשבת, במוצאי שבת ליהודים?אם כן באיזה תנאים?

ציון גיל שישים

הרב יעקב אריאל
האם יש משמעות לכך שאדם הגיע לגיל ששים וצריך לציין במסיבת הודאה?

בל תוסיף ותורת הקבלה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבידוע שתורתנו היא נצחית, ואין רשות לשום נביא להוסיף עליה אולגרוע ממנה אלא רק באופנים מסויימים שהותרו לסנהדרין גדולהלחדש תקנות וגזרות דרבנן.וחז"ל אומרים בפירוש שאין נביא רשאי לחדש דבר. ויש מי שאומרשנביא אינו יכול אפילו להכריע בין החכמים במקום של ספק.ואם כך, כיצד תורת הקבלה וכתבי המקובלים שמבו…

מדבקה למניעת הריון

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אני משתמשת במדבקות Evra למניעת הריון, על ידי הדבקתן עלהכתף. יש להחליף את המדבקות מדי שבוע.  כשיום הטבילה חל בשבת (ליל שבת), עליי להסיר את המדבקהולהחליפה באחרת. מה עליי לעשות? להסיר המדבקה הנוכחית לפני שבת ולהדביקחדשה בשבת אחרי הטבילה (האם מותרת הדבקה כזאת בשבת?) אם אחכה למוצאי שבת, אולי…

הבדלה בחמר מדינה ושיעור לחם בקידוש

הרב יעקב אריאל
1. הנמצא בחו"ל ונגמר לו היין, ואין ברשותו גם משקה משכר כשראחר. מה עליו לעשות בהבדלה? 2. האם לחם של קידוש חייב להיות בשיעור "כזית"? (או שמספיקשכל הלחמים שברשותי מצטרפים לשיעור זה.) השאלה רלוונטיתלנמצא בחו"ל, כשברשותו רק מצות שבורות לחתיכות קטנות שאיןבהן כזית.

הבדלה ללא יין ותפילין לפני זמנם

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה לכבוד הרב.1.כאשר הייתי בצבא לא היה לי יין להבדלה. עשיתי הבדלה בלי ייןאו משקה אחר. כלומר,אמרתי את כל הברכות חוץ מברכת בוראפרי הגפן. האם ברכת המבדיל בין קודש לחול היתה ברכהלבטלה או שאולי אפשר לצאת ידי חובה בדיעבד בלי הבדלה עלכוס?2.מה קורה אם מניחים תפילין בברכה לפני הזמן? כלומר,היום זמןהנחת…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא