אמונה והלכה

זמן איסור גילוח - שלא יצמח בשבת

הרב יעקב אריאל
תחילה ישר כח על התשובות הקודמות, יש לי שאלה לגבי הזמן האסור בגילוח:"שלא יצמח בשבת".אם אפשר לפרט ממתי עד מתי אסור

מצוות פרו ורבו בגר

הרב יעקב אריאל
שלום.יהודי של"ע נולדו לו בן ובת לאישה לא יהודיה ולאחר מכןהתגיירו- כבר קיים את מצוות פרו ורבו (מדין בן-נח) או עדייןלא(שהרי אינם בניו אלא "בני אברהם")?תודה.

התייחסות ההלכה כלפי הגוים - פעם והיום

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מה ההבדל שבין גוי כיום לגוי בזמנם? ומה היא ההלכה לגבי הצלתגוי שבשבת- ז"א האם מותר לחלל שבת בכדי להציל גוי?תודה רבה

שימוש בדלתות של ביהכנ"ס

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להשמש בדלתות ששמשו את המבוא לבית הכנסת (דהיינוחדר הכניסה שלפני ביהכנ"ס), לצרכים אחרים שאינן של קודש?ואם לא, האם זה יהיה מותר כשהצורך הוא למוסד המטפל בילדים- ולכאורה יש בזה מצוה?

קריאת עלוני שבת

הרב יעקב אריאל
למעשה, האם מותר לקרוא עלוני שבת, או שיש בעית מוקצה משום שטרי הדיוטות בגלל הפרסומות?שבת שלום לרב

סתירת דברי רבו

הרב יעקב אריאל
ידוע שעל פי ההלכה אסור לאדם לסתור את דברי אביו או רבובפניו. וגדול הדור (ואולי גם נשיא הסנהדרין) דינו כרבו מובהק.אם כך, במידה ויושבים בסנהדרין חכמים שרוצים להביע דעה אחרתמרבם (כגון שהם כתלמידי חברים וראויים לחלוק) או מהנשיא, כיצדיוכלו לעשות זאת? הרי בסנהדרין זה תמיד בפניו.וכיצד מצינו שלעיתים נפסקה הל…

מתנות לילדים בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם מותר לתת לילדים קטנים בשבת ממתקים בתור מתנה?

להדריך בכנסייה

הרב יעקב אריאל
שלום כב הרבאני מדריך טיולים בארץאני חדש במקצוע ואני גם מעקורי גוש קטיף,ואני שומר מצוות.אני לא נכנס לכנסיות ואיני מחזיק ב"ברית החדשה" ימחאולם זה יוצר לי בעיה במציאת עבודה עם נוצרים.ורוב התיירות הנכנסת היא נוצרית.האם מותר להכנס לכנסייה על מנת להדריך לא בשעת תפילתם?האם מותר להחזיק "ברית חדשה" לצורך לימ…

שירי רבי יהודה הלוי

הרב יעקב אריאל
שלוםיצא לאור ספר שירים רבי יהודה הלוי.בספר מופיעים שירים לפיחלוקה למדורים.אחד המדורים : אהבה ויין.יש לי שתי שאלות:1. הא כיצד ?! מותר לכתוב שירים כנ"ל ?.2. אני מעונין לרכוש את הספר אך אני מתלבט בגלל המדורהנ"להאם אני יכול לקנות את הספר ?תודה וברכה.נ.ב. שם הספר :יהודה הלוי - שיריםשירת תור הזהבבעריכת פר…

החלפת עמדות במילואים בשבת

הרב יעקב אריאל
אנו נמצאים כרגע במילואים ישנם סיורים שמתחלפים בשבת כל 8שעות ועל זה אין מה לעשות אבל ישנם עמדות שמתחלפות כל 24שעות או 48 שעות האם מותר להחליף עמדה כזאת בשבת כמובןשהדבר תלוי בניסעה בשבת , או אם אני נמצא בעמדה כזאת אניצריך לישאר עוד יום או עוד יומים.מה צריך לעשות אם מבקשיםמימני להחליף עמדה בזאת בשבת הא…

לינה במנזר (לצורך כנס מדעי)

הרב יעקב אריאל
שלום רב, הוזמנתי לכנס מדעי (במתמטיקה).הלינה תהיה במנזר הסמוך לכנסיה.האם זה מותר? בתודה.

כניסה לכנסיה בהדרכת טיולים

הרב יעקב אריאל
שלום כב הרבמתוך התשובה שלך נראה לי שלא שאלתי נכון, אז אני שואל שוב.אני מדריך טיולים מעקורי גוש קטיף.במסגרת העבודה שלי עם תיירים נוצרים אני נאלץ ללהכנס לכנסיות. אם לא אכנס ,זה יפגע בעבודה שלי כי רוב התיירים בארץ הםנוצרים,האם מותר להכנס לכנסיה עם קב נוצרית לשם הדרכה?ב.בכל קורס מדריכים של משרד התיירות…

מצות מעקה

הרב יעקב אריאל
1. האם מקיימים מצות מעקה במעקה למדרגות שבתוך בית פרטיבעל שני מפלסים?2. האם יש לברך במקרה זה?3. האם ניתן לברך גם כאשר הפועלים הם שבונים את המעקה ?4. האם יש משמעות להשתתף איתם?5. מה הדין כאשר הפועלים הינם גויים ?

קראים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבודו.רצ"ב, עוד שאלה בנושא שהתקבלה אצלנו."אני יודע כיום בוודאות שרוב רובם הגדול של הקראים קבלו עלעצמם את התורה שבעל פה וכבר התחתנו עם שאר העדות ואנימכיר בעצמי מספר גדול מהם שכיום יש להם ילדים לרוב וחלקם אףלומדים בכוללים או מלמדים תורה ברבים ואף אחד לא יודע שהםהיו קראים שקבלו עליהם את התורה שבע…

מסירת השפחות לאבות

הרב יעקב אריאל
מדוע שרה ורחל כשלא יכלו ללדת נתנו את שפחותיהםלבעליהן בתירוץ שעל ידיהן הן יבנו-איך הם יבנו אם הילד לא שלהן?וחוץ מזה השפחות לא היו לא יהודיות, אז איך האבות לקחו אותן?

חזרת הש"ץ בלי מנין שעונים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב כתב שלא מצא מקור המאפשר להתחיל חזרה כאשר ישפחות מעשרה שעונים. רציתי להעיר שבתשובה אחרת באינטרנטראיתי שהביאו את המג"א בסוף סימן נה בשם המהרי"ל שמתיר אתהמקרה הזה?(לא ראיתי בפנים אך הבנתי שזה הכוונה)

מנחה לפני סעודה שניה בשבת

הרב יעקב אריאל
שבוע טוב. אם לאחר התפילה עשו קידוש ואכלו פת הבאה בכיסנין(שאין יוצאים בה ידי חובת סעודת שבת, רק ידי חובת קידוש)ורוצים להתפלל מנחה, האם יש בעיה? [או צריך להתפלל לאחרסעודת השבת ורק אח"כ מנחה ובסוף סעודה שלישית] תודה רבה!

מקרופון בשבת

הרב יעקב אריאל
האם זה נכון שיש מקרופון שהותר לשימוש בשבת ע"י מכון צומת?

התאבדות

הרב יעקב אריאל
אם אדם קרה לו שריחם על אכזרים ח"ו וחלה בדיכאון קליני ל"ע,לא עזר לו הטיפול הפסיכולוגי, האם מותר לו להתאבד? האם זהנחשב על קידוש ה´ (וגם כמו במקרה של שאול)?

להאריך בסעודה שלישית

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם אפשר להאריך בסעודה שלישית על אף שידוע שכאשר יסייםאת הסעודה לא יהיה לו מנין לערבית?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא